Cilj proizvoda

Način za određivanje proizvoda na računu usluge Google Merchant Center koji za relevantna pretraživanja mogu pokrenuti prikazivanje oglasa s podacima o proizvodu. Razmislite o ciljevima proizvoda kao o načinu odabira koji proizvodi idu u izlog prodavaonice – nudite i druge proizvode, ali će proizvodi izloženi u izlogu biti više promovirani. Možete postaviti i jedinstvene licitacije za različite skupove proizvoda.

  • Ciljevi proizvoda potrebni za pokretanje kampanje s oglasima s podacima o proizvodu. Postavljaju se na razini kampanje i određeni su skupom atributa na AdWords računu i računu usluge Google Merchant Center.
  • Oglasi s podacima o proizvodu upotrebljavaju postavljene ciljeve proizvoda – ne ključne riječi – za utvrđivanje koji će proizvodi s vašeg računa usluge Google Merchant Center biti istaknuti u vašoj kampanji.
  • AdWords prikazuje oglas s podacima o proizvodu uvijek kada je korisnikovo pretraživanje relevantno za proizvod.
  • Budući da ciljevi proizvoda programu AdWords govore koje proizvode želite promovirati, da biste izvodili oglase s podacima o proizvodu potreban vam je barem jedan cilj proizvoda. Cilj proizvoda koji predstavlja sve proizvode u feedu proizvoda usluge Merchant Center izrađuje se prema zadanim postavkama kada izradite novu kampanju s oglasima s podacima o proizvodu. Možete izraditi dodatne ciljeve proizvoda kada odlučite istaknuti određene proizvode u svojoj kampanji.
  • Ciljevi proizvoda razlikuju se od filtara proizvoda. Ako za određivanje prikladnih grupa proizvoda upotrebljavate filtre, Google će prikazati samo one proizvode s vašeg računa usluge Google Merchant Center koji se podudaraju s definiranim grupama proizvoda. Filtri proizvoda općenitiji su i odnose se na grupe proizvoda, npr. "računala". Ciljevi proizvoda općenito se odnose na određene proizvode unutar podgrupe, poput "prijenosnih računala Chrome".

Saznajte više o tome kako funkcioniraju oglasi s podacima o proizvodu
Postavite kampanju s oglasima s podacima o proizvodu
Saznajte više o upravljanju feedom proizvoda na usluzi Google Merchant Center