Daně ve vaší zemi

 

V závislosti na tom, kde vaše firma působí, může být povinna platit daň z přidané hodnoty (DPH). V tomto článku se dočtete, jaké podmínky platí ve vaší zemi. Informace týkající se dalších zemí najdete po kliknutí na výše uvedenou rozbalovací nabídku.

Úřad AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) umožnil společnosti Google Argentina dočasné vynětí z daně z příjmů a z daně z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že v následujících obdobích byste neměli zadržovat daň z příjmu nebo DPH:

 • DPH: 1. leden 2018 až 30. červen 2018,
 • daň z příjmů: 1. září 2017 až 31. březen 2018.

Osvědčení o vynětí z daní byla zákazníkům odeslána e-mailem. Až budete Googlu odesílat platby, osvědčení přiložte.

Inzerenti v Argentině

Daňové požadavky se mohou lišit podle toho, zda máte jako platební metodu nastavenu fakturaci nebo manuální platby. Přečtěte si informace uvedené níže, které se vztahují k vámi používané platební metodě.

Manuální platby

Výpočet daně u plateb Banelco a PagoMisCuentas.com

Když provedete platbu, předpokládáme, že zahrnuje částku, kterou chcete připsat na účet, a odpovídající procenta z této částky na všechny příslušné daně. V závislosti na vašem daňovém statusu z vaší platby prostřednictvím společnosti Banelco či PagoMisCuentas.com odečteme jednu či více daní, než vám zbývající částku připíšeme na účet AdWords:

 • DPH 21 %: DPH ve výši 21 % uplatňujeme na manuální platby všech inzerentů.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubého příjmu vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Jak získat právně platná potvrzení o platbách prostřednictvím Banelco nebo PagoMisCuentas.com

Společnost Banelco vydává právně platné potvrzení pro každou platbu provedenou prostřednictvím sítě Banelco. Součástí stvrzenky je čtyřciferný kontrolní kód zaručující její pravost.

Podle toho, jak platbu provedete, obdržíte potvrzení jedním z následujících způsobů:

 • z bankomatu, kde jste platbu provedli,
 • jako výtisk z webu PagoMisCuentas.com, nebo
 • jako výtisk z webu internetového bankovnictví vaší banky.
Postup získání právně platných měsíčních faktur

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na tom, jaké DIČ (CUIT nebo DNI) jste na účet zadali. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

 • Pokud jste zadali platné číslo CUIT příslušející společnosti registrované jako plátce DPH, obdržíte fakturu typu A.
 • Zadáte-li číslo DNI, obdržíte fakturu typu B.

Další informace o typech faktur v Argentině naleznete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici na účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů
Pokud jste na účet AdWords zadali nesprávné daňové údaje nebo se vaše daňové údaje změnily, nahrajte prosím správnou dokumentaci následujícím způsobem.
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu nástroje vpravo nahoře a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na odkaz Nastavení na levé straně stránky.
 4. V části Daňové údaje pro Argentinu klikněte na ikonu tužky Edit, a pak kliknutím na Přidat soubor nahrajte nový soubor.
 5. Klikněte na Uložit.

Pokud k těmto možnostem nemáte přístup, nemáte nejspíše dostatečná oprávnění pro platby. Obraťte se na správce platebního profilu účtu AdWords a požádejte ho, aby vám k němu přidělil oprávnění správce nebo oprávnění pro úpravy.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu AdWords nemůžeme znovu vystavit.

Daňové výjimky

Jste-li od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření účtu příslušné certifikáty, abychom je mohli při výpočtu vašich daní vzít v úvahu. Pokud jste to zapomněli udělat nebo jste získali novou výjimku, nahrajte certifikáty v části „Profil služby Payments“ na stránce Nastavení.

Fakturace

Způsob výpočtu daní

Daně jsou přičteny k reklamním nákladům a zobrazeny v Historii transakcí a na měsíční faktu Daně se počítají podle místních zákonů.

 • DPH ve výši 21 %: DPH ve výši 21 % uplatňujeme na všechny vaše platby.
 • Daň z hrubého příjmu: Daň z hrubého příjmu uplatňujeme v provinciích, kde jste registrováni jako firma a kde je Google zprostředkovatelem této daně. Ke zjištění vašeho statusu pro účely této daně v jednotlivých provinciích budeme potřebovat vaše daňové dokumenty.

Tyto odvody budou uvedeny v měsíční faktuře. Daň z hrubého příjmu se počítá podle vaší kategorie DPH, statusu pro daň z hrubého příjmu a dalších faktorů uvedených ve vašich dokumentech ohledně daně z hrubého příjmu pro příslušnou provincii (např. CM01, CM02, CM05). Odvody se mohou v budoucnu změnit, je tedy důležité, abyste předkládali aktualizované verze daňových dokumentů CM01, CM02 a CM05. Společnost Google Argentina v současné době zajišťuje výběr daní v těchto 7 provinciích:

 • Buenos Aires (město)
 • Buenos Aires (provincie)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Zda se na vás odvody DPH či daně z hrubého příjmu vztahují, zjistíme z vašeho DIČ a z dokumentů, které zadáte při vytváření účtu. K určení správné daňové sazby používáme následující daňové dokumenty:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federální daňový dokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • CM05 – provinční dokument o dani z hrubých příjmů
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) místní
 • Exención en Ingresos Brutos nebo doklad o osvobození od daně z hrubého příjmu v jednotlivých provinciích
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (certifikát o osvobození)
 • Název zprostředkovatele daňových odvodů (pro jednotlivé provincie)

Poznámka

Je důležité, abyste nám při vytváření účtu poskytli aktuální daňové dokumenty. V opačném případě vám na základě federálních a provinčních daňových předpisů budeme muset účtovat nejvyšší sazbu daně, což by mohlo ovlivnit vaše celkové náklady.

Postup získání právně platných měsíčních faktur

To, jaký typ faktury obdržíte, závisí na statusu vašeho DIČ z hlediska DPH. Pokud chcete obdržet fakturu s rozepsanou DPH, musíte se zaregistrovat pomocí čísla CUIT jako společnost registrovaná jako plátce DPH.

Další informace o typech faktur v Argentině naleznete na oficiálním webu pro fakturaci AFIP.

Společnost Google mezi 3. a 5. dnem každého měsíce vystaví právně platnou fakturu uvádějící vaše náklady na inzerci za předchozí měsíc, včetně všech příslušných daní. Elektronickou verzi budete mít k dispozici na účtu. Kromě toho vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v nastavení fakturace.

Změna daňových údajů

Pokud jste na účet AdWords zadali nesprávné daňové údaje nebo se vaše daňové údaje změnily, kontaktujte nás a zašlete nám správné údaje.

Odborník AdWords vás bude kontaktovat do dvou pracovních dnů za účelem potvrzení změn.

Upozorňujeme, že faktury vystavené před aktualizací daňových údajů v účtu AdWords nemůžeme znovu vystavit.

Daňové výjimky

Jste-li od daně osvobozeni, nahrajte při vytváření nové kreditní hranice příslušné certifikáty, abychom je mohli při výpočtu vašich daní vzít v úvahu. Pokud to zapomenete udělat nebo získáte novou výjimku, kontaktujte odborníka AdWords, který se postará o aktualizaci informací.

Pokud jste od daně z hrubého příjmu osvobozeni, zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře příslušnou daňovou dokumentaci (buď Carta Certificado de Exclusión, nebo Exención en Ingressos Brutos).

Úhrada daně z hrubého příjmu

GRT je identifikační číslo hrubého příjmu. Při registraci do programu AdWords musíte zadat své identifikační číslo nebo číslo CUIT. Pole Identifikace hrubého příjmu (GRT ID) však není povinné, protože ne všichni inzerenti podléhají dani z hrubého příjmu.

Co je to GRT

GRT ID je identifikační číslo daně z hrubého příjmu. Daň z hrubého příjmu představuje hlavní zdroj financí provinčních vlád. Obecně se vypočítává výhradně z tržeb a výše daně se v jednotlivých provinciích liší.

Kam zadat GRT

Pokud si při registraci účtu AdWords jako platební metodu zvolíte Banelco nebo PagoMisCuentas.com, požádáme vás o zadání čísla DNI nebo CUIT (DIČ). Pokud zadáte CUIT, budete mít možnost zadat své ID pro daň z hrubého příjmu. Kromě toho budete muset nahrát daňové dokumenty pro DPH i daň z hrubého příjmu.

Jak zjistit, zda jste povinni tyto daně hradit

U daně z hrubého příjmu ve městě Buenos Aires lze povinnost vaší společnosti hradit tuto daň, případně pro vás platnou sazbu, zjistit takto:

 1. Navštivte webové stránky http://www.arba.gov.ar/.
 2. Zadejte své DIČ (CUIT) a firemní heslo. Pokud heslo neznáte, obraťte se na finanční oddělení své společnosti.
 3. Vyberte možnost Rol: contribuyente.
 4. V nabídce nalevo nahoře s názvem Regimen de recaudación por zvolte možnost Consulta al padrón.
 5. Vyberte měsíc, jehož sazbu chcete zobrazit.
 6. Sazba hrubé daně z příjmu, kterou Google uplatňuje na vaše platby, je uvedena v části Alícuota de percepción.

V případě jiných provincií se zeptejte příslušných místních úřadů.

Daň z přidané hodnoty (DPH) na Tchaj-wanu

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 5% daň ze zboží a služeb odváděná tchajwanskému daňovému úřadu. Jakým způsobem a zda vůbec platíte na Tchaj-wanu DPH, závisí na vaší platební metodě a nastavení plateb. Dále zvolte metodu nebo nastavení odpovídající vašemu účtu.

Automatické nebo manuální platby kreditní kartou

Pokud za svůj účet AdWords platíte kreditní kartou, máte podepsanou smlouvu se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd. a DPH hradit nemusíte.

Manuální platby převodem peněz, v prodejně smíšeného zboží nebo na poště

Pokud za svůj účet AdWords platíte převodem peněz, v prodejně smíšeného zboží nebo na poště, máte podepsanou smlouvu se společností Google Taiwan, podle které vaše poplatky za službu AdWords podléhají DPH. Tato daň je hrazena formou srážky z každé vaší platby, kterou Google automaticky odešle tchajwanskému daňovému úřadu. Ke každé uskutečněné platbě vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením uhrazené DPH.

Jak se pro manuální platby převodem peněz, v prodejně smíšeného zboží nebo na poště počítá DPH

Způsob výpočtu odpočtu DPH z plateb za službu AdWords:

Když provedete platbu, předpokládáme, že jste do ní zahrnuli částku, kterou chcete připsat jako kredit na svůj účet, plus 5 % z této částky na úhradu DPH. Když tedy zaplatíte X, my tuto částku rozdělíme na Y a 5 % z Y. Na váš účet pak připíšeme kredit ve výši Y a 5 % z Y odvedeme jako DPH.

Používáme tuto rovnici:

 • X = Y + (0,05 × Y)
 • X = 1,05 × Y
 • Y = X / 1,05

Příklad

Řekněme, že jste zaplatili 1050 NTD. Chceme-li zjistit, jaká částka vám má být připsána na účet, počítáme takto:

 • Y = 1050 NTD / 1,05
 • Y = 1000 NTD

Na účet vám připíšeme částku 1000 NTD a zbývajících 50 NTD odvedeme jako DPH daňovému úřadu ve vaší zemi.

Nastavení plateb s kreditní hranicí (měsíční fakturace)

Pokud váš účet AdWords používá kreditní hranici (měsíční fakturaci), máte podepsanou smlouvu se společností Google Taiwan, podle které vaše poplatky za službu AdWords podléhají DPH. Na vaší měsíční faktuře bude vyměřena DPH a spolu s každou fakturou vám zašleme fakturu Government Uniform Invoice (GUI) s vyčíslením dlužné DPH.

Faktury Government Uniform Invoice (GUIs)

Co je faktura Government Uniform Invoice (GUI)

Podnikatelské subjekty, které na Tchaj-wanu prodávají zboží nebo služby, jsou povinny vystavit kupujícímu v okamžiku nákupu fakturu Government Uniform Invoice (GUI), jak je stanoveno v části Time Limit for Issuing Sales Documentary Evidence (lhůta pro vystavení prodejního dokladu) tchajwanského zákona Value-added and Non-value-added Business Tax Act (zákon o dani z přidané hodnoty a jiných podnikových daních).

V souladu s tímto zákonem vám společnost Google při každé realizované platbě (tj. zakoupení reklamních služeb) vystaví fakturu GUI, pokud váš účet AdWords splňuje následující kritéria:

 • uvádí firemní adresu na Tchaj-wanu,
 • používá nový tchajwanský dolar (NTD),
 • používá manuální platby nebo kreditní hranici (měsíční fakturaci),
 • byl vytvořen po určitém datu.

Inzerenti, jejichž účet tato kritéria splňuje, podepsali smlouvu se společností Google Taiwan. Všichni ostatní inzerenti podepsali smlouvy s jinými subjekty společnosti Google, a proto jim faktury GUI nevystavujeme.

Jedním z účelů faktury GUI je sledovat všechny úhrady DPH, které firma nebo jednotlivec provedou. Je proto důležité při sestavování daňových přiznání vycházet z faktur GUI.

Vaše faktura GUI bude obsahovat následující údaje:

 • identifikační číslo faktury GUI,
 • prodejní částku,
 • DPH,
 • celkovou částku,
 • vaše DIČ (pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma),
 • popis služby, např. Online Advertising (online inzerce).

Několik dalších poznámek:

 • Pokud jste při zakládání svého účtu vybrali v poli Daňový stav možnost Firma, vystavíme vám fakturu GUI ve formátu „Business basic format“ (základní formát pro firmy). V opačném případě vystavíme fakturu GUI ve formátu „Individual basic format“ (základní formát pro fyzické osoby).
 • Fakturu GUI obdržíte vždy 4 týdny po uskutečnění platby.
 • Jako název faktury bude uveden název společnosti, který jste uvedli v části „Profil služby Payments“ na stránce Nastavení. Tento údaj můžete kdykoli upravit.
Zpoždění faktur GUI

Fakturu Government Uniform Invoice (GUI) obdržíte do 4 týdnů od uskutečnění platby. Pokud ji v této lhůtě nedostanete, kontaktujte nás a požádejte o novou.

Může se stát, že se faktura GUI ztratí na poště. Pro jistotu však zkontrolujte správnost adresy uvedené na stránce „Profil služby Payments“ na svém účtu AdWords. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté na okraji stránky klikněte na položku Nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Upravit a proveďte změny.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Změna názvu společnosti na faktuře GUI

Název společnosti uvedený na stránce „Profil služby Payments“ na vašem účtu bude uveden jako název vaší faktury GUI. Chcete-li název své faktury GUI změnit, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté na okraji stránky klikněte na položku Nastavení.
 3. Proveďte požadované změny v části Platební profil.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Vaše DIČ na faktuře GUI

Vaše DIČ bude na faktuře GUI uvedeno v případě, že jste při nastavování účtu v poli Daňový stav vybrali možnost Firma. Své DIČ je uvedeno i v sekci „Profil služby Payments“ na vašem účtu AdWords. Tam se dostanete takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté na okraji stránky klikněte na položku Nastavení.

Upozorňujeme, že vám nemůžeme poskytovat poradenství v oblasti DPH. S obecnými dotazy ohledně DPH se obracejte na tchajwanský daňový úřad.

Daň z přidané hodnoty (DPH) v Číně

DPH (daň z přidané hodnoty) je daň z dodaného zboží nebo služeb. Klienti společnosti Google Advertising (Shanghai), kteří využívají AdWords a mají fakturační adresu v Číně, musí odvádět DPH.

K 1. lednu 2012 se společnost Google Advertising (Shanghai) stala plátcem DPH v rámci šanghajského pilotního programu DPH. Od 1. dubna 2012 společnost Google Advertising (Shanghai) účtuje a vybírá DPH ze všech poskytnutých inzertních služeb a vydává již pouze faktury fapiao s DPH. Výše DPH je uvedena na faktuře fapiao s DPH, kterou vám vystavíme.

Společnost Google Advertising (Shanghai) nemůže poskytovat daňové poradenství. Pokud máte dotazy týkající se šanghajského pilotního programu DPH a jeho vlivu na vaši firmu a daňové povinnosti, obraťte se prosím na daňového poradce a zjistěte si svůj daňový status, případně si zjistěte, které údaje by měla faktura fapiao obsahovat.

Odvody DPH

V rámci šanghajského pilotního programu DPH je společnost Google Advertising (Shanghai) povinna účtovat 6% DPH všem klientům, i když nesídlí v Šanghaji. Neplatí žádné výjimky.

U zákazníků, kteří nepoužívají manuální platby, zahrnuje faktura DPH vypočítanou z fakturované částky při sazbě 6 %.

U zákazníků, kteří manuální platby používají, Google odečítá 6% DPH z předplacené částky. Pokud například platíte předem 1000 CNY, po odečtení 56,60 CNY pro účely DPH bude na váš účet připsaná částka 943,40 CNY.

Zvláštní faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) zákazníkům, kteří jsou obecnými plátci DPH, vydává speciální faktury fapiao s DPH. Zvláštní faktura fapiao s DPH je platební doklad, díky kterému můžete požádat o příjmové kredity pro účely DPH, pokud jste řádně registrováni u daňových úřadů jako všeobecní plátci DPH.

Společnost Google Advertising (Shanghai) vás může kontaktovat a požádat o naskenovanou kopii osvědčení o daňové registraci (první stránka, případně další stránky, na kterých je uveden stav registrace k platbě DPH). Bez tohoto osvědčení nemůže vystavovat speciální faktury fapiao s DPH. Naskenované osvědčení o daňové registraci nám můžete poslat v těchto formátech: PNG, GIF, JPEG a TIFF. Soubor nesmí být větší než 5 MB.

Kromě toho budou na zvláštní faktuře fapiao s DPH uvedeny následující údaje (které musí přesně odpovídat osvědčení o daňové registraci, pokud jsou v něm uvedeny):

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH (obecný plátce DPH),
 • daňové identifikační číslo,
 • registrovaná adresa,
 • registrované telefonní číslo,
 • údaje o bankovním účtu (název banky, číslo účtu).

Pokud si zvláštní fakturu fapiao s DPH chcete nechávat posílat na jinou než svoji registrovanou adresu, můžete v sekci Platební účet zadat samostatnou korespondenční adresu.

Pokud zadané údaje nebudou odpovídat údajům v osvědčení o daňové registraci, případně bude toto osvědčení neplatné, poškozené nebo nečitelné, nebude vám společnost Google Advertising (Shanghai) moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit. Pokud k tomu dojde, pošleme vám e-mail s výzvou k opravě chybějících nebo nesprávných informací. Po provedení nezbytných oprav vám budeme moci zvláštní fakturu fapiao s DPH vystavit.

Obecné faktury fapiao s DPH

Společnost Google Advertising (Shanghai) vystavuje obecné faktury fapiao s DPH zákazníkům, kteří jsou registrováni jako drobní plátci DPH, neplátci DPH nebo samostatné osoby. Obecná faktura fapiao s DPH je úřední doklad o úhradě DPH, ale nelze ji využít k žádosti o příjmové kredity pro účely DPH. Obecnou fakturu fapiao s DPH vytiskneme s následujícími údaji, které nám poskytnete:

 • název firmy,
 • stav registrace k platbě DPH,
 • daňové identifikační číslo (kromě samostatných osob),
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo

Odhlášení z faktur fapiao s DPH

Pokud nechcete, abychom vám faktury fapiao s DPH za vaši reklamní činnost posílali, můžete se z jejich odběru odhlásit. Stačí v sekci „Profil služby Payments“ zaškrtnout možnost „Neodesílat daňové faktury“. Dokud pak toto nastavení nezměníte, společnost Google Advertising (Shanghai) vám nebude faktury fapiao s DPH posílat.

Avšak i v případě, že se rozhodnete odhlásit z faktur fapiao s DPH, společnost Google Advertising (Shanghai) má stále povinnost účtovat 6% DPH všem klientům a hlásit činnost podléhající DPH příslušným daňovým orgánům.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a status účtu AdWords

Během vytváření účtu budete vyzváni, abyste potvrdili svůj firemní daňový status. Firemní status znamená, že svou inzercí chcete získat ekonomické výhody, např. zvýšení tržeb, prodejů nebo počtu registrací. To se týká affiliate partnerů, samostatných živnostníků, nezávislých obchodníků, obchodních partnerů a dalších. V Evropské unii lze službu AdWords využívat pouze k těmto účelům.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Co je dobré vědět

 • Budeme nám muset sdělit své DIČ.
 • Vašemu účtu nebudeme účtovat DPH.
 • Za výpočet a platbu DPH podle místní sazby členského státu EU budete zodpovědní sami (v souladu s článkem 44 směrnice Rady EU 2006/112/ES).

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté na okraji stránky klikněte na položku Nastavení.
 3. Zadejte své DIČ v části Platební profil.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. Registrační číslo DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (čísly nebo písmeny). Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Samovyměření DPH

Máte povinnost si samostatně vyměřit DPH podle aktuální sazby DPH svého členského státu. Poraďte se s místním finančním úřadem.

Kde najdete fakturu s DPH

Faktury s DPH a měsíční platby jsou nyní obsaženy v jediném dokumentu. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, najdete ji jako dva samostatné dokumenty: fakturu s DPH a měsíční přehled plateb.

Fakturu s DPH na účtu naleznete takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby. Přejít k fakturaci
 3. Poté v levé nabídce klikněte na možnost Transakce.
 4. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, ve kterém jsou vidět nejaktuálnější faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte časové období z rozbalovacího seznamu. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte Tento rok.
 5. V tabulce klikněte na odkaz Dokumenty pod měsícem, za nějž chcete zobrazit fakturu.
 6. Klikněte na číslo faktury. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, budete kromě toho muset kliknout na rozbalovací nabídku Faktura pro látce DPH pro EU, čímž získáte samostatnou fakturu s DPH.
 7. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna, jinak se faktura s DPH nebude moci otevřít.
 8. Chcete-li fakturu vytisknout, klikněte v nabídce prohlížeče na volby Soubor a Tisk. Nebo pravým tlačítkem klikněte na fakturu a vyberte položku Tisk. Pokud si fakturu chcete stáhnout a uložit na počítač, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s určitým zpožděním vytváření faktury.
 • Za období od ledna do dubna 2015 byly vydávány samostatné faktury s DPH a měsíční přehledy plateb. Náklady na DPH a tabulka plateb za reklamu za období před lednem 2015 a od května 2015 jsou uvedeny v jednom dokumentu.

Obsah faktury s DPH

Měsíční faktura obsahuje tabulky nazvané Přehled přijatých plateb a Přehled nákladů a DPH. Výjimkou jsou faktury za měsíce leden až duben 2015, u nichž jsou platby a DPH uvedeny v samostatných dokumentech.

Obsah faktury s DPH závisí na tom, zda váš účet používá automatické nebo manuální platby. Klikněte na tu sekci, která se vás týká.

Automatické platby

Pokud na účtu používáte automatické platby, mohou být na vaší faktuře s DPH uvedeny různé částky podle toho, zda jste provedli nějakou manuální platbu.

 • Na faktuře jsou uvedeny všechny poplatky a manuální platby provedené v příslušném měsíci.
 • Pokud se následkem manuální platby dostane váš účet do přebytku (tedy pokud zaplatíte více, než kolik dlužíte), bude to na faktuře uvedeno spolu s náklady na službu AdWords, které byly z dané manuální platby pokryty.

Příklad: Pouze automatické platby

Řekněme, že jste za měsíc za inzerci utratili 300 euro a po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 200 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné související odvody DPH.

Zbývajících 100 euro reklamních nákladů bude převedeno do následujícího fakturačního cyklu a zahrnuto do dokumentů za následující měsíc.

Příklad: Automatické platby s manuální platbou

Řekněme, že jste za měsíc za inzerci utratili 300 euro. Po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 euro, kromě toho jste provedli manuální platbu 200 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uveden poplatek 200 euro a manuální platba 200 euro, tedy dohromady 400 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné odvody DPH.

Na faktuře za následující měsíc bude uvedeno dalších 100 euro reklamních nákladů (nad fakturační limit 200 euro). Na jejich úhradu bude využita manuální platba 200 euro, takže na účtu zůstane kredit 100 euro.

Manuální platby

Pokud na účtu používáte manuální platby, budou v tabulce plateb a v tabulce DPH zpravidla uvedeny různé částky.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb budou uvedeny platby.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny reklamní náklady za daný měsíc a případné odvody DPH.

Příklad

Řekněme, že jste první den v měsíci provedli manuální platbu 100 euro a za celý měsíc utratili za inzerci 80 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 100 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH bude uvedena manuální platba 100 euro, reklamní náklady 80 euro, kladný vyrovnávací poplatek za duplikaci a případně odvody DPH.

Rozdíly mezi Historií transakcí a fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v Historii transakcí jsou o den či dva posunuté oproti údajům na faktuře. Ve většině případů je to způsobeno tím, že AdWords a banky používají různé systémy. Platby a poplatky ne vždy nastávají ve stejný okamžik.

Pokud jste na účtu obdrželi úpravu nebo kredit a během stejného fakturačního období jste jej využili, může to vést i k rozdílu mezi fakturou s DPH a Historií transakcí.

Faktury jsou právně platné

Faktury dostupné na účtu AdWords tvoří fakturační historii. Jsou na nich uvedeny žádosti o platbu (obsahují tedy řádkovou položku pro každý případ, kdy jsme vám naúčtovali poplatek nebo kdy jste společnosti Google zaslali platbu).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými daňovými úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH, a nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Osvědčení o daňovém domicilu

Osvědčení o domicilu jsou ke stažení v tomto článku jako soubory ve formátu PDF. Stačí kliknout na příslušný odkaz uvedený níže.

Potřebujete-li starší verze osvědčení, obraťte se na podporu AdWords.

Osvědčení o domicilu poskytované společností Google vydává irský daňový úřad v elektronické podobě a v angličtině. Certifikát v této formě je platný dokument uznávaný polskými daňovými úřady.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Veškeré účty AdWords v Irsku podléhají dani z přidané hodnoty (DPH) podle irské sazby, která se může měnit podle uvážení irské vlády.

Pokud máte sídlo v Irsku, můžete očekávat následující podmínky:

 • Váš účet bude vždy podléhat odvodům DPH podle sazby aktuálně platné v Irsku, jak vyžaduje irská legislativa. (Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland.)
  • Pokud používáte automatické platby, naúčtujeme vám na konci každého měsíce náklady na službu AdWords už zvýšené o DPH. Částku zaplatíte při své příští úhradě.
  • Pokud používáte manuální platby, odečteme na konci každého měsíce DPH ze zůstatku ještě před jeho vyčerpáním.
  • Pokud jste osvobozeni od DPH podle ustanovení 13b/56b, uveďte tuto skutečnost zaškrtnutím políčka pod položkou Máte DIČ? (Tam se dostanete tak, že kliknete na ikonu ozubeného kola , vyberete možnost Fakturace a platby a kliknutím na Nastavení zobrazíte své daňové údaje.) Také je třeba uvést údaje pro DPH podle ustanovení 13b/56b.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství v oblasti DPH. S případnými dotazy ohledně registrace k DPH se proto obracejte na svého daňového poradce nebo na příslušného pracovníka finančního úřadu.

Změna DIČ

Své DIČ můžete změnit sami. Postup zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.

Změna DIČ
 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté na okraji stránky klikněte na položku Nastavení.
 3. Zadejte své DIČ v části Platební profil.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Častou chybou je zadání daňového čísla namísto registračního čísla DPH. Jsou to dvě různá čísla. Registrační číslo DPH začíná kódem země následovaným nejvýše 12 znaky (čísly nebo písmeny). Chcete-li zkontrolovat, zda je vaše DIČ platné, navštivte webové stránky Evropské komise.

Kde najdete fakturu s DPH

Faktury s DPH a měsíční platby jsou nyní obsaženy v jediném dokumentu. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, najdete ji jako dva samostatné dokumenty: fakturu s DPH a měsíční přehled plateb.

Fakturu s DPH na účtu naleznete takto:

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte Fakturace a platby, a v levé nabídce klikněte na Transakce. Přejít k fakturaci
 3. Nastavte období nad tabulkou tak, aby zahrnovalo faktury, které chcete zobrazit.
  • Výchozí možností zobrazení je Poslední tři měsíce, ve kterém jsou vidět nejaktuálnější faktury.
  • Chcete-li zobrazit předchozí faktury, vyberte časové období z rozbalovacího seznamu. Pokud chcete například zobrazit faktury za tento kalendářní rok, vyberte možnost Tento rok.
 4. V tabulce klikněte na rozbalovací nabídku Dokumenty pod tím měsícem, za nějž chcete fakturu zobrazit.
 5. Klikněte na číslo faktury. Pokud potřebujete fakturu za období od ledna do dubna 2015, budete kromě toho muset kliknout na rozbalovací nabídku Faktura pro látce DPH pro EU, čímž získáte samostatnou fakturu s DPH.
 6. Faktura se otevře v novém okně prohlížeče. Nastavení prohlížeče nesmí blokovat vyskakovací okna, jinak se faktura s DPH nebude moci otevřít.
 7. Chcete-li fakturu vytisknout, klikněte v nabídce prohlížeče na volby Soubor a Tisk. Nebo pravým tlačítkem klikněte na fakturu a vyberte položku Tisk. Pokud si fakturu chcete stáhnout a uložit na počítač, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit jako.

Dostupnost faktur s DPH

 • Faktura s DPH za určitý měsíc je dostupná od 5. pracovního dne následujícího měsíce. Například faktura s DPH za září bude k dispozici od 5. října. O víkendech a státních svátcích nejsou faktury s DPH vytvářeny, pokud tedy na příslušné období nějaký takový den připadá, počítejte s určitým zpožděním vytváření faktury.
 • Za období od ledna do dubna 2015 byly vydávány samostatné faktury s DPH a měsíční přehledy plateb. Náklady na DPH a tabulka plateb za reklamu za období před lednem 2015 a od května 2015 jsou uvedeny v jednom dokumentu.

Obsah faktury s DPH

Měsíční faktura obsahuje tabulky nazvané Přehled přijatých plateb a Přehled nákladů a DPH. Výjimkou jsou faktury za měsíce leden až duben 2015, u nichž jsou platby a DPH uvedeny v samostatných dokumentech.

Obsah faktury s DPH závisí na tom, zda váš účet používá automatické nebo manuální platby. Klikněte na tu sekci, která se vás týká.

Automatické platby

Pokud na účtu používáte automatické platby, mohou být na vaší faktuře s DPH uvedeny různé částky podle toho, zda jste provedli nějakou manuální platbu.

 • Na faktuře jsou uvedeny všechny poplatky a manuální platby provedené v příslušném měsíci.
 • Pokud se následkem manuální platby dostane váš účet do přebytku (tedy pokud zaplatíte více, než kolik dlužíte), bude to na faktuře uvedeno spolu s náklady na službu AdWords, které byly z dané manuální platby pokryty.

Příklad: Pouze automatické platby

Řekněme, že jste za měsíc za inzerci utratili 300 euro a po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 200 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné související odvody DPH.

Zbývajících 100 euro reklamních nákladů bude převedeno do následujícího fakturačního cyklu a zahrnuto do dokumentů za následující měsíc.

Příklad: Automatické platby s manuální platbou

Řekněme, že jste za měsíc za inzerci utratili 300 euro. Po dosažení fakturačního limitu vám bylo naúčtováno 200 euro, kromě toho jste provedli manuální platbu 200 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uveden poplatek 200 euro a manuální platba 200 euro, tedy dohromady 400 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny případné odvody DPH.

Na faktuře za následující měsíc bude uvedeno dalších 100 euro reklamních nákladů (nad fakturační limit 200 euro). Na jejich úhradu bude využita manuální platba 200 euro, takže na účtu zůstane kredit 100 euro.

Manuální platby

Pokud na účtu používáte manuální platby, budou v tabulce plateb a v tabulce DPH zpravidla uvedeny různé částky.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb budou uvedeny platby.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH budou uvedeny reklamní náklady za daný měsíc a případné odvody DPH.

Příklad

Řekněme, že jste první den v měsíci provedli manuální platbu 100 euro a za celý měsíc utratili za inzerci 80 euro.

 • V tabulce Přehled přijatých plateb bude uvedena platba 100 euro.
 • V tabulce Přehled nákladů a DPH bude uvedena manuální platba 100 euro, reklamní náklady 80 euro, kladný vyrovnávací poplatek za duplikaci a případně odvody DPH.

Rozdíly mezi Historií transakcí a fakturou

Stává se, že poplatky uvedené v Historii transakcí jsou o den či dva posunuté oproti údajům na faktuře. Ve většině případů je to způsobeno tím, že AdWords a banky používají různé systémy. Platby a poplatky ne vždy nastávají ve stejný okamžik.

Pokud jste na účtu obdrželi úpravu nebo kredit a během stejného fakturačního období jste jej využili, může to vést i k rozdílu mezi fakturou s DPH a Historií transakcí.

Faktury jsou právně platné

Faktury dostupné na účtu AdWords tvoří fakturační historii. Jsou na nich uvedeny žádosti o platbu (obsahují tedy řádkovou položku pro každý případ, kdy jsme vám naúčtovali poplatek nebo kdy jste společnosti Google zaslali platbu).

Faktury jsou právně platné, což znamená, že je akceptují místní finanční úřady.

Naše faktury jsou různými daňovými úřady uznávány jako platné faktury s DPH, a to i pro účely odpočtu DPH, a nevyžadují žádné speciální razítko ani podpis.

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Daň z přidané hodnoty (DPH) a status účtu AdWords

Váš účet obsluhuje společnost Google Ireland. Google vám však nemůže účtovat DPH, pokud je vaše fakturační adresa v zemi, která není členem Evropské unie.

Obraťte se na místní finanční úřad, který vám poradí, zda máte přiznávat DPH ve své zemi sami. V takovém případě bude třeba postupovat podle pokynů daňového poradce nebo místního finančního úřadu. Společnost Google vám s tím poradit nemůže.

Samovyměření DPH

Pokud vám k nákladům ve službě AdWords nebyla účtována DPH, může být nutné, abyste DPH přiznali a odvedli sami. Obraťte se prosím na místní finanční úřad.

Faktury jsou právně platné

Faktury, které můžete na účtu AdWords vytisknout, představují fakturační historii. Obsahují žádosti o platby. Když tedy strhneme poplatek nebo vy provedete platbu ve prospěch společnosti Google, najdete na faktuře v části Záznam nákladů a DPH příslušnou řádkovou položku. 

Faktury jsou právně platné, protože obsahují naše DIČ. Vaše místní daňové úřady je tedy akceptují. Faktura obsahuje také druhou tabulku nazvanou Záznam o přijatých platbách, která obsahuje všechny úspěšně provedené platby z daného měsíce. Tato tabulka je pro vaši informaci.

Máte obavy, že tyto faktury nejsou právně platné kvůli tomu, že na nich není razítko ani podpis? Buďte bez obav. Naše faktury jsou různými daňovými úřady uznávány jako platné daňové doklady i pro účely odpočtu DPH.

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na místní úřady nebo na daňového poradce.

Inzerenti v Severní Americe

Pokud inzerujete v Severní Americe a inzerce v programu AdWords slouží k zajištění a udržení obchodních příjmů, musíte při podávání daňového přiznání uvést daňové identifikační číslo společnosti Google. Naše údaje:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Daňové identifikační číslo (TIN): 77-0493581

Poznámka:

Pokud jste inzerentem na Havaji a používáte automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Smlouvu o využívání služby AdWords máte uzavřenou se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd., k vaší aktivitě v rámci AdWords proto nejsou připočítávány místní daně. Tyto daně nebudou na fakturách uvedeny.

Google Australia Pty Limited

Od 1. listopadu 2016 bude faktury vystavovat společnost Google Australia Pty Limited. Obrat ve službě AdWords na území Austrálie bude podléhat dani ze zboží a služeb (GST) ve výši 10 %. Tato změna ovlivní účty Google AdWords s australskou firemní adresou.

Poznámka: Společnost Google vám nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. Máte-li k této dani nějaké dotazy, obraťte se na svého daňového poradce.

Spotřební daň v Japonsku („JCT“) a společnost Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Službu AdWords lze v Japonsku používat pouze pro obchodní účely.

Smlouvu o využívání služby AdWords máte uzavřenou se společností Google Asia Pacific Pte. Ltd., z vašich aktivit v rámci AdWords proto není japonská spotřební daň („JCT“) odváděna. Za podání daňového přiznání k JCT a její uhrazení podle novely japonského Zákona o spotřební dani z roku 2015 jste tedy zodpovědní vy.

Chcete-li zjistit, jakým způsobem tomuto zákonu vyhovět, případně potřebujete jinou radu v oblasti daní, kontaktujte svého daňového poradce.

Daně v Indii

Pokud sídlíte v Indii, bude vám u všech nákupů od 1. července 2017 účtována daň za zboží a služby (GST).

GST je nový daňový zákon, který nahradí stávající nepřímé daně, jako je daň ze služeb, daň z přidané hodnoty, spotřební daň a určité daně v rámci státního a centrálního zdanění v Indii. Jedná se o model dvojího zdanění, kdy indické státy a indická centrální vláda uplatňují daně na služby a zboží.

Daň GST sestává ze tří typů daní: daně centrální, státní a integrované. Typ daně se určuje na základě místa nákupu služby a místa, odkud ji Google poskytuje. Výše jednotlivých sazeb:

 • centrální daň (CGST): 9 %,
 • státní daň (SGST): 9 %,
 • integrovaná daň (IGST): 18 %.
Poznámka: 
 • Inzerentům s fakturační adresou ve státě Harijána (tj. služba poskytovaná v rámci státu) bude účtována sazba CGST + SGST. Pro všechny ostatní platí sazba IGST.
 • Pro inzerenty v zóně SEZ je sazba GST 0 %.

Pokud využíváte služby od společnosti Google India Private Limited (GIPL), typ daně se určí podle vašeho DIČ. Daňové identifikační číslo zboží a služeb (GSTIN) je povinné pro firemní účty a volitelné osobní účty.

Kam odeslat GSTIN

Pokud máte nastavenou měsíční fakturaci, obraťte se na správce účtu nebo nám GSTIN zašlete e-mailem.

Ostatní inzerenti mohou požadované údaje vložit tak, že přejdou do části Fakturace a platby, v levé nabídce kliknou na možnost Nastavení a pod platebním profilem pak v části Daňové údaje pro Indii zadají všechna potřebná ID.

U účtů spravovaných agenturami je třeba zajistit, aby zadaná adresa a GST odpovídaly firmě, která hradí faktury, a státu, který GST nárokuje. Pokud adresa a název firmy na fakturách neodpovídá firmě, která faktury hradí, zadejte správnou

U firemních a osobních účtů zkontrolujte, že uvedená adresa a GSTIN odpovídají místu přijetí služeb. Číslo GST by tedy mělo odpovídat státu ve fakturační adrese na fakturách. Pokud GSTIN státu ve fakturační adrese na faktuře neodpovídá, nezobrazí se na ní. 

Těmito informacemi zajišťujeme správné vyměření daní. Přečtěte si odpovědi na časté dotazy ohledně GST.

Předchozí daňové sazby u služeb

Na faktury vystavené společností Google India Pvt Ltd mezi 1. červnem 2016 a 30. červnem 2017 se vztahuje sazba daně ze služeb ve výši 15 % (včetně Swachh Bharat Cess a Krishi Kalyan Cess).

Pro faktury vystavené v období od 15. listopadu 2015 do 31. května 2016 platila sazba daně ze služeb ve výši 14,5 % (včetně Swachh Bharat Cess).

Mezi 1. červnem 2015 a 14. listopadem 2015 platila sazba daně ze služeb ve výši 14 %.

Důležité poznámky:

 • Inzerentům, kteří používají automatické nebo manuální platby, budou daně vyměřeny a účtovány na konci každého měsíce.
 • Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství. Máte-li k této změně nějaké dotazy, kontaktujte svého daňového poradce.

Srážková daň (TDS)

Potvrzení pro účely TDS jsou vyžadována čtvrtletně. Další informace lze najít na webu indického ministerstva pro daň z příjmu.

Potvrzení pro čtvrtletí končící v červnu, září, prosinci a březnu je třeba dodat ke 30. červnu, 30. říjnu, 30. lednu a 15. březnu (v tomto pořadí).

Potvrzení pro účely TDS za předchozí finanční rok odeslaná po 30. dubnu aktuálního finančního roku nebudou akceptována. Například všechna potvrzení za fiskální rok 2013–14 je nutné odeslat nejpozději 30. dubna 2014.

Odesílání potvrzení pro účely srážkové daně (TDS)

Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci, zašlete digitální kopii potvrzení pro účely TDS (buď elektronicky podepsanou nebo v podobě oskenovaného a podepsaného potvrzení ve formátu PDF) přímo na collections-in@google.com.

Pokud váš účet využívá manuální nebo automatické platby, zašlete nám potvrzení pro účely TDS jedním z následujících způsobů:

 • Elektronicky podepsané potvrzení pro účely TDS e-mailem. Jakmile bude částka kreditu schválena, bude přidána na váš účet.
 • Podepsanou kopii svého potvrzení TDS spolu s průvodním dopisem obsahujícím vaše desetimístné číslo zákazníka na následující adresu:

Google India Pvt Ltd,
9th Floor, Building 8, Tower C,
DLF Cyber City, DLF Phase 2,
Gurgaon, Haryana,
122002 India

Po odeslání dokumentů nám e-mailem zašlete následující údaje potřebné pro získání kreditu:
 1. digitální kopii potvrzení pro účely TDS (buď elektronicky podepsanou nebo v podobě oskenovaného a podepsaného potvrzení ve formátu PDF),
 2. údaje ze stvrzenky kurýrní služby.

Permanentní číslo účtu (PAN) společnosti Google je AACCG0527D a registrovaná adresa na potvrzení pro účely TDS je tato:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore – 560 016

Jaká je výše TDS

Aktuální sazba TDS pro platby společnosti Google India Private Limited související s inzercí je 2 %. Nezahrnuje daň ze služeb a daně na podporu vzdělávání (podle oběžníku č. 1/2014 vydaného odborem přímých daní ministerstva financí indické vlády). Sazba TDS se však může měnit podle vládních předpisů. Upozorňujeme, že Google AdWords nemůže poskytovat poradenství ohledně daní. S dotazy ohledně TDS nebo jiných daňových záležitostí se obraťte na daňového poradce.

Daně v Rusku

U všech inzerentů AdWords s fakturační adresou v Rusku bude na všechny náklady spojené se službou AdWords bez výjimky uplatněna 18% daň z přidané hodnoty (DPH).

Co můžete očekávat, pokud se nacházíte v Ruské federaci:

 • Ať si zvolíte daňový status Firma, Samostatný podnikatel či Osoba, vždy vám bude účtována DPH v aktuální sazbě podle ruských předpisů. (Váš účet obsluhuje společnost Google Russia.)
 • Chcete-li zobrazit účtovanou DPH, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby. DPH se účtuje na základě skutečně využité částky.

DPH ve zjednodušeném daňovém systému (USN)

Ruské daňové předpisy stanoví, že pokud se na vás vztahuje zjednodušený daňový systém (USN), neplatíte DPH za zboží a služby, které kupujete či prodáváte. Pokud však kupujete zboží či služby od společnosti působící v rámci obecného daňového režimu, zaplatíte DPH zahrnutou do ceny příslušného produktu nebo služby. Vzhledem k tomu, že společnost OOO Google působí v rámci obecného daňového režimu, budete platit DPH rovněž za službu AdWords.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při zřizování účtu AdWords je nutné vybrat daňový status: Osoba, Samostatný podnikatel nebo Firma. Pokud zvolený daňový status potřebujete změnit, kontaktujte nás. Změny neovlivní předchozí transakce ani účetní dokumenty a budou účinné až od okamžiku, kdy je provedeme.

Změna údajů o DPH

Chcete-li zkontrolovat název společnosti a čísla DIČ (INN a KPP) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte Fakturace a platby a klikněte na Nastavení.

Aktualizace čísla KPP

Pokud se vaše číslo KPP změnilo, můžete ho v účtu upravit. Chcete-li číslo KPP aktualizovat, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3.  V levé nabídce klikněte na Nastavení a najděte část Platební profil.
 4. Kliknutím na ikonu tužky přejděte do režimu úprav a zadejte požadované číslo KPP. Poté klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

Číslo KPP můžeme změnit za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud svůj účet AdWords chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny neovlivní předchozí transakce ani účetní dokumenty a budou účinné až od okamžiku, kdy je provedeme.

Změna názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli tento údaj aktualizovat, potřebujeme oskenovanou kopii vašeho daňového certifikátu a daňovými identifikačními čísly a registrovaným názvem společnosti. Až daňový certifikát obdržíme a ověříme, změníme název společnosti, který se objevuje na vašem účtu AdWords a na měsíčních fakturách. O provedení změny vás budeme informovat.

Poznámka

Číslo KPP či název společnosti můžeme změnit pouze za předpokladu, že číslo INN zůstane stejné. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud svůj účet AdWords chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny neovlivní předchozí transakce ani účetní dokumenty a budou účinné až od okamžiku, kdy je provedeme.

Oprava čísla INN

Pokud je v účtu AdWords uvedeno nesprávné číslo INN (DIČ), lze je změnit pouze v případě, že došlo při zakládání účtu AdWords k překlepu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového certifikátu obsahujícího DIČ a registrovaný název společnosti. Až daňový certifikát obdržíme a ověříme, změníme číslo INN, které je uvedeno na vašem účtu AdWords a na měsíčních fakturách.

Pokud svůj účet AdWords chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), kontaktujte nás. Změny neovlivní předchozí transakce ani účetní dokumenty a budou účinné až od okamžiku, kdy je provedeme.

Změna adresy oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa vašeho sídla nebo poštovní adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte Fakturace a platby a v nabídce vlevo klikněte na Nastavení.
 3. Chcete-li změnit adresu svého oficiálního sídla, přejděte do části Platební profil a požadovanou adresu zadejte. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Chcete-li změnit korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a zadejte požadovanou adresu. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

Výpočet DPH

Chcete-li zobrazit účtovanou DPH, klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte Fakturace a platby, a poté v levé nabídce klikněte na Transakce

Jak se DPH počítá

DPH se účtuje na základě hodnoty nashromážděných kliknutí a zobrazení.

poplatky za využití + DPH = částka platby

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována:

 • poté, co byla platba v účtu v plné výši utracena, nebo
 • na konci měsíce, pokud byla utracena pouze zčásti.

Příklad

 • Řekněme, že 10. června obdržíte na účet AdWords platbu ve výši 100 RUB.
 • Využitá částka každý den narůstá až do okamžiku, kdy je platba 100 RUB dne 25. června v plné výši utracena.
 • 25. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z platby ve výši 100 RUB.

Příklad

 • Řekněme, že 25. června obdržíte na účet AdWords platbu ve výši 100 RUB.
 • Do konce měsíce (30. června) byla z platby utracena částka 50 RUB. 30. června se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou z využité částky ve výši 50 RUB.
 • Zbývající zůstatek z platby bude utracen do 3. července. Dne 3. července se v účtu zobrazí řádková položka DPH, která uvádí účtovanou DPH odečtenou ze zbývající částky 50 RUB.

Účtovaná DPH může pokrývat částku daně za více než jednu platbu v případě, že bylo během jediného dne zcela utraceno více plateb.

DPH z propagačního kreditu nebo úprav

Pokud jste získali nějakou odměnu v rámci propagační nabídky nebo jiného typu úpravy kreditu, využitá část tohoto kreditu bude automaticky zdaněna DPH. Ta pak bude po úplném vyčerpání kreditu plně refundována. Pokud bude kredit ke konci měsíce vyčerpán jen částečně, DPH bude na konci téhož měsíce refundována také jen částečně.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH a údaje „Váš zůstatek“

Stránka Přehled obsahuje dvě části, v nichž je uveden zůstatek na vašem účtu.

 1. Sekce „Váš zůstatek“ nad tabulkou: Obsahuje zůstatek, který můžete celý využít na budoucí reklamní aktivity.
  • V poli Zbývající kredit je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná hodnota budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout objem financí, který vám na účtu zbývá.
 2. Sloupec „Zůstatek“ v tabulce historie transakcí uvádí zůstatek vašeho účtu (po odečtení částky ve sloupci „Příjmy“ od částky ve sloupci „Inkasa“), do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí DPH ani nevyužité částky plateb.

Nabídky a rozpočty nastavené na kartě Kampaně nezahrnují DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je 10% daň za zboží a služby, která se platí korejským daňovým orgánům. To, zda a jakým způsobem platíte v Koreji DPH, závisí na nastavení vašich plateb. Vyberte si níže nastavení, které odpovídá vašemu účtu.

Automatické platby kreditní kartou

Pokud za svůj účet AdWords platíte kreditní kartou, máte podepsanou smlouvu se společností Google Asia Pacific a DPH hradit nemusíte.

Manuální platby prostřednictvím LGU+

Když provedete platbu prostřednictvLGU+, automaticky z platby odečteme 10% DPH na úhradu předpokládaných reklamních nákladů. Za zbývající částku z platby poté zobrazíme vaše reklamy. Během zobrazování reklam pak budeme každý měsíc hradit DPH ve výši odpovídající reklamním nákladům vzniklým v daném měsíci.

Na stránce Fakturace – historie transakcí se u každé platby zobrazí částka vyhrazená na DPH. Pokud jste firemní inzerent, obdržíte za každý měsíc elektronickou fakturu s DPH, a to během prvních 10 dnů následujícího měsíce. Místní fakturační partner společnosti Google, společnost MakeBill, vám ji zašle e-mailem na adresu hlavního kontaktu pro fakturaci uvedenou na vašem účtu. Na faktuře bude uvedena částka, která byla použita pro výpočet DPH. Pokud jste inzerent z řad fyzických osob, daňový doklad vám zasílat nebudeme.

Upozorňujeme, že společnost LGU+ vám ke každé platbě zašle stvrzenku. Tuto stvrzenku nelze v přehledu DPH použít.

Aktualizace údajů o DPH

Údaje o DPH můžete ve svém účtu kdykoli aktualizovat. Postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Klikněte na odkaz Nastavení na okraji stránky.
 4. Najděte sekci „Profil služby Payments“ a proveďte požadované změny.
 5. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Pokud na účtu AdWords nastavenou měsíční fakturaci, budeme vám účtovat 10% DPH na základě reklamních nákladů vzniklých v daném měsíci.

Odkaz na místní daňový doklad zašle společnost MakeBill (místní fakturační partner společnosti Google) každý měsíc hlavnímu kontaktu pro fakturaci. Chcete-li změnit údaje o DPH nebo e-mailovou adresu, na kterou zasíláme místní daňový doklad, kontaktujte nás.

Pokud jste inzerentem se sídlem v Mexiku a využíváte manuální platby nebo měsíční fakturaci, budeme vám účtovat 16% poplatek na úhradu daně Impuesto sobre Valor Agregado (DPH). Způsob provedení této transakce závisí na vašem nastavení plateb. Další informace se dozvíte po kliknutí na příslušný odkaz v níže uvedeném seznamu.

Nastavení plateb na základě měsíční fakturace

Pokud využíváte měsíční fakturaci, navýšíme částku ve vaší faktuře o 16 % za účelem úhrady DPH.

Nastavení manuálních plateb

Z vašich manuálních plateb odečteme 16 % na úhradu DPH. Zbývající částku vám pak přičteme na účet.

Když provedete platbu, předpokládáme, že zahrnuje částku, kterou chcete připsat na účet, a 16 % z této částky na DPH.

To znamená, že pokud provedete platbu ve výši X, rozdělíme tuto částku na Y a 16 % z Y, jejichž součet bude roven částce X. Částku Y připíšeme ve prospěch vašeho účtu a 16 % z Y uhradíme na daních mexickému daňovému úřadu.

Používáme následující vzorec, kde X je výše platby a Y je částka připsaná na váš účet:

 • X = Y + (0,16 × Y)
  X = 1,16 × Y
  Y = X / 1,16

Zde je konkrétnější příklad:

Řekněme, že jste provedli platbu ve výši 116 mexických peset (MXN). Chceme-li zjistit, jaká částka vám má být připsána na účet (Y), počítáme takto:

 • Y = 116 MXN / 1,16
  Y = 100 MXN

Na účet vám připíšeme částku 100 MXN a zbývajících 16 MXN odvedeme mexickému daňovému úřadu.

Postup změny daňových údajů

Pokud jste zadali nesprávné daňové údaje, kontaktujte nás a zašlete nám ty správné. Odborník AdWords vás bude kontaktovat za účelem potvrzení změny. Faktury vystavené před aktualizací daňových údajů na vašem účtu AdWords však znovu vystavit nemůžeme.

Daně na Ukrajině

Na všechny inzerenty na AdWords, kteří platí bankovním převodem a mají fakturační adresu na Ukrajině, se na základě ukrajinské legislativy vztahuje aktuální ukrajinská sazba DPH, která činí 20 %.

Účtovanou DPH najdete na stránce Historie transakcí. Chcete-li tam přejít, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby.

Váš účet obsluhuje společnost Google Ukraine. Daňové zákony Ukrajiny stanoví, že pokud kupujete zboží či služby od společnosti působící v rámci obecného daňového režimu, zaplatíte DPH zahrnutou do ceny příslušného produktu nebo služby. Protože společnost Google Ukraine pracuje v rámci obecného daňového režimu, budou vaše platby za službu AdWords zahrnovat DPH.

Společnost Google nemůže poskytovat poradenství ohledně DPH. V případě otázek týkajících se registrace k DPH se proto obraťte na daňového poradce nebo na pracovníka finančního úřadu.

Změna daňového statusu

Při zřizování účtu AdWords je nutné vybrat jeden z následujících daňových statusů: Osoba, Samostatný podnikatel nebo Právnická osoba. Poté, co si status zvolíte, již nebude možné jej změnit. Například pokud si zvolíte status Osoba, nebudete jej moci později změnit na status Právnická osoba.

Pokud potřebujete svůj daňový status změnit, zrušte svůj stávající účet AdWords a založte si nový s požadovaným statusem. K vytvoření nového účtu použijte jinou e-mailovou adresu. Pokud chcete používat stejnou e-mailovou adresu, bude nutné ji změnit na stávajícím účtu AdWords ještě předtím, než jej zrušte.

Změna údajů o DPH

Chcete-li zkontrolovat název společnosti, adresu jejího oficiálního sídla nebo čísla DIČ (INN a EDRPOU) uváděná na vašich měsíčních fakturách, klikněte na ikonu ozubeného kola , vyberte možnost Fakturace a platby, a poté klikněte na odkaz Nastavení vlevo.

Změna oficiálního názvu společnosti

Pokud se změnil název vaší společnosti, kontaktujte nás. Abychom mohli údaje aktualizovat, budeme potřebovat oskenovanou kopii vašich oficiálních registračních dokumentů s uvedenými čísly DIČ, registrovaným názvem společnosti a jejím oficiálním sídlem. Poté, co oficiální registrační dokumenty obdržíme, změníme název společnosti uváděný na vašem účtu AdWords a v účetních dokumentech. Až změnu provedeme, dáme vám vědět. Po provedení změn si můžete vyžádat revizi dříve vydaných dokumentů, která bude odrážet opravené jméno a EDRPOU.

Poznámka

Název společnosti lze změnit pouze v případě, že její INN a EDRPOU zůstanou beze změny. DIČ ani název jedné registrované společnosti nelze změnit na odpovídající údaje jiné společnosti. Pokud chcete svůj účet AdWords převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN), vytvořte si jiný účet.

Oprava INN nebo EDRPOU

Pokud máte na účtu AdWords uvedeno nesprávné INN (DIČ) a EDRPOU, lze je změnit pouze v případě, že k chybě došlo při vytváření účtu. Kontaktujte nás a zašlete nám naskenovanou kopii daňového certifikátu obsahujícího DIČ a registrovaný název společnosti. Jakmile daňový certifikát obdržíme a ověříme, opravíme údaje INN a EDRPOU uvedené na vašem účtu AdWords a v budoucích účetních dokumentech. V tomto případě však není možno vystavit opravenou verzi již vydaných účetních dokumentů. Opravený údaj INN nebo EDRPOU bude uveden pouze v dokumentech vystavených po provedení opravy.

Pokud svůj účet AdWords chcete převést na jinou registrovanou společnost (s jiným INN a EDRPOU), vytvořte si jiný účet.

Změna registračního statusu DPH

Pokud se změnil váš stav registrace k DPH, kontaktujte nás. Budete nám muset zaslat oskenovanou kopii svého daňového certifikátu, na němž budou uvedena vaše DIČ, registrovaný název společnosti a stav registrace k DPH. Jakmile daňový certifikát obdržíme a ověříme, změníme váš status na účtu AdWords. Změna se projeví v budoucích účetních dokumentech. V tomto případě však není možno vystavit opravenou verzi již vydaných účetních dokumentů.

Změna oficiálního sídla nebo poštovní adresy

Pokud se změnila adresa vašeho sídla nebo poštovní adresa, můžete ji aktualizovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu na adrese https://adwords.google.cz.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby.
 3. Chcete-li změnit adresu svého oficiálního sídla, přejděte na stránku Nastavení a proveďte požadované změny v části Platební profil. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
 4. Chcete-li změnit korespondenční adresu, přejděte do sekce Platební účet a zadejte požadovanou adresu. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.

O dani z přidané hodnoty

Jak se DPH počítá

DPH se počítá na základě hodnoty vašich reklamních nákladů, například poplatků za kliknutí nebo zobrazení.

Reklamní náklady + DPH = částka k úhradě

Kdy se DPH účtuje

DPH může být účtována:

 • poté, co byla platba v účtu v plné výši utracena, nebo
 • na konci měsíce, pokud byla utracena pouze zčásti.

Příklad: Platba byla v daném měsíci plně využita

Řekněme, že na váš účet AdWords dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Reklamní náklady se průběžně načítají až do 25. června, kdy je zaplacených 200 hřiven zcela využito.
 • 25. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná z provedené platby 200 hřiven.

Příklad: Platba byla v daném měsíci využita jen částečně

Řekněme, že na váš účet AdWords dorazila 10. června platba 200 ukrajinských hřiven (UAH).

 • Do konce měsíce, tedy do 30. června, bylo využito pouze 100 hřiven. 30. června se vám na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná za reklamní náklady 100 hřiven.
 • Řekněme dále, že zbytek z platby utratíte do 3. července. 3. července se vám tedy na hlavní stránce Fakturace zobrazí řádková položka DPH, v níž bude uvedena DPH naúčtovaná ze zbývající částky 100 hřiven.

Pokud je během jediného dne zcela využita více než jedna platba, může se účtovaná DPH vztahovat k daňovému základu z více plateb.

Pokud máte ohledně účtování DPH nějaké nejasnosti, kontaktujte nás.

DPH z úprav a propagačního kreditu

Pokud na účtu máte kredit získaný z propagační nabídky nebo nějaký jiný druh kreditní úpravy, bude vám z reklamních nákladů uhrazených z tohoto kreditu nejprve automaticky naúčtována DPH. Po využití celého kreditu vám bude stržená DPH na účet vrácena. Pokud kredit využijete pouze z části, bude stržená DPH částečně vrácena na konci stejného měsíce.

DPH a stávající zůstatek

Informace o stávajícím zůstatku naleznete na stránce Historie transakcí. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Fakturace a platby. Zůstatek na účtu je uveden na dvou místech:

 1. Přehled: V sekci Váš zůstatek je uveden zůstatek, který můžete celý využít na budoucí reklamní aktivity.
  • V poli Zbývající kredit je uvedena částka, která vám na reklamní aktivity zbývá, a odhadovaná hodnota budoucích odvodů DPH. Na základě tohoto pole můžete odhadnout objem financí, který vám na účtu zbývá.
 2. Transakce: Ve sloupci Zůstatek v tabulce historie transakcí je uveden zůstatek na vašem účtu (vypočtený odečtením částky ve sloupci Příjmy od částky ve sloupci Inkasa), do kterého nejsou zahrnuty žádné odhadované budoucí odvody DPH z nevyužitých částek plateb.

Nabídky a rozpočty stanovené v kampaních nezahrnují DPH.

Další kroky

Poznámka

Není-li vaše země v seznamu uvedena, znamená to, že informace o daních v této zemi nemáme k dispozici. Požádejte o ně tedy příslušný místní daňový úřad.

 

Související odkazy:

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?