Tài khoản Google: Định nghĩa

Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu chung cho các sản phẩm Google để truy cập vào các sản phẩm khác nhau, kể cả AdWords.

  • Tài khoản Google của bạn cũng chứa thông tin áp dụng trên các sản phẩm, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn và một số cài đặt bảo mật.
  • Nếu bạn đã tạo tài khoản AdWords hoặc đã đăng nhập để truy cập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google thì khi đó bạn đã tạo Tài khoản Google.
  • Bạn có thể xem và thay đổi thông tin trong Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập tại google.com.vn/accounts.

Tìm hiểu thêm về Tài khoản Google
Xem các bài viết khác

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.