Giá thầu CPM tối đa: Định nghĩa

Giá thầu mà bạn đặt để xác định số tiền cao nhất bạn sẵn lòng thanh toán cho 1.000 lần hiển thị (số lần quảng cáo của bạn được hiển thị). Bắt đầu từ năm nay, đặt giá thầu CPM sẽ được thay thế bằng đặt giá thầu CPM có thể xem. Giá thầu CPM hiện tại cuối cùng sẽ được tự động chuyển đổi thành vCPM. Tìm hiểu thêm về sử dụng giá thầu CPM có thể xem.

  • CPM là viết tắt của cost-per-thousand impressions (giá mỗi nghìn lần hiển thị), do đó, bạn trả tiền cho mỗi tập hợp nghìn lần hiển thị quảng cáo của mình thay vì trả tiền cho số lượng nhấp chuột mà bạn nhận được. Đặt giá thầu CPM là phù hợp nhất cho các nhà quảng cáo tập trung vào nhận thức về thương hiệu thay vì bán hàng hoặc lưu lượng truy cập trang web.
  • Bạn đặt giá thầu CPM tối đa (hoặc "CPM t.đa") và sau đó sẽ không thanh toán nhiều hơn số tiền đó cho mỗi 1.000 lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được.
  • Giá thầu cao hơn thường sẽ giúp quảng cáo của bạn hiển thị cao hơn trên trang và hiển thị thường xuyên hơn.
  • Bạn có thể đặt giá thầu CPM tối đa cho toàn bộ nhóm quảng cáo và cũng có thể đặt giá thầu khác nhau cho các vị trí riêng lẻ.

Tìm hiểu thêm về giá thầu CPM

Bài viết này có hữu ích không?