Googles vidarekopplingsnummer

Ett unikt telefonnummer från Google som du kan använda i dina annonser för att spåra samtal till ditt företag.

  • Använd samtalstillägg tillsammans med Googles vidarekopplingsnummer om du vill kunna ta emot och spåra samtal från dina annonser.
  • Så här går det till: Google ger dig ett unikt telefonnummer som visas med dina annonser. Om en potentiell kund ringer telefonnumret, vidarebefordrar AdWords samtalet till ditt företagstelefonnummer. Du kan sedan se detaljerade rapporter om de samtal som annonserna genererar.
  • Googles vidarebefordringsnummer är tillgängliga i Australien, Frankrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

Så använder du numren

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp