Automatsko označavanje

Značajka koja automatski izrađuje prilagođeni odredišni URL, omogućujući vam da pratite uspješnost oglasa pomoću programa za praćenje web-lokacije kao što je Google Analytics.

  • Ako imate više oglasa koji vode na istu stranicu na web-lokaciji, automatskim označavanjem odredišnim URL-ovima oglasa pridružuje se parametar pomoću kojeg možete odrediti koji oglas je kliknut prilikom svakog posjeta web-lokaciji.
  • Google Analytics i slični programi pomoću podataka u automatski označenim URL-ovima mogu odrediti koje su AdWords ključne riječi dovele posjetitelja na web-lokaciju, iz koje je kampanje ključna riječ i kolika je cijena tog klika.
  • Prema zadanim postavkama, automatsko označavanje isključeno je. Na stranici Postavke na kartici Moj račun možete provjeriti je li automatsko označavanje uključeno te ga uključiti ili isključiti.
Pregledajte podatke usluge Google Analytics na svom AdWords računu
Povežite uslugu Google Analytics i program AdWords
O usluzi Google Analytics
Saznajte više o automatskom označavanju