Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Thuế ở quốc gia của bạn

 

Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Đọc tiếp để xem những điều áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin cho một quốc gia khác, hãy nhấp vào menu thả xuống ở trên.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) đã miễn trừ thuế thu nhập tạm thời và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Google Argentina. Điều này có nghĩa là bạn không phải giữ lại thuế thu nhập hoặc VAT trong các khoảng thời gian sau:

 • VAT: ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Thuế thu nhập: ngày 1 tháng 9 năm 2017 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018

Chứng nhận miễn trừ thuế đã được gửi cho khách hàng qua email. Vui lòng bao gồm những chứng nhận này khi gửi thanh toán cho Google.

Nhà quảng cáo ở Argentina

Yêu cầu về thuế có thể khác nhau tùy vào việc bạn có đặt phương thức thanh toán của mình thành thanh toán qua hóa đơn hoặc thanh toán thủ công không. Xem thông tin dưới đây áp dụng cho phương thức thanh toán của bạn.

Thanh toán thủ công

Cách thuế được tính khi thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã bao gồm số tiền bạn muốn được ghi có vào tài khoản của mình cũng như phần trăm chính xác số tiền này để đủ trả tất cả các loại thuế hiện hành. Tùy thuộc vào trạng thái thuế, chúng tôi có thể loại bỏ một hoặc nhiều loại thuế từ thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com trước khi ghi có phần còn lại vào tài khoản AdWords:

 • Thuế VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức thuế VAT 21% cho tất cả thanh toán thủ công của nhà quảng cáo.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được phản ánh trong hóa đơn hàng tháng của mình. Thuế GRT được tính dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các mức thuế này có thể thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Jujuy
 • Misiones
 • Neuquén
 • Saint Louis

Chúng tôi xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng ID thuế và chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản của mình. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ được áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - Chứng từ thuế liên bang
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Chứng từ thuế GRT dành cho tỉnh
 • CM05 - Chứng từ thuế GRT dành cho tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận các biên nhận hợp pháp cho thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Banelco phát hành biên nhận hợp pháp cho mọi thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng mạng Banelco. Mã kiểm soát 4 chữ số sẽ được bao gồm để bảo đảm tính xác thực của biên nhận.

Tùy vào cách thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được biên nhận theo một trong ba cách:

 • Từ ATM nơi bạn thực hiện thanh toán
 • In biên nhận từ trang web PagoMisCuentas.com
 • In biên nhận từ trang web ngân hàng trực tuyến của bạn
Nhận hóa đơn hàng tháng hợp pháp

Loại hóa đơn bạn sẽ nhận được tùy thuộc vào số ID thuế (CUIT hoặc DNI) bạn đã nhập trong tài khoản của mình. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn có VAT được khoản mục hóa, bạn cần đăng ký làm doanh nghiệp đã đăng ký VAT sử dụng CUIT.

 • Bạn sẽ nhận hóa đơn loại A nếu bạn nhập CUIT hợp lệ cho công ty đã đăng ký VAT.
 • Đối với DNI, bạn sẽ nhận được hóa đơn loại B.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp từ ngày 3 đến ngày 5 mỗi tháng báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả thuế hiện hành cho tháng theo lịch trước đó. Có phiên bản điện tử trong tài khoản của bạn. Hóa đơn này cũng sẽ được gửi qua email tới địa chỉ email bạn chỉ định trong cài đặt Thanh toán.

Thay đổi thông tin thuế
Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác vào tài khoản AdWords hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, vui lòng tải lên đúng tài liệu bằng cách làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Thanh toán và lập hóa đơn.
 3. Nhấp vào Cài đặt ở bên trái của trang.
 4. Tìm phần "tài liệu thuế", sau đó nhấp vào thay đổi để tải lên thay thế tài liệu hiện tại bằng tài liệu mới hơn; hoặc nhấp vào Thêm tệp để tải lên tài liệu bổ sung.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã được tạo trước khi cập nhật thông tin thuế trong tài khoản AdWords của bạn.
Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy tải lên chứng nhận khi tạo tài khoản của mình để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên làm như vậy hoặc nếu bạn đã cấp một ngoại lệ mới, hãy cập nhật chứng chỉ trong phần "Thanh toán " của trang Cài đặt.

Lập hóa đơn

Cách tính thuế

Thuế được thêm vào chi phí quảng cáo và hiển thị trong Lịch sử giao dịch và trên hóa đơn hàng tháng. Các loại thuế được tính theo luật pháp địa phương:

 • VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức thu VAT 21% cho tất cả các khoản thanh toán của bạn.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được phản ánh trong hóa đơn hàng tháng của mình. Thuế GRT được tính dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các mức thuế này có thể thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Jujuy
 • Misiones
 • Neuquén
 • Saint Louis

Chúng tôi xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng ID thuế và chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản của mình. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ được áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - Chứng từ thuế liên bang
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Chứng từ thuế GRT dành cho tỉnh
 • CM05 - Chứng từ thuế GRT dành cho tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận hóa đơn hàng tháng hợp pháp

Loại hóa đơn bạn sẽ nhận phụ thuộc vào trạng thái VAT của ID thuế của bạn. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn có VAT được khoản mục hóa, bạn cần đăng ký làm doanh nghiệp đã đăng ký VAT sử dụng CUIT.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp từ ngày 3 đến ngày 5 mỗi tháng báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả thuế hiện hành cho tháng theo lịch trước đó. Có phiên bản điện tử trong tài khoản của bạn. Hóa đơn này cũng sẽ được gửi qua email tới địa chỉ email bạn chỉ định trong cài đặt Thanh toán.

Thay đổi thông tin thuế

Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác vào tài khoản AdWords hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi thông tin thuế chính xác.

Chuyên gia AdWords sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc để xác nhận thay đổi.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã được tạo trước khi cập nhật thông tin thuế trong tài khoản AdWords của bạn.

Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy cung cấp giấy chứng nhận khi tạo hạn mức tín dụng mới để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên làm như vậy hoặc nếu bạn đã được cấp giấy chứng nhận miễn thuế mới, vui lòng liên hệ với chuyên gia AdWords để chắc chắn thông tin được cập nhật.

Nếu bạn được miễn thuế Các khoản thu GRT, vui lòng gửi cho chúng tôi chứng từ thuế thích hợp -- Carta Certificado de Exclusión hoặc Exención en Ingressos Brutos -- thông qua biểu mẫu này.

Các khoản thu GRT

GRT là số nhận dạng tổng thu nhập. Khi bạn đăng ký AdWords, bạn phải nhập ID hoặc số CUIT. Tuy nhiên, trường Nhận dạng tổng doanh thu (ID GRT) không bắt buộc do không phải tất cả các nhà quảng cáo đều phải chịu GRT.

GRT là gì

ID GRT là số nhận dạng của thuế tổng thu nhập. Thuế tổng thu nhập là nguồn thu chính của chính quyền tỉnh. Nói chung, thuế chỉ được tính trên doanh số bán hàng và số tiền thuế là khác nhau ở mỗi tỉnh.

Vị trí nhập GRT

Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán khi đăng ký tài khoản AdWords của mình, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp DNI hoặc CUIT (ID thuế). Nếu bạn chọn CUIT, bạn sẽ có tùy chọn nhập ID GRT. Điều quan trọng là phải nhập số GRT không có dấu gạch nối hoặc dấu cách. Bạn cũng cần tải lên chứng từ thuế cho cả VAT và GRT.

Cách để biết liệu bạn có nghĩa vụ nộp thuế hay không

Đối với GRT của thành phố Buenos Aires, thực hiện theo các bước sau để xem liệu công ty bạn có nghĩa vụ nộp Thuế thu GRT hay không và nếu có thì ở thuế suất nào:

 1. Truy cập http://www.arba.gov.ar/
 2. Nhập ID thuế (CUIT) và mật khẩu của công ty bạn. Nếu bạn không biết mật khẩu, hãy tham vấn bộ phận tài chính của công ty bạn.
 3. Chọn Rol: contribuyente.
 4. Trong menu ở trên cùng bên trái có tiêu đề "Regimen de recaudación por", chọn Consulta al padrón.
 5. Chọn tháng có thuế suất bạn muốn xem.
 6. Thuế suất Thuế thu GRT mà Google sử dụng cho thanh toán của bạn được liệt kê trong "Alícuota de percepción."

Đối với các tỉnh khác, hãy kiểm tra với chính quyền địa phương bạn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Đài Loan

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 5% thuế tính trên hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế của Đài Loan. Cách và việc bạn có phải trả thuế VAT tại Đài Loan hay không phụ thuộc vào phương thức thanh toán và cài đặt của bạn. Chọn phương thức hoặc cài đặt áp dụng cho tài khoản của bạn dưới đây.

Thanh toán tự động hoặc thủ công bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản AdWords của mình bằng thẻ tín dụng, nghĩa là bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific Pte. Ltd. và do đó không nợ VAT.

Thanh toán thủ công bằng chuyển tiền, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc thanh toán tại bưu điện

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản AdWords bằng chuyển tiền, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc tại bưu điện, có nghĩa là bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan quy định rằng bạn nợ thuế VAT cho các khoản phíchi phí AdWords. Để nộp thuế này, Google sẽ tự động chuyển một phần từ mỗi khoản thanh toán của bạn đến cơ quan thuế của Đài Loan. Mỗi khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) qua thư ghi chi tiết số tiền VAT bạn đã thanh toán.

Cách tính VAT cho các khoản thanh toán thủ công qua chuyển tiền, thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc tại bưu điện

Dưới đây là cách tính khoản khấu trừ VAT từ khoản thanh toán AdWords của bạn:

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã bao gồm số tiền bạn muốn được ghi có vào tài khoản của mình, cũng như 5% số tiền để trả VAT. Nói cách khác, nếu bạn thanh toán X, chúng tôi chia số tiền thành Y và 5% của Y. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và nộp 5% VAT của Y.

Đây là phương trình chúng tôi sử dụng:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Ví dụ:

Giả sử bạn thanh toán 1.050 NTD. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ tính toán:

 • Y = 1.050 NTD/1,05
 • Y = 1.000 NTD

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn 1.000 NTD và chuyển 50 NTD còn lại cho cơ quan thuế của chính phủ dưới dạng VAT.

Cài đặt thanh toán hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)

Nếu bạn có tài khoản AdWords sử dụng phương thức hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng), nghĩa là bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan quy định rằng bạn nợ VAT cho các khoản phí AdWords của mình. Hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ bao gồm mức định giá đánh thuế VAT và chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua thư Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) cùng với mỗi hóa đơn ghi chi tiết số tiền VAT bạn nợ.

Giới thiệu về Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI)

Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) là gì

Các pháp nhân là doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc dịch vụ ở Đài Loan cần phải phát hành Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) cho người mua tại thời điểm mua hàng, như được quy định trong mục Giới hạn thời gian phát hành bằng chứng chứng từ bán hàng của Đạo luật thuế giá trị gia tăng và thuế kinh doanh không phải giá trị gia tăng của Đài Loan.

Theo Đạo luật này, Google sẽ phát hành cho bạn GUI mỗi lần bạn thanh toán (tức là mua dịch vụ quảng cáo) nếu tài khoản AdWords của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có địa chỉ doanh nghiệp ở Đài Loan
 • Sử dụng đô la Đài Loan mới (NTD)
 • Sử dụng thanh toán thủ công hoặc hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)
 • Được tạo sau ngày nhất định

Các nhà quảng cáo có tài khoản đáp ứng những tiêu chí này đã ký hợp đồng với Google Đài Loan. Tất cả các nhà quảng cáo khác đã ký hợp đồng với các pháp nhân khác của Google và do đó, chúng tôi không phát hành GUI cho họ.

Một trong những mục đích của GUI là theo dõi tất cả Thuế giá trị gia tăng (VAT) mà doanh nghiệp hoặc cá nhân nộp. Do đó, chúng tôi cần giữ lại GUI của bạn để làm tờ khai thuế.

GUI của bạn sẽ chứa các thông tin sau:

 • ID GUI
 • Số doanh thu
 • VAT
 • Tổng số tiền
 • ID thuế, nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường "Trạng thái thuế" khi tạo tài khoản
 • Mô tả dịch vụ (ví dụ: Quảng cáo trực tuyến)

Một vài điều cần lưu ý:

 • Nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường Trạng thái thuế khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho doanh nghiệp". Nếu không, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho cá nhân".
 • Bạn sẽ nhận được một GUI 4 tuần sau khi thanh toán.
 • Tiêu đề của GUI sẽ là tên công ty mà bạn đã nhập  vào "Hồ sơ thanh toán" trên trang Cài đặt. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này bất cứ lúc nào.
GUI chậm trễ

Bạn sẽ nhận được Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) trong vòng 4 tuần sau khi thanh toán. Nếu bạn không nhận được GUI sau 4 tuần, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu một GUI khác.

GUI của bạn có thể bị thất lạc trong thư. Tuy nhiên, để an toàn, hãy kiểm tra để đảm bảo địa chỉ trên trang "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản AdWords chính xác. Thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán và sau đó nhấp vào liên kết Cài đặt ở bên cạnh trang.
 3. Nhấp vào chỉnh sửa và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tên công ty trên GUI của bạn

Tên công ty mà bạn nhập vào "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản của bạn sẽ hiển thị dưới dạng tiêu đề của Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI). Làm theo hướng dẫn để thay đổi tiêu đề GUI của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán và sau đó nhấp vào liên kết Cài đặt ở bên cạnh trang.
 3. Thực hiện thay đổi của bạn trong phần "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.
ID thuế của bạn trên GUI

ID thuế của bạn sẽ hiển thị trên GUI nếu bạn đã chọn "Doanh nghiệp" trong trường "Trạng thái thuế" khi thiết lập tài khoản. Bạn cũng sẽ tìm thấy ID thuế trên phần "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản AdWords của bạn. Dưới đây là cách truy cập vào trang này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán và sau đó nhấp vào liên kết Cài đặt ở bên cạnh trang.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên về VAT cho bạn. Nếu bạn có câu hỏi chung về VAT, hãy liên hệ với cơ quan thuế Đài Loan.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) ở Trung Quốc

VAT (thuế giá trị gia tăng) là thuế đánh trên các hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Người dùng AdWords của Google Advertising (Thượng Hải) có địa chỉ thanh toán ở Trung Quốc phải chịu VAT.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, Quảng cáo của Google (Thượng Hải) là người nộp thuế VAT theo Chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2012, Quảng cáo của Google (Thượng Hải) tính phí và thu VAT trên tất cả các dịch vụ quảng cáo được cung cấp và chỉ phát hành Fapiao VAT cho các nhà quảng cáo. Số tiền VAT được phản ánh trong Fapiao VAT được phát hành cho bạn.

Quảng cáo của Google (Thượng Hải) không thể cung cấp tư vấn về thuế. Vui lòng tham khảo nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn thuế nếu bạn có câu hỏi về cách Chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải ảnh hưởng đến doanh nghiệp và nghĩa vụ thuế của bạn để xác định trạng thái VAT hoặc để xác định Fapiao VAT nên chứa thông tin nào.

Khoản thuế VAT

Theo chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải, Quảng cáo của Google (Thượng Hải) bắt buộc phải tính 6% VAT đối với tất cả khách hàng, ngay cả khi họ không có trụ sở ở Thượng Hải. Không có ngoại lệ.

Đối với khách hàng không phải là khách hàng thanh toán thủ công, hóa đơn của bạn phản ánh VAT được tính trên số dư hóa đơn của bạn với thuế suất 6%.

Đối với khách hàng sử dụng thanh toán thủ công, Google khấu trừ 6% VAT từ số tiền thanh toán trước của bạn. Ví dụ: nếu bạn thanh toán trước 1.000 CNY, thì số tiền được ghi có vào số dư tài khoản của bạn sẽ là 943,40 CNY, sau khi khấu trừ VAT 56,60 CNY.

Giới thiệu về Fapiao VAT đặc biệt

Quảng cáo của Google (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho các khách hàng là Người nộp thuế VAT thường. Fapiao VAT đặc biệt là bằng chứng thanh toán thuế có thể cho phép bạn yêu cầu tín dụng nhập VAT nếu bạn được đăng ký đúng với cơ quan thuế là người nộp thuế VAT thường.

Để phát hành Fapiao VAT đặc biệt, Quảng cáo của Google (Thượng Hải) cần bạn cung cấp bản sao được quét của giấy chứng nhận đăng ký thuế (trang đầu tiên và trang tiếp theo bao gồm trạng thái đăng ký thuế VAT). Chúng tôi chấp nhận các loại tệp sau đối với giấy chứng nhận đăng ký thuế được quét của bạn: PNG, GIF, JPEG và TIFF. Tệp phải nhỏ hơn 5 MB.

Ngoài ra, những thông tin sau do bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao VAT đặc biệt và phải khớp chính xác với giấy chứng nhận đăng ký thuế của bạn, nếu được liệt kê tại đó:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT (Người nộp thuế VAT thường)
 • ID đăng ký thuế
 • Địa chỉ đăng ký
 • Số điện thoại đăng ký
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản)

Nếu muốn gửi Fapiao VAT đặc biệt tới địa chỉ không phải là địa chỉ đã đăng ký, bạn có thể cung cấp một địa chỉ gửi thư riêng biệt bằng cách chỉnh sửa tài khoản Payments của bạn.

Nếu thông tin bạn cung cấp không khớp với giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc nếu giấy chứng nhận đăng ký thuế được quét không hợp lệ, bị hỏng hoặc không thể đọc thì Quảng cáo của Google (Thượng Hải) sẽ không thể phát hành Fapiao VAT đặc biệt. Nếu việc này xảy ra, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn yêu cầu bạn sửa các thông tin còn thiếu hoặc không chính xác. Khi bạn thực hiện chỉnh sửa cần thiết, thì chúng tôi có thể phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho bạn.

Giới thiệu về Fapiao VAT thường

Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT thường cho các khách hàng được đăng ký như là người nộp VAT ở quy mô nhỏ, người nộp thuế không phải VAT hoặc cá nhân. Fapiao VAT thường là bằng chứng thanh toán thuế chính thức, nhưng không thể sử dụng để yêu cầu tín dụng nhập VAT. Những thông tin sau mà bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao VAT thường:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT
 • ID đăng ký thuế (ngoại trừ cá nhân)
 • Địa chỉ nhận thư
 • Số điện thoại

Chọn không tham gia Fapiao VAT

Nếu không muốn nhận Fapiaos VAT cho hoạt động quảng cáo, bạn có thể bỏ chọn tham gia bằng cách chọn tùy chọn “Không gửi cho tôi hóa đơn thuế” trong hồ sơ thanh toán của bạn. Cho đến khi bạn thay đổi tùy chọn này, Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) sẽ không chuyển Fapiao VAT cho bạn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia nhận Fapiao VAT thì Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) vẫn bắt buộc tính 6% VAT cho tất cả khách hàng và báo cáo hoạt động VAT cho các cơ quan thuế thích hợp.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái AdWords

Khi bạn tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận tình trạng thuế của bạn là doanh nghiệp. Trạng thái doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thấy lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình, chẳng hạn như doanh thu, bán hàng hoặc đăng ký tăng. Các nhà quảng cáo này bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, đối tác và các doanh nghiệp khác. AdWords chỉ có thể sử dụng cho mục đích kinh doanh tại Liên minh Châu Âu

Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn thu nhập của bạn.

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có ID VAT của bạn.
 • Chúng tôi không thêm khoản thuế VAT vào tài khoản của bạn.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự định và thanh toán VAT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên EU của mình (theo Điều 44 Chỉ thị của Hội đồng EU 2006/112/EC).

Thay đổi ID VAT của bạn

Bạn có thể tự thay đổi ID VAT của mình. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thực hiện.

Thay đổi ID VAT của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán và sau đó nhấp vào liên kết Cài đặt ở bên cạnh trang.
 3. Nhập ID VAT của bạn trong phần "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký VAT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký VAT bắt đầu bằng ID quốc gia cụ thể, theo sau là tối đa 12 ký tự (số hoặc chữ). Truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký VAT của bạn hợp lệ chưa.

Tự kê khai VAT

Bạn bắt buộc phải tự kê khai VAT theo thuế suất VAT hiện tại của quốc gia thành viên của bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Tìm hóa đơn VAT của bạn

Hóa đơn VAT và các khoản thanh toán hàng tháng hiện được bao gồm trong cùng một chứng từ. Nếu bạn cần hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn sẽ tìm thấy các chứng từ riêng biệt cho các hóa đơn VAT và bản ghi thanh toán hàng tháng.

Dưới đây là cách tìm hóa đơn VAT trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Chuyển đến Thanh toán
 3. Tiếp theo, nhấp vào Giao dịch từ menu ở bên trái.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.
  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 5. Trong bảng, nhấp vào liên kết Chứng từ trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 6. Nhấp vào số hóa đơn. Nếu bạn đang tìm kiếm hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn cũng cần phải nhấp vào menu thả xuống Hóa đơn VAT EU để xem hóa đơn VAT riêng.
 7. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, điều đó sẽ ngăn hóa đơn VAT mở ra.
 8. Để in hóa đơn, hãy nhấp vào Tệp và chọn In từ menu trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn In. Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn của mình và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Tính sẵn có của hóa đơn VAT

 • Hóa đơn VAT cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hóa đơn VAT tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn VAT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn VAT trong các khoảng thời gian đó.
 • Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, hóa đơn VAT được cấp riêng với hóa đơn thanh toán hàng tháng. Trước tháng 1 năm 2015 và sau tháng 5 năm 2015, chi phí VAT và bảng thanh toán quảng cáo được bao gồm trong cùng một chứng từ.

Hóa đơn VAT của bạn bao gồm những gì

Hóa đơn hàng thàng chứa bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận” và “Bản ghi chi phí và VAT” trừ các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, các tháng này có chứng từ riêng cho VAT và các khoản thanh toán.

Những gì hiển thị trên hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn phụ thuộc vào việc tài khoản của bạn sử dụng thanh toán tự động hay thanh toán thủ công. Nhấp vào mục áp dụng cho bạn.

Thanh toán tự động

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán tự động, hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn có thể hiển thị số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện bất kỳ thanh toán thủ công nào chưa:

 • Hóa đơn của bạn sẽ hiển thị tất cả các khoản phí và mọi thanh toán thủ công bạn đã thực hiện trong tháng đó.
 • Nếu thanh toán thủ công biến tài khoản của bạn thành tín dụng (bạn đã trả nhiều hơn số tiền đã nợ) thì hóa đơn sẽ phản ánh điều này cùng với chi phí AdWords đã trả bằng thanh toán thủ công.

Ví dụ: Chỉ thanh toán tự động

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo trong tháng và bạn đã được tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €200.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị các khoản phí VAT có liên quan, nếu có.

€100 chưa thanh toán của chi phí quảng cáo được tích lũy sẽ chuyển vào chu kỳ thanh toán tiếp theo và sẽ được hiển thị trong chứng từ tháng tiếp theo của bạn.

Ví dụ: Thanh toán tự động có thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo cho tháng. Bạn đã được tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình và bạn đã thực hiện thanh toán thủ công €200.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản phí €200 và khoản thanh toán thủ công €200, tổng số là €400.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị mọi khoản phí VAT, nếu có.

Trên hóa đơn của tháng tiếp theo, €100 chi phí quảng cáo bổ sung (vượt quá ngưỡng thanh toán €200) sẽ hiển thị và được áp dụng cho thanh toán thủ công €200, để lại €100 ghi có trong tài khoản.

Thanh toán thủ công

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, bảng thanh toán và VAT trên hóa đơn của bạn sẽ thường hiển thị các khoản tiền khác nhau:

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị các khoản thanh toán.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị chi phí quảng cáo cho tháng đó và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thực hiện thanh toán thủ công €100 vào ngày đầu tiên của tháng và tích lũy €80 chi phí quảng cáo trong tháng.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €100.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị thanh toán thủ công €100, chi phí quảng cáo €80, chi phí bù dương đối với tài khoản trùng lặp và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Sự khác nhau giữa lịch sử giao dịch và hóa đơn của bạn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong lịch sử giao dịch khác một hoặc hai ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hóa đơn của mình. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là bình thường vì AdWords và ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau. Thanh toán và các khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản AdWords của bạn là các hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là chúng sẽ bao gồm mục hàng bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google.)

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Giấy chứng nhận cư trú thuế

Bạn có thể tải xuống giấy chứng nhận cư trú dưới dạng tệp .pdf từ bài viết này. Chỉ cần nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới.

Nếu bạn cần phiên bản giấy chứng nhận cũ hơn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ AdWords.

Giấy chứng nhận cư trú do Google cung cấp được phát hành bởi cơ quan thuế Ireland dưới dạng biểu mẫu điện tử và bằng tiếng Anh. Giấy chứng nhận theo biểu mẫu này là tài liệu hợp lệ được cơ quan thuế Ba Lan thừa nhận.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tất cả tài khoản AdWords ở Ireland phải chịu Thuế giá trị gia tăng (VAT) theo thuế suất của Ireland—thuế suất có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ Ireland.

Dưới đây là sơ lược về những gì bạn có thể mong đợi nếu bạn ở Ireland:

 • Bạn sẽ luôn chịu khoản thuế VAT với thuế suất hiện tại của Ireland, như luật pháp của Ireland yêu cầu. (Tài khoản của bạn được phục vụ bởi Google Ireland.)
  • Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thêm khoản thuế VAT vào chi phí AdWords của bạn cuối mỗi tháng để trả vào lần tiếp theo bạn bị tính phí.
  • Nếu bạn đang thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ trừ chi phí VAT từ số dư của bạn trước khi số dư này cạn, một lần vào cuối mỗi tháng.
  • Nếu bạn được miễn VAT 13b/56b, vui lòng cho biết điều này bằng cách chọn hộp trong "Bạn có ID VAT không". (Bạn có thể tới đây bằng cách chuyển tới biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt để xem thông tin thuế của bạn.) Bạn cũng cần cung cấp thông tin VAT 13b/56b của mình.

Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn thu nhập của bạn.

Thay đổi ID VAT của bạn

Bạn có thể tự thay đổi ID VAT của mình. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem cách thực hiện.

Thay đổi ID VAT của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán và sau đó nhấp vào liên kết Cài đặt ở bên cạnh trang.
 3. Tìm phần "Hồ sơ thanh toán" để nhập ID VAT của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký VAT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký VAT bắt đầu bằng ID quốc gia cụ thể, theo sau là tối đa 12 ký tự (số hoặc chữ). Truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký VAT của bạn hợp lệ chưa.

Tìm hóa đơn VAT của bạn

Hóa đơn VAT và các khoản thanh toán hàng tháng hiện được bao gồm trong cùng một chứng từ. Nếu bạn cần hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn sẽ tìm thấy các chứng từ riêng biệt cho các hóa đơn VAT và bản ghi thanh toán hàng tháng.

Dưới đây là cách tìm hóa đơn VAT trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Giao dịch từ menu bên trái. Chuyển tới Lập hóa đơn
 3. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.
  • Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem hóa đơn gần đây nhất.
  • Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 4. Trong bảng, nhấp vào menu thả xuống Chứng từ trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 5. Nhấp vào số hóa đơn. Nếu bạn đang tìm kiếm hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn cũng cần phải nhấp vào menu thả xuống Hóa đơn VAT EU để xem hóa đơn VAT riêng.
 6. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, điều đó sẽ ngăn hóa đơn VAT mở ra.
 7. Để in hóa đơn, hãy nhấp vào Tệp và chọn In từ menu trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn và chọn In. Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn của mình và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Tính sẵn có của hóa đơn VAT

 • Hóa đơn VAT cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hóa đơn VAT tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn VAT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn VAT trong các khoảng thời gian đó.
 • Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, hóa đơn VAT được cấp riêng với hóa đơn thanh toán hàng tháng. Trước tháng 1 năm 2015 và sau tháng 5 năm 2015, chi phí VAT và bảng thanh toán quảng cáo được bao gồm trong cùng một chứng từ.

Hóa đơn VAT của bạn bao gồm những gì

Hóa đơn hàng thàng chứa bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận” và “Bản ghi chi phí và VAT” trừ các tháng từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, các tháng này có chứng từ riêng cho VAT và các khoản thanh toán.

Những gì hiển thị trên hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn phụ thuộc vào việc tài khoản của bạn sử dụng thanh toán tự động hay thanh toán thủ công. Nhấp vào mục áp dụng cho bạn.

Thanh toán tự động

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán tự động, hóa đơn và hóa đơn VAT của bạn có thể hiển thị số tiền khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đã thực hiện bất kỳ thanh toán thủ công nào chưa:

 • Hóa đơn của bạn sẽ hiển thị tất cả các khoản phí và mọi thanh toán thủ công bạn đã thực hiện trong tháng đó.
 • Nếu thanh toán thủ công biến tài khoản của bạn thành tín dụng (bạn đã trả nhiều hơn số tiền đã nợ) thì hóa đơn sẽ phản ánh điều này cùng với chi phí AdWords đã trả bằng thanh toán thủ công.

Ví dụ: Chỉ thanh toán tự động

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo trong tháng và bạn đã được tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €200.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị các khoản phí VAT có liên quan, nếu có.

€100 chưa thanh toán của chi phí quảng cáo được tích lũy sẽ chuyển vào chu kỳ thanh toán tiếp theo và sẽ được hiển thị trong chứng từ tháng tiếp theo của bạn.

Ví dụ: Thanh toán tự động có thanh toán thủ công

Giả sử bạn đã tích lũy €300 chi phí quảng cáo cho tháng. Bạn đã được tính phí €200 ở ngưỡng thanh toán tự động của mình và bạn đã thực hiện thanh toán thủ công €200.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản phí €200 và khoản thanh toán thủ công €200, tổng số là €400.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị mọi khoản phí VAT, nếu có.

Trên hóa đơn của tháng tiếp theo, €100 chi phí quảng cáo bổ sung (vượt quá ngưỡng thanh toán €200) sẽ hiển thị và được áp dụng cho thanh toán thủ công €200, để lại €100 ghi có trong tài khoản.

Thanh toán thủ công

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công, bảng thanh toán và VAT trên hóa đơn của bạn sẽ thường hiển thị các khoản tiền khác nhau:

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị các khoản thanh toán.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị chi phí quảng cáo cho tháng đó và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã thực hiện thanh toán thủ công €100 vào ngày đầu tiên của tháng và tích lũy €80 chi phí quảng cáo trong tháng.

 • Bảng “Bản ghi khoản thanh toán đã nhận" sẽ hiển thị khoản thanh toán €100.
 • Bảng “Bản ghi chi phí và VAT” sẽ hiển thị thanh toán thủ công €100, chi phí quảng cáo €80, chi phí bù dương đối với tài khoản trùng lặp và mọi khoản phí VAT, nếu có.

Sự khác nhau giữa lịch sử giao dịch và hóa đơn của bạn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong lịch sử giao dịch khác một hoặc hai ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hóa đơn của mình. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là bình thường vì AdWords và ngân hàng hoạt động trên các hệ thống khác nhau. Thanh toán và các khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản AdWords của bạn là các hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là chúng sẽ bao gồm mục hàng bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google.)

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái AdWords

Tài khoản của bạn được Google Ireland Ltd. cung cấp, nhưng Google không thể tính phí VAT nếu địa chỉ thanh toán của bạn nằm trong quốc gia không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu.

Kiểm tra với cơ quan thuế địa phương của bạn để xem liệu bạn có được yêu cầu tự kê khai VAT ở quốc gia của mình hay không. Nếu trường hợp đó xảy ra, bạn cần phải làm điều này với sự trợ giúp của cố vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương. Google không thể tư vấn cho bạn.

Tự kê khai VAT

Nếu bạn không bị tính khoản thuế VAT về chi phí AdWords của mình, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai VAT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý

Hóa đơn mà bạn in từ tài khoản AdWords của mình là các hóa đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là bạn sẽ tìm thấy mục hàng trong phần "Hồ sơ chi phí và VAT" trong hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thanh toán cho Google. 

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý vì chúng bao gồm ID VAT của chúng tôi—điều này có nghĩa là chúng sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận. Hóa đơn của bạn cũng bao gồm bảng thứ hai được gọi là "Bản ghi khoản thanh toán đã nhận", hiển thị tất cả thanh toán thành công trong một tháng nhất định. Bảng này để bạn tham khảo.

Bạn lo lắng rằng những hóa đơn này không hợp lệ về phương diện pháp lý vì không có dấu hoặc chữ ký gốc? Đừng lo lắng! Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận như hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ và bạn khiếu nại thu nhập doanh nghiệp của mình từ quảng cáo AdWords, bạn sẽ cần phải cung cấp Mã số nhận dạng thuế (TIN) của Google khi nộp thuế. Dưới đây là thông tin của chúng tôi:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Mã số nhận dạng người nộp thuế (TIN) 77-0493581

Lưu ý:

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Hawaii sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công, thì các khoản thuế của bạn sẽ được đánh giá và tính phí vào cuối mỗi tháng.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Vì hợp đồng kinh doanh AdWords được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd. nên thuế địa phương không được áp dụng cho hoạt động AdWords của bạn. Những thuế này sẽ không được hiển thị trên hóa đơn của bạn.

Google Australia Pty Limited

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, hóa đơn sẽ do Google Australia Pty Limited phát hành. Tất cả doanh số AdWords tại Úc sẽ phải chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là 10%. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tài khoản Google AdWords có địa chỉ kinh doanh tại Úc.

Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuế này.

Thuế tiêu dùng Nhật Bản ("JCT") và Google Asia Pacific Pte. Ltd.

AdWords chỉ có thể được sử dụng cho mục đích kinh doanh tại Nhật Bản.

Hợp đồng kinh doanh AdWords của bạn được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd. và không có Thuế tiêu dùng Nhật Bản ("JCT") nào được tính cho hoạt động AdWords của bạn. Bạn chịu trách nhiệm báo cáo và thanh toán JCT, theo Luật thuế tiêu dùng sửa đổi Nhật Bản năm 2015.

Để tìm hiểu cách tuân thủ luật hoặc để biết bất kỳ tư vấn về thuế nào, hãy liên hệ với cố vấn thuế của bạn.

Thuế ở Ấn Độ

Đối với hoá đơn do Google India Pvt Ltd phát hành vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2016, mức thuế dịch vụ 15% (bao gồm cả Swachh Bharat Cess và Krishi Kalyan Cess) tính trên giá trị dịch vụ chịu thuế được áp dụng. Mức thuế dịch vụ đã thay đổi do thay đổi trong luật hiện hành. Với hóa đơn được phát hành giữa ngày 15 tháng 11 năm 2015 và 31 tháng 5 năm 2016, mức thuế dịch vụ áp dụng là 14,5% (bao gồm Swachh Bharat Cess).

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến ngày 14 tháng 11 năm 2015, mức thuế là 14% tính trên giá dịch vụ chịu thuế.

Lưu ý:

Những nhà quảng cáo sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công được đánh giá và tính thuế mỗi tháng một lần, vào cuối tháng.

Xin lưu ý rằng Google không thể tư vấn cho bạn về vấn đề thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn cho bất kỳ câu hỏi nào về thay đổi này.

Giới thiệu về Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Yêu cầu chứng chỉ TDS hàng quý. (Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Cục thuế thu nhập Ấn Độ.)

Giấy chứng nhận cho quý kết thúc vào tháng 6, tháng 9 và tháng 3 cần phải được phát hành vào tương ứng là các ngày 30 tháng 7, 30 tháng 10, 30 tháng 1 và 15 tháng 5.

Không có chứng chỉ TDS cho năm tài chính trước đó sẽ được chấp nhận nếu được gửi sau ngày 30 Tháng 4 của năm tài chính hiện tại. Ví dụ: tất cả giấy chứng nhận cho năm tài chính 2013-14 phải được gửi chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2014.

Gửi giấy chứng nhận Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Nếu tài khoản của bạn sử dụng lập đơn hàng tháng, hãy gửi trực tiếp bản sao kỹ thuật số chứng chỉ TDS (chứng chỉ TDS được ký điện tử hoặc bản quét chứng chỉ TDS đã ký ở định dạng PDF) đến collections-in@google.com

Nếu tài khoản của bạn sử dụng thanh toán thủ công hoặc thanh toán tự động, hãy sử dụng tài liệu sau đây để gửi cho chúng tôi chứng chỉ TDS:

 • Gửi chứng chỉ TDS được ký điện tử cho chúng tôi qua email. Sau khi khoản tiền tín dụng đã được phê duyệt, khoản tiền này sẽ được thêm vào tài khoản của bạn; hoặc
 • Gửi bản in ra giấy chứng chỉ TDS đã ký, cùng với thư giới thiệu có ID khách hàng 10 chữ số đến địa chỉ sau.

Google India Pvt Ltd,
9th Floor, Building 8, Tower C,
DLF Cyber City, DLF Phase 2,
Gurgaon, Haryana,
122002 Ấn Độ

Khi bạn đã gửi chứng từ, hãy liên hệ với chúng tôi bằng email với các chi tiết sau để nhận tín dụng:
 1. Bản sao kỹ thuật số chứng chỉ TDS (chứng chỉ TDS được ký điện tử hoặc bản quét chứng chỉ TDS đã ký ở định dạng PDF)
 2. Chi tiết biên nhậnlai đường truyền phân phối

Số tài khoản vĩnh viễn (PAN) của Google là AACCG0527D và địa chỉ đã đăng ký trên Chứng chỉ TDS sẽ là:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

Số tiền TDS

Mức thuế suất hiện tại của TDS cho các khoản thanh toán liên quan đến quảng cáo cho Google India Private Limited là 2% không bao gồm thuế dịch vụ và các khoản thuế giáo dục (theo Thông tư số 1/2014 do Hội đồng thuế trực tiếp trung ương, Bộ tài chính, Chính phủ Ấn Độ ban hành)). Tuy nhiên, thuế suất TDS chịu sự thay đổi theo các quy định của chính phủ. Lưu ý rằng Google AdWords không thể đưa ra lời khuyên cho bạn về vấn đề thuế. Nếu bạn có thêm câu hỏi về TDS hoặc các vấn đề về thuế khác, hãy kiểm tra cùng với nhà tư vấn thuế.

Thuế suất ở Nga

Tất cả nhà quảng cáo AdWords có địa chỉ thanh toán ở Nga được tính 18% Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho tất cả các chi phí AdWords của họ, không có trường hợp ngoại lệ.

Dưới đây là sơ lược về những gì bạn có thể mong đợi nếu bạn ở Liên bang Nga:

 • Cho dù bạn chọn "Doanh nghiệp", "Nhà doanh nghiệp cá nhân" hay "Cá nhân" làm trạng thái thuế của mình, bạn sẽ luôn chịu khoản thuế VAT với thuế suất hiện tại của Nga, như luật pháp của Nga yêu cầu. (Tài khoản của bạn được phục vụ bởi Google tại Nga.)
 • Bạn sẽ thấy các khoản phí VAT bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. VAT được tính vào việc sử dụng thực tế.

VAT trên USN

Theo các quy định về thuế ở Nga, nếu bạn sử dụng USN, bạn sẽ không phải trả VAT cho hàng hóa và dịch vụ mà bạn đang bán hoặc mua. Tuy nhiên, khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn trả VAT được bao gồm trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. Do OOO “Google” đang hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn cũng sẽ trả VAT cho AdWords.

Lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

Thay đổi trạng thái thuế của bạn

Khi bạn đăng ký AdWords, bạn sẽ cần chọn trạng thái thuế là Cá nhân, Nhà doanh nghiệp cá nhân hoặc Doanh nghiệp. Nếu bạn cần thay đổi trạng thái thuế của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi thông tin VAT của bạn

Để kiểm tra tên công ty hoặc ID thuế (INN và KPP) xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt.

Cập nhật số KPP của bạn

Nếu số KPP của bạn đã thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa số này trong tài khoản của mình. Để cập nhật KPP của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3.  Nhấp vào Cài đặt từ menu ở bên trái, sau đó tìm phần "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa và cập nhật KPP. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP nếu INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi ID thuế và tên công ty từ ID thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty khác. Nếu bạn muốn tài khoản AdWords dành cho công ty đăng ký khác (với INN khác), hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi tên công ty của bạn

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao chụp giấy chứng nhận thuế ghi rõ ID thuế và tên công ty đã đăng ký của bạn. Khi chúng tôi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản AdWords của bạn và trên hóa đơn hàng tháng. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã thực hiện việc đó.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP hoặc tên công ty chỉ khi INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi ID thuế và tên công ty từ ID thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty khác. Nếu bạn muốn tài khoản AdWords của mình dành cho công ty đã đăng ký khác (với INN khác), hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Chỉnh sửa INN của bạn

Nếu tài khoản AdWords của bạn có INN (ID thuế) không chính xác, INN chỉ có thể được thay đổi khi bạn gõ sai nó khi tạo tài khoản AdWords. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao chụp giấy chứng nhận thuế ghi rõ ID thuế và tên công ty đã đăng ký. Khi chúng tôi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi INN xuất hiện trong tài khoản AdWords của bạn và trên hóa đơn hàng tháng.

Nếu bạn muốn tài khoản AdWords dành cho công ty đăng ký khác (với INN khác), hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, dưới đây là cách cập nhật các địa chỉ này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọnLập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt từ menu bên trái.
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp của bạn, hãy chuyển tới phần "Hồ sơ thanh toán" và thực hiện thay đổi. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển tới phần "Tài khoản thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Tính VAT

Bạn có thể xem các khoản phí VAT của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Giao dịch từ menu bên trái. 

Cách tính VAT

VAT được tính phí dựa trên giá trị số nhấp chuột và số lần hiển thị đã tích lũy của bạn.

Sử dụng + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính khoản thuế VAT

VAT có thể được tính:

 • Khi thanh toán đã được chi tiêu hoàn toàn trong tài khoản hoặc
 • Vào cuối tháng nếu thanh toán chỉ được chi tiêu một phần

Ví dụ:

 • Giả sử tài khoản AdWords nhận thanh toán là RUB 100 vào ngày 10 tháng 6.
 • Sử dụng tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán RUB 100 đó được chi tiêu hoàn toàn vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục dòng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 cho biết khoản thuế VAT được tính từ khoản thanh toán RUB 100.

Ví dụ:

 • Giả sử tài khoản AdWords nhận thanh toán là RUB 100 vào ngày 25 tháng 6.
 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, khoản thanh toán RUB 50 đã được chi tiêu. Mục dòng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 cho biết khoản thuế VAT được tính từ việc sử dụng RUB 50.
 • Số dư còn lại của khoản thanh toán đó được chi tiêu đến ngày 3 tháng 7. Mục dòng VAT xuất hiện vào ngày 3 tháng 7 cho biết khoản thuế VAT được tính từ RUB 50 còn lại.

Lưu ý rằng các khoản thuế VAT có thể bao gồm số tiền thuế cho nhiều khoản thanh toán nếu nhiều khoản thanh toán được chi tiêu hoàn toàn vào một ngày.

VAT trên tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn kiếm được phần thưởng từ khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng khác, VAT sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng được thanh toán bằng tín dụng này. Sau đó tín dụng sẽ được hoàn lại hoàn toàn khi tổng tín dụng được chi tiêu hoặc được hoàn lại một phần vào cuối tháng đó nếu tín dụng được chi tiêu một phần.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu các khoản thuế VAT, hãy liên hệ với chúng tôi.

VAT và "Số dư của bạn"

Trang Tóm tắt có hai phần nêu số dư của tài khoản của bạn:

 1. Phần "Số dư của bạn" phía trên bảng: Hiển thị số dư của bạn có thể được chi tiêu hoàn toàn vào hoạt động quảng cáo trong tương lai.
  • Trường "Tín dụng còn lại" cho thấy số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho khoản thuế VAT trong tương lai. Kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.
 2. Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch: Cho thấy số dư tài khoản của bạn (được tính bằng cách trừ số tiền trong cột "Có" cho số tiền trong cột "Nợ") mà không bao gồm bất kỳ khoản thuế VAT được ước tính trong tương lai nào trên số tiền thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách bạn đặt trên tab "Chiến dịch" không bao gồm VAT.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10% thuế đánh vào các hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế Hàn Quốc. Cách thức trả VAT và việc bạn có phải trả VAT ở Hàn Quốc hay không tùy thuộc vào cài đặt thanh toán của bạn. Chọn cài đặt áp dụng cho tài khoản của bạn bên dưới.

Thanh toán tự động bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản AdWords bằng thẻ tín dụng, nghĩa là bạn đã ký thỏa thuận với Google khu vực châu Á Thái Bình Dương và do đó không nợ thuế VAT.

Thanh toán thủ công bằng LGU+

Khi bạn thực hiện thanh toán LGU+, chúng tôi sẽ tự động khấu trừ 10% VAT từ thanh toán để sử dụng cho chi phí quảng cáo dự kiến của bạn. Sau đó, chúng tôi phân phát quảng cáo bằng số tiền thanh toán còn lại. Khi quảng cáo của bạn chạy, chúng tôi trả VAT mỗi tháng dựa trên chi phí quảng cáo mà bạn đã tích lũy trong tháng đó.

Trên trang Lịch sử giao dịch thanh toán, bạn sẽ thấy số tiền được liệt kê cho VAT cho mỗi thanh toán. Nếu bạn là nhà quảng cáo cộng tác, bạn sẽ nhận được hóa đơn VAT điện tử cho mỗi tháng trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, được gửi qua email đến người liên hệ thanh toán chính trong tài khoản của bạn bởi đối tác lập hóa đơn địa phương của Google, MakeBill. Hóa đơn này sẽ hiển thị số tiền được sử dụng để tính toán VAT. Nếu bạn là nhà quảng cáo cá nhân, bạn sẽ không nhận được hóa đơn VAT.

Lưu ý rằng LGU+ sẽ cung cấp cho bạn biên nhận cho từng thanh toán của bạn. Bạn không thể sử dụng biên nhận này cho báo cáo VAT của mình.

Cập nhật thông tin VAT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin VAT bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt dọc bên cạnh trang.
 4. Tìm "Hồ sơ thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.
Cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn có tài khoản AdWords trên lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ tính bạn 10% VAT dựa trên chi phí quảng cáo hàng tháng của bạn.

Liên kết đến hóa đơn thuế địa phương sẽ được gửi qua email mỗi tháng đến người liên hệ thanh toán chính bởi MakeBill, đối tác lập hóa đơn địa phương của Google. Để cập nhật thông tin VAT hoặc thay đổi địa chỉ email nhận hóa đơn thuế địa phương của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Mexico sử dụng thanh toán thủ công hoặc lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ tính phí bạn 16% để bao gồm Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Cách thức tính phí tùy thuộc vào cài đặt thanh toán của bạn. Nhấp vào liên kết thích hợp bên dưới để tìm hiểu thêm.

Cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, chúng tôi sẽ thêm 16% chi phí vào hóa đơn của bạn để trả IVA.

Cài đặt thanh toán thủ công

Chúng tôi khấu trừ 16% từ tất cả thanh toán thủ công của bạn để trả IVA. Sau đó, chúng tôi sẽ ghi có phần còn lại vào tài khoản của bạn.

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn muốn được ghi có vào tài khoản của mình cũng như 16% số tiền này để đủ trả IVA.

Điều này có nghĩa là nếu bạn thực hiện thanh toán là X, chúng tôi sẽ chia số tiền thành Y và 16% của Y, tổng cộng bằng X. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và trả 16% của Y trong thuế cho cơ quan thuế Mexico.

Đây là phương trình chúng tôi sử dụng, trong đó X là số tiền thanh toán của bạn và Y là số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Dưới đây là ví dụ cụ thể hơn:

Giả định bạn thanh toán $116 MXN. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn (Y), chúng tôi sẽ tính:

 • Y = 116 MXN/1,16
  Y = 100 MXN

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn 100 MXN và chuyển 16 MXN còn lại cho cơ quan thuế Mexico.

Cách thay đổi thông tin thuế của bạn

Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác, hãy liên hệ với chúng tôi và gửi thông tin thuế chính xác. Chuyên gia AdWords sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã được tạo trước khi thông tin thuế được cập nhật trong tài khoản AdWords của bạn.

Thuế ở Ukraina

Tất cả các nhà quảng cáo AdWords mà thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng và có địa chỉ thanh toán ở Ukraina đều chịu khoản phí Thuế giá trị gia tăng (VAT) 20% theo thuế suất hiện tại của Ukraina, như luật pháp của Ukrainian yêu cầu.

Bạn có thể thấy các khoản thuế VAT của bạn trên trang "Lịch sử giao dịch" của mình. Để tới đó, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.

(Tài khoản của bạn được phục vụ bởi Google Ukraina.) Tuy nhiên, theo quy định về thuế ở Ukraina, khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn trả VAT được bao gồm trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. Do “Google Ukraina” đang hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn cũng sẽ trả VAT cho AdWords.

Lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

Thay đổi trạng thái thuế của bạn

Khi đăng ký AdWords, bạn cần phải chọn trạng thái thuế là Cá nhân, Nhà doanh nghiệp cá nhân hoặc Pháp nhân hợp pháp. Khi bạn thực hiện lựa chọn thì sẽ không thể chuyển sang trạng thái khác. Ví dụ: Nếu đã chọn Cá nhân, thì bạn không thể thay đổi trạng thái thành Pháp nhân hợp pháp để thay thế.

Nếu bạn cần phải thay đổi trạng thái thuế, vui lòng đóng tài khoản AdWords hiện có và tạo một tài khoản mới với trạng thái bạn muốn. Hãy sử dụng một địa chỉ email khác để tạo tài khoản mới này. Hoặc, nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ email cũ, bạn cần phải thay đổi địa chỉ đó trong tài khoản AdWords hiện tại trước khi đóng tài khoản đó.

Thay đổi thông tin VAT của bạn

Để kiểm tra tên công ty, địa chỉ hợp pháp hoặc ID thuế (INN và EDRPOU) xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng của bạn, nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán, sau đó nhấp vào Cài đặt dọc phía bên trái.

Thay đổi tên hợp pháp của công ty bạn

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao chụp chứng từ đăng ký chính thức ghi rõ ID thuế, tên công ty đã đăng ký và địa chỉ hợp pháp của bạn. Sau khi chúng tôi nhận chứng từ đăng ký chính thức của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản AdWords của bạn và trên hóa đơn hàng tháng. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi chúng tôi đã thực hiện việc đó. Sau khi thực hiện thay đổi, bạn có thể yêu cầu sửa đổi các chứng từ được phát hành trước đây phản ánh tên và EDRPOU đã chỉnh sửa.

Lưu ý

Chúng tôi chỉ có thể thay đổi tên công ty của bạn khi INN và EDRPOU của bạn vẫn giữ nguyên Bạn không thể thay đổi ID thuế và tên công ty từ ID thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty khác. Nếu bạn muốn tài khoản AdWords dành cho công ty đăng ký khác (với INN khác), hãy tạo một tài khoản khác.

Sửa INN hoặc EDRPOU của bạn

Nếu tài khoản AdWords của bạn có INN (ID thuế) không chính xác và EDRPOU, thì INN chỉ có thể thay đổi chúng khi bạn gõ sai khi tạo tài khoản AdWords. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao chụp giấy chứng nhận thuế ghi rõ ID thuế và tên công ty đã đăng ký. Sau khi chúng tôi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ sửa INN hoặc EDRPOU xuất hiện trong tài khoản AdWords và trên chứng từ kế toán trong tương lai của bạn. Trong trường hợp này, không thể sửa đổi các chứng từ đã ban hành trước đây. Các INN hoặc EDRPOU đã sửa sẽ chỉ được hiển thị trên chứng từ được phát hành sau khi thực hiện sửa chữa.

Nếu bạn muốn tài khoản AdWords dành cho công ty đăng ký khác (với INN và EDRPOU khác), hãy tạo một tài khoản khác.

Thay đổi trạng thái đăng ký VAT

Nếu trạng thái đăng ký VAT của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần cung cấp bản sao chụp giấy chứng nhận thuế ghi rõ ID thuế và tên công ty đã đăng ký và trạng thái đăng ký thuế VAT. Khi chúng tôi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái trong tài khoản AdWords của bạn. Thay đổi sẽ xuất hiện trên chứng từ kế toán trong tương lai. Trong trường hợp này, không thể sửa lại các chứng từ đã phát hành trước đây .

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ email của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, dưới đây là cách cập nhật các địa chỉ này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán.
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp của bạn, chuyển tới trang Cài đặt và tìm "Hồ sơ thanh toán" của bạn. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển tới phần "Tài khoản thanh toán" và thực hiện thay đổi của bạn. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Giới thiệu về thuế VAT

Cách tính VAT

VAT được tính dựa trên giá trị chi phí quảng cáo được tích lũy của bạn, ví dụ như số nhấp chuột và số lần hiển thị.

Chi phí quảng cáo + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính khoản thuế VAT

VAT có thể được tính:

 • Khi thanh toán đã được chi tiêu hoàn toàn trong tài khoản hoặc
 • Vào cuối tháng nếu thanh toán chỉ được chi tiêu một phần

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu toàn bộ trong một tháng

Giả sử tài khoản AdWords của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Chi phí quảng cáo tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán 200 UAH đó được chi tiêu hoàn toàn vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản thuế VAT được tính từ khoản thanh toán 200UAH.

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu một phần trong một tháng

Giả sử tài khoản AdWords của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, chỉ 100 UAH của khoản thanh toán đã được chi tiêu. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản thuế VAT được tính từ các chi phí quảng cáo 100 UAH.
 • Giả sử số dư còn lại của khoản thanh toán đó được chi tiêu đến ngày 3 tháng 7. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 3 tháng 7 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản thuế VAT được tính từ 100 UAH còn lại.

Lưu ý rằng các khoản thuế VAT có thể bao gồm số tiền thuế của nhiều khoản thanh toán nếu nhiều khoản thanh toán được chi tiêu hết vào một ngày.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu các khoản thuế VAT, hãy liên hệ với chúng tôi.

VAT trên tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn có tín dụng từ phiếu mua hàng khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng bất kỳ khác, VAT trước tiên sẽ tự động được áp dụng cho các chi phí quảng cáo được trả bằng tín dụng. Sau đó, khi tổng tín dụng được chi tiêu, các khoản thuế VAT được khấu trừ sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn. Nếu tín dụng chỉ được chi tiêu một phần, các khoản thuế VAT được khấu trừ sẽ được hoàn trả một phần vào cuối tháng đó.

VAT và "Số dư hiện tại" của tài khoản

Để tìm số dư hiện tại của bạn, hãy truy cập trang "Giao dịch" của phần Lập hóa đơn bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán. Bạn sẽ thấy các địa điểm hiển thị số dư tài khoản của bạn:

 1. Tóm tắt: Phần "Số dư của bạn" hiển thị số dư của bạn có thể được chi tiêu hoàn toàn vào hoạt động quảng cáo trong tương lai.
  • Trường "Tín dụng còn lại" cho thấy số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho khoản thuế VAT trong tương lai. Kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.
 2. Giao dịch: Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch cho thấy số dư tài khoản của bạn (được tính bằng cách trừ số tiền trong cột "Có" cho số tiền trong cột "Nợ") mà không bao gồm bất kỳ khoản thuế VAT được ước tính trong tương lai nào trên số tiền thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách bạn đặt trong chiến dịch không bao gồm VAT.

Bước tiếp theo

Lưu ý

Nếu bạn không thấy quốc gia của mình được liệt kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có thông tin thuế cho quốc gia đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan thuế địa phương của bạn để biết thông tin này.

 

Liên kết có liên quan:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.