Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Nastavení plateb

 

Služba AdWords nabízí dvě hlavní možnosti nastavení plateb, které určují, kdy budete za reklamy platit. Pokud využíváte automatické platby, poplatky se účtují automaticky po zobrazení reklam. V některých zemích můžete zvolit manuální platby – v takovém případě bude třeba platit před zobrazením reklam.

Tento článek vysvětluje obě možnosti nastavení plateb a ukazuje, jak fungují.

Automatické platby
Automatické platby nejsou k dispozici pro účty v Číně a Rusku. Pokud se vám tato možnost v účtu nezobrazí, vyberte místo ní manuální platby.

Automatické platby jsou jedním z možných nastavení plateb ve službě AdWords. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky účtovány na vrub primární platební metody.

Fakturační údaje stačí zadat pouze jednou a platby budou následně zpracovávány automaticky. Nemusíte se tedy bát, že zapomenete zaplatit a vaše reklamy se přestanou zobrazovat.

Kdy se účtují poplatky

Při automatických platbách vám účtujeme reklamní náklady 30 dnů od poslední automatické platby nebo když váš účet dosáhne předem definované částky označované jako fakturační limit (podle toho, co nastane dříve).

Jak funguje fakturační limit

Váš fakturační limit je původně nastaven na určitou částku. Pokaždé, když váš účet ještě před skončením 30denního fakturačního cyklu dosáhne této nastavené hodnoty, dojde ke zvýšení limitu. Navyšování částky se může opakovat až do dosažení nejvyššího možného limitu. Limity se liší podle účtu, země a měny. Aktuální limit naleznete po přihlášení ke svému účtu. Pokud se náklady na vašem účtu hromadí rychle, může fakturovaná částka mírně překračovat limit.

Příklad

Řekněme, že s účtem AdWords právě začínáte a váš úvodní limit je 1 500 Kč. Pokud vám během 30 dní postupně vzniknou náklady ve výši 1 400 Kč, bude vám tato částka po 30 dnech naúčtována a váš limit zůstane i do příštího fakturačního cyklu na 1 500 Kč.

Pokud však vaše náklady v 30denním fakturačním cyklu překročí hodnotu 1 500 Kč:

 • Platba vám bude naúčtována ihned.
 • Fakturační limit se vám zvýší na další částku limitu, například 6 000 Kč.
 • Okamžitě bude zahájen další 30denní fakturační cyklus.

Příklad

Zadavatel reklamy pan Adam si otevře účet AdWords s fakturačním limitem 1 000 Kč a od 1. října mu začnou vznikat náklady. Podívejte se, jak se bude provádět účtování a postupně měnit fakturační limit:

 • 5. října dosáhne pan Adam výchozího fakturačního limitu 1 500 Kč. V tomto okamžiku mu vyúčtujeme vzniklé náklady (které mohou fakturační limit nepatrně převýšit, pokud se náklady načítaly rychle). Fakturační limit zvýšíme na 6 000 Kč. Začne nový fakturační cyklus.
 • 23. října pan Adam vyčerpá svůj nový fakturační limit ve výši 6 000 Kč a služba AdWords mu vzniklé náklady vyúčtuje. Google opět zvýší jeho fakturační limit, tentokrát na 9 000 Kč, a zahájí nový fakturační cyklus.
 • 20. listopadu překročí poplatky částku 9 000 Kč. Google provede vyúčtování a zvýší fakturační limit na 15 000 Kč.
 • Další poplatky budou panu Adamovi účtovány 20. prosince, tedy 30 dní od posledního vyúčtování. Pokud jeho reklamní náklady dosáhnou fakturačního limitu 15 000 Kč ještě před 20. prosincem, budou mu poplatky automaticky účtovány dříve.

Zjištění fakturačního limitu

Svůj fakturační limit zjistíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturaci a platby.
 3. Zobrazí se stránka s vaším přehledem.
 4. Fakturační limit je uveden v sekci Váš zůstatek pod ukazatelem průběhu.

Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete žádný e-mail ani jiné oznámení. Proto doporučujeme, abyste si aktuální limit na tomto místě pravidelně kontrolovali.

Pokud chcete, aby vám byly poplatky fakturovány méně často nebo po větších částkách, přečtěte si článek o změně frekvence účtování poplatků.

Tipy

 • Manuální platbu můžete provést i v případě, že využíváte nastavení automatických plateb. Taková platba bude použita na uhrazení budoucích prokliků a sníží následující automatickou platbu. Po uplynutí 30 dní od poslední automatické platby vám však bude následující automatická platba naúčtována bez ohledu na zůstatek na účtu.
 • Chcete-li snížit poplatky účtované na vrub primární platební metody, proveďte manuální platbu jinou platební metodou.
 • Případnému zastavení zobrazování reklam z důvodu potíží se zamítnutou platbou můžete předejít nastavením záložní platební metody. Nebude-li vaše primární platební metoda z jakéhokoli důvodu funkční, naúčtujeme splatný poplatek na vrub vaší záložní platební karty a reklamy se budou moci nadále zobrazovat.
Manuální platby
Nastavení manuálních plateb není k dispozici pro nové účty v uvedených zemích. Pokud při registraci tuto možnost nevidíte, zvolte prosím automatické platby, abyste mohli dokončit vytvoření účtu.

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • Spojené státy americké
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Spojené království
 • Blízký východ
  • Izrael
 • Tichomořská Asie
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam

Volba Manuální platby je jedním ze způsobů nastavení plateb ve službě AdWords, při němž inzerent provede platbu předtím, než se jeho reklamy začnou zobrazovat. Princip je následující:

 1. Provedete platbu na účet služby AdWords.
 2. Vaše reklamy se začnou zobrazovat prakticky ihned poté, co obdržíme vaši platbu.
 3. Postupně vznikající náklady se z provedené platby odečítají.

Reklamy se budou zobrazovat, dokud na vašem účtu nedojdou peníze. Takže nezapomeňte účet pravidelně doplňovat.  Abychom vám usnadnili práci, zašleme vám e-mail vždy, když zůstatek klesne pod určitou hranici (která přibližně odpovídá týdenním nákladům), a pak znovu, když dosáhne nuly.

Ve službě AdWords vám mohou být poplatky účtovány automaticky po zobrazení vašich reklam (automatické platby), nebo je můžete platit před zobrazením svých reklam (manuální platby). Mezi těmito možnostmi se rozhodujete při vytváření účtu a toto rozhodnutí nelze později změnit.

Automatické platby

Automatické platby jsou jedním z možných nastavení plateb ve službě AdWords. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky účtovány na vrub primární platební metody.

Fakturační údaje stačí zadat pouze jednou a platby budou následně zpracovávány automaticky. Nemusíte se tedy bát, že zapomenete zaplatit a vaše reklamy se přestanou zobrazovat.

Kdy se účtují poplatky

Při automatických platbách vám účtujeme reklamní náklady 30 dnů od poslední automatické platby nebo když váš účet dosáhne předem definované částky označované jako fakturační limit (podle toho, co nastane dříve).

Jak funguje fakturační limit

Váš fakturační limit je původně nastaven na určitou částku. Pokaždé, když váš účet ještě před skončením 30denního fakturačního cyklu dosáhne této nastavené hodnoty, dojde ke zvýšení limitu. Navyšování částky se může opakovat až do dosažení nejvyššího možného limitu. Limity se liší podle účtu, země a měny. Aktuální limit naleznete po přihlášení ke svému účtu. Pokud se náklady na vašem účtu hromadí rychle, může fakturovaná částka mírně překračovat limit.

Příklad

Řekněme, že s účtem AdWords právě začínáte a váš úvodní limit je 1 500 Kč. Pokud vám během 30 dní postupně vzniknou náklady ve výši 1 400 Kč, bude vám tato částka po 30 dnech naúčtována a váš limit zůstane i do příštího fakturačního cyklu na 1 500 Kč.

Pokud však vaše náklady v 30denním fakturačním cyklu překročí hodnotu 1 500 Kč:

 • Platba vám bude naúčtována ihned.
 • Fakturační limit se vám zvýší na další částku limitu, například 6 000 Kč.
 • Okamžitě bude zahájen další 30denní fakturační cyklus.

Příklad

Zadavatel reklamy pan Adam si otevře účet AdWords s fakturačním limitem 1 000 Kč a od 1. října mu začnou vznikat náklady. Podívejte se, jak se bude provádět účtování a postupně měnit fakturační limit:

 • 5. října dosáhne pan Adam výchozího fakturačního limitu 1 500 Kč. V tomto okamžiku mu vyúčtujeme vzniklé náklady (které mohou fakturační limit nepatrně převýšit, pokud se náklady načítaly rychle). Fakturační limit zvýšíme na 6 000 Kč. Začne nový fakturační cyklus.
 • 23. října pan Adam vyčerpá svůj nový fakturační limit ve výši 6 000 Kč a služba AdWords mu vzniklé náklady vyúčtuje. Google opět zvýší jeho fakturační limit, tentokrát na 9 000 Kč, a zahájí nový fakturační cyklus.
 • 20. listopadu překročí poplatky částku 9 000 Kč. Google provede vyúčtování a zvýší fakturační limit na 15 000 Kč.
 • Další poplatky budou panu Adamovi účtovány 20. prosince, tedy 30 dní od posledního vyúčtování. Pokud jeho reklamní náklady dosáhnou fakturačního limitu 15 000 Kč ještě před 20. prosincem, budou mu poplatky automaticky účtovány dříve.

Zjištění fakturačního limitu

Svůj fakturační limit zjistíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturaci a platby.
 3. Zobrazí se stránka s vaším přehledem.
 4. Fakturační limit je uveden v sekci Váš zůstatek pod ukazatelem průběhu.

Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete žádný e-mail ani jiné oznámení. Proto doporučujeme, abyste si aktuální limit na tomto místě pravidelně kontrolovali.

Pokud chcete, aby vám byly poplatky fakturovány méně často nebo po větších částkách, přečtěte si článek o změně frekvence účtování poplatků.

Tipy

 • Manuální platbu můžete provést i v případě, že využíváte nastavení automatických plateb. Taková platba bude použita na uhrazení budoucích prokliků a sníží následující automatickou platbu. Po uplynutí 30 dní od poslední automatické platby vám však bude následující automatická platba naúčtována bez ohledu na zůstatek na účtu.
 • Chcete-li snížit poplatky účtované na vrub primární platební metody, proveďte manuální platbu jinou platební metodou.
 • Případnému zastavení zobrazování reklam z důvodu potíží se zamítnutou platbou můžete předejít nastavením záložní platební metody. Nebude-li vaše primární platební metoda z jakéhokoli důvodu funkční, naúčtujeme splatný poplatek na vrub vaší záložní platební karty a reklamy se budou moci nadále zobrazovat.
Manuální platby

Volba Manuální platby je jedním ze způsobů nastavení plateb ve službě AdWords, při němž inzerent provede platbu předtím, než se jeho reklamy začnou zobrazovat. Princip je následující:

 1. Provedete platbu na účet služby AdWords.
 2. Vaše reklamy se začnou zobrazovat prakticky ihned poté, co obdržíme vaši platbu.
 3. Postupně vznikající náklady se z provedené platby odečítají.

Reklamy se budou zobrazovat, dokud na vašem účtu nedojdou peníze. Takže nezapomeňte účet pravidelně doplňovat.  Abychom vám usnadnili práci, zašleme vám e-mail vždy, když zůstatek klesne pod určitou hranici (která přibližně odpovídá týdenním nákladům), a pak znovu, když dosáhne nuly.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.