Prevence vyčerpání denního rozpočtu

Máte-li omezený rozpočet, jistě budete chtít vynaložit prostředky ve prospěch reklamní kampaně co nejlépe. Pokud je rozpočet je omezený, reklama se možná nezobrazuje tak často, jak byste chtěli, nebo se možná dokonce nezobrazuje vůbec. Abyste kampaň nemuseli přerušovat (a přicházet o prokliky) nebo příliš navyšovat rozpočet (a utratit více, než si můžete dovolit), máme pro vás následující techniky, pomocí kterých můžete zvýšit efektivitu využití rozpočtu:
 • U kampaní, které jsou omezovány výší rozpočtu, snižte nabídky. Může se vám podařit snížit průměrnou cenu za proklik.
 • Nechte systém AdWords, aby nabídky nastavoval automaticky. Získáte tak maximální možný počet prokliků pro váš aktuální denní rozpočet kampaně.
 • Namísto režimu urychleného zobrazování zvolte pro reklamy standardní zobrazování.
 • Zkuste na základě doporučeného rozpočtu odhadnout, zda by výkon nezlepšila jiná částka.

Snižte nabídky u kampaní omezovaných rozpočtem

I když se to na první pohled nemusí zdát pravděpodobné, může mírné snížení nabídek u kampaní omezovaných rozpočtem přispět k tomu, aby získaly více prokliků. Snížením nabídek u kampaní omezovaných rozpočtem lze dosáhnout menší průměrné částky, kterou platíte za kliknutí na reklamu, což znamená, že bude v rámci rozpočtu možné zobrazit více reklam a získat více prokliků. Jestliže však nabídky snížíte příliš, může se počet kliknutí snížit, protože nabídky již nebudou konkurenceschopné vůči nabídkám jiných inzerentů. Pokud se rozhodnete nabídky snížit, zkontrolujte kampaň o několik dní později, abyste měli jistotu, že jste je nesnížili příliš. Další informace o úpravě nabídek

Nechte systém AdWords nastavovat nabídky automaticky

Namísto toho, abyste nabídky snižovali sami, lze systému AdWords umožnit, aby nabídky upravoval automaticky. I když program AdWords automaticky nastaví nabídky za vás a změní maximální nabídky CPC pro klíčová slova nebo umístění, bude stále respektovat cílový denní rozpočet, který jste pro danou kampaň nastavili. Další informace o automatickém nabízení cen

Jak povolit programu AdWords, aby stanovil nabídky automaticky

Poznámka: Automatické nabízení cen není k dispozici v následujících případech:

 1. Klikněte na kartu Nastavení v kampani, kterou chcete upravit.
 2. Přejděte do části Strategie nabídek a zvolte možnost „Program AdWords nastaví nabídky tak, aby mi pomohl získat v rámci plánovaného rozpočtu co nejvyšší počet prokliků“. Select Bidding and Budget
 3. Zadejte denní rozpočet kampaně. Set a daily budget
 4. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Změna způsobu zobrazování z urychleného na standardní

Urychlené zobrazování je jako raketový pohon. Kampaň pravděpodobně vyčerpá denní rozpočet brzy během dne, protože se bude snažit zobrazovat reklamy co nejrychleji až do vyčerpání rozpočtu. Standardní zobrazování je jako pomalu hořící svíčka. Reklamy se zobrazují rovnoměrněji v průběhu celého dne.

Pokud používáte manuální nabízení cen, bude jako výchozí možnost pro kampaň nastaveno standardní zobrazování. Urychlené zobrazování nelze využít v kampaních s automatickým nabízením cen.

Jak lze změnit způsob zobrazování
 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese http://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na kartu Nastavení v kampani, kterou chcete upravit.
 3. V části Nabídky a rozpočet klikněte na možnost + Způsob zobrazování (pokročilé) a pak na odkaz Upravit. Delivery method
 4. Zvolte možnost Standardní: reklamy se zobrazují rovnoměrně. Select delivery method
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zjistěte, jaký rozpočet je pro vaši kampaň doporučován

Program AdWords zobrazuje doporučené rozpočty pro kampaně, které opakovaně čerpají denní rozpočet v plné výši, ale mají potenciál získat více kliknutí nebo zobrazení. Můžete pomocí nich odhadnout, jak by mohl nový rozpočet zlepšit viditelnost reklam v kampani. Doporučení vycházejí z podrobné analýzy výkonu kampaně za posledních 15 dní a z dalších faktorů uvedených níže:

 • Výkon kampaně za poslední dobu
 • Aktuální rozpočet kampaně
 • Seznam klíčových slov
 • Nastavení cílení kampaně

AdWords nezobrazují doporučený denní rozpočet, pokud jej čerpáte v plné výši jen výjimečně nebo pokud je v kampani omezené množství údajů. Pokud doporučený rozpočet nevidíte a víte, že se reklamy nezobrazují tak často, jak by mohly, kvůli omezenému rozpočtu, bude možná vhodné zvýšit rozpočet na částku, která vám vyhovuje.

Jak zjistit doporučený rozpočet kampaně
 1. Klikněte na kartu Nastavení v kampani, kterou chcete upravit.
 2. Klikněte na odkaz Upravit vedle položky Rozpočet. Edit your daily campaign budget
 3. Klikněte na možnost Zobrazit doporučený rozpočet. View your recommended budget.
 4. Zkontrolujte doporučený nový denní rozpočet (pokud je navrhován) a přečtěte si rovněž veškeré tipy týkající se potenciálního provozu. Až se rozhodnete, jaký nový rozpočet chcete nastavit, zadejte příslušnou částku.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.
Postup výpočtu doporučeného rozpočtu

Výpočet doporučení týkajících se rozpočtu využívá klíčová slova a vychází z toho, kolikrát by se reklama zobrazila, kdyby byl váš rozpočet neomezený. Jinými slovy: služba AdWords zjišťuje, jak často se reklama nemohla zobrazit kvůli omezení rozpočtu.

Poté služba AdWords tento počet potenciálních zobrazení porovná se skutečným počtem kliknutí na vaše reklamy (tzv. míra prokliku neboli CTR) a s náklady na tato kliknutí (skutečná cena za proklik neboli CPC). Toto porovnání ukáže, jak velký by váš rozpočet musel být, aby lépe pokryl provoz, který je pro vás k dispozici.

Jelikož provoz vyhledávání a náklady mohou kolísat, kombinuje doporučení rozpočtu odhady z každého dne zvlášť. To znamená, že i když má vaše podnikání cyklický charakter (provoz obvykle během týdne vykazuje špičky), doporučený rozpočet počítá s průměrným objemem provozu.

Ačkoli jsme schopni vypočítat, jak velký musí rozpočet být, aby pokryl veškerý možný provoz, nemusíme vám nezbytně doporučit celou tuto částku. Doporučená částka by měla umožnit získat větší počet zobrazení reklam, aniž by se rozpočet výrazně změnil.

Příklad

Pokud je váš aktuální denní rozpočet 200 Kč a zjistíme, že by musel činit 2000 Kč, aby zachytil veškerý možný provoz, doporučená částka může být nižší, například 400 Kč (částka se může měnit v závislosti na aktuálním rozpočtu a potenciálním provozu).

Další postup