Giải quyết thanh toán bị từ chối

 • Để giải quyết thanh toán bị từ chối, bạn cần tìm ra lý do thanh toán bị từ chối.
 • Thông thường, việc này bao gồm việc liên hệ với ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn để khắc phục vấn đề.
 • Sau đó, bạn sẽ có nhiều tùy chọn để trả số tiền quá hạn của mình, sẽ cho phép quảng cáo của bạn chạy lại.

Đôi khi, từ chối thanh toán xảy ra và khi đó, chúng tôi có thể ngừng chạy quảng cáo của bạn cho đến khi bạn hoàn tất thanh toán. May mắn là bạn có thể đưa quảng cáo của mình chạy trở lại chỉ trong vài bước. Để bắt đầu, hãy chọn loại từ chối bạn có:

Từ chối thẻ tín dụng

1. Tìm ra lý do từ chối

Bạn có thể xem thông tin thanh toán bị từ chối bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán. Chuyển đến đó ngay bây giờ. Bạn sẽ tìm thấy ngày từ chối, số tiền và lý do từ chối nếu ngân hàng của bạn có chia sẻ với chúng tôi. Lưu ý rằng Google không từ chối thanh toán của bạn -- mà ngân hàng hoặc tổ chức thẻ tín dụng của bạn từ chối. Nếu không có lý do nào được liệt kê, chúng tôi không có thông tin chi tiết và bạn sẽ cần liên hệ với ngân hàng để biết lý do.

2. Liên hệ với ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn

Nếu bạn không thể tìm ra lý do thanh toán của mình bị từ chối hoặc nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với ngân hàng đã phát hành thẻ tín dụng của bạn. Bộ phận hỗ trợ AdWords không thể trợ giúp bạn về bất kỳ từ chối nào. Đây là do ngân hàng của bạn, không phải Google đã từ chối thanh toán của bạn. Sau đây là cách liên hệ với ngân hàng của bạn:

 1. Hãy gọi đến số điện thoại hỗ trợ được in trên mặt sau của thẻ tín dụng.
 2. Cho người đại diện biết rằng bạn đang cố gắng thanh toán cho Google AdWords trực tuyến nhưng thanh toán của bạn đã bị từ chối. Cho họ biết ngày và số tiền bị từ chối.
 3. Người đại diện sẽ cho bạn biết lý do chính xác thanh toán bị từ chối và giúp bạn giải quyết vấn đề.
 4. Khi vấn đề đã được khắc phục, hãy thử thanh toán lại bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới.
Giải pháp cho các lý do phổ biến nhất mà thanh toán bị từ chối
 • Tài khoản không có đủ tiền.
  Đảm bảo rằng có đủ tiền trong tài khoản của bạn, sau đó kích hoạt lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới).

 • Bạn đã vượt quá giới hạn tín dụng hoặc giới hạn giao dịch đơn của thẻ.
  Nói chuyện với ngân hàng của bạn để tăng giới hạn, sau đó kích hoạt lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới).

 • Thẻ hết hạn.
  Nhập thẻ tín dụng mới (tùy chọn B bên dưới).

 • Bạn đã nhập số thẻ hoặc số CVV/CVN không chính xác.
  Nhập lại cẩn thận thông tin thẻ tín dụng của bạn (tùy chọn B bên dưới).

 • Ngân hàng phát hành không cho phép sử dụng thẻ cho giao dịch internet hoặc giao dịch quốc tế.
  Nói chuyện với ngân hàng của bạn để cho phép những loại giao dịch này, sau đó kích hoạt lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới). Hoặc nhập thẻ mới cho phép giao dịch internet hoặc giao dịch quốc tế (tùy chọn B bên dưới).

 • Bạn đã vượt quá số khoản phí tối đa thẻ có thể nhận được trong một khoảng thời gian.
  Nói chuyện với ngân hàng của bạn để tìm giải pháp, sau đó kích hoạt lại thẻ tín dụng (tùy chọn A bên dưới). Hoặc nhập thẻ mới (tùy chọn B bên dưới).

3. Để quảng cáo của bạn chạy lại

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để quảng cáo của bạn chạy lại.

 • Nếu bạn đã khắc phục vấn đề với thẻ tín dụng của mình hoặc chỉ muốn thử lại lần nữa, hãy thử lại trong tài khoản AdWords của bạn.
 • Nếu bạn không thể khắc phục vấn đề với thẻ ban đầu của mình, hãy nhập thẻ mới.

Tùy chọn A: Thử lại thẻ tín dụng hiện tại của bạn

Nếu bạn muốn chúng tôi thử tính phí lại thẻ tín dụng hiện tại của mình, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Tìm thẻ tín dụng bằng liên kết Kích hoạt lại phương thức thanh toán.
 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều chính xác đối với phương thức thanh toán này. Hãy gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán này trong tài khoản AdWords của mình, nếu cần.
 6. Khi bạn đã đảm bảo rằng phương thức thanh toán sẽ hoạt động, nhấp vào Kích hoạt lại phương thức thanh toán bên dưới thông tin thẻ tín dụng.
Truy cập vào AdWords

Sau đó thì sao?

Kích hoạt lại phương thức thanh toán sẽ tự động kích hoạt tính phí cho số dư chưa thanh toán của bạn. Có thể mất vài giờ để xử lý thanh toán. Nếu thanh toán không thành công trong vòng một ngày làm việc sau khi bạn kích hoạt lại phương thức thanh toán, hãy thanh toán số dư chưa thanh toán của bạn để quảng cáo của bạn chạy lại. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một phương thức thanh toán mới.
 5. Nhấp vào Tiếp tục tới số tiền thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh "Số dư chưa thanh toán". Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán.
Truy cập vào AdWords
Nếu bạn đã sử dụng một phương thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn sẽ cần phải kích hoạt lại phương thức thanh toán chính. Nếu không, số dư trong tương lai có thể được tính cho phương thức thanh toán mới của bạn hoặc quảng cáo của bạn có thể ngừng chạy mà không có bất kỳ phương thức thanh toán hợp lệ nào.

Tùy chọn B: Nhập thông tin thanh toán khác

Nếu bạn muốn dùng thẻ tín dụng mới cho tài khoản của mình, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Để chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào ngoại trừ số thẻ tín dụng, tìm thẻ tín dụng bạn muốn cập nhật và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Để chỉnh sửa số thẻ tín dụng hoặc thêm thẻ tín dụng mới, nhấp vào Thêm phương thức thanh toán mới và nhập thông tin mới.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.
 7. Tìm thẻ tín dụng bạn vừa nhập và nhấp vào trình đơn thả xuống Chọn làm để chọn Chính. Việc này đặt thẻ tín dụng bạn vừa nhập làm phương thức thanh toán chính của bạn.
Truy cập vào AdWords

Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán của mình, chúng tôi sẽ thực hiện một khoản phí của số dư chưa thanh toán.

Mẹo

Giúp giữ cho quảng cáo của bạn chạy bằng cách nhập thẻ tín dụng dự phòng. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí vào thẻ dự phòng của bạn nếu phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối.

Nhập thẻ dự phòng ngay bây giờ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó truy cập https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

Từ chối ghi nợ trực tiếp (tài khoản ngân hàng)
Nếu thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp xuất hiện dưới dạng "bị từ chối" trong tài khoản của bạn, thì ngân hàng của bạn đã không cho phép chúng tôi tính phí tài khoản ngân hàng của bạn. Dưới đây là cách để quảng cáo của bạn chạy lại:

1. Tìm ra lý do từ chối

Bạn có thể xem thông tin thanh toán bị từ chối trên trang Lịch sử giao dịch. Chuyển đến đó ngay bây giờ. Bạn sẽ tìm thấy ngày từ chối, số tiền và lý do từ chối nếu ngân hàng của bạn có chia sẻ với chúng tôi. Lưu ý rằng Google không từ chối thanh toán của bạn -- mà ngân hàng của bạn từ cho. Nếu không có lý do nào được liệt kê, chúng tôi không có thông tin chi tiết và bạn sẽ cần liên hệ với ngân hàng để biết lý do.

2. Liên hệ với ngân hàng của bạn

Nếu bạn không thể tìm ra lý do thanh toán của mình bị từ chối hoặc nếu bạn không thể giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Họ sẽ có thể cho bạn biết vấn đề là gì và giúp bạn khắc phục vấn đề đó. Bộ phận hỗ trợ AdWords không thể trợ giúp bạn về bất kỳ từ chối nào. Đây là do ngân hàng của bạn, không phải Google đã từ chối thanh toán của bạn. Sau đây là cách liên hệ với ngân hàng của bạn:

 1. Hãy gọi đến số điện thoại hỗ trợ của ngân hàng. Bạn thường có thể tìm thấy số này trên trang web của họ.
 2. Cho người đại diện biết rằng bạn đang cố gắng thanh toán cho Google AdWords trực tuyến nhưng thanh toán của bạn đã bị từ chối. Cho họ biết ngày và số tiền bị từ chối.
 3. Người đại diện sẽ cho bạn biết lý do chính xác thanh toán bị từ chối và giúp bạn giải quyết vấn đề.
 4. Khi vấn đề đã được khắc phục, hãy thử thanh toán lại bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn bên dưới.
Giải pháp cho các lý do phổ biến nhất mà thanh toán bị từ chối
 • Tài khoản không có đủ tiền.
  Kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn để chắc chắn rằng còn đủ tiền, sau đó chọn một trong những giải pháp bên dưới để bắt đầu phân phát lại quảng cáo của bạn.

 • Tên chủ tài khoản không khớp với thông tin mà bạn cung cấp.
  Cập nhật thông tin thanh toán của bạn bằng các chi tiết chính xác, thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

 • Ngân hàng phát hành không cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng cho các giao dịch Internet hoặc giao dịch quốc tế.
  Liên hệ với ngân hàng của bạn để cho phép các loại giao dịch này, sau đó chọn một trong những giải pháp bên dưới để bắt đầu phân phát lại quảng cáo của bạn.

 • Tài khoản ngân hàng không còn tồn tại nữa.
  Cập nhật thông tin thanh toán của bạn bằng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khác, hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

3. Để quảng cáo của bạn chạy lại

Chọn một trong các tùy chọn bên dưới để quảng cáo của bạn chạy lại.

Tùy chọn A: Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực

Cách nhanh nhất để quảng cáo của bạn chạy lại là thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ở một số quốc gia (Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển), chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực cũng có sẵn. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng chuyển khoản ngân hàng bình thường trong tình huống này, vì nó mất nhiều thời gian hơn.

Khi bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thời gian thực, thường trong vòng một ngày làm việc và quảng cáo của bạn sẽ có thể chạy trong vòng 24 giờ sau đó.

Lưu ý

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng ghi nợ trực tiếp làm phương thức thanh toán chính của mình, thì bạn sẽ cần phải kích hoạt lại nó trong tài khoản của bạn, như được mô tả trong Tùy chọn B bên dưới, sau khi khoản thanh toán một lần của bạn hoàn tất.

Dưới đây là cách thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào nút Thanh toán.
 4. Chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng cho khoản thanh toán một lần này. Bạn có thể chọn phương thức thanh toán mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình hoặc bạn có thể thêm một phương thức thanh toán mới.
 5. Nhấp vào Tiếp tục tới số tiền thanh toán.
 6. Nhập số tiền bạn muốn thanh toán. Số tiền tối thiểu bắt buộc để chạy quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị bên cạnh Số dư chưa thanh toán. Nhấp vào Tiếp tục xem xét.
 7. Đảm bảo rằng mọi chi tiết thanh toán đều chính xác, sau đó nhấp vào Thanh toán. Nếu bạn đã sử dụng một phương thức thanh toán mới để trả số dư của mình, bạn vẫn có thể tiếp tục bị nhắc nhở kích hoạt lại phương thức thanh toán chính của mình.
 8. Sau khi khoản thanh toán đã được xử lý, hãy cập nhật hoặc kích hoạt lại phương thức thanh toán chính của bạn để có thể sử dụng nó trong tương lai.
Truy cập vào AdWords

Ví dụ:

Giả sử thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp của Sylvie bị từ chối. Quảng cáo của cô ngừng chạy và cô muốn chúng chạy lại càng nhanh càng tốt. Cô tìm hiểu từ ngân hàng của mình và được biết rằng họ đã từ chối thanh toán vì tài khoản của cô không có đủ tiền.

Để quảng cáo chạy lại, Sylvie thực hiện thanh toán một lần bằng thẻ tín dụng bằng cách sử dụng nút Thanh toán (Tùy chọn A). Để chắc chắn cô có thể tiếp tục sử dụng ghi nợ trực tiếp trong tương lai, cô cũng kích hoạt lại tài khoản ngân hàng của mình trong AdWords (Tùy chọn B). Sau đó, cô đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của mình luôn luôn có đủ tiền cho các khoản phí AdWords.

Tùy chọn B: Kích hoạt lại tài khoản ghi nợ trực tiếp của bạn

Nếu bạn đã giải quyết vấn đề với tài khoản ngân hàng của mình và muốn chúng tôi thử tính phí lại cho số dư chưa thanh toán của mình, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Tìm tài khoản ngân hàng của bằng liên kết Kích hoạt lại phương thức thanh toán.
 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết tài khoản ngân hàng đều chính xác. Gọi cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng nó trong tài khoản AdWords của mình, nếu cần thiết.
 6. Khi bạn đã đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của minh sẽ hoạt động, nhấp vào liên kết Kích hoạt lại phương thức thanh toán.
Truy cập vào AdWords

Sau khi bạn kích hoạt lại tài khoản ngân hàng, thanh toán của bạn thường sẽ xử lý trong vòng bốn ngày làm việc và quảng cáo của bạn sẽ có thể chạy trong vòng 24 giờ sau đó. Vì thanh toán bằng thẻ tín dụng thông thường sẽ giúp quảng cáo của bạn chạy lại nhanh hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Tùy chọn A trước.

Tùy chọn C: Thêm tài khoản ngân hàng mới

Nếu bạn muốn sử dụng một tài khoản ngân hàng khác cho thanh toán này và các thanh toán bằng ghi nợ trực tiếp trong tương lai của mình, thì bạn sẽ cần phải thay đổi phương thức thanh toán chính. Bạn cũng sẽ cần phải gửi cho chúng tôi ủy quyền ghi nợ trực tiếp mới hoặc xác minh khoản tiền gửi thử trong tài khoản ngân hàng mới. Bởi vì điều này, thường mất khoảng năm ngày làm việc sau khi bạn hoàn tất quá trình cho chúng tôi tính phí số dư tài chưa thanh toán vào tài khoản ngân hàng mới của bạn.

Dưới đây là cách thay đổi phương thức thanh toán chính của bạn cho tài khoản ngân hàng mới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Cài đặt thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán phù hợp và nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Nhập thông tin đã cập nhật của bạn. Bạn sẽ cần phải gửi ủy quyền nợ mới hoặc xác minh tài khoản ngân hàng mới trước khi quảng cáo của bạn có thể chạy. Nếu trường hợp này áp dụng cho bạn, bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn những gì phải làm trong tài khoản của mình.
 6. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất. Khi bạn đã nhập thông tin thanh toán và chúng tôi nhận được xác minh hoặc ủy quyền tài khoản ngân hàng của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành tính phí số dư chưa thanh toán.
Truy cập vào AdWords

Mẹo

Giúp giữ cho quảng cáo của bạn chạy bằng cách nhập thẻ tín dụng dự phòng. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí vào thẻ dự phòng của bạn nếu phương thức thanh toán chính của bạn bị từ chối.

Nhập thẻ dự phòng ngay bây giờ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó truy cập https://adwords.google.com/select/EditBillingInstrument?backup=aoe.

Thanh toán bị từ chối nếu bạn đang sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hàng tháng
Nếu gần đây bạn đã thay đổi cài đặt thanh toán từ thanh toán tự động sang lập hóa đơn hàng tháng và có số dư chưa thanh toán còn sót lại, thì hãy thực hiện theo các bước sau để trả hết tài khoản của bạn:
 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Thanh toán.
 3. Nhấp vào liên kết Lịch sử thiết lập thanh toán ở bên cạnh trang.
 4. Nhấp vào tài khoản thanh toán mà bạn muốn thanh toán.
 5. Nhấp vào liên kết Tóm lược thanh toán.
 6. Nhấp vào nút Thanh toán để thanh toán cho số dư chưa thanh toán của bạn.
Truy cập vào AdWords

Nếu bạn định hủy tài khoản của mình và bạn có thanh toán bị từ chối, hãy lưu ý những điều sau:

 • Nếu thanh toán cuối cùng của bạn bị từ chối, bạn sẽ cần thanh toán số dư quá hạn trước khi có thể hủy tài khoản.
 • Nếu bạn hủy tài khoản của mình, số dư tại thời điểm hủy sẽ được tính cho phương thức thanh toán của bạn trong 60 ngày tiếp theo.
 • Bước tiếp theo

  Bài viết này hữu ích như thế nào:

  Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích