Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Hent en faktura eller betalingskvittering

 

Det er svært enkelt å hente AdWords-fakturaen. Velg land og betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.

Velg betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

I de fleste land mottar du ikke fakturaer eller kvitteringer fra AdWords per brev eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene i kontoen din. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem. Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger.
  Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere aktivitet. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 5. Klikk på Dokumenter for å se eventuelle månedlige fakturaer tilgjengelige for den valgte datoperioden.
 6. Klikk på fakturanummeret du vil se på, og klikk så på Last ned.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut en kvittering for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for betalinger utført i løpet av måneden, ikke for påløpte klikkostnader. Hvis du ikke har hatt noen kontobevegelser i løpet av en bestemt måned, blir det enten ikke utstedt noen faktura for den aktuelle måneden, eller så utstedes det en nullfaktura.
 7. Fakturaen blir automatisk lastet ned til datamaskinen din så du kan åpne og skrive den ut.

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaene.

Åpne eller skriv ut en kvittering

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning som er foretatt i løpet av måneden. Ettersom den månedlige fakturaen først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. Nå vises det en utskrivbar kvittering i en ny fane eller et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å lagre en kopi av fakturaen på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaen
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Husk at fakturaen for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for april klar senest 5. mai. Hvis du prøver å hente fakturaen din tidligere enn dette, ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar» i stedet for en link.
 • Hvis ingen betalingsforespørsler genereres i kontoen din en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden, eller så mottar du en faktura uten beløp.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – også hvis du har skrevet inn feil faktureringsinformasjon ved en feiltakelse. Du kan imidlertid når som helst redigere faktureringsinformasjonen. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Det er heller ikke mulig å hente en egen faktura for hver kampanje.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Relaterte linker:

Det er svært enkelt å hente AdWords-fakturaen. Velg land og betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.

Velg betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

I de fleste land mottar du ikke fakturaer eller kvitteringer fra AdWords per brev eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene i kontoen din. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.

I perioden januar til og med april 2015 ble månedlige fakturaer delt opp i separate dokumenter for betalinger og mva. Hvis du gjennomgår mva. for disse månedene, må du også huske å se på den separate mva.-fakturaen.

Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 5. I tabellen klikker du på Dokumenter-linken under måneden du ønsker å se fakturaen for.
 6. Klikk på Månedlig faktura-rullegardinmenyen. Hvis du ser etter fakturaer fra perioden januar til og med april 2015, må du også klikke på Mva.-faktura for EU-rullegardinmenyen for å se på den separate mva.-fakturaen.
 7. Klikk på fakturanummeret.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut en kvittering for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for betalinger utført i løpet av måneden, ikke for påløpte klikkostnader. Hvis du ikke har hatt noen kontobevegelser i løpet av en bestemt måned, blir det enten ikke utstedt noen faktura for den aktuelle måneden, eller så utstedes det en nullfaktura.
 8. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.

Tips

Du må forsikre deg om at innstillingene i nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer, ettersom dette kan medføre at du ikke får lastet ned fakturaen.

Åpne eller skriv ut en kvittering

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning som er foretatt i løpet av måneden. Ettersom den månedlige fakturaen først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å lagre en kopi av fakturaen på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaen
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Husk at fakturaen for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Fakturaen din for april er for eksempel klar 5. mai. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Hvis du prøver å hente fakturaen din tidligere enn dette, ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar» i stedet for en link.
 • Hvis ingen betalingsforespørsler genereres i kontoen din en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden, eller så mottar du en faktura uten beløp.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – også hvis du har skrevet inn feil faktureringsinformasjon ved en feiltakelse. Du kan imidlertid når som helst redigere faktureringsinformasjonen. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Du må redigere faktureringsinformasjonen senest 14 dager før slutten av måneden for å sikre at den neste fakturaen er oppdatert.

Det er heller ikke mulig å hente en egen faktura for hver kampanje.

Mva. er ikke nødvendigvis inkludert

Googles europeiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Derfor er faktureringen og betjeningen av AdWords-annonsører med faktureringsadresse i EU-land underlagt Google Ireland Ltd. AdWords-kostnadene inkluderer ikke mva. hvis bedriften har adresse i et annet EU-land enn Irland. I så fall må bedriften din selv beregne mva. etter den lokale satsen i det aktuelle EU-landet. Du finner en tabell over gjeldende mva.-kostnader på fakturaen. For fakturaer fra perioden januar til og med april 2015 er det utstedt en separat mva.-faktura i tillegg til fakturaen for månedlig betaling.

Du finner mer informasjon i artikkelen om skatt.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Relaterte linker:

Det er svært enkelt å hente AdWords-fakturaen. Velg land og betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.

Velg betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

I de fleste land mottar du ikke fakturaer eller kvitteringer fra AdWords per e-post (reporte detallado de las transacciones and factura electronica). Du kan imidlertid hente disse dokumentene i kontoen din. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem. Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Angi datoperioden ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 4. Klikk på fakturanummeret ved siden av måneden du ønsker å se fakturaen for, i tabellen.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder.
  • Fakturaer genereres for påløpte klikkostnader, inkludert skatter og avgifter. Hvis det ikke er påløpt kostnader i kontoen din i løpet av en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden.
 5. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre den som PDF-fil på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut.

Tips

Sørg for at nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer – ellers kan fakturaen ikke åpnes.

Problemer med å finne fakturaen
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. Husk at fakturaen for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for april klar senest 5. mai. Hvis du prøver å hente fakturaen din tidligere enn dette, ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar» i stedet for en link.
 • Hvis det ikke er påløpt kostnader i kontoen din i løpet av en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – også hvis du har skrevet inn feil faktureringsinformasjon ved en feiltakelse. Du kan imidlertid når som helst redigere faktureringsinformasjonen. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Du må redigere faktureringsinformasjonen senest 14 dager før slutten av måneden for å sikre at den neste fakturaen er oppdatert.

Det er heller ikke mulig å hente en egen faktura for hver kampanje.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Relaterte linker:

Månedlig fakturering (kredittgrense)

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling. De fleste annonsører bruker automatisk eller manuell innbetaling. Gå gjennom trinnene ovenfor hvis dette også gjelder deg.

Hvis du betaler AdWords-kostnadene dine med månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på tre måter:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i måneden. Her finner du kostnadene for foregående måned. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Kontoen din: Du finner også en elektronisk versjon av fakturaen i AdWords-kontoen din, der du kan se på fakturaen, skrive den ut eller laste den ned.
Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Fakturaer i menyen til venstre.
 4. Finn fakturaen du vil åpne, i Fakturanummer-kolonnen.
 5. Klikk på Nedlastingsikonnedlastingsikonet ved siden av fakturanummeret. Det lastes ned en PDF-fil, som du kan skrive ut.

For å laste ned elektroniske fakturaer og kreditnotaer, følg fremgangsmåten nedenfor etter at du har funnet fakturanummeret, som anvist ovenfor.

 1. Klikk på fakturanummeret.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. Klikk på Elektroniske fakturaer og kreditnotaer.
 4. Klikk på nummeret til fakturaen du ønsker å laste ned.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer-linken ytterst på siden.
 4. Klikk på faktureringskontoen du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken for å se fakturaer.
 6. Klikk på Gå tilbake til gjeldende oppsett oppe i hjørnet når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Det er svært enkelt å hente AdWords-fakturaen. Velg land og betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.

Velg betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)

I de fleste land mottar du ikke fakturaer eller kvitteringer fra AdWords per brev eller e-post. Du kan imidlertid hente disse dokumentene i kontoen din. Klikk på linkene nedenfor for å se hvordan du går frem.

Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 5. I tabellen klikker du på Dokumenter-rullegardinmenyen under måneden du ønsker å se fakturaen for.
 6. Klikk på Månedlig faktura-rullegardinmenyen.
 7. Klikk på fakturanummeret.
  • Linken til fakturaen for inneværende måned vises først mot slutten av den aktuelle måneden. I stedet for en link ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar».
  • Fakturaen for en gitt måned er først tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Du har imidlertid alltid muligheten til å skrive ut en kvittering for enkeltbetalinger.
  • Fakturaer genereres for betalinger utført i løpet av måneden, ikke for påløpte klikkostnader. Hvis du ikke har hatt noen kontobevegelser i løpet av en bestemt måned, blir det enten ikke utstedt noen faktura for den aktuelle måneden, eller så utstedes det en nullfaktura.
 8. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. For å skrive ut fakturaen, velger du Fil og deretter Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.

Tips

Sørg for at nettleseren din ikke blokkerer forgrunnsvinduer – ellers kan fakturaen ikke åpnes.

Åpne eller skriv ut en kvittering

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning som er foretatt i løpet av måneden. Ettersom den månedlige fakturaen først genereres den femte virkedagen den påfølgende måneden, kan du i stedet skrive ut en kvittering. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre, eller finn Transaksjoner-kortet midt på siden, og klikk så på Se transaksjoner.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å lagre en kopi av fakturaen på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaen
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Husk at fakturaen for en gitt måned først er tilgjengelig innen den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for april klar senest 5. mai. I helger og på helligdager genereres det ikke fakturaer, slik at du må regne med litt forsinkelse i slike perioder. Hvis du prøver å hente fakturaen din tidligere enn dette, ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar» i stedet for en link.
 • Hvis ingen betalingsforespørsler genereres i kontoen din en gitt måned, genereres det heller ingen faktura for den aktuelle måneden, eller så mottar du en faktura uten beløp.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Endring av gamle fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – også hvis du har skrevet inn feil faktureringsinformasjon ved en feiltakelse. Alle andre opplysninger kan imidlertid endres ved å sende et skjema for fakturakorrigering.

Endring av fakturanavn

Du kan når som helst endre fakturanavnet. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Du må endre fakturanavnet senest 14 dager før slutten av måneden for å sikre at den neste fakturaen er oppdatert.

Endring av annen informasjon

Hvis du ønsker å gjøre andre endringer i fakturaene dine (med unntak av fakturanavnet), gjør du følgende:

 1. Rediger faktureringsinformasjonen i AdWords-kontoen din.
 2. Fyll ut en fakturakorrigeringsmerknad nedenfor, og send oss det utfylte skjemaet som vedlegg.
 3. E-postbekreftelsen du mottar fra oss, kan brukes sammen med fakturaen som et grunnlag for regnskapsføring og mva.-betaling.

Merk

I henhold til endringene av den polske skattelovgivningen som ble foretatt i januar 2013, er Google ikke forpliktet til å returnere en signert korrigeringsmerknad. E-posten du får fra oss, er gyldig som bekreftelse.

Mva. er ikke nødvendigvis inkludert

Googles europeiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Derfor er faktureringen og betjeningen av AdWords-annonsører med faktureringsadresse i EU-land underlagt Google Ireland Ltd. AdWords-kostnadene inkluderer ikke mva. hvis bedriften har adresse i et annet EU-land enn Irland. I så fall må bedriften din selv beregne mva. etter den lokale satsen i det aktuelle EU-landet.

Samsvar med EU-forskrifter for elektroniske fakturaer

Elektroniske fakturaer du skriver ut fra kontoen, inneholder følgende informasjon:

 • Dine betalinger
 • Vårt mva.-nummer
 • Ditt mva.-nummer (hvis det er angitt i faktureringsprofilen din)

Disse fakturaene oppfyller EU-kravene i merverdiavgiftdirektivet (artikkel 226, Rådsdirektiv 2006/112/EØF), og skal godtas av dine lokale skattemyndigheter. Kontakt en skatterådgiver eller lokale myndigheter hvis du har spørsmål.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Relaterte linker:

Nedenfor velger du betalingsinnstillingen du bruker.

Manuell innbetaling

Hvis du holder til i Russland og velger «enkeltpersonforetak» eller «bedrift» som skattestatus når du oppretter en AdWords-konto, får du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en AdWords-konto, må du velge én av følgende skattestatuser:

 • Personlig
 • Enkeltpersonforetak
 • Bedrift

Dette valget er endelig. Google sender bare regnskapsdokumenter for kontoer som opprettes for enkeltpersonforetak og bedrifter.

Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Skattestatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Endring av skattestatus
Hvis du trenger å endre eller korrigere skattestatusen din, ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.
Regnskapsdokumentene vi sender

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt AdWords-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Leveres etter forespørsel fra kvalifiserte annonsører
Mva.-forbruksfaktura Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. Dette dokumentet angir de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger og så Se transaksjoner. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-forbruksfaktura», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du f.eks. ønsker en kopi av mva.-forbruksfakturaen for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)
Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet finner du informasjon om de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Mva.-fakturaen og ordrebekreftelsen har samme dokumentnummer og inneholder de samme kostnadene.
Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din sammen med mva.-forbruksfakturaen. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger og så Se transaksjoner. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-forbruksfaktura», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du for eksempel har behov for en kopi av ordrebekreftelsen for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)
Faktura for forskuddsbetaling av mva. Genereres for hver betaling du foretar, den dagen vi mottar betalingen. I dette dokumentet er hele betalingsbeløpet (inkludert mva.) oppført.

Dokumentnummeret begynner med A.
Elektronisk versjon: Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din innen 48 timer etter at vi mottar betalingen.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av tidligere betalinger via Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger og så Se transaksjoner.

Slike forespørsler kan tidligst legges inn ti virkedager etter at den aktuelle betalingen ble registrert i kontoen din.
Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: sendes automatisk én gang i året i januar.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger og så Se transaksjoner.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Proformafaktura Dette dokumentet opprettes i kontoen din når du genererer betalingsopplysninger for en pengeoverføring.

Du kan skrive ut kopien som opprettes i kontoen din, når du genererer betalingsopplysninger for en pengeoverføring.
Elektronisk versjon: Kan genereres ved å klikke på «Foreta betaling» på Transaksjonslogg-siden.

Papirkopi: sendes ikke automatisk.
Du kan be om en stemplet og signert proformafaktura på Transaksjoner-siden. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger og så Se transaksjoner.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Vilkår Dette dokumentet inneholder Google AdWords-vilkårene du samtykket i da du konfigurerte kontoen din. Elektronisk versjon: tilgjengelig for nedlasting via Faktureringsprofil-siden innen 48 timer etter at kontoen ble opprettet. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger.

Papirkopi: sendes ikke automatisk.
Be om en papirkopi via Faktureringsprofil-siden i kontoen din. For å komme deg dit, klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger.
Endring av postadresse

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Oppdater postadressen din.
 5. Klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadresse

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftsadressen din, kan også adressen som trykkes på dokumentene dine, endres. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Under «Betalingsprofil» kan du se «Bedriftsnavn og -adresse».
 5. Klikk på blyantikonet for å endre adressen.
 6. Klikk på Lagre-knappen når du er ferdig.

Foregripende dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Forespørsler om vilkår

Vilkårene er tilgjengelige for nedlasting på Faktureringsprofil-siden (under tannhjulikonet , men først etter at du har valgt Fakturering) senest 48 timer etter at du legger inn faktureringsinformasjonen din for første gang.

Nye utskrifter

Du kan bestille en papirkopi av vilkårene ved å klikke på rullegardinpilen ved siden av Vilkår-linken og velge Nye utskrifter.

Forespørsler om nye utskrifter behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar kopien i posten.

Bestilling av papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av mva.-forbruksfakturaen, ordrebekreftelsen og fakturaen for forskuddsbetaling av mva., samt papirkopier av avstemmingen og proformafakturaen. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering. Gå dit nå
 3. Øverst til høyre angir du den aktuelle datoperioden.
 4. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Skriv ut på nytt.

Deretter bestilles en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

 • Hvis du har valgt å motta dokumenter elektronisk, kan du ikke bestille papirkopier.
 • Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar dem i posten.
Papirkopier uteblir, eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du aldri mottok en papirkopi du hadde bestilt, eller om kopien ble sendt til gal adresse, kan du gå til Innstillinger-siden i kontoen din og bekrefte postadressen din. Finn bedriftsadressen din. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadresse» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Dokumenter med feil

Mva.-forbruksfaktura og ordrebekreftelse

Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering. Gå dit nå
 3. Øverst til høyre angir du den aktuelle datoperioden.
 4. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 5. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du ønsker å bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før systemet har lastet opp en ny elektronisk versjon av dokumentet til kontoen din, og det går 5–10 dager før du mottar papirkopiene i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Andre dokumenter

Hvis andre dokumenter inneholder feil, må du kontakte oss og bestille en korrigert versjon.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter på Transaksjonslogg-siden. Du kommer deg dit ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering. Disse dokumentene er verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller skattemessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Obs! Dette avsnittet gjelder ikke for kontoer der det benyttes elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur. Slike kontoer får bare elektroniske dokumenter som kan brukes til skatteformål. (Du finner mer informasjon i neste avsnitt).

Elektronisk dokumentflyt
Om elektronisk dokumentflyt

Dokumenter som inneholder informasjon i elektronisk eller digital form, kalles elektroniske dokumenter (se artikkel 3, kapittel I i FZ RF nr. 1-FZ).

Såfremt partene er enige om det, er elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur juridisk sidestilt med originaler i papirformat (se FZ RF, 10.1.2002, nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendig å skrive ut og lagre dokumentene i papirarkiver. I tråd med de nyeste endringene i lovgivningen kan all dokumentutveksling mellom bedrifter foregå elektronisk.

Siden 23. mai 2012 har e-fakturaer vært en fullverdig erstatning for papiroriginaler, og kan sendes til skattemyndighetene i elektronisk format. Prosedyren for fakturautveksling er fastlagt i forskrift 50 H fra det russiske finansdepartementet og skal gjennomføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørers aktiviteter er underlagt forskrift nr. ММВ–7–6/253@. En oversikt over registrerte EDM-leverandører er tilgjengelig på nettstedet til Russlands føderale skattetjeneste.

Fordeler ved bruk av elektroniske dokumenter:

 • Full overholdelse av juridiske krav.
 • Elektroniske dokumenter tar ingen plass. Du kan redusere kostnadene ved utskrift av dokumenter, manuell behandling og vedlikehold av papirarkiver.
 • Levering av originaldokumenter tar bare noen minutter. Du slipper å vente i flere dager eller uker på dokumentene.
Slik registrerer du deg

For at du skal ha mulighet til å ør du kan registrere deg for bruk av elektroniske dokumenter, må du ha opprettet en konto på DiaDoc.ru før du oppretter AdWords-kontoen din. DiaDoc.ru er en tjeneste fra den godkjente EDM-leverandøren SKB Kontur, den største utvikleren av nettjenester for bedrifter i Russland. Selskapet har lang erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, og er kompetente med hensyn til å sikre at e-dokumenter er juridisk gyldige.

Følg retningslinjene for å registrere en konto på DiaDoc.ru og hente en sertifisert elektronisk signatur før du oppretter AdWords-kontoen din. Google gir ingen kompensasjon for kostnader knyttet til sertifikatet.

Når du er registrert, kan du opprette en AdWords-konto og merke av for bruk av elektroniske dokumenter.

Valg og bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Du kan når som helst begynne å motta dokumenter i posten. Du må imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder. Dessuten mottar du ikke lenger dokumenter per e-post når du velger bort elektronisk dokumentflyt.

Sånn velger du bort elektronisk dokumentflyt:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Klikk på Rediger ved siden av postadressen din.
 5. Fjern avmerkingen av alternativet for elektronisk dokumentflyt.
 6. Klikk på Lagre.

Du får tilsendt dokumenter i posten fra og med påfølgende måned. Du kan fortsatt laste ned dokumentene dine fra transaksjonsloggen.

Valg av elektronisk dokumentflyt

Hvis du ikke var registrert på DiaDoc.ru da du opprettet AdWords-kontoen din, kan du ikke velge å bruke elektroniske dokumenter.

Hvis du imidlertid hadde en konto hos DiaDoc.ru da du registrerte deg som AdWords-bruker, kan du når som helst aktivere den elektroniske dokumentflyten. Sånn gjør du det:

 1. Gå til https://adwords.google.no, og logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Klikk på Rediger ved siden av postadressen din.
 5. Merk av for elektronisk dokumentflyt.
 6. Klikk på Lagre.

Du begynner å motta dokumenter elektronisk den påfølgende måneden. Dokumentene blir nå ikke lenger sendt til deg per post.

Andre vanlige spørsmål

Slik beregnes beløpene i mva.-forbruksfakturaen og ordrebekreftelsen

Mva. beregnes med utgangspunkt i forbruk. I mva.-forbruksfakturaen og ordrebekreftelsen finner du informasjon om beløpet som er betalt for forbruk og merverdiavgift, slik du kan se i disse eksemplene:

Eksempel på mva.-forbruksfaktura
Example usage VAT invoice

Eksempel på ordrebekreftelse
Example act of acceptance

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer når en kampanjekode er brukt i kontoen din og markedsføringskreditten dekker alle kostnadene i den rapporterte perioden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Forkortelsen «OOO 'Google'»

Kravene til en faktura er fastsatt i paragraf 5 i artikkel 169 i den russiske skatteloven. Dessuten er egenskaper som ikke er spesifisert i paragraf 5 og 6 i artikkel 169, ikke ansett som gyldige grunner til ikke å akseptere en faktura fra selgeren.

I henhold til den russiske skattelovgivningen betraktes en faktura utstedt av Google med et forkortet selgernavn, som gyldig.

Avvik i avstemminger

Hvis du oppdager at det mangler transaksjoner i avstemmingen, er disse transaksjonene sannsynligvis utført i en annen AdWords-konto. Eksempelvis kan en betaling ha gått til en annen AdWords-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift som du er kontoadministrator for. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen AdWords-konto, når du foretar en betaling.

Hver AdWords-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar en bankoverføring. Hvis du tror at en overføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret som er angitt for pengeoverføringen, mot Google-bankkontonummeret i AdWords-kontoen din.

Sånn kontrollerer du Google-bankkontonummeret for AdWords-kontoen din på proformafakturaer:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden la inn en betaling, og klikk på Dokumenter-linken.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen AdWords-konto. Hvis begge kontoene er registrert på samme juridiske enhet, må du be om å få avstemmingen for kontoen som midlene ble sendt til.

Månedlig fakturering

Hvis du holder til i Russland og velger «enkeltpersonforetak» eller «bedrift» som skattestatus når du oppretter en AdWords-konto, får du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en AdWords-konto, må du velge én av følgende skattestatuser:

 • Enkeltpersonforetak
 • Bedrift
Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Skattestatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Endring av skattestatus
Hvis du har behov for å endre eller korrigere skattestatusen din, må du avslutte kontoen din og deretter opprette en ny.
Regnskapsdokumentene vi sender

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt AdWords-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Leveres etter forespørsel fra kvalifiserte annonsører
Mva.-forbruksfaktura Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. Dette dokumentet angir de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-forbruksfaktura», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du f.eks. ønsker en kopi av mva.-forbruksfakturaen for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)
Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet finner du informasjon om de faktiske kostnadene i kontoen for den aktuelle måneden.

Mva.-fakturaen og ordrebekreftelsen har samme dokumentnummer og inneholder de samme kostnadene.
Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes til postadressen din sammen med mva.-forbruksfakturaen. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av «Mva.-forbruksfaktura», og velg Skriv ut på nytt. Da genereres også en kopi av ordrebekreftelsen.

Forespørsler for forrige måned kan først fremsettes etter den 20. i inneværende måned. (Hvis du for eksempel har behov for en kopi av ordrebekreftelsen for januar, kan du først bestille denne etter 20. februar.)
Faktura for forskuddsbetaling av mva. Genereres for hver betaling du foretar, den dagen vi mottar betalingen. I dette dokumentet er hele betalingsbeløpet (inkludert mva.) oppført.

Dokumentnummeret begynner med A.
Elektronisk versjon: Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din innen 48 timer etter at vi mottar betalingen.

Papirkopi: Sendes til postadressen din når den elektroniske versjonen er generert. Vær oppmerksom på at levering via post kan ta opptil ti virkedager.
Be om papirkopier av tidligere betalinger via Transaksjoner-siden i kontoen din.

Slike forespørsler kan tidligst legges inn ti virkedager etter at den aktuelle betalingen ble registrert i kontoen din.
Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din mellom den 3. og 7. i måneden.

Papirkopi: sendes automatisk én gang i året i januar.
Be om papirkopier av fakturaer for tidligere perioder via Transaksjoner-siden i kontoen din. 

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Proformafaktura Dette dokumentet opprettes i kontoen din når du genererer betalingsopplysninger for en pengeoverføring.

Du kan skrive ut kopien som opprettes i kontoen din, når du genererer betalingsopplysninger for en pengeoverføring.
Elektronisk versjon: Kan genereres ved å klikke på «Foreta betaling» på Transaksjonslogg-siden.

Papirkopi: sendes ikke automatisk.
Du kan be om en stemplet og signert proformafaktura på Transaksjoner-siden.

Vær oppmerksom på at postlevering av papirkopier kan ta opptil ti virkedager.
Endring av postadresse

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Finn Levering av faktura per post i Betalingskonto-delen.
 5. Klikk på blyantikonet, og oppdater så postadressen din.
 6. Klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadresse

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftens adresse, kan også adressen som trykkes på dokumentene dine, endres. Kontakt oss hvis du ønsker å endre bedriftsadressen.

Foregripende dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Bestilling av papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av mva.-forbruksfakturaen, ordrebekreftelsen og fakturaen for forskuddsbetaling av mva., samt papirkopier av avstemmingen og proformafakturaen. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner eller Fakturaer i menyen til venstre.
 4. Bruk rullegardinmenyen til å velge ønsket datoperiode.
 5. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Skriv ut på nytt.

Deretter bestilles en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

 • Hvis du har valgt å motta dokumenter elektronisk, kan du ikke bestille papirkopier.
 • Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil ti virkedager før du mottar dem i posten.
Papirkopier uteblir, eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du aldri mottok en papirkopi du hadde bestilt, eller om kopien ble sendt til gal adresse, kan du gå til Innstillinger-siden – under Betalingskonto-delen i kontoen din – og bekrefte postadressen din. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadresse» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Dokumenter med feil

Mva.-forbruksfaktura og ordrebekreftelse

Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner eller Fakturaer i menyen til venstre.
 4. Bruk rullegardinmenyen til å velge ønsket datoperiode.
 5. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 6. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før systemet har lastet opp en ny elektronisk versjon av dokumentet til kontoen din, og det går 5–10 dager før du mottar papirkopiene i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Andre dokumenter

Hvis andre dokumenter inneholder feil, må du kontakte oss og bestille en korrigert versjon.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter via Transaksjoner-siden i kontoen din. Du kommer deg dit ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering og betalinger. Disse dokumentene er verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller skattemessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Obs! Dette avsnittet gjelder ikke for kontoer der det benyttes elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur. Slike kontoer får bare elektroniske dokumenter som kan brukes til skatteformål. (Du finner mer informasjon i neste avsnitt).

Elektronisk dokumentflyt
Om elektronisk dokumentflyt

Dokumenter som inneholder informasjon i elektronisk eller digital form, kalles elektroniske dokumenter (se artikkel 3, kapittel I i FZ RF nr. 1-FZ).

Såfremt partene er enige om det, er elektroniske dokumenter med sertifisert elektronisk signatur juridisk sidestilt med originaler i papirformat (se FZ RF, 10.1.2002, nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendig å skrive ut og lagre dokumentene i papirarkiver. I tråd med de nyeste endringene i lovgivningen kan all dokumentutveksling mellom bedrifter foregå elektronisk.

Siden 23. mai 2012 har e-fakturaer vært en fullverdig erstatning for papiroriginaler, og kan sendes til skattemyndighetene i elektronisk format. Prosedyren for fakturautveksling er fastlagt i forskrift 50 H fra det russiske finansdepartementet og skal gjennomføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørers aktiviteter er underlagt forskrift nr. ММВ–7–6/253@. En oversikt over registrerte EDM-leverandører er tilgjengelig på nettstedet til Russlands føderale skattetjeneste.

Fordeler ved bruk av elektroniske dokumenter:

 • Full overholdelse av juridiske krav.
 • Elektroniske dokumenter tar ingen plass. Du kan redusere kostnadene ved utskrift av dokumenter, manuell behandling og vedlikehold av papirarkiver.
 • Levering av originaldokumenter tar bare noen minutter. Du slipper å vente i flere dager eller uker på dokumentene.
Slik registrerer du deg

Før du kan registrere deg for bruk av elektroniske dokumenter, må du ha en konto på DiaDoc.ru. DiaDoc.ru er en tjeneste fra den godkjente EDM-leverandøren SKB Kontur, den største utvikleren av nettjenester for bedrifter i Russland. Selskapet har lang erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter og å sikre at e-dokumenter er juridisk gyldige.

Følg retningslinjene for å registrere en konto på DiaDoc.ru og hente en sertifisert elektronisk signatur. Google gir ingen kompensasjon for kostnader knyttet til sertifikatet.

Når du er registrert, velger du å bruke elektroniske dokumenter i AdWords-kontoen din.

Valg og bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Bortvalg av elektronisk dokumentflyt

Du kan når som helst begynne å motta dokumenter i posten. Du må imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder. Dessuten mottar du ikke lenger dokumenter per e-post når du velger bort elektronisk dokumentflyt.

Sånn velger du bort elektronisk dokumentflyt:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Gå til Betalingskonto-delen, og fjern avmerkingen for elektronisk dokumentflyt i «Levering av elektroniske dokumenter»-feltet.
 5. Klikk på Lagre.

Du får tilsendt dokumenter i posten fra og med påfølgende måned. Du kan fortsatt laste ned dokumentene dine fra transaksjonsloggen.

Valg av elektronisk dokumentflyt

Hvis du ikke har registrert deg på DiaDoc.ru, kan du ikke velge bruk av elektroniske dokumenter. Når du har registrert en konto på DiaDoc.ru, kan du når som helst benytte deg av denne muligheten. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Klikk på Sjekk om du er kvalifisert ved siden av «Levering av elektroniske dokumenter»-feltet.
 5. Hvis du tidligere har registrert deg på DiaDoc, merker du av for «Motta regnskapsdokumenter bare i elektronisk format med sertifisert elektronisk signatur».
 6. Klikk på Lagre.

Du begynner å motta dokumenter elektronisk den påfølgende måneden. Dokumentene blir nå ikke lenger sendt til deg per post.

Hvis du ser en melding der det blir opplyst om at du ikke er kvalifisert for elektronisk levering av dokumenter, har du ikke fullført registreringen hos DiaDoc.

Andre vanlige spørsmål

Slik beregnes beløpene i mva.-forbruksfakturaen og ordrebekreftelsen

Mva. beregnes med utgangspunkt i forbruk. I mva.-forbruksfakturaen og ordrebekreftelsen finner du informasjon om beløpet som er betalt for forbruk og merverdiavgift, slik du kan se i disse eksemplene:

Eksempel på mva.-forbruksfaktura
Example usage VAT invoice

Eksempel på ordrebekreftelse
Example act of acceptance

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer når en kampanjekode er brukt i kontoen din og markedsføringskreditten dekker alle kostnadene i den rapporterte perioden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Forkortelsen «OOO 'Google'»

Kravene til en faktura er fastsatt i paragraf 5 i artikkel 169 i den russiske skatteloven. Dessuten er egenskaper som ikke er spesifisert i paragraf 5 og 6 i artikkel 169, ikke ansett som gyldige grunner til ikke å akseptere en faktura fra selgeren.

I henhold til den russiske skattelovgivningen betraktes en faktura utstedt av Google med et forkortet selgernavn, som gyldig.

Avvik i avstemminger

Hvis du oppdager at det mangler transaksjoner i avstemmingen, er disse transaksjonene sannsynligvis utført i en annen AdWords-konto. Eksempelvis kan en betaling ha gått til en annen AdWords-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift som du er kontoadministrator for. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen AdWords-konto, når du foretar en betaling.

Hver AdWords-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar en bankoverføring. Hvis du tror at en overføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret som er angitt for pengeoverføringen, mot Google-bankkontonummeret i AdWords-kontoen din.

Sånn kontrollerer du Google-bankkontonummeret for AdWords-kontoen din på proformafakturaer:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og innstillinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden la inn en betaling, og klikk på Dokumenter-linken.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen AdWords-konto. Hvis begge kontoene er registrert på samme juridiske enhet, må du be om å få avstemmingen for kontoen som midlene ble sendt til.

Kredittgrense (månedlig fakturering)

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler AdWords-kostnadene dine med månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på tre måter:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i måneden. Her finner du kostnadene for foregående måned. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Post: Vi sender også en papirkopi av fakturaen din i posten, hvis du valgte dette alternativet da du opprettet kontoen din. På Faktureringsinnstillinger-siden kan du se på og redigere disse innstillingene under Levering av faktura per e-post eller Levering av faktura per post.
 3. Kontoen din: I AdWords-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Fakturaer-linken i menyen til venstre.
 4. Finn fakturaen du vil åpne, i Fakturanummer-kolonnen.
 5. Klikk på Nedlastingsikonnedlastingsikonet ved siden av fakturanummeret. Det lastes ned en PDF-fil, som du kan skrive ut.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken til venstre for å bla gjennom tidligere fakturaer.
 6. Klikk på Gå tilbake til gjeldende oppsett oppe i hjørnet når du er ferdig.
Bli papirløs

Hvis du bruker månedlig fakturering og vil motta fakturaene dine per e-post i stedet for på papir, kan du følge denne fremgangsmåten:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Gå til Betalingskonto-delen, og fjern alle adressene under Levering av faktura per post-delen.
 5. Legg til en adresse under Levering av faktura per e-post.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Kredittgrense (månedlig fakturering)

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler AdWords-kostnadene dine per månedlig fakturering, kan du motta fakturaer på forskjellige måter:

 1. E-post: Vi sender deg en handelsfaktura og regnskapsnotatene dine mellom den femte og tiende hver måned. Der finner du kostnadene du hadde forrige måned. (E-postadressen din må bekreftes før du kan motta slike fakturaer.)
 2. Kontoen din: En elektronisk versjon av handelsfakturaen og regnskapsnotatene dine gjøres tilgjengelig i AdWords-kontoen din, slik at du kan se på, skrive ut og laste ned fakturaene.

Denne fremgangsmåten gjelder bare for annonsører som bruker betalingsinnstillingen for månedlig fakturering. De fleste annonsører bruker automatisk eller manuell innbetaling.

Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Fakturaer-linken i kanten av siden.
 4. Finn fakturaen du ønsker å se på, og klikk på det aktuelle fakturanummeret i Fakturanummer-kolonnen.
 5. På den neste siden klikker du på Dokumenter-rullegardinmenyen. Her ser du at alle dokumenter som er knyttet til denne fakturaen, kan lastes ned.
 6. Klikk på navnet på et dokument for å laste det ned. Etter at du har lastet ned dokumentet, kan du skrive det ut.

Slik finner du tidligere faktureringsoppsett

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer-linken i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 6. Klikk på Gå tilbake til gjeldende oppsett oppe til høyre når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Kredittgrense (månedlig fakturering)

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Hvis du betaler AdWords-kostnadene dine gjennom månedlig fakturering, mottar du en faktura for AdWords-kostnadene per e-post og i kontoen din. Hver måned mottar du også en faktura for lokal skatt fra MakeBill, Googles lokale samarbeidspartner for fakturering. Her er litt mer informasjon om AdWords-fakturaen:

 1. E-post: Vi sender deg en faktura per e-post innen de fem første virkedagene i måneden. Her finner du kostnadene for foregående måned. (Før du kan motta slike fakturaer, må du bekrefte e-postadressen din.)
 2. Kontoen din: I AdWords-kontoen din finner du en elektronisk versjon av fakturaen, som du kan se på, skrive ut og laste ned.
Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Fakturaer-linken i kanten av siden.
 4. Finn fakturaen du vil åpne, i Fakturanummer-kolonnen.
 5. Klikk på Nedlastingsikonnedlastingsikonet ved siden av fakturanummeret. Det lastes ned en PDF-fil, som du kan skrive ut.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer-linken i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 6. Klikk på Gå tilbake til gjeldende oppsett oppe til høyre når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Det er svært enkelt å hente AdWords-fakturaen. Velg land og betalingsinnstilling for fakturering for å se hvordan du går frem.

Velg betalingsinnstilling:

Automatiske eller manuelle innbetalinger (gjelder de fleste annonsører)
Finn og skriv ut nye og eldre fakturaer
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen i tråd med hvilke fakturaer du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der kan du se de siste debiteringene, krediteringene og fakturaene dine.
  • Juster datoperioden via rullegardinmenyen for å se tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 5. I tabellen klikker du på Dokumenter-fanen nedenfor måneden du ønsker å se fakturaen for, og velger PDF- eller XML-mappen for å laste ned fakturaen.
  • Fakturaen for en gitt måned samt en kreditnota pålydende samme beløp er tilgjengelig fra og med den tredje virkedagen den påfølgende måneden. En separat faktura for hver betaling du foretar, er tilgjengelig tre virkedager etter at behandlingen er behandlet. Vi tar et eksempel: Fakturaen for september er klar innen 3. oktober. Hvis du foretok en betaling mandag 5. september, er fakturaen for denne betalingen klar for nedlasting 8. september.
 6. Fakturaen blir lastet ned til datamaskinen din slik at du kan skrive den ut.
Åpne eller skriv ut en kvittering

Du kan ha behov for å skrive ut en kvittering for en belastning som er foretatt i løpet av måneden. Ettersom den månedlige fakturaen først genereres den tredje virkedagen påfølgende måned, kan du i stedet skrive ut en kvittering. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Angi den aktuelle datoperioden i tabellen.
 5. Påse at Detaljert transaksjonsoversikt – ikke Sammendragsvisning – er valgt øverst i tabellen.
 6. Klikk på den aktuelle Betaling-linken i Beskrivelse-kolonnen. En kvittering i utskriftsformat vises i et nytt nettleservindu.
 7. For å skrive ut kvitteringen, velg Fil og så Skriv ut fra nettlesermenyen. Hvis du ønsker å lagre en kopi av fakturaen på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.
Problemer med å finne fakturaen
Det kan være flere årsaker til at du ikke finner en bestemt faktura:
 • Fakturaer genereres månedlig, mens belastninger kan forekomme gjennom hele måneden. (Du kan skrive ut kvitteringer for enkeltbetalinger.) Fakturaen for en bestemt måned er tilgjengelig den tredje virkedagen den etterfølgende måneden. Eksempelvis er fakturaen for april klar senest 3. mai. Hvis du prøver å hente fakturaen din tidligere enn dette, ser du meldingen «Fakturaen er ikke klar» i stedet for en link.
 • Du kan ha glemt å justere datoperioden i tabellen i transaksjonsloggen. Kontrollér at datoperioden over tabellen samsvarer med fakturaene du ønsker å se.

Tips

Med mindre du har valgt betalingsinnstillingen for månedlig fakturering (kreditt), sender Google ingen fakturaer for automatiske eller manuelle innbetalinger i posten eller per e-post.

Endring av fakturaer

Etter at en faktura er utstedt, kan vi ikke foreta endringer i den – også hvis du har skrevet inn feil faktureringsinformasjon ved en feiltakelse. Du kan imidlertid når som helst redigere faktureringsinformasjonen. Oppdateringene fremgår av fremtidige fakturaer.

Du må redigere faktureringsinformasjonen senest 14 dager før slutten av måneden for å sikre at den neste fakturaen er oppdatert.

Det er heller ikke mulig å hente en egen faktura for hver kampanje.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Relaterte linker:

Kredittgrense (månedlig fakturering)

Merk

Denne fremgangsmåten er bare aktuell for kunder som har månedlig fakturering som betalingsinnstilling.

Du mottar tre forskjellige dokumenter: en regnskapsfaktura, en kommersiell faktura og en fil som inneholder mer informasjon om kostnadene dine. Hvis du betaler AdWords-kostnadene gjennom månedlig fakturering, kan du få tilgang til disse dokumentene på to måter:

 1. E-post: Vi sender deg dokumentene i løpet av de fem første virkedagene i måneden. Der finner du kostnadene du hadde forrige måned. (Før du kan motta slike fakturaer, må du bekrefte e-postadressen din.)
 2. Kontoen din: Du har også tilgang til elektroniske versjoner av dokumentene gjennom AdWords-kontoen din, der du kan se på, skrive ut eller laste ned dokumentene.
Finn en faktura i kontoen din

Slik finner du fakturaene dine hvis du bruker månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Fakturaer-linken i kanten av siden.
 4. Finn dokumentet du ønsker å se på, i Dokumenter-delen for en hvilken som helst måned.
 5. Klikk på navnet på dokumentet for å laste det ned.
Finn fakturaer som ble utstedt før du tok i bruk månedlig fakturering

Sånn får du tilgang til fakturaer som ble generert før du begynte å bruke månedlig fakturering:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå til Fakturering-siden
 3. Klikk på Faktureringsoverføringer i menyen til venstre.
 4. Klikk på det aktuelle faktureringsoppsettet du vil se tidligere fakturaer for.
 5. Klikk på Transaksjoner-linken for å se fakturaer.
 6. Klikk på Gå tilbake til gjeldende oppsett oppe i hjørnet når du er ferdig.
Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til et nytt faktureringssystem, og det eldre faktureringssammendraget ditt er ikke lenger tilgjengelig. Du kan i stedet kontrollere kostnader i kampanjesammendraget.

Kontakt oss hvis du har behov for eldre fakturaer.

Hvis faktureringsadressen din er i Ukraina, og du velger skattestatusen «enkeltpersonforetak» eller «juridisk enhet» når du oppretter AdWords-kontoen din, mottar du regnskapsdokumenter fra Google.

Når du oppretter en AdWords-konto, må du velge én av følgende skattestatuser:

 • Personlig
 • Enkeltpersonforetak
 • Juridisk enhet

Dette valget er endelig. Google sender bare regnskapsdokumenter for kontoer som opprettes for enkeltpersonforetak og juridiske enheter.

Kontroll av skattestatus

Sånn kontrollerer du skattestatusen din:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 4. Skattestatusen din blir vist under «Betalingsprofil» midt på siden.
Regnskapsdokumentene vi sender

Vi leverer regnskapsdokumenter for hver enkelt AdWords-konto. Hvis du har flere kontoer, sender vi egne dokumenter for hver enkelt konto – også når alle kontoene er knyttet til én eller flere Mitt kundesenter-kontoer.

Enkelte faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalifiserte annonsører, mens andre må bestilles ved behov. Nedenfor finner du opplysninger om hver enkelt dokumenttype vi leverer.

  Hva er dette? Leveres automatisk til kvalifiserte annonsører Kvalifiserte annonsører
Ordrebekreftelse Sendes ut hver måned og er datert den siste dagen i måneden. I dette dokumentet oppgis de faktiske kontokostnadene for den aktuelle måneden. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din fra den 7. i måneden.

Papirkopi: Dokumentet sendes til postadressen din. Vær oppmerksom på at postlevering kan ta opptil 14 virkedager.
Alle enkeltstående enkeltpersonforetak og juridiske enheter: Elektroniske kopier kan lastes ned, og papirkopier sendes også i posten.
Mva.-faktura Genereres for hver betaling du foretar, den dagen vi mottar betalingen. I dette dokumentet er hele betalingsbeløpet (inkludert mva.) oppført. Elektronisk versjon: Dokumentet er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din innen 48 timer etter at vi mottar betalingen.

Den elektroniske versjonen av mva.-fakturaen registreres i Unified State Register of VAT Invoices flere dager etter betaling.
Mva.-registrerte enkeltpersonforetak og mva.-registrerte juridiske enheter: Elektroniske kopier kan lastes ned, og papirkopier sendes også i posten.

Juridiske enheter uten mva.-registrering: Elektroniske kopier kan lastes ned.
Avstemming I dette dokumentet finner du informasjon om alle gjensidige oppgjør mellom kontoen din og Google i en bestemt periode. Denne perioden starter 1. januar og kan ikke overstige et år. Elektronisk versjon: Dokumentet for den foregående måneden er tilgjengelig for nedlasting i kontoen din fra den 7. i måneden.

Papirkopi: Sendes automatisk én gang i året i januar.
Alle enkeltpersonforetak og juridiske enheter
Proformafaktura Dette dokumentet opprettes i kontoen din når du genererer opplysninger for betaling via bankoverføring. I denne prosessen kan du også skrive ut fakturaen. Elektronisk versjon: Dokumentet kan genereres etter at du har klikket på «Foreta betaling» på Transaksjonslogg-siden.

Papirkopi: Kan bestilles fra Dokumenter-delen av Betalinger-fanen i kontoen (velg måned for proformafakturaen du trenger). Proformafakturaer er tilgjengelige for forrige måned etter den 7. i påfølgende måned.
Alle enkeltpersonforetak og juridiske enheter
Vilkår Dette dokumentet inneholder Google AdWords-vilkårene du samtykket i da du konfigurerte kontoen din. Elektronisk versjon: tilgjengelig for nedlasting innen 48 timer etter at kontoen ble opprettet.

Papirkopi: sendes automatisk sammen med mva.-fakturaen din når du har foretatt den første betalingen din.

Juridiske enheter og mva.-registrerte enkeltpersonforetak: Leveringen er den sammen som er beskrevet til venstre.

Enkeltpersonforetak uten mva.-registrering: En elektronisk kopi kan lastes ned fra kontoen din.

Endring av postadresse

Sånn endrer du postadressen du mottar dokumenter på:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 4. Finn Levering av faktura per post i Betalingskonto-delen, og klikk på blyantikonet.
 5. Oppdater adressen din, og klikk på Lagre.

Du må gjøre endringen senest 15 dager før utgangen av måneden for å være sikker på at dokumentene dine sendes til den nye adressen. Vær oppmerksom på at endringer i dette feltet ikke har noen innvirkning på bedriftsadressen som er registrert i kontoen din.

Endring av bedriftsadresse

Vær oppmerksom på at hvis du endrer bedriftsadressen din, kan også adressen som trykkes på dokumentene dine, endres. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 4. Finn Bedriftsnavn og -adresse i Betalingsprofil-delen, og klikk på blyantikonet.
 5. Oppdater adressen din, og klikk på Lagre.

Foregripende dokumentforespørsler og endringer i dokumenter

Bestilling av papirkopier av dokumenter

Du kan bestille papirkopier av ordrebekreftelsen, mva.-fakturaen, avstemmingen og proformafakturaen. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Fakturaer i menyen til venstre.
 4. Velg ønsket datoperiode ovenfor tabellen.
 5. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du ønsker en kopi av, og velg Skriv ut på nytt.

Deretter bestilles en papirkopi av det aktuelle dokumentet. Dokumentet sendes til postadressen din. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Merk

Forespørsler om papirkopier behandles innen 48 timer, men det kan gå opptil 14 virkedager før du mottar dem i posten.

Papirkopier uteblir, eller dokumenter er sendt til feil adresse

Hvis du aldri mottok en papirkopi du hadde bestilt, eller om kopien ble sendt til gal adresse, kan du gå til Faktureringsinnstillinger-siden i kontoen din og bekrefte postadressen din. Du kommer deg dit ved å klikke på tannhjulikonet , velge Fakturering og betalinger og så klikke på Innstillinger til venstre. Postadressen fremgår i Betalingskonto-delen. Hvis adressen er feil, kan du korrigere den ved å følge fremgangsmåten under «Endring av postadresse» i denne artikkelen.

Etter at du har oppdatert adressen, kan det gå opptil 24 timer før systemet er synkronisert. Deretter bestiller du papirkopier av de aktuelle dokumentene ved å følge fremgangsmåten under «Bestilling av papirkopier av dokumenter» i denne artikkelen.

Manglende faktureringsinformasjon

Vi har oppgradert til nytt faktureringssystem, og faktureringsinformasjonen vises på en annen måte. Hvis eldre faktureringsinformasjon ikke lenger er tilgjengelig på denne siden, klikker du på Se kontoaktiviteten fra det gamle faktureringssystemet ovenfor den gjeldende tabellen i transaksjonsloggen. Deretter åpnes en side der du kan laste ned alle eldre fakturasammendrag og fakturaer.

Hvis du ikke lenger har tilgang til faktureringssammendraget ditt, og du blir bedt om å angi faktureringsinformasjonen på nytt, men ikke ønsker å gjøre dette, kan du kontakte oss for å få tilgang til eldre faktureringsinformasjon.

Dokumenter med feil

Det følgende gjelder alle dokumenter unntatt mva.-fakturaer: Hvis dokumentet inneholder feil, må du først rette opp informasjonen i kontoen din og deretter vente et døgn på at synkroniseringen i systemet fullføres. Deretter kan du bestille nye dokumenter fra kontoen din. Sånn gjør du det:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på «Transaksjoner» eller «Fakturaer» fra menyen til venstre.
 4. Velg ønsket datoperiode ovenfor tabellen.
 5. Velg den aktuelle måneden for å se de tilknyttede dokumentene.
 6. Klikk på pilen ved siden av dokumentet du vil bestille, og velg Be om revidering.

Det tar 24 timer før en ny elektronisk kopi av dokumentet er lastet opp til kontoen din, og 5–10 dager før du mottar papirkopier i posten. Du mottar ingen bekreftelse, men behøver ikke å gå gjennom trinnene på nytt.

Skannede, signerte og stemplede dokumenter

Google kan ikke skanne dokumenter for deg. Du kan imidlertid laste ned PDF-versjoner av dokumenter via Transaksjonslogg-siden. Du kommer deg dit ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering. Disse dokumentene er verken signert eller stemplet. Årsaken er at det ikke er noen regnskapsmessig eller skattemessig forskjell mellom utskrifter av dokumenter med og uten signatur og stempel. Papirkopier som sendes i posten, er imidlertid signert og stemplet.

Andre vanlige spørsmål

Dokumenter med null som totalbeløp

Du kan motta fakturaer og ordrebekreftelser med null som totalbeløp. Dette skjer hvis du har lagt inn en kampanjekode i kontoen din, og alle kostnadene i rapportperioden ble dekket av beløpet som fulgte med kampanjekoden. Når markedsføringskreditten er brukt opp, gjenspeiler fakturaen igjen kostnadene.

Avvik i ordrebekreftelsen

Hvis du oppdager at enkelte transaksjoner ikke er oppført i ordrebekreftelsen, er disse transaksjonene sannsynligvis foretatt i en annen AdWords-konto. Eksempelvis kan en betaling ha blitt overført til en annen AdWords-konto som er registrert på bedriften din, eller til en annen bedrift du er kontoadministrator for. Dette skjer hvis du angir et Google-bankkontonummer som tilhører en annen AdWords-konto, når du foretar en betaling.

Hver AdWords-konto har et eget Google-bankkontonummer som må angis når du foretar en bankoverføring. Hvis du tror at en overføring kan ha gått til feil konto, må du kontrollere kontonummeret som er angitt for pengeoverføringen, mot Google-bankkontonummeret i AdWords-kontoen din.

Sånn kontrollerer du Google-bankkontonummeret for AdWords-kontoen din på proformafakturaer:

 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , og velg Fakturering og betalinger. Gå dit nå
 3. Klikk på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Gå til den siste måneden la inn en betaling, og klikk på Dokumenter-linken.
 5. Klikk på Proforma-linken.
 6. Kontrollér Google-kontonummeret på forespørselen om pengeoverføring.

Hvis numrene i kontoen og på betalingsordren ikke stemmer overens, betyr dette at overføringen gikk til en annen AdWords-konto. Hvis begge kontoene er registrert på samme juridiske enhet, må du be om å få avstemmingen for kontoen som midlene ble sendt til.

Relatert link:

Hvis du er usikker på hvilken innstilling du bruker

Kontrollér betalingsinnstillingen din ved å klikke på tannhjulikonet og velge Fakturering i AdWords-kontoen din. Betalingsinnstillingen er oppført øverst i Slik betaler du-delen.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?
Logg på AdWords

Få hjelp og tips som er skreddersydd for kontoen din, ved å logge på med e-postadressen for AdWords-kontoen din, eller finn ut hvordan du kan komme i gang med AdWords.