Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Nastavení automatických a manuálních plateb

 

Ve službě AdWords vám mohou být poplatky účtovány automaticky po zobrazení vašich reklam (automatické platby), nebo je můžete v některých zemích platit před zobrazením vašich reklam (manuální platby).

Používání automatických plateb
Automatické platby nejsou k dispozici na účtech v Číně a Rusku. Pokud se vám tato možnost v účtu nezobrazí, vyberte místo ní manuální platby.

Volba Automatické platby je jedna z možností nastavení plateb ve službě AdWords. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky účtovány na vrub primární platební metody.

Fakturační údaje stačí zadat pouze jednou a platby budou následně zpracovávány automaticky. Nemusíte se tedy bát, že zapomenete zaplatit a vaše reklamy se přestanou zobrazovat.

Kdy se účtuje

V případě automatických plateb účtujeme reklamní náklady po 30 dnech od posledního automatického vyúčtování, nebo při dosažení předem nastavené částky označované jako fakturační limit – podle toho, co nastane dříve.

Jak funguje fakturační limit

Váš fakturační limit je původně nastaven na určitou částku. Pokaždé, když váš účet ještě před skončením 30denního fakturačního cyklu dosáhne této nastavené hodnoty, dojde ke zvýšení limitu. Navyšování částky se může opakovat až do dosažení nejvyššího možného limitu. Limity se liší podle účtu, země a měny. Aktuální limit naleznete po přihlášení ke svému účtu. Pokud se náklady na vašem účtu hromadí rychle, může fakturovaná částka mírně překračovat limit.

Příklad:

Řekněme, že s účtem AdWords právě začínáte a váš úvodní limit je 1 500 Kč. Pokud vám během 30 dní postupně vzniknou náklady ve výši 1 400 Kč, bude vám tato částka po 30 dnech naúčtována a váš limit zůstane i do příštího fakturačního cyklu na 1 500 Kč.

Pokud však vaše náklady v 30denním fakturačním cyklu překročí hodnotu 1 500 Kč:

 • Platba vám bude naúčtována ihned.
 • Fakturační limit se vám zvýší na další částku limitu, například 6 000 Kč.
 • Okamžitě bude zahájen další 30denní fakturační cyklus.

Příklad:

Zadavatel reklamy pan Adam si otevře účet AdWords s fakturačním limitem 1 000 Kč a od 1. října mu začnou vznikat náklady. Podívejte se, jak se bude provádět účtování a postupně měnit fakturační limit:

 • 5. října dosáhne pan Adam výchozího fakturačního limitu 1 500 Kč. V tomto okamžiku mu vyúčtujeme vzniklé náklady (které mohou fakturační limit nepatrně převýšit, pokud se náklady načítaly rychle). Fakturační limit zvýšíme na 6 000 Kč. Začne nový fakturační cyklus.
 • 23. října pan Adam vyčerpá svůj nový fakturační limit ve výši 6 000 Kč a služba AdWords mu vzniklé náklady vyúčtuje. Google opět zvýší jeho fakturační limit, tentokrát na 9 000 Kč, a zahájí nový fakturační cyklus.
 • 20. listopadu překročí poplatky částku 9 000 Kč. Google provede vyúčtování a zvýší fakturační limit na 15 000 Kč.
 • Další poplatky budou panu Adamovi účtovány 20. prosince, tedy 30 dní od posledního vyúčtování. Pokud jeho reklamní náklady dosáhnou fakturačního limitu 15 000 Kč ještě před 20. prosincem, budou mu poplatky automaticky účtovány dříve.

Jak zjistit fakturační limit

Svůj fakturační limit zjistíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Fakturace.
 3. Klikněte na možnost Nastavení fakturace.
 4. V sekci Nastavení plateb se podívejte na svůj limit. Naleznete jej ve větě „po dosažení XXX Kč [váš fakturační limit] nebo za třicet dní, podle toho, co nastane dříve.“

Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete žádný e-mail ani jiné oznámení. Proto doporučujeme, abyste si aktuální limit na tomto místě pravidelně kontrolovali.

Pokud chcete, aby vám byly poplatky fakturovány méně často nebo po větších částkách, přečtěte si článek o změně frekvence účtování poplatků.

Nastavení

Platební možnosti závisí na zemi uvedené ve fakturační adrese a na zvolené měně. Po vytvoření účtu AdWords zadejte fakturační údaje podle následujících pokynů.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a následně Nastavení fakturace. Billing preferences
 3. Vyberte stát nebo území dle firemní adresy. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Select a country
 4. Zadejte firemní adresu. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Zvolte nastavení fakturace a zadejte fakturační údaje. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Billing selection
 6. Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky služby AdWords.
 7. Klikněte na příkaz Odeslat a aktivovat.

Po aktivaci účtu a zpracování fakturačních údajů se všechny nové reklamy a kampaně, které vytvoříte, mohou začít zobrazovat na Googlu. Pokud je nechcete zobrazovat okamžitě, nezapomeňte kampaně pozastavit.

Tipy

 • I když využíváte nastavení automatických plateb, můžete provést manuální platbu. Jednoduše se přihlaste ke svému účtu, klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a pak klikněte na tlačítko Provést platbu. Platba bude použita na uhrazení budoucích prokliků a sníží následující automatickou platbu. Po uplynutí 30 dní od poslední automatické platby vám bude nicméně následující automatická platba naúčtována bez ohledu na zůstatek vašeho účtu.
 • Chcete-li snížit poplatky účtované na vrub primární platební metody, proveďte manuální platbu jinou platební metodou.
 • Případnému zastavení zobrazování reklam z důvodu potíží se zamítnutou platbou můžete předejít nastavením záložní platební metody. Pokud vaše primární platební metoda nebude z jakéhokoli důvodu funkční, naúčtujeme splatný poplatek na vrub vaší záložní platební karty a zobrazování reklam bude pokračovat.
Používání manuálních plateb
Nastavení manuálních plateb není k dispozici pro nové účty v uvedených zemích. Pokud při registraci tuto možnost nevidíte, zvolte prosím automatické platby, abyste mohli dokončit vytvoření účtu.

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • Spojené státy americké
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Spojené království
 • Blízký východ
  • Izrael
 • Tichomořská Asie
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam

Volba Manuální platby je jednou z možností nastavení plateb ve službě AdWords, při němž inzerent provede platbu předtím, než se jeho reklamy začnou zobrazovat. Princip je následující:

 1. Provedete platbu na účet AdWords.
 2. Vaše reklamy se začnou zobrazovat téměř okamžitě poté, co platbu obdržíme.
 3. Postupně vznikající náklady se z provedené platby odečítají.

Reklamy se budou zobrazovat, dokud na vašem účtu nedojdou peníze. Takže nezapomeňte účet pravidelně doplňovat.  Abychom vám usnadnili práci, zašleme vám e-mail vždy, když zůstatek klesne pod určitou hranici (která přibližně odpovídá týdenním nákladům), a pak znovu, když dosáhne nuly.

Jak provést platbu

Manuální platbu můžete provést kdykoli – i když používáte nastavení automatických plateb, které vám umožňuje zaplatit až po zobrazení vašich reklam a nahromadění nákladů. Jednoduše se přihlaste ke svému účtu AdWords, klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a pak klikněte na tlačítko Provést platbu.

Make a payment
Změna nastavení plateb

Pokud jsou ve vaší zemi pro nové účty k dispozici obě možnosti plateb, můžete ve svém účtu AdWords toto nastavení plateb (manuální nebo automatické) kdykoli změnit. Měnu účtu ale změnit nelze – ta je pevně daná.

Tip

Chcete-li změnit měnu, kterou používáte k úhradě svých nákladů v AdWords, zrušte svůj současný účet, otevřete si nový a v něm vyberte pro platby novou měnu.

Nastavení plateb můžete změnit, pokud vám aktuální nastavení nevyhovuje. Řekněme, že používáte manuální platby. Všimnete si však, že se vaše reklamy občas přestávají zobrazovat, protože zapomínáte provádět úhrady. V takovém případě můžete zvážit, zda by pro vás nebyly vhodnější automatické platby.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte podrobné pokyny, jak přejít z manuálních plateb (platba před zobrazením reklamy) na automatické platby (platba po zobrazení reklamy) a naopak.

Přechod z manuálních plateb na automatické
Změnu si řádně rozmyslete. V řadě zemí již není možné po přepnutí z manuálních plateb přepnout zase zpátky. Nebudete moci ani vytvořit nový účet s manuálními platbami.

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Velká Británie
 • Střední východ
  • Izrael
 • Asie a Tichomoří
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam
 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a potom klikněte vlevo na stránce na odkaz Nastavení fakturace. Billing settings
 3. V části Vaše volby klikněte na příkaz Upravit. Edit how you pay
 4. V části Platební metoda vyberte jako novou platební metodu automatické platby. Automatic payments

Chcete-li přejít z manuálních plateb na automatické, musíte mít nastavenu nějakou primární platební metodu. Pokud máte při přechodu na automatické platby v účtu nastaveno více platebních metod, primární metodu za vás zvolíme automaticky. Toto nastavení však můžete kdykoli změnit.

Navštívit AdWords
Přechod z automatických plateb na manuální
Přepnutí na manuální platby není možné v následujících zemích:

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Velká Británie
 • Střední východ
  • Izrael
 • Asie a Tichomoří
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam

Ve službě AdWords vám mohou být poplatky účtovány automaticky po zobrazení vašich reklam (automatické platby), nebo je můžete platit před zobrazením svých reklam (manuální platby). Mezi těmito možnostmi se rozhodujete při vytváření účtu a toto rozhodnutí nelze později změnit.

Používání automatických plateb

Volba Automatické platby je jednou z možností nastavení plateb ve službě AdWords. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky účtovány na vrub primární platební metody.

Fakturační údaje stačí zadat pouze jednou. Platby poté budou zpracovávány automaticky, takže se nemusíte bát, že zapomenete zaplatit a vaše reklamy se přestanou zobrazovat.

Kdy se účtuje

U automatických plateb účtujeme reklamní náklady po 30 dnech od posledního automatického vyúčtování, nebo při dosažení předem nastavené částky označované jako fakturační limit – podle toho, co nastane dříve.

Jak funguje fakturační limit

Váš fakturační limit je původně nastaven na určitou částku. Pokaždé, když váš účet ještě před skončením 30denního fakturačního cyklu dosáhne této nastavené hodnoty, dojde ke zvýšení limitu. Navyšování částky se může opakovat až do dosažení nejvyššího možného limitu. Limity se liší podle účtu, země a měny. Aktuální limit naleznete po přihlášení ke svému účtu. Pokud se náklady ve vašem účtu hromadí rychle, může fakturovaná částka mírně překračovat limit.

Příklad:

Řekněme, že s účtem AdWords právě začínáte a váš úvodní limit je 1 500 Kč. Pokud vám během 30 dní postupně vzniknou náklady ve výši 1 400 Kč, bude vám tato částka po 30 dnech naúčtována a váš limit zůstane i do příštího fakturačního cyklu na 1 500 Kč.

Pokud však vaše náklady v 30denním fakturačním cyklu překročí hodnotu 1 500 Kč:

 • Platba vám bude naúčtována ihned.
 • Fakturační limit se vám zvýší na další částku limitu, například 6 000 Kč.
 • Okamžitě začne další 30denní fakturační cyklus.

Příklad:

Zadavatel reklamy pan Adam si otevře účet AdWords s fakturačním limitem 1 000 Kč a od 1. října mu začnou vznikat náklady. Podívejte se, jak se bude provádět účtování a postupně měnit fakturační limit:

 • 5. října dosáhne pan Adam výchozího fakturačního limitu 1 500 Kč. V tomto okamžiku mu vyúčtujeme vzniklé náklady (které mohou fakturační limit nepatrně převýšit, pokud se náklady načítaly rychle). Fakturační limit zvýšíme na 6 000 Kč. Začne nový fakturační cyklus.
 • 23. října pan Adam vyčerpá svůj nový fakturační limit ve výši 6 000 Kč a služba AdWords mu vzniklé náklady vyúčtuje. Google opět zvýší jeho fakturační limit, tentokrát na 9 000 Kč, a zahájí nový fakturační cyklus.
 • 20. listopadu převýší poplatky částku 9 000 Kč. Google provede vyúčtování a zvýší fakturační limit na 15 000 Kč.
 • Další poplatky budou panu Adamovi účtovány 20. prosince, tedy 30 dní od posledního vyúčtování. Pokud jeho reklamní náklady dosáhnou fakturačního limitu 15 000 Kč před 20. prosincem, budou mu poplatky automaticky účtovány dříve.

Jak zjistit fakturační limit

Svůj fakturační limit zjistíte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.com.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Fakturace.
 3. Klikněte na možnost Nastavení fakturace.
 4. V sekci Nastavení plateb se podívejte na svůj limit. Naleznete jej ve větě „po dosažení XXX Kč [váš fakturační limit], nebo za třicet dní, podle toho, co nastane dříve.“

Při zvýšení fakturačního limitu nedostanete žádný e-mail ani jiné oznámení. Proto doporučujeme, abyste si aktuální limit na tomto místě pravidelně kontrolovali.

Pokud chcete, aby vám byly poplatky fakturovány méně často nebo po větších částkách, přečtěte si článek o změně intervalu účtování poplatků.

Nastavení

Platební možnosti závisí na zemi uvedené ve fakturační adrese a na zvolené měně. Po vytvoření účtu AdWords zadejte fakturační údaje podle následujících pokynů.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a následně Nastavení fakturace. Billing preferences
 3. Vyberte stát nebo území dle firemní adresy. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Select a country
 4. Zadejte firemní adresu. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Zvolte nastavení fakturace a zadejte fakturační údaje. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Billing selection
 6. Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky služby AdWords.
 7. Klikněte na příkaz Odeslat a aktivovat.

Po aktivaci účtu a zpracování fakturačních údajů se všechny nové reklamy a kampaně, které vytvoříte, mohou začít zobrazovat na Googlu. Pokud je nechcete zobrazovat okamžitě, nezapomeňte kampaně pozastavit.

Tipy

 • I když využíváte nastavení automatických plateb, můžete provést manuální platbu. Jednoduše se přihlaste ke svému účtu, klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a pak klikněte na tlačítko Provést platbu. Platba bude použita na uhrazení budoucích prokliků a sníží následující automatickou platbu. Po uplynutí 30 dní od poslední automatické platby vám bude nicméně následující automatická platba naúčtována bez ohledu na zůstatek vašeho účtu.
 • Chcete-li snížit poplatky účtované na vrub primární platební metody, proveďte manuální platbu jinou platební metodou.
 • Případnému zastavení zobrazování reklam z důvodu potíží se zamítnutou platbou můžete předejít nastavením záložní platební metody. Pokud nebude vaše primární platební metoda z jakéhokoli důvodu funkční, naúčtujeme splatný poplatek na vrub vaší záložní platební karty a zobrazování reklam bude pokračovat.
Používání manuálních plateb

Volba Manuální platby je jednou z možností nastavení plateb ve službě AdWords, při kterém inzerent provede platbu předtím, než se jeho reklamy začnou zobrazovat. Princip je následující:

 1. Provedete platbu na účet AdWords.
 2. Vaše reklamy se začnou zobrazovat prakticky ihned poté, co obdržíme vaši platbu.
 3. Postupně vznikající náklady se z provedené platby odečítají.

Reklamy se budou zobrazovat, dokud na vašem účtu nedojdou peníze. Takže nezapomeňte účet pravidelně doplňovat.  Abychom vám usnadnili práci, zašleme vám e-mail vždy, když zůstatek klesne pod určitou hranici (která přibližně odpovídá týdenním nákladům), a pak znovu, když dosáhne nuly.

Jak provést platbu

Manuální platbu můžete provést kdykoli. Pokud potřebujete pokyny k provedení manuální platby, jednoduše se přihlaste ke svému účtu AdWords, klikněte na ikonu ozubeného kola, vyberte možnost Fakturace a potom klikněte na tlačítko Provést platbu.

Make a payment
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.