Použití nastavení automatických a manuálních plateb

Ve službě AdWords jsou vám automaticky účtovány náklady po zobrazení vašich reklam (automatické platby), nebo můžete v některých zemích zaplatit před zobrazením vašich reklam (manuální platby).

Použití automatických plateb
Automatické platby nemusí být k dispozici uživatelům v Rusku nebo Číně. Pokud se vám tato možnost v účtu nezobrazí, vyberte místo ní manuální platby.

Volba Automatické platby je jeden ze způsobů nastavení plateb ve službě AdWords. Při tomto nastavení jsou vzniklé reklamní náklady automaticky zpětně účtovány na vrub primárního způsobu platby.

Fakturační údaje stačí zadat pouze jednou. Platby se pak zpracovávají automaticky, takže se nemusíte bát, že zapomenete zaplatit a vaše reklamy se přestanou zobrazovat.

Kdy se účtuje

U automatických plateb účtujeme reklamní náklady buď po 30 dnech od posledního automatického vyúčtování, nebo když dosáhnou předem nastavené výše (tzv. fakturační limit) – podle toho, co nastane dříve.

Fakturační limit

Výchozí fakturační limit je nastaven na 1 500 Kč. Vždy, když váš účet dosáhne fakturačního limitu před uplynutím 30denního fakturačního cyklu, bude váš fakturační limit zvýšen až do maxima 15 000 Kč. Fakturační limity, kterých váš účet může po překročení výchozího limitu 1 500 Kč dosáhnout, jsou 6 000 Kč, 9 000 Kč a 15 000 Kč.

Příklad: Právě začínáte s novým účtem AdWords a shromáždili jste za 30 dní náklady ve výší 1480 Kč. Platby vám budou naúčtovány po 30 dnech a váš limit pro následující cyklus zůstane na hodnotě 1 500 Kč.

Pokud však vaše náklady ve 30denním fakturačním cyklu překročí hodnotu 1 500 Kč:

 • Platby vám budou naúčtovány ihned.
 • Váš limit se zvýší na hodnotu 6 000 Kč.
 • Začne nový 30denní fakturační cyklus.

Pokud se náklady ve vašem účtu hromadí rychle, může fakturovaná částka mírně překračovat limit.

Příklad

Zadavatel reklamy pan Adam si otevře účet AdWords s fakturačním limitem 1 500 Kč a od 1. října mu začnou vznikat náklady. Podívejte se, jak se bude provádět účtování a postupně měnit fakturační limit:

 • 5. října dosáhne pan Adam výchozího fakturačního limitu 1 500 Kč. V tomto okamžiku mu vyúčtujeme vzniklé náklady (které mohou fakturační limit nepatrně převýšit, pokud se náklady načítaly rychle). Fakturační limit zvýšíme na 6 000 Kč. Začne nový fakturační cyklus.
 • 23. října pan Adam vyčerpá svůj nový fakturační limit ve výši 6 000 Kč a služba AdWords mu vzniklé náklady vyúčtuje. Společnost Google opět zvýší jeho fakturační limit, tentokrát na 9 000 Kč, a zahájí nové účtovací období.
 • 20. listopadu převýší poplatky částku 9 000 Kč. Společnost Google provede vyúčtování a zvýší fakturační limit na 15 000 Kč.
 • Další poplatky budou panu Adamovi účtovány 20. prosince, 30 dní od posledního vyúčtování. Pokud jeho reklamní náklady dosáhnou fakturačního limitu 15 000 Kč před 20. prosincem, budou mu poplatky automaticky účtovány dříve.

Nejste si jisti, jaký je váš fakturační limit? Kdykoli ho můžete vyhledat. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte Fakturace a klikněte na odkaz Nastavení fakturace. Svůj limit uvidíte v části Způsob úhrady. Aktuální limit obsahuje část „po zaznamenání [částka fakturačního limitu] Kč nebo za 30 dnů, podle toho, co nastane dříve“. Jestliže se fakturační limit změní, nepošleme vám žádný e-mail ani upozornění. Dávejte proto v této části na aktuální limit pozor.

Pokud si přejete, aby vám byly poplatky účtovány méně často nebo po větších částkách, můžete změnit frekvenci účtování poplatků.

Nastavení

Platební možnosti závisí na zemi uvedené ve fakturační adrese a na zvolené měně. Po vytvoření účtu AdWords zadejte fakturační údaje podle následujících pokynů.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturace. Pak klikněte na Nastavení fakturace. Billing preferences
 3. Vyberte zemi nebo území firemní adresy. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Select a country
 4. Zadejte adresu firmy. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 5. Zvolte nastavení fakturace a zadejte fakturační údaje. Klikněte na tlačítko Pokračovat. Billing selection
 6. Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky služby AdWords.
 7. Klikněte na Odeslat a aktivovat.

Po aktivaci účtu a zpracování fakturačních údajů se všechny nové reklamy a kampaně, které vytvoříte, mohou začít zobrazovat na Googlu. Pokud nechcete, aby se reklamy začaly zobrazovat okamžitě, pozastavte kampaně.

Tipy

 • I když využíváte nastavení automatických plateb, můžete provést manuální platbu. Jednoduše se přihlaste ke svému účtu, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturace. Pak klikněte na tlačítko Provést platbu. Platba bude použita na uhrazení budoucích kliknutí a sníží následující automatickou platbu. Po uplynutí 30 dní od poslední automatické platby vám bude nicméně následující automatická platba naúčtována bez ohledu na zůstatek vašeho účtu.
 • Chcete-li snížit náklady účtované na vrub primárního způsobu platby, můžete provést manuální platbu prostřednictvím jiného způsobu platby.
Použití manuálních plateb
Metoda manuálních plateb není v uvedených zemích k dispozici pro nové účty. Pokud při registraci tuto možnost nevidíte, zvolte prosím automatické platby, abyste mohli dokončit vytvoření účtu.

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Velká Británie
 • Střední východ
  • Izrael
 • Asie a Tichomoří
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam

Volba Manuální platby je jeden ze způsobů nastavení plateb ve službě AdWords, při kterém inzerent provede platbu před tím, než se jeho reklamy začnou zobrazovat. Princip je následující:

 1. Provedete platbu na účet AdWords.
 2. Vaše reklamy se začnou zobrazovat téměř okamžitě poté, co platbu obdržíme.
 3. Postupně vznikající náklady se z provedené platby odečítají.

Reklamy se budou zobrazovat, dokud budou na vašem účtu peníze. Nezapomeňte účet pravidelně doplňovat.  Abychom vám usnadnili práci, zašleme vám e-mail vždy, když zůstatek klesne pod určitou hranici (která přibližně odpovídá týdenním nákladům), a pak znovu, když dosáhne nuly.

Jak provést platbu

Manuální platbu můžete provést kdykoli – i v případě, že používáte automatické platby, které umožňují provádět platby až poté, co se vaše reklamy zobrazí a vám vzniknou náklady. Jednoduše se přihlaste ke svému účtu AdWords, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte Fakturace. Pak klikněte na tlačítko Provést platbu.

Make a payment
Přepínání mezi nastavením plateb

Pokud jsou ve vaší zemi pro nové účty k dispozici obě možnosti plateb, můžete ve svém účtu AdWords toto nastavení plateb (manuální nebo automatické) kdykoli změnit. Měnu účtu však změnit nelze – ta je pevně daná.

Nastavení plateb můžete změnit, pokud vám aktuální nastavení nevyhovuje. Řekněme, že používáte manuální platby. Všimnete si však, že se vaše reklamy občas přestávají zobrazovat, protože zapomínáte provádět platby. Můžete pak zvážit, zda by pro vás nebyly vhodnější automatické platby.

Jiný příklad – používáte automatické platby. Neustále však upravujete denní rozpočet kampaně, protože částka, kterou jste ochotni utratit, se neustále mění. V takovém případě byste mohli přepnout na manuální platby.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte podrobné pokyny, jak přejít z manuálních plateb (platba před zobrazením reklamy) na automatické platby (platba po zobrazení reklamy) a naopak.

Přechod z manuálních plateb na automatické
Změnu si řádně rozmyslete. V řadě zemí již není možné po přepnutí z manuálních plateb přepnout zase zpátky. Nebudete moci ani vytvořit nový účet s manuálními platbami.

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Velká Británie
 • Střední východ
  • Izrael
 • Asie a Tichomoří
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam
 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace. Dále klikněte na odkaz Nastavení fakturace na straně. Billing settings
 3. V části Váš výběr klikněte na Upravit. Edit how you pay
 4. V části Způsob úhrady vyberte jako novou platební metodu automatické platby. Automatic payments

Chcete-li přejít z manuálních plateb na automatické, bude nutné určit některý ze způsobů platby jako primární. Pokud máte v okamžiku převodu na automatické platby zadáno více způsobů platby, vybereme pro vás primární způsob automaticky. Toto nastavení však můžete kdykoli změnit.

Přejít na stránky AdWords
Přechod z automatických plateb na manuální

Než budete moci tento převod provést, bude nutné uhradit zůstatek na účtu a dodatečnou částku ve výši nákladů za sedm posledních dnů. Reklamy se tak budou moci po přechodu na manuální platby nadále zobrazovat.

.

Pokud je zůstatek na účtu například 400 Kč a náklady za posledních sedm dní činí 1000 Kč, bude nutné před přechodem na manuální platby provést platbu ve výši 1400 Kč.

.

Až uhradíte aktuální zůstatek a částku nákladů za posledních sedm dní, kontaktujte tým podpory AdWords a dokončete přechod.

Přepnutí na manuální platby není možné v následujících zemích:

Země
 • Severní Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Itálie
  • Lucembursko
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Velká Británie
 • Střední východ
  • Izrael
 • Asie a Tichomoří
  • Austrálie
  • Malajsie
  • Nový Zéland
  • Vietnam

Tip

Chcete-li změnit měnu, ve které provádíte platby za náklady AdWords, zrušte stávající účet AdWords a založte nový účet, ve kterém vyberte požadovanou měnu.