Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Uw advertentiegroepen onderbreken of hervatten

U kunt uw advertentiegroepen onderbreken, hervatten of verwijderen vanaf het tabblad Advertentiegroepen.

Uw advertentiegroepen onderbreken, inschakelen of verwijderen

  1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
  2. Klik op het tabblad Campagnes.
  3. Klik op het tabblad Advertentiegroepen.
  4. Bekijk in de kolom Status de huidige status van elke advertentiegroep.
  5. Klik op het selectievakje naast de advertentiegroep of advertentiegroepen die u wilt wijzigen.
  6. Klik boven de advertentiegroepen op het dropdown-menu Bewerken en selecteer Inschakelen, Onderbreken, of Verwijderen.
Change status Ga naar AdWords

Als u bulksgewijs wijzigingen wilt aanbrengen in meerdere campagnes, advertenties, advertentiegroepen enz., kunt u gebruikmaken van bulkuploads. Met bulkuploads kunt u een spreadsheet downloaden, offline wijzigingen aanbrengen en de spreadsheet vervolgens uploaden, zodat de wijzigingen direct van kracht worden.

Tip

U kunt één advertentiegroep onderbreken of hervatten door op het bijbehorende statuspictogram te klikken.

Hoe advertentiegroepen werken met andere niveaus van AdWords

  • Advertentiegroepen zijn afhankelijk van campagnes: als de campagne waarvan uw advertentiegroep deel uitmaakt, is onderbroken of verwijderd, worden de advertenties in uw advertentiegroep niet weergegeven. Als de campagne waarvan uw advertentiegroep deel uitmaakt, is ingeschakeld, kunnen de advertenties in uw advertentiegroep worden weergegeven (maar u kunt ervoor kiezen ze te onderbreken of te verwijderen).
  • Advertenties zijn afhankelijk van advertentiegroepen: als een advertentiegroep is onderbroken of verwijderd, worden de advertenties in de betreffende advertentiegroep niet weergegeven. Als de advertentiegroep is ingeschakeld, kunt u de bijbehorende advertenties weergeven (maar u kunt er ook voor kiezen ze te onderbreken of te verwijderen).

Verwijderde advertentiegroepen zoeken

Bent u op zoek naar advertentiegroepen die u heeft verwijderd? Klik dan boven de grafiek op het dropdown-menu Alle advertentiegroepen, behalve de verwijderde en selecteer Alle.

Was dit artikel nuttig?