Annonsrankning

Ett värde som används för att fastställa annonsens genomsnittliga position på en sida. Annonsrankningen beräknas med utgångspunkt från budbelopp och kvalitetsresultat.

  • Annonsrankningen avgör annonsens genomsnittliga position, det vill säga var på sidan den visas i förhållande till andra annonser.
  • Annonsrankningen beräknas utifrån dina bud och kvaliteten på dina annonser, dina sökord och din webbplats. Kvaliteten mäts i förhållande till kvalitetsresultatet. Vi tar dessutom hänsyn till den förväntade effekten av dina tillägg och andra annonsformat när vi beräknar annonsrankningen. När vi uppskattar den förväntade effekten av tillägg och annonsformat räknar vi med faktorer som relevans, klickfrekvens och förekomsten av tillägg och format på sökresultatsidan. Det innebär att även om dina konkurrenter bjuder högre än vad du gör kan du ändå få en högre position till ett lägre pris om du använder mycket relevanta sökord, annonser och tillägg.
  • Annonsrankningen beräknas om varje gång din annons kan komma att visas. Det betyder att den genomsnittliga positionen kan variera beroende på den aktuella konkurrensen.

Läs mer om annonsrankning och position

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp