Ange standardbud för annonsgruppen

En annonsgrupp är en samling annonser som aktiveras av en gemensam uppsättning sökord. När du skapar en ny annonsgrupp blir du ombedd att skapa en ursprunglig annons med tillhörande sökordslista och sedan ange ett standardbud för annonsgruppen (Högsta CPC) . Standardbudet är ett praktiskt sätt att hantera buden för alla sökord i annonsgruppen. Du kan åsidosätta standardbudet för annonsgruppen för enstaka sökord genom att ange ett högre eller lägre högsta CPC på fliken Sökord.

Ange ditt bud när du skapar en ny annonsgrupp

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på http://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Annonsgrupper under Alla onlinekampanjer.
 4. Klicka på knappen + Ny annonsgrupp. New ad group
 5. Markera en kampanj och följ anvisningarna på nästa sida.
 6. Klicka på Spara annonsgruppen.
Prova nu

Bud på sökordsnivå åsidosätter standardbudet för annonsgruppen

Om du anger enskilda sökords- eller placeringsbud ersätter de enskilda buden standardbudet för annonsgruppen. Om till exempel standardbudet för annonsgruppen är 10 kronor men du höjer budet för ett visst sökord till 12 kronor, gäller sökordsbudet varje gång det sökordet leder till att din annons visas.

Ange budjusteringar för kampanjen

Du kan ange budjusteringar som automatiskt höjer eller sänker buden när din annons konkurrerar om att visas på mobila enheter, på särskilda platser och på särskilda datum och tider. Om din kampanj körs i Display-nätverket kan du dessutom ange bjudjusteringar på annonsgruppsnivå när du inriktar dig på exempelvis ämnen eller placeringar. Budjusteringarna ger dig större kontroll över när och var din annons visas.

Med automatisk budgivning ställer vi in standardbuden åt dig

Om du har valt manuell budgivning för kampanjen kan du ändra standardbuden när du vill.

Om du är kontoansvarig med ett mer automatiserat tillvägagångssätt kan automatisk budgivning vara rätt för dig. Vi anger en standardinställning utifrån din budget. Det går inte att redigera annonsgruppens standardbud med automatisk budgivning. Däremot kan du ange en budgräns för automatisk budgivning och ändra din kampanjbudget när du vill på fliken Inställningar.

Redigera standardbudet för en enda annonsgrupp
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på http://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Klicka på namnet på annonsgruppen under Alla onlinekampanjer.
 4. Klicka på Redigera bredvid Standardbud för annonsgrupp högst upp på sidan.
 5. Ange ett belopp för annonsgruppens Standardbud.
 6. Klicka på Spara.
Prova nu
Redigera standardbudet för flera annonsgrupper samtidigt
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på http://adwords.google.se.
 2. Öppna fliken Kampanjer.
 3. Välj fliken Annonsgrupper under Alla onlinekampanjer.
 4. Klicka på valfri annonsgrupp i kolumnen Högsta CPC som standard.
 5. Ange ett belopp i rutan som visas.
 6. Klicka på Spara.
Prova nu