Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chỉnh sửa quảng cáo văn bản của bạn

Có một số lý do để chỉnh sửa văn bản, URL hiển thị hoặc URL trang đích của quảng cáo văn bản. Bạn có thể cần sửa lỗi đánh máy hoặc cập nhật URL cuối cùng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa quảng cáo sau khi tìm hiểu cách kết nối hiệu quả hơn với đối tượng của mình. Bài viết này giúp bạn biết cách chỉnh sửa từng quảng cáo văn bản hoặc chỉnh sửa hàng loạt.

Trước khi bắt đầu

Quan trọng là bạn cần hiểu điều gì sẽ xảy ra khi bạn chỉnh sửa quảng cáo:

  • Quảng cáo của bạn trải qua quá trình phê duyệt thông thường bất cứ khi nào bạn chỉnh sửa quảng cáo. Quá trình phê duyệt mất tối đa một ngày làm việc.
  • Quảng cáo đã chỉnh sửa của bạn không giữ lại lịch sử hiệu suất từ quảng cáo gốc. Chỉnh sửa quảng cáo giống như tạo quảng cáo mới và loại bỏ phiên bản cũ.
  • Bạn vẫn có thể xem lịch sử hiệu suất của quảng cáo gốc. Tìm hiểu thêm
  • Bạn sẽ không thể tiếp tục phiên bản gốc của quảng cáo. Bạn cần phải tạo quảng cáo mới hoặc chỉnh sửa lại quảng cáo nếu bạn muốn văn bản gốc.

Mẹo

Thay vì chỉnh sửa quảng cáo, hãy thử tạo quảng cáo mới để kiểm tra xem các phiên bản quảng cáo khác nhau của bạn hoạt động tốt như thế nào. (AdWords tự động hiển thị các quảng cáo hoạt động tốt hơn thường xuyên hơn theo mặc định.) Bằng cách này, quảng cáo gốc của bạn sẽ tiếp tục chạy trong khi bạn bắt đầu biết cách hoạt động của các phiên bản mới.

Hướng dẫn

Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Bài viết này có hữu ích không?