Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Účast v Certifikačním programu Google

Ať už jste jednotlivec, nebo společnost, můžete prokázat své odborné znalosti programu AdWords tím, že se zapojíte do certifikačního programu Google AdWords. Díky jedinečným marketingovým a výukovým materiálům programu si můžete osvojit znalosti o službě AdWords, získat uznání společnosti Google a zvýšit šance na lepší finanční příjmy.

Výhody účasti v programu

Pokud jste součástí společnosti, která působí jako agentura nebo distributor spravující účty AdWords klientů, Certifikační program AdWords vám bezplatně pomůže stát se ještě úspěšnějším správcem reklam.

Několik základních výhod programu:

 • Školení
 • Naše Výukové centrum nabízí lekce (v různých jazycích), které vám pomohou udržet si přehled o nejnovějších funkcích a zdrojích služby AdWords. Výukové centrum usnadňuje přípravu na zkoušky, které vedou k získání statutu certifikovaného partnera Google a představují jeden z klíčových požadavků certifikace v rámci programu.

 • Certifikace
 • Získejte certifikaci na úrovni jednotlivce nebo společnosti a s ní i stránku Profil profesionála nebo další zdroje, které budete moci využít k propagaci svých znalostí služby AdWords. Po splnění požadovaných zkoušek obdrží certifikovaní partneři logo prokazující získání certifikace. Certifikovaní jednotlivci obdrží certifikát.

 • Propagační kódy
 • Certifikovaní členové obdrží 20 propagačních kódů o nominální hodnotě 100 USD (nebo ekvivalentní hodnotě v místní měně), které můžete použít u nových zákaznických účtů a získat tak nové zakázky.

 • Marketingové nástroje

Získejte zdroje zaměřené na prodeje a marketing, které vám pomohou propagovat službu AdWords a vaše služby před perspektivními klienty. Přihlaste se do služby Vyhledávání certifikovaných partnerů Google a nechte inzerenty, aby si vás našli sami.

Jak se zapojit

 • Osobní certifikace
 • Osobní certifikace je způsob, jak ukázat, že jste zběhlí v práci se službou AdWords. Lze ji získat tím, že se připravíte na certifikační testy a úspěšně je splníte. Osobní certifikaci může získat každý, kdo splní test Základy inzerce a jeden ze tří pokročilejších testů. Dále je třeba přijmout a splnit smluvní podmínky programu. Zmíněné tři pokročilé testy vám poskytují možnost studovat témata související s vaší pozicí nebo specializací a odlišit se tak svými schopnostmi od konkurence. Osobní certifikace navíc nevyžaduje žádnou minimální útratu.

 • Získání statutu certifikovaného partnera Google
 • Aby se společnost mohla stát certifikovaným partnerem Google, musí alespoň jeden z jejích zaměstnanců splňovat pokyny pro osobní certifikaci. Společnost navíc musí během 90 dní dosáhnout minimální útraty ve výši 10 000 USD (počítáno ode dne propojení účtu AdWords s účtem MCC; účet MCC propojený se společností musí vykázat výdaje alespoň po 60 dnů z 90denního období). Kromě toho je třeba, aby společnost vzala na vědomí naše smluvní podmínky. Certifikace na úrovni společnosti nabízí příležitost, jak od společnosti Google získat mezinárodně uznávané potvrzení odbornosti.

  Dalším rozdílem mezi osobní certifikací a certifikací partnera je to, že po splnění požadovaných zkoušek neobdrží jednotlivci s osobní certifikací logo, nýbrž certifikát. Certifikovaní partneři obdrží certifikační logo hostované společností Google.

Další kroky

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.