Получаване на фактура, извлечение или разписка за плащане

 

Получете фактурата си от AdWords в 5 стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Изберете настройката си за плащане:

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)
В повечето държави AdWords не изпраща фактури или разписки за плащане по пощата или по имейл. Можете обаче да получите тези документи от профила си. За да видите как, кликнете върху връзките по-долу. Определения за термините в извлечението Ви

За да разберете по-добре фактурите в профила Ви в AdWords, по-долу можете да видите определенията на някои от често използваните термини.

Условия Определения
Начално салдо Салдото, пренесено от предходния месец
Общо нова активност (включително VAT, където е приложимо) Нови разходи, натрупани след последното извлечение, в това число изчислени данъци, където е приложимо
Общо корекции (включително ДДС, ако е приложимо) Понякога балансът Ви в AdWords може да изисква корекции. В повечето случаи те са под формата на кредити вследствие на преизпълнение.
Общо получени плащания Плащанията, извършени ръчно или автоматично към профила Ви
Крайно салдо

Стратегия за ръчно плащане: Свободното салдо по профила Ви в AdWords

Стратегия за автоматично плащане: Неплатеното салдо по профила Ви в AdWords за съответния месец

Данъци За бизнеса Ви може да са приложими данъци или данък върху добавената стойност (ДДС) в зависимост от местоположението му. Размерът на данъчните ставки се определя от местното управление.
Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания.
  Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходната активност, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. Кликнете върху Документи, за да видите наличната „Месечна фактура“ за избрания от Вас период от време.
 6. Кликнете върху номера на фактурата, която искате да прегледате, след което върху Изтегляне.
  • Връзката за фактурата за текущия месец няма да е налице преди края му. Вместо нея ще се показва „Фактурата не е готова“.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Междувременно винаги можете да отпечатате разписка за всяко плащане.
  • Фактурите се генерират за плащания, извършени през месеца, а не за натрупаните разходи за кликвания. Ако не са възникнали плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 7. Фактурата ще се изтегли автоматично на компютъра Ви, за да я прегледате и отпечатате.

 

Съвет

Уверете се, че настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това може да попречи на изтеглянето на фактурите.

Преглед или отпечатване на разписка за плащане

Добре е да отпечатвате разписка за таксуване, извършено през месеца. Тъй като извлечението ще се генерира едва след петия работен ден на следващия месец, за документацията си можете да отпечатате разписка за плащане. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време в таблицата.
 5. Уверете се, че в горната част на таблицата е избран Подробен изглед, а не Обобщен изглед.
 6. Кликнете върху съответната връзка Плащане в графата Описание. Разписката за отпечатване ще се покаже в нов прозорец или раздел на браузъра.
 7. За да я отпечатате, изберете от менюто на браузъра Файл и след това – Печат. Ако искате да изтеглите и запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.
Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. (За документацията си можете да отпечатате разписка за всяко плащане.) Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова не по-късно от 5 май. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Ако не са направени заявки за плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на фактурата Ви

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в нея. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да редактирате данните си за плащане по всяко време, като промените ще се отразят в бъдещите Ви фактури.

Също така не можете да получите отделна фактура за всяка кампания.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Получете фактурата си от AdWords в 5 стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Изберете настройката си за плащане:

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)

В повечето държави AdWords не изпраща фактури или разписки за плащане по пощата или по имейл. Можете обаче да получите тези документи от профила си. За да видите как, кликнете върху връзките по-долу.Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания.
  Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходната активност, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. Кликнете върху Документи, за да видите наличната „индийска данъчна фактура“ за избрания от Вас период от време.
 6. Кликнете върху номера на фактурата, която искате да прегледате, след което върху Изтегляне.
  • Връзката за фактурата за текущия месец няма да е налице преди края му. Вместо нея ще се показва „Фактурата не е готова“.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от седмия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 7 октомври. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Междувременно винаги можете да отпечатате разписка за всяко плащане.
  • Фактурите се генерират за плащания, извършени през месеца, а не за натрупаните разходи за кликвания. Ако не са възникнали плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 7. Фактурата ще се изтегли автоматично на компютъра Ви, за да я прегледате и отпечатате.

Съвет

Уверете се, че настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това може да попречи на изтеглянето на фактурите.

Преглед или отпечатване на разписка за плащане

Добре е да отпечатвате разписка за таксуване, извършено през месеца. Тъй като извлечението ще се генерира едва след седмия ден на следващия месец, за документацията си можете да отпечатате разписка за плащане. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време в таблицата.
 5. Уверете се, че в горната част на таблицата е избран Подробен изглед, а не Обобщен изглед.
 6. Кликнете върху съответната връзка Плащане в графата Описание. Разписката за отпечатване ще се покаже в нов прозорец или раздел на браузъра.
 7. За да я отпечатате, изберете от менюто на браузъра Файл и след това – Печат. Ако искате да изтеглите и запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.
Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. (За документацията си можете да отпечатате разписка за всяко плащане.) Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова не по-късно от 5 май. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Ако не са направени заявки за плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на фактурата Ви

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в нея. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да редактирате данните си за плащане по всяко време, като промените ще се отразят в бъдещите Ви фактури.

Също така не можете да получите отделна фактура за всяка кампания.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Получете фактурата си от AdWords в няколко стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

Изберете настройката си за плащане:

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)

В повечето държави AdWords не изпраща фактури или разписки за плащане по пощата или по имейл. Можете обаче да получите тези документи от профила си. За да видите как, кликнете върху връзките по-долу.

За месеците от януари до април 2015 г. извлеченията бяха разделени на отделни документи за плащания и ДДС. Ако разглеждате ДДС за тези месеци, не забравяйте да прегледате отделните фактури с ДДС.

Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. В таблицата кликнете върху връзката Документи под месеца, за който искате да видите фактурата.
 6. Кликнете върху падащото меню Месечна фактура. Ако търсите фактури от януари до април 2015 г., ще трябва да кликнете и върху падащото меню Фактура с ДДС за ЕС, за да видите отделната фактура с ДДС.
 7. Кликнете върху номера на фактурата.
  • Връзката за фактурата за текущия месец няма да е налице преди края му. Вместо нея ще се показва „Фактурата не е готова“.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Междувременно винаги можете да отпечатате разписка за всяко плащане.
  • Фактурите се генерират за плащания, извършени през месеца, а не за натрупаните разходи за кликвания. Ако не са възникнали плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 8. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. За да я отпечатате, изберете Файл, след което – Печат от менюто на браузъра. Или кликнете с десния бутон на мишката върху нея и изберете Печат. Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.

Съвет

Уверете се, че настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това може да попречи на изтеглянето на фактурата.

Преглед или отпечатване на разписка за плащане

Добре е да отпечатвате разписка за таксуване, извършено през месеца. Тъй като извлечението ще се генерира едва след петия работен ден на следващия месец, за документацията си можете да отпечатате разписка за плащане. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време в таблицата.
 5. Уверете се, че в горната част на таблицата е избран Подробен изглед, а не Обобщен изглед.
 6. Кликнете върху съответната връзка Плащане в графата Описание. Разписката за отпечатване ще се покаже в нов прозорец на браузъра.
 7. За да я отпечатате, изберете от менюто на браузъра Файл и след това – Печат. Ако искате да изтеглите и запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.
Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. (За документацията си можете да отпечатате разписка за всяко плащане.) Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова до 5 май. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Ако не са направени заявки за плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата си с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на фактурата Ви

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в нея. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да редактирате данните си за плащане по всяко време, като промените ще се отразят в бъдещите Ви фактури.

Ще трябва да ги редактирате поне 14 дни преди края на месеца, за да сте сигурни, че ще бъдат отразени в следващата Ви фактура.

Също така не можете да получите отделна фактура за всяка кампания.

Може да не се начислява ДДС

Европейската централа на Google се намира в Дъблин (Google Ireland Ltd.). Поради това рекламодателите в AdWords с адрес за фактуриране в Европейския съюз (ЕС) се таксуват и обслужват в съответствие с Google Ireland Ltd. Върху разходите Ви в AdWords не се начислява ДДС, ако фирменият Ви адрес е в Европейския съюз, но извън Ирландия. Вместо това отговаряте на условията за самоначисляване на ДДС по местната ставка на държавата – членка на ЕС, в която се намирате, а във фактурата е включена отделна таблица с приложимите разходи за ДДС. За фактурите от януари до април 2015 г. фактурата с ДДС е издадена отделно от фактурата за месечни плащания.

Вижте статията ни за данъците, за да научите повече.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Получете фактурата си от AdWords в 5 стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Изберете настройката си за плащане:

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)

В повечето държави AdWords не изпраща фактури по пощата или по имейл (reporte detallado de las transacciones and factura electronica). Можете обаче да получите тези документи от профила си. За да видите как, кликнете върху връзките по-долу.Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 4. В таблицата кликнете върху номера на фактурата до месеца, за който искате да видите фактурата.
  • Връзката за фактурата за текущия месец няма да е налице преди края му. Вместо нея ще се показва „Фактурата не е готова“.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди.
  • Фактурите се генерират за натрупаните разходи за кликвания, включително данъците. Ако няма натрупани разходи в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него.
 5. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие в PDF формат на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като. За да я отпечатате, изберете Файл, след което – Печат от менюто на браузъра. Или кликнете с десния бутон на мишката върху нея и изберете Печат.

Съвет

Уверете се, че настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това ще попречи на отварянето на фактурата.

Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова не по-късно от 5 май. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Ако няма натрупани разходи през определен месец, не се генерира фактура за него.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на фактурата Ви

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в нея. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да редактирате данните си за плащане по всяко време, като промените ще се отразят в бъдещите Ви фактури.

Ще трябва да ги редактирате поне 14 дни преди края на месеца, за да сте сигурни, че ще бъдат отразени в следващата Ви фактура.

Също така не можете да получите отделна фактура за всяка кампания.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Месечно фактуриране (кредитна линия)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране. Повечето използват автоматичните или ръчните плащания. Ако използвате автоматични или ръчни плащания, вижте стъпките по-горе.

Ако плащате разходите си в AdWords чрез месечно фактуриране, можете да получите фактура по три начина:

 1. Имейл: Ще Ви изпращаме по имейл фактура в рамките на 5 работни дни след началото на всеки месец. Тя ще съдържа разходите Ви за предходния месец. (За да получавате тези фактури, имейл адресът Ви трябва да бъде потвърден.)
 2. Вашият профил: Ще предоставим електронна версия на фискалната фактура в профила Ви в AdWords, в случай че искате да я прегледате, отпечатате или изтеглите.
Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Фактури.
 4. Намерете фактурата, която искате да видите, в графата Номер на фактурата.
 5. Кликнете върху Икона за изтеглянеиконата за изтегляне до номера на фактурата. Ще се изтегли PDF версия, която можете да отпечатате.

За да изтеглите електронните си фискални фактури и кредитни известия, следвайте стъпките по-долу, след като намерите номера на фактурата, както е указано по-горе.

 1. Кликнете върху номера на фактурата.
 2. Кликнете върху Документи.
 3. Кликнете върху Електронни фактури и кредитни известия.
 4. Кликнете върху номера на фискалната електронна фактура, за да я изтеглите.
Намиране на фактури от времето, преди да преминете към месечно фактуриране

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху връзката Прехвърляния на таксуването отстрани на страницата.
 4. Кликнете върху профила за таксуване, за който Ви интересуват предходни фактури.
 5. Кликнете върху връзката Транзакции, за да ги видите.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния ъгъл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Получете фактурата си от AdWords в няколко стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

Изберете настройката си за плащане:

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)

В повечето държави AdWords не изпраща фактури или разписки за плащане по пощата или по имейл. Можете обаче да получите тези документи от профила си. За да видите как, кликнете върху връзките по-долу.

Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. В таблицата кликнете върху падащото меню Документи под месеца, за който искате да видите фактурата.
 6. Кликнете върху падащото меню Месечна фактура.
 7. Кликнете върху номера на фактурата.
  • Връзката за фактурата за текущия месец няма да е налице преди края му. Вместо нея ще се показва „Фактурата не е готова“.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 5 октомври. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Междувременно винаги можете да отпечатате разписка за всяко плащане.
  • Фактурите се генерират за плащания, извършени през месеца, а не за натрупаните разходи за кликвания. Ако не са възникнали плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 8. Фактурата ще се отвори в нов прозорец на браузъра. За да я отпечатате, изберете Файл, след което – Печат от менюто на браузъра. Или кликнете с десния бутон на мишката върху нея и изберете Печат. Ако искате да изтеглите фактурата си и да запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.

Съвет

Уверете се, че настройките на браузъра Ви не блокират изскачащи прозорци. Това ще попречи на отварянето на фактурата.

Преглед или отпечатване на разписка за плащане

Добре е да отпечатвате разписка за таксуване, извършено през месеца. Тъй като извлечението ще се генерира едва след петия работен ден на следващия месец, за документацията си можете да отпечатате разписка за плащане. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или намерете картата „Транзакции“ в центъра на страницата и кликнете върху Преглеждайте транзакции.
 4. Задайте периода от време в таблицата.
 5. Уверете се, че в горната част на таблицата е избран Подробен изглед, а не Обобщен изглед.
 6. Кликнете върху съответната връзка Плащане в графата Описание. Разписката за отпечатване ще се покаже в нов прозорец на браузъра.
 7. За да я отпечатате, изберете от менюто на браузъра Файл и след това – Печат. Ако искате да изтеглите и запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.
Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. (За документацията си можете да отпечатате разписка за всяко плащане.) Фактурата за конкретен месец е налице от петия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова не по-късно от 5 май. Фактури не се генерират през събота и неделя или официални почивни дни, затова, моля, очаквайте забавяне при получаването на фактурите си през тези периоди. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Ако не са направени заявки за плащания в профила Ви през определен месец, не се генерира фактура за него или се създава празна фактура.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата си с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на минала фактура

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в името за фактуриране. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да правите други промени, като изпратите формуляр за корекции във фактурата.

Промяна на името за фактуриране

Можете да редактирате името си за фактуриране по всяко време и промените ще бъдат отразени в бъдещите Ви фактури.

Ще трябва да редактирате името си за фактуриране поне 14 дни преди края на месеца, за да сте сигурни, че ще бъде отразено в следващата Ви фактура.

Промяна на друга информация

За да нанесете корекции във фактурата си (различни от името за фактуриране), изпълнете тези стъпки:

 1. Редактирайте данните си за плащане в профила си в AdWords.
 2. Попълнете формуляра за корекция на фактурата по-долу и ни я изпратете като прикачен файл.
 3. След като получите потвърждение по имейл от нас, ще можете да използвате фактурите си заедно с този документ за счетоводни цели и да плащате ДДС.

Забележка

Съгласно промените в полското данъчно законодателство от януари 2013 г. Google няма задължение да изпраща обратно подписан формуляр за корекция. Имейлът, който ще получите от нас, е валиден начин на потвърждение.

Може да не се начислява ДДС

Европейската централа на Google се намира в Дъблин (Google Ireland Ltd.). Поради това рекламодателите в AdWords с адрес за фактуриране в Европейския съюз (ЕС) се таксуват и обслужват в съответствие с Google Ireland Ltd. Върху разходите Ви в AdWords не се начислява ДДС, ако фирменият Ви адрес е в Европейския съюз, но извън Ирландия. Вместо това отговаряте на условията за самоначисляване на ДДС по местната ставка на държавата членка на ЕС, в която се намирате.

Съответствие на електронните фактури с регламентите на ЕС

Електронните фактури, които отпечатвате от профила си, включват:

 • плащанията Ви;
 • идентификационния ни номер по ДДС;
 • Вашия идентификационен номер по ДДС (ако сте го посочили в потребителския си профил за таксуване).

Тези фактури отговарят на изискванията на Европейския съюз, посочени в директивата за данъка върху добавената стойност (ДДС) (член 226, Директива 2006/112/ЕО на Съвета), и са валидни пред местните данъчни власти. Свържете се с данъчния си консултант или местните служби, ако имате въпроси.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Моля, изберете настройката си за плащане по-долу.

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Ръчни плащания

Ако сте в Русия и изберете данъчен статут „Индивидуален предприемач“ или „Бизнес“, когато настройвате профила си в AdWords, Google ще Ви предостави счетоводни документи.

Когато настройвате профил в AdWords, трябва да изберете един от следните данъчни статути:

 • Физическо лице
 • Индивидуален предприемач
 • Бизнес

Изборът, който направите, е постоянен и не може да бъде променен впоследствие. Google ще предостави счетоводни документи само ако профилът Ви е настроен като „Индивидуален предприемач“ или „Бизнес“.

Ако профилът Ви е настроен с данъчен статут „Частно лице“, ще получавате само един счетоводен документ – касов бон – след всяко извършване на плащане или възстановяване на сума. Електронните копия се изпращат автоматично на потвърдения имейл адрес, свързан с основния Ви контакт за плащания. За да осигурите навременно получаване, се уверете, че информацията Ви за връзка е актуална.

Проверка на данъчния Ви статут

Ето как да проверите данъчния си статут:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Данъчният Ви статут е показан в „Потребителски профил за плащания“ в средата на страницата.
Промяна на данъчния статут
Ако е необходимо да промените или коригирате данъчния си статут, свържете се с нас. Промените няма да окажат влияние върху предходните транзакции или счетоводни документи и ще влязат в сила от датата, на която ги извършим.
Счетоводните документи, които предоставяме

Счетоводни документи се предоставят за всеки профил в AdWords. Ако имате повече от един профил, ще Ви предоставим отделен комплект документи за всеки от профилите дори ако всички те са свързани с един или повече профили в Моят клиентски център.

Макар че някои документи за таксуване се предоставят автоматично на всички рекламодатели, които отговарят на условията, други трябва да бъдат заявени при необходимост. По-долу са дадени подробности за всеки тип документ, който предоставяме:

  Какво представлява Предоставя се Автоматично на рекламодатели, които отговарят на условията Предоставя се при заявяване на рекламодатели, които отговарят на условията
Фактура с ДДС за използването Изпраща се всеки месец, с дата последния ден от месеца. Този документ посочва действителните разходи в профила за този месец. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес, след като бъде генерирана електронната версия. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни периоди в профила си на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което – Преглеждайте транзакции Кликнете върху падащото меню до „Фактура с ДДС за използването“ и изберете Повторно отпечатване. Това ще генерира копие и на приемо-предавателния протокол.

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след 20-о число на текущия. (Ако например Ви трябва копие на фактурата с ДДС за използването за януари, заявете го след 20 февруари).
Приемо-предавателен протокол Изпраща се всеки месец, с дата последния ден от месеца. Този документ посочва действителните разходи в профила за този месец.

Фактурата с ДДС и приемо-предавателният протокол имат идентични номера на документ и еднакви разходи.
Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес заедно с фактурата с ДДС за използването. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни периоди в профила си на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което – Преглеждайте транзакции Кликнете върху падащото меню до „Фактура с ДДС за използването“ и изберете Повторно отпечатване. Това ще генерира копие и на приемо-предавателния протокол.

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след 20-о число на текущия. (Ако например Ви трябва копие на приемо-предавателния протокол за януари, заявете го след 20 февруари).
Авансова фактура с ДДС Генерира се за всяко плащане, което извършвате, за деня, в който е получено. Този документ посочва пълната сума на плащането (с ДДС).

Номерът на документа започва с „A“.
Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви в рамките на 48 часа, след като получим плащането Ви.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес, след като бъде генерирана електронната версия. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни плащания в профила си на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което – Преглеждайте транзакции

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след като изминат 10 работни дни от показването на плащането в профила Ви.
Акт за съгласуване Този документ посочва всички взаимни споразумения между профила Ви и Google за конкретен период, който започва на 1 януари и не може да бъде по-дълъг от една година. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се автоматично веднъж годишно през януари.
Заявете хартиени копия за предходни плащания в профила си на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което – Преглеждайте транзакции.

Обърнете внимание, че пощенската доставка на хартиеното копие може да отнеме до 10 работни дни.
Проформа фактура Този документ се създава в профила Ви, когато генерирате подробности за извършване на плащане чрез превод на средства.

Можете да отпечатате копието, създадено в профила Ви, когато генерирате подробности за извършване на плащане чрез превод на средства.
Електронна версия: може да бъде генерирана след кликване върху бутона „Извършване на плащане“ на страницата „История на транзакциите“.

Хартиено копие: не се изпраща автоматично.
Заявете подпечатана и подписана проформа фактура на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания, след което – Преглеждайте транзакции.

Обърнете внимание, че пощенската доставка на хартиеното копие може да отнеме до 10 работни дни.
Общи условия Този документ посочва общите условия на Google AdWords, които сте приели при настройването на профила си. Електронна версия: налице за изтегляне в рамките на 48 часа след създаване на профила на страницата Потребителски профил за таксуване. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания.

Хартиено копие: не се изпраща автоматично.
Заявете хартиено копие в профила си на страницата Потребителски профил за таксуване. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания.
Промяна на пощенския Ви адрес

Ето как да промените пощенския адрес, на който получавате документи:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Актуализирайте пощенския си адрес.
 5. Кликнете върху Запазване.

Трябва да извършите промяната поне 15 дни преди края на месеца, за да може да получите документите си на новия адрес. Обърнете внимание, че промяната на това поле няма да промени фирмения адрес на профила Ви.

Промяна на фирмения Ви адрес

Промяната на фирмения Ви адрес ще се отрази върху адреса, отпечатван в документите Ви. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. В „Потребителски профил за плащания“ ще видите „Име и адрес на бизнеса“.
 5. Кликнете върху иконата на молив, за да редактирате адреса си.
 6. Кликнете върху бутона Запазване, когато сте готови.

Проактивни заявки за документи и промени в документи

Заявяване на Общите условия

Общите условия са налице за изтегляне от страницата Потребителски профил за таксуване (под иконата на зъбно колело , след като изберете Таксуване) в рамките на 48 часа, след като въведете данните си за плащане за пръв път.

Повторно отпечатване

Заявете хартиено копие на общите условия, като кликнете върху стрелката за падащо меню до връзката Общи условия и изберете Повторно отпечатване.

Повторното отпечатване се обработва в рамките на 48 часа, но пощенската доставка на хартиеното копие може да отнеме до 10 работни дни.

Заявяване на хартиени копия на документи

Можете да заявите допълнителни хартиени копия на фактурата с ДДС за използването, приемо-предавателния протокол и авансовата фактура с ДДС, както и хартиени копия на акта за съгласуване и проформа фактурата. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване. Отворете страницата сега
 3. В горния десен ъгъл изберете периода от време, от който се интересувате.
 4. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Повторно отпечатване.

Това ще генерира заявка за хартиено копие на избрания документ. Документът ще бъде изпратен на пощенския Ви адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Забележка

 • Ако сте избрали да получавате документи по електронен път, няма да можете да заявявате хартиени копия.
 • Заявките за хартиени копия се обработват в рамките на 48 часа, а пощенската доставка може да отнеме до 10 дни.
Липсващи хартиени копия или документи, изпратени на грешен адрес

Ако никога не сте получили хартиено копие или ако копието Ви е изпратено на грешния адрес, проверете пощенския адрес в профила си на страницата Настройки. Намерете адреса на бизнеса си. Ако адресът е грешен, моля, актуализирайте го с помощта на стъпките в „Промяна на пощенския Ви адрес“ в тази статия.

След като актуализирате адреса си, изчакайте 24 часа за синхронизирането му в системата. След това заявете допълнителни хартиени копия на необходимите документи с помощта на стъпките в „Заявяване на хартиени копия на документи“ в тази статия.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Документи с грешки

Фактура с ДДС за използването или приемо-предавателен протокол

Ако в документа Ви има грешка, трябва първо да коригирате информацията в профила си и да изчакате 24 часа за синхронизирането й в системата. След това заявете нови документи от профила си. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване. Отворете страницата сега
 3. В горния десен ъгъл изберете периода от време, от който се интересувате.
 4. Погледнете във всеки месец, за да намерите документите за този месец.
 5. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Заявяване на корекция.

Ще са необходими 24 часа, за да качи системата ново електронно копие на документа в профила Ви, и от 5 до 10 дни, за да получите хартиените копия на пощенския си адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Други документи

Ако има грешка в друг документ, свържете се с нас, за да заявите коригирана версия.

Сканирани, подписани и подпечатани документи

Google не предоставя сканирани документи. Можете обаче да изтеглите .pdf версии на документи на страницата История на транзакциите. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване. Тези документи няма да бъдат подписани и подпечатани. Това е така, защото за счетоводни и данъчни цели разпечатките на документи с подпис и печат са еквивалентни на разпечатки на документи без подпис и печат. Хартиените копия обаче, които получавате на пощенския си адрес, ще бъдат подписани и подпечатани.

Забележка: Тази секция не важи за профили, използващи електронен поток на документи със сертифициран електронен подпис. За тези профили ще бъдат предоставени единствено електронни документи, които могат да бъдат използвани за данъчни цели. (За повече информация, моля, вижте секцията по-долу).

Електронен поток на документи
Всичко за електронния поток на документи

Документите, съдържащи информация в електронна или цифрова форма, се наричат електронни (вижте глава I, член 3 на ФЗ РФ №1-ФЗ).

Електронните документи, подписани със сертифициран електронен подпис, са еквивалентни по закон на хартиени оригинали, при съгласие на страните (вижте ФЗ РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ). Не е необходимо отпечатването и съхраняването им в хартиени архиви. Съгласно последните изменения в законодателството целият поток на документи между фирми може да бъде променен в електронен формат.

От 23 май 2012 г. електронната фактура е напълно еквивалентна на хартиените оригинали и може да бъде подавана към данъчните власти в електронен формат. Процедурата за обмен на фактури е посочена в Заповед на Министерството на финансите № 50н и трябва да се извършва чрез EDM доставчик. Дейността на EDM доставчиците се урежда от Заповед № ММВ-7-6/253@ и можете да намерите списъка с регистрирани EDM доставчици на уебсайта на Федералната данъчна служба.

Предимства на електронния поток на документи:

 • Отговаря напълно на законовите изисквания.
 • Електронните документи не заемат място. Можете да спестите от разходите за отпечатване на документи, ръчно обработване и поддържане на хартиени архиви.
 • Доставката на оригинални документи отнема минути. Няма нужда да чакате няколко дни или седмици, за да получите документите.
Как да се регистрирате

За да можете да се регистрирате за електронен поток на документи, трябва да имате профил в DiaDoc.ru, преди да създадете профила си в AdWords. DiaDoc.ru е услуга на упълномощения EDM доставчик SKB Kontur – най-големият разработчик на уеб услуги за бизнеса в Русия. Фирмата има опит в сътрудничеството с държавните власти и осигуряването на правната валидност на електронни документи.

Изпълнете тези указания, за да регистрирате профил в DiaDoc.ru и да получите сертифициран електронен подпис, преди да създадете профила си в AdWords. Моля, обърнете внимание, че Google няма да може да Ви компенсира разходите за сертификата.

След като се регистрирате, създайте профил в AdWords и поставете отметка в подходящото квадратче, за да активирате електронния поток на документи.

Изключване или включване на електронния поток на документи

Изключване

Можете да изберете да започнете да получавате документи по пощата по всяко време. Имайте предвид обаче, че документи от предходни месеци не могат да Ви бъдат изпращани по пощата. Освен това, след като се изключите, повече няма да получавате документи по имейл.

Ето как да се изключите:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху Редактиране до пощенския си адрес.
 5. Премахнете отметката от опцията за електронен поток на документи.
 6. Кликнете върху „Запазване“.

От следващия месец ще започнете да получавате документи само по пощата. Те ще бъдат все така налични за изтегляне от „История на транзакциите".

Включване

Ако не сте били регистрирани в DiaDoc.ru, когато сте се регистрирали в AdWords, няма да можете да се регистрирате за електронни документи.

Ако обаче сте имали профил в DiaDoc.ru, когато сте се регистрирали в AdWords, можете да активирате електронния поток на документи по всяко време. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords на адрес https://adwords.google.bg.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху Редактиране до пощенския си адрес.
 5. Поставете отметка в квадратчето до опцията за електронен поток на документи.
 6. Кликнете върху „Запазване“.

Ще започнете да получавате документи само по електронен път от следващия месец. Повече няма да Ви бъдат изпращани по пощата.

Други често задавани въпроси

Как се изчисляват сумите във фактурата с ДДС за използването и приемо-предавателния протокол

ДДС се изчислява на базата на използването. Фактурата с ДДС за използването и приемо-предавателният протокол ще показват сумата, платена за използването с ДДС, както можете да видите в следните примери:

Пример за фактура с ДДС за използването
Example usage VAT invoice

Пример за приемо-предавателен протокол
Example act of acceptance

Документи със сума, равна на нула

Възможно е да получите фактура или приемо-предавателен протокол със сума, равна на нула. Това се случва, когато към профила Ви е бил приложен промоционален код и всички разходи през отчетения период са били покрити от сумата на промоционалния кредит. След като промоционалният кредит бъде изразходван, фактурата Ви отново ще започне да отразява разходи.

Съкращение OOO „Google“

В руските данъчни разпоредби задължителните характеристики на фактурата са посочени в параграф 5 на чл. 169. Освен това, свойства, които не са посочени в параграфи 5 и 6 на чл. 169, не се считат за основателни причини за неприемане на фактура от продавача.

Съгласно руските данъчни разпоредби фактура, издадена от Google със съкратено име на продавача, се счита за валидна.

Несъответствия в акта за съгласуване

Ако забележите, че актът за съгласуване не включва някои транзакции, те най-вероятно са извършени в друг профил в AdWords. Плащането може например да е извършено към друг профил в AdWords, регистриран на Вашата или друга фирма, чийто профил управлявате. Това се случва, ако посочите номер на банкова сметка на Google, принадлежащ на друг профил в AdWords, когато извършвате плащане.

Всеки профил в AdWords има свой собствен номер на банкова сметка на Google, който трябва да бъде посочен, когато извършвате банков превод. Ако смятате, че преводът Ви може да е отишъл в грешния профил, сравнете номера на сметката, който сте посочили в превода на средства, с номера на банкова сметка на Google на профила Ви в AdWords.

Ето как да проверите номера на банковата сметка на Google за профила си в AdWords на проформа фактура:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Отидете на последния месец, през който сте извършили плащане, и кликнете върху връзката Документи.
 5. Кликнете върху връзката Проформа.
 6. Проверете номера на банкова сметка на Google в заявката за превод на средства.

Ако числата, които виждате в профила и в платежното нареждане, не съвпадат, това означава, че е извършен превод към друг профил в AdWords. Ако и двата профила са регистрирани на едно и също юридическо лице, трябва да заявите акта за съгласуване за профила, към който е направен преводът.

Месечно фактуриране

Ако сте в Русия и изберете данъчен статут „Индивидуален предприемач“ или „Бизнес“, когато настройвате профила си в AdWords, Google ще Ви предостави счетоводни документи.

Когато настройвате профил в AdWords, трябва да изберете един от следните данъчни статути:

 • Индивидуален предприемач
 • Бизнес
Проверка на данъчния Ви статут

Ето как да проверите данъчния си статут:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Данъчният Ви статут е показан в „Потребителски профил за плащания“ в средата на страницата.
Промяна на данъчния статут
Ако е необходимо да промените или коригирате данъчния си статут, ще трябва да закриете профила си и да създадете нов.
Счетоводните документи, които предоставяме

Счетоводни документи се предоставят за всеки профил в AdWords. Ако имате повече от един профил, ще Ви предоставим отделен комплект документи за всеки от профилите дори ако всички те са свързани с един или повече профили в Моят клиентски център.

Макар че някои документи за таксуване се предоставят автоматично на всички рекламодатели, които отговарят на условията, други трябва да бъдат заявени при необходимост. По-долу са дадени подробности за всеки тип документ, който предоставяме:

  Какво представлява Предоставя се Автоматично на рекламодатели, които отговарят на условията Предоставя се при заявяване на рекламодатели, които отговарят на условията
Фактура с ДДС за използването Изпраща се всеки месец, с дата последния ден от месеца. Този документ посочва действителните разходи в профила за този месец. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес, след като бъде генерирана електронната версия. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни периоди в профила си на страницата Транзакции. Кликнете върху падащото меню до „Фактура с ДДС за използването“ и изберете Повторно отпечатване. Това ще генерира копие и на приемо-предавателния протокол.

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след 20-о число на текущия. (Ако например Ви трябва копие на фактурата с ДДС за използването за януари, заявете го след 20 февруари).
Приемо-предавателен протокол Изпраща се всеки месец, с дата последния ден от месеца. Този документ посочва действителните разходи в профила за този месец.

Фактурата с ДДС и приемо-предавателният протокол имат идентични номера на документ и еднакви разходи.
Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес заедно с фактурата с ДДС за използването. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни периоди в профила си на страницата Транзакции. Кликнете върху падащото меню до „Фактура с ДДС за използването“ и изберете Повторно отпечатване. Това ще генерира копие и на приемо-предавателния протокол.

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след 20-о число на текущия. (Ако например Ви трябва копие на приемо-предавателния протокол за януари, заявете го след 20 февруари).
Авансова фактура с ДДС Генерира се за всяко плащане, което извършвате, за деня, в който е получено. Този документ посочва пълната сума на плащането (с ДДС).

Номерът на документа започва с „A“.
Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви в рамките на 48 часа, след като получим плащането Ви.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес, след като бъде генерирана електронната версия. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 10 работни дни.
Заявете допълнителни хартиени копия за предходни плащания в профила си на страницата Транзакции.

Заявките за предходния месец трябва да бъдат направени едва след като изминат 10 работни дни от показването на плащането в профила Ви.
Акт за съгласуване Този документ посочва всички взаимни споразумения между профила Ви и Google за конкретен период, който започва на 1 януари и не може да бъде по-дълъг от една година. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви между 3-то и 7-о число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се автоматично веднъж годишно през януари.
Заявете хартиени копия за предходни периоди в профила си на страницата Транзакции

Обърнете внимание, че пощенската доставка на хартиеното копие може да отнеме до 10 работни дни.
Проформа фактура Този документ се създава в профила Ви, когато генерирате подробности за извършване на плащане чрез превод на средства.

Можете да отпечатате копието, създадено в профила Ви, когато генерирате подробности за извършване на плащане чрез превод на средства.
Електронна версия: може да бъде генерирана след кликване върху бутона „Извършване на плащане“ на страницата „История на транзакциите“.

Хартиено копие: не се изпраща автоматично.
Заявете подпечатана и подписана проформа фактура на страницата Транзакции.

Обърнете внимание, че пощенската доставка на хартиеното копие може да отнеме до 10 работни дни.
Промяна на пощенския Ви адрес

Ето как да промените пощенския адрес, на който получавате документи:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Намерете Изпращане на фактурите по пощата в секцията „Профил за плащания“.
 5. Кликнете върху иконата на молив и актуализирайте пощенския си адрес.
 6. Кликнете върху Запазване.

Трябва да извършите промяната поне 15 дни преди края на месеца, за да може да получите документите си на новия адрес. Обърнете внимание, че промяната на това поле няма да промени фирмения адрес на профила Ви.

Промяна на фирмения Ви адрес

Промяната на фирмения Ви адрес ще се отрази върху адреса, отпечатван в документите Ви. За да я извършите, свържете се с нас.

Проактивни заявки за документи и промени в документи

Заявяване на хартиени копия на документи

Можете да заявите допълнителни хартиени копия на фактурата с ДДС за използването, приемо-предавателния протокол и авансовата фактура с ДДС, както и хартиени копия на акта за съгласуване и проформа фактурата. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или Фактури.
 4. От падащото меню изберете периода от време, от който се интересувате.
 5. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Повторно отпечатване.

Това ще генерира заявка за хартиено копие на избрания документ. Документът ще бъде изпратен на пощенския Ви адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Забележка

 • Ако сте избрали да получавате документи по електронен път, няма да можете да заявявате хартиени копия.
 • Заявките за хартиени копия се обработват в рамките на 48 часа, а пощенската доставка може да отнеме до 10 дни.
Липсващи хартиени копия или документи, изпратени на грешен адрес

Ако никога не сте получили хартиено копие или ако копието Ви е изпратено на грешния адрес, проверете пощенския адрес в профила си на страницата Настройки в секцията „Профил за плащания“. Ако адресът е грешен, моля, актуализирайте го с помощта на стъпките в „Промяна на пощенския Ви адрес“ в тази статия.

След като актуализирате адреса си, изчакайте 24 часа за синхронизирането му в системата. След това заявете допълнителни хартиени копия на необходимите документи с помощта на стъпките в „Заявяване на хартиени копия на документи“ в тази статия.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Документи с грешки

Фактура с ДДС за използването или приемо-предавателен протокол

Ако в документа Ви има грешка, трябва първо да коригирате информацията в профила си и да изчакате 24 часа за синхронизирането й в системата. След това заявете нови документи от профила си. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции или Фактури.
 4. От падащото меню изберете периода от време, от който се интересувате.
 5. Погледнете във всеки месец, за да намерите документите за този месец.
 6. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Заявяване на корекция.

Ще са необходими 24 часа, за да качи системата ново електронно копие на документа в профила Ви, и от 5 до 10 дни, за да получите хартиените копия на пощенския си адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Други документи

Ако има грешка в друг документ, свържете се с нас, за да заявите коригирана версия.

Сканирани, подписани и подпечатани документи

Google не предоставя сканирани документи. Можете обаче да изтеглите .pdf версии на документи на страницата Транзакции. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Тези документи няма да бъдат подписани и подпечатани. Това е така, защото за счетоводни и данъчни цели разпечатките на документи с подпис и печат са еквивалентни на разпечатки на документи без подпис и печат. Хартиените копия обаче, които получавате на пощенския си адрес, ще бъдат подписани и подпечатани.

Забележка: Тази секция не важи за профили, използващи електронен поток на документи със сертифициран електронен подпис. За тези профили ще бъдат предоставени единствено електронни документи, които могат да бъдат използвани за данъчни цели. (За повече информация, моля, вижте секцията по-долу).

Електронен поток на документи
Всичко за електронния поток на документи

Документите, съдържащи информация в електронна или цифрова форма, се наричат електронни (вижте глава I, член 3 на ФЗ РФ №1-ФЗ).

Електронните документи, подписани със сертифициран електронен подпис, са еквивалентни по закон на хартиени оригинали, при съгласие на страните (вижте ФЗ РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ). Не е необходимо отпечатването и съхраняването им в хартиени архиви. Съгласно последните изменения в законодателството целият поток на документи между фирми може да бъде променен в електронен формат.

От 23 май 2012 г. електронната фактура е напълно еквивалентна на хартиените оригинали и може да бъде подавана към данъчните власти в електронен формат. Процедурата за обмен на фактури е посочена в Заповед на Министерството на финансите № 50н и трябва да се извършва чрез EDM доставчик. Дейността на EDM доставчиците се урежда от Заповед № ММВ-7-6/253@ и можете да намерите списъка с регистрирани EDM доставчици на уебсайта на Федералната данъчна служба.

Предимства на електронния поток на документи:

 • Отговаря напълно на законовите изисквания.
 • Електронните документи не заемат място. Можете да спестите от разходите за отпечатване на документи, ръчно обработване и поддържане на хартиени архиви.
 • Доставката на оригинални документи отнема минути. Няма нужда да чакате няколко дни или седмици, за да получите документите.
Как да се регистрирате

За да можете да се регистрирате за електронен поток на документи, трябва да имате профил в DiaDoc.ru. DiaDoc.ru е услуга на упълномощения EDM доставчик SKB Kontur – най-големият разработчик на уеб услуги за бизнеса в Русия. Фирмата има опит в сътрудничеството с държавните власти и осигуряването на правната валидност на електронни документи.

Изпълнете тези указания, за да регистрирате профил в DiaDoc.ru и да получите сертифициран електронен подпис. Моля, обърнете внимание, че Google няма да може да Ви компенсира разходите за сертификата.

След като се регистрирате, включете получаването на електронен поток на документи в профила си в AdWords.

Изключване или включване на електронния поток на документи

Изключване

Можете да изберете да започнете да получавате документи по пощата по всяко време. Имайте предвид обаче, че документи от предходни месеци не могат да Ви бъдат изпращани по пощата. Освен това, след като се изключите, повече няма да получавате документи по имейл.

Ето как да се изключите:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. В секцията „Профил за плащания“ премахнете отметката до опцията за електронен поток на документи в полето „Доставка на електронни документи“.
 5. Кликнете върху Запазване.

От следващия месец ще започнете да получавате документи само по пощата. Те ще бъдат все така налични за изтегляне от „История на транзакциите".

Включване

В случай че нямате профил в DiaDoc.ru, няма да можете да се регистрирате за електронни документи. Ако обаче имате такъв, можете да активирате електронния поток на документи по всяко време. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху Проверка на условията до полето „Доставка на електронни документи“.
 5. Ако вече сте се регистрирали в DiaDoc, поставете отметка в квадратчето „Получаване на счетоводните документи само по електронен път със сертифициран електронен подпис“.
 6. Кликнете върху Запазване.

Ще започнете да получавате документи само по електронен път от следващия месец. Повече няма да Ви бъдат изпращани по пощата.

Ако видите съобщението, че не отговаряте на условията за електронна доставка на документи, не сте завършили регистрирането си в DiaDoc.

Други често задавани въпроси

Как се изчисляват сумите във фактурата с ДДС за използването и приемо-предавателния протокол

ДДС се изчислява на базата на използването. Фактурата с ДДС за използването и приемо-предавателният протокол ще показват сумата, платена за използването с ДДС, както можете да видите в следните примери:

Пример за фактура с ДДС за използването
Example usage VAT invoice

Пример за приемо-предавателен протокол
Example act of acceptance

Документи със сума, равна на нула

Възможно е да получите фактура или приемо-предавателен протокол със сума, равна на нула. Това се случва, когато към профила Ви е бил приложен промоционален код и всички разходи през отчетения период са били покрити от сумата на промоционалния кредит. След като промоционалният кредит бъде изразходван, фактурата Ви отново ще започне да отразява разходи.

Съкращение OOO „Google“

В руските данъчни разпоредби задължителните характеристики на фактурата са посочени в параграф 5 на чл. 169. Освен това, свойства, които не са посочени в параграфи 5 и 6 на чл. 169, не се считат за основателни причини за неприемане на фактура от продавача.

Съгласно руските данъчни разпоредби фактура, издадена от Google със съкратено име на продавача, се счита за валидна.

Несъответствия в акта за съгласуване

Ако забележите, че актът за съгласуване не включва някои транзакции, те най-вероятно са извършени в друг профил в AdWords. Плащането може например да е извършено към друг профил в AdWords, регистриран на Вашата или друга фирма, чийто профил управлявате. Това се случва, ако посочите номер на банкова сметка на Google, принадлежащ на друг профил в AdWords, когато извършвате плащане.

Всеки профил в AdWords има свой собствен номер на банкова сметка на Google, който трябва да бъде посочен, когато извършвате банков превод. Ако смятате, че преводът Ви може да е отишъл в грешния профил, сравнете номера на сметката, който сте посочили в превода на средства, с номера на банкова сметка на Google на профила Ви в AdWords.

Ето как да проверите номера на банковата сметка на Google за профила си в AdWords на проформа фактура:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Отидете на последния месец, през който сте извършили плащане, и кликнете върху връзката Документи.
 5. Кликнете върху връзката Проформа.
 6. Проверете номера на банкова сметка на Google в заявката за превод на средства.

Ако числата, които виждате в профила и в платежното нареждане, не съвпадат, това означава, че е извършен превод към друг профил в AdWords. Ако и двата профила са регистрирани на едно и също юридическо лице, трябва да заявите акта за съгласуване за профила, към който е направен преводът.

Сродни връзки:

Кредитна линия (месечно фактуриране)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране.

Ако плащате разходите си в AdWords чрез месечно фактуриране, можете да получите фактура по три начина:

 1. Имейл: Ще Ви изпращаме по имейл фактура в рамките на 5 работни дни след началото на всеки месец. Тя ще съдържа разходите Ви за предходния месец. (За да получавате тези фактури, имейл адресът Ви трябва да бъде потвърден.)
 2. Поща: Ако при настройката на профила си сте поискали да го правим, ще Ви изпращаме и копие на фактурата Ви по пощата. Можете да преглеждате и редактирате тези настройки на страницата си Настройки за таксуване в секцията Изпращане на фактурите по имейл или Изпращане на фактурите по пощата.
 3. Вашият профил: Ще предоставим електронна версия на фактурата в профила Ви в AdWords, в случай че искате да я прегледате, отпечатате или изтеглите.
Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху връзката Фактури.
 4. Намерете фактурата, която искате да видите, в графата Номер на фактурата.
 5. Кликнете върху Икона за изтеглянеиконата за изтегляне до номера на фактурата. Ще се изтегли .pdf версия, която можете да отпечатате.
Намиране на фактури от времето, преди да преминете към месечно фактуриране

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Прехвърляния на таксуването.
 4. Кликнете върху настройката на фактури, за която искате да видите предходни фактури.
 5. Кликнете върху връзката Транзакции вляво, за да ги разгледате.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния ъгъл.
Не използвайте хартия

Ако сте избрали настройката за плащане с месечно фактуриране и искате да получавате фактурите си само по имейл и да спрете получаването на хартия, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. В секцията „Профил за плащания“ премахнете всички адреси от секцията Изпращане на фактурите по пощата.
 5. Добавете адрес в секцията Изпращане на фактурите по имейл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Кредитна линия (месечно фактуриране)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране.

Ако плащате разходите си в AdWords чрез месечно фактуриране, можете да получите фактура по три начина:

От април 2018 г. вече няма да получавате печатна фактура, доставяна по пощата от Blue Dart в Индия. Тази промяна засяга само хартиените копия на фактурите, издавани от Google India Private Limited.
 1. Имейл: Ще Ви изпращаме по имейл фактура в рамките на 7 работни дни след началото на всеки месец. Тя ще съдържа разходите Ви за предходния месец. (За да получавате тези фактури, имейл адресът Ви трябва да бъде потвърден.)
 2. Вашият профил: Ще предоставим електронна версия на фактурата в профила Ви в AdWords, в случай че искате да я прегледате, отпечатате или изтеглите.
Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху връзката Фактури.
 4. Намерете фактурата, която искате да видите, в графата Номер на фактурата.
 5. Кликнете върху Икона за изтеглянеиконата за изтегляне до номера на фактурата. Ще се изтегли .pdf версия, която можете да отпечатате.
Намиране на фактури от времето, преди да преминете към месечно фактуриране

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Прехвърляния на таксуването.
 4. Кликнете върху настройката на фактури, за която искате да видите предходни фактури.
 5. Кликнете върху връзката Транзакции вляво, за да ги разгледате.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния ъгъл.
Не използвайте хартия

Ако сте избрали настройката за плащане с месечно фактуриране и искате да получавате фактурите си само по имейл и да спрете получаването на хартия, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. В секцията „Профил за плащания“ премахнете всички адреси от секцията Изпращане на фактурите по пощата.
 5. Добавете адрес в секцията Изпращане на фактурите по имейл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Кредитна линия (месечно фактуриране)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране.

Ако плащате разходите си в AdWords, използвайки настройката за месечно фактуриране, можете да получите фактура по различни начини:

 1. Имейл: Между пето и десето число на всеки месец ще Ви изпращаме търговска фактура и Вашия Nota Fiscal (документ за финансова регистрация). Те ще съдържат разходите Ви за предходния месец. (За да получавате тези фактури, имейл адресът Ви трябва да бъде потвърден.)
 2. Вашият профил: Ще предоставим електронна версия на търговската фактура и Вашия Nota Fiscal в профила Ви в AdWords, в случай че искате да ги прегледате, отпечатате или изтеглите.

Тези стъпки важат само за рекламодатели, използващи настройката за плащане с месечно фактуриране. Повечето използват автоматичните или ръчните плащания.

Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху връзката Фактури отстрани на страницата.
 4. Намерете фактурата, която искате да видите, и кликнете върху номера й в графата Номер на фактурата.
 5. На следващата страница кликнете върху падащото меню Документи. Ще видите всички налични за изтегляне документи, свързани с този номер на фактура.
 6. За да започнете да изтегляте документ, кликнете върху името му. След като се изтегли, можете да го отпечатате.

Намиране на предходни настройки на таксуването

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху връзката Прехвърляния на таксуването.
 4. Кликнете върху „Настройка на фактури“, за която искате да видите предходни фактури.
 5. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния десен ъгъл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Кредитна линия (месечно фактуриране)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране.

Ако плащате разходите си в AdWords чрез месечно фактуриране, получавате фактура за тях по имейл и в профила си. Ежемесечно ще получавате и местна данъчна фактура от MakeBill – местният партньор за фактуриране на Google. Следват подробности за фактурата Ви в AdWords:

 1. Имейл: Ще Ви изпращаме по имейл фактура в рамките на 5 работни дни след началото на всеки месец. Тя ще съдържа разходите Ви за предходния месец. (За да ги получавате, трябва да потвърдите имейл адреса си.)
 2. Вашият профил: Ще предоставим електронна версия на фактурата в профила Ви в AdWords, в случай че искате да я прегледате, отпечатате или изтеглите.
Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху връзката Фактури отстрани на страницата.
 4. Намерете фактурата, която искате да видите, в графата Номер на фактурата.
 5. Кликнете върху Икона за изтеглянеиконата за изтегляне до номера на фактурата. Ще се изтегли .pdf версия, която можете да отпечатате.
Намиране на фактури от времето, преди да преминете към месечно фактуриране

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху връзката Прехвърляния на таксуването.
 4. Кликнете върху „Настройка на фактури“, за която искате да видите предходни фактури.
 5. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния десен ъгъл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Получете фактурата си от AdWords в 5 стъпки. Изберете държавата и настройката за таксуване и плащане, за да видите стъпките за профила си.

 

Ако използвате новия интерфейс на AdWords, няма да видите икона на зъбно колело в профила си. Вместо това кликнете върху иконата за инструменти в горния десен ъгъл. Ще намерите Таксуване и плащания под заглавката „Настройка“.

 

Изберете настройката си за плащане:

Автоматични или ръчни плащания (отнася се за повечето рекламодатели)
Намиране и отпечатване на текущите и миналите фактури
 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Задайте периода от време над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.
  • Изгледът по подразбиране е „Последните 3 месеца“ и Ви позволява да видите най-скорошните си дебити, кредити и фактури.
  • За да видите предходните, променете периода от време от падащото меню. Изберете например Тази година, ако искате да видите фактурите за текущата календарна година.
 5. В таблицата кликнете върху раздела Документи под месеца, за който искате да видите фактурата, и изберете папката за формат PDF или XML, за да я изтеглите.
  • Фактурата за конкретен месец е налице от третия работен ден на следващия месец заедно с кредитно известие за същата сума. Отделна фактура за всяко плащане, което правите, ще бъде налична три работни дни след обработването му. Фактурата Ви за септември например ще бъде готова до 3 октомври и ако сте извършили плащане в понеделник, 5 септември, фактурата за плащането ще бъде готова за изтегляне на 8 септември.
 6. Фактурата ще се изтегли на компютъра Ви, след което можете да я отпечатате.
Преглед или отпечатване на разписка за плащане

Добре е да отпечатвате разписка за таксуване, извършено през месеца. Тъй като извлечението ще се генерира едва след третия работен ден на следващия месец, за документацията си можете да отпечатате разписка за плащане. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Задайте периода от време в таблицата.
 5. Уверете се, че в горната част на таблицата е избран Подробен изглед, а не Обобщен изглед.
 6. Кликнете върху съответната връзка Плащане в графата Описание. Разписката за отпечатване ще се покаже в нов прозорец на браузъра.
 7. За да я отпечатате, изберете от менюто на браузъра Файл и след това – Печат. Ако искате да изтеглите и запазите копие на компютъра си, кликнете с десния бутон на мишката и изберете Запазване като.
Проблеми с намирането на фактурата Ви
Има няколко причини да не можете да намерите определена фактура:
 • Фактурите се генерират месечно, докато таксуванията могат да се извършват през целия месец. (За документацията си можете да отпечатате разписка за всяко плащане.) Фактурата за конкретен месец е налице от третия работен ден на следващия месец. Фактурата Ви за април например ще бъде готова не по-късно от 3 май. Ако се опитате да получите фактурата си по-рано от тази дата, ще видите съобщение „Фактурата не е готова“ вместо връзката към нея в профила си.
 • Възможно е да сте забравили да коригирате периода от време в таблицата с история на транзакциите. Трябва да зададете този период над таблицата така, че да съответства на фактурите, които искате да видите.

Съвет

Освен ако не използвате настройката за плащане с месечно фактуриране (кредитни условия), Google не изпраща по поща или имейл фактури за автоматични или ръчни плащания.

Промяна на фактурата Ви

След като издадем фактура, няма да можем да правим промени в нея. Това важи дори ако случайно сте въвели неправилни данни за плащане. Можете обаче да редактирате данните си за плащане по всяко време, като промените ще се отразят в бъдещите Ви фактури.

Ще трябва да ги редактирате поне 14 дни преди края на месеца, за да сте сигурни, че ще бъдат отразени в следващата Ви фактура.

Също така не можете да получите отделна фактура за всяка кампания.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Сродни връзки:

Кредитна линия (месечно фактуриране)

Забележка

Тези стъпки важат само за клиенти с настройка за плащане с месечно фактуриране.

Ще получавате 3 типа документи: фискална фактура, търговска фактура и файл с повече подробности за разходите Ви. Ако плащате разходите си в AdWords чрез месечно фактуриране, можете да получите тези документи по 2 начина:

 1. Имейл: Ще Ви изпращаме документите по имейл в рамките на 5 работни дни след началото на всеки месец. Те ще съдържат разходите Ви за предходния месец. (За да ги получавате, трябва да потвърдите имейл адреса си.)
 2. Вашият профил: В профила Ви в AdWords ще е налице електронна версия на документите Ви, в случай че искате да ги прегледате, отпечатате или изтеглите.
Намиране на фактура в профила Ви

Ако използвате настройката за плащане с месечно фактуриране, ето как можете да намерите фактурите си:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. Кликнете върху връзката Фактури отстрани на страницата.
 4. Намерете документа, който искате да видите, в секцията Документи за съответния месец.
 5. Кликнете върху името на документа, за да го изтеглите.
Намиране на фактури от времето, преди да преминете към месечно фактуриране

Ако се нуждаете от достъп до фактури, генерирани преди да започнете да ползвате месечно фактуриране, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Към „Таксуване“
 3. От менюто вляво кликнете върху Прехвърляния на таксуването.
 4. Кликнете върху „Настройка на фактури“, за която искате да видите предходни фактури.
 5. Кликнете върху връзката Транзакции, за да ги видите.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния ъгъл.
Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване и предишната Ви платежна информация вече не е налице. Вместо това можете да използвате „Резюме на кампаниите“, за да проверите информацията за разходите.

За да получите предходни фактури, моля, свържете се с нас.

Ако адресът Ви за фактуриране е в Украйна и изберете данъчен статут „Индивидуален предприемач“ или „Юридическо лице“, когато настройвате профила си в AdWords, Google ще Ви предостави счетоводни документи.

Когато настройвате профил в AdWords, трябва да изберете един от следните данъчни статути:

 • Физическо лице
 • Индивидуален предприемач
 • Юридическо лице

Изборът, който направите, е постоянен и не може да бъде променен впоследствие. Google ще предостави счетоводни документи само ако профилът Ви е настроен като „Индивидуален предприемач“ или „Юридическо лице“.

Проверка на данъчния Ви статут

Ето как да проверите данъчния си статут:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Настройки.
 4. Данъчният Ви статут е показан в „Потребителски профил за плащания“ в средата на страницата.
Счетоводните документи, които предоставяме

Счетоводни документи се предоставят за всеки профил в AdWords. Ако имате повече от един профил, ще Ви предоставим отделен комплект документи за всеки от профилите дори ако всички те са свързани с един или повече профили в Моят клиентски център.

Макар че някои документи за таксуване се предоставят автоматично на всички рекламодатели, които отговарят на условията, други трябва да бъдат заявени при необходимост. По-долу са дадени подробности за всеки тип документ, който предоставяме:

  Какво представлява Предоставя се Автоматично на рекламодатели, които отговарят на условията Рекламодатели, които отговарят на условията
Приемо-предавателен протокол Изпраща се всеки месец, с дата последния ден от месеца. Този документ посочва действителните разходи в профила за този месец. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви от 7-мо число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се на пощенския Ви адрес. Обърнете внимание, че пощенската доставка може да отнеме до 14 работни дни.
Всички индивидуални предприемачи и юридически лица: електронните копия са налице за изтегляне, а хартиените копия се изпращат по пощата.
Фактура с ДДС Генерира се за всяко плащане, което извършвате, за деня, в който е получено. Този документ посочва пълната сума на плащането (с ДДС). Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви в рамките на 48 часа, след като получим плащането Ви.

Електронната версия на фактурата по ДДС е регистрирана в Единния държавен регистър за фактури по ДДС няколко дни след плащането.
Регистрирани по ДДС индивидуални предприемачи и регистрирани по ДДС юридически лица: електронните копия са налице за изтегляне, а хартиените копия изпращат по пощата.

Юридически лица, които не са регистрирани по ДДС: електронните копия са налице за изтегляне.
Акт за съгласуване Този документ посочва всички взаимни споразумения между профила Ви и Google за конкретен период, който започва на 1 януари и не може да бъде по-дълъг от една година. Електронна версия: налице за изтегляне в профила Ви от 7-мо число на всеки месец за предходния счетоводен месец.

Хартиено копие: изпраща се автоматично веднъж годишно през януари.
Всички индивидуални предприемачи и юридически лица
Проформа фактура Този документ се създава в профила Ви, когато генерирате подробности за извършване на плащане чрез банков превод, след което можете да го отпечатате. Електронна версия: може да бъде генерирана след кликване върху бутона Извършване на плащане на страницата Транзакции.

Хартиено копие: може да се поръча на страницата „Обобщена информация“ в раздела „Таксуване и плащания“ в профила Ви, като кликнете върху Преглед на транзакциите и документите (изберете месеца на нужната проформа фактура). Проформа фактурите са налице за предходния месец след 7-мо число на следващия месец.
Всички индивидуални предприемачи и юридически лица
Общи условия Този документ посочва общите условия на Google AdWords, които сте приели при настройването на профила си. Електронна версия: налице за изтегляне в рамките на 48 часа след създаване на профила.

Хартиено копие: изпраща се заедно с фактурата с ДДС, след като извършите първото си плащане.

Юридически лица и регистрирани по ДДС индивидуални предприемачи: доставката се извършва както е описано в ляво.

Индивидуални предприемачи, които не са регистрирани по ДДС: електронно копие може да бъде изтеглено от профила Ви

Промяна на пощенския Ви адрес

Ето как да промените пощенския адрес, на който получавате документи:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху връзката Настройки отстрани на страницата.
 4. Намерете Изпращане на фактурите по пощата в секцията „Профил за плащания“ и кликнете върху иконата на молив.
 5. Актуализирайте адреса, след което кликнете върху Запазване.

Трябва да извършите промяната поне 15 дни преди края на месеца, за да може да получите документите си на новия адрес. Обърнете внимание, че промяната на това поле няма да промени фирмения адрес на профила Ви.

Промяна на фирмения Ви адрес

Промяната на фирмения Ви адрес ще се отрази върху адреса, отпечатван в документите Ви. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху връзката Настройки отстрани на страницата.
 4. Намерете Име и адрес на бизнеса в секцията „Профил за плащания“ и кликнете върху иконата на молив.
 5. Актуализирайте адреса, след което кликнете върху Запазване.

Проактивни заявки за документи и промени в документи

Заявяване на хартиени копия на документи

Можете да заявите хартиени копия на приемо-предавателния протокол, фактура с ДДС, акт на помирение и проформа фактура. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. Кликнете върху Фактури от менюто вляво.
 4. Над таблицата изберете периода от време, от който се интересувате.
 5. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Повторно отпечатване.

Това ще генерира заявка за хартиено копие на избрания документ. Той ще бъде изпратен на пощенския Ви адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Забележка

Заявките за хартиени копия се обработват в рамките на 48 часа, а пощенската доставка може да отнеме до 14 работни дни.

Липсващи хартиени копия или документи, изпратени на грешен адрес

Ако не сте получили хартиено копие или ако копието Ви е изпратено на грешен адрес, проверете пощенския адрес в профила си на страницата „Настройки за таксуване“. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело , изберете Таксуване и плащания и след това кликнете върху Настройки отляво. Пощенският адрес се показва в секцията „Профил за плащания“. Ако е грешен, моля, актуализирайте го с помощта на стъпките в „Промяна на пощенския Ви адрес“ в тази статия.

След като актуализирате адреса си, изчакайте 24 часа за синхронизирането му в системата. След това заявете допълнителни хартиени копия на необходимите документи с помощта на стъпките в „Заявяване на хартиени копия на документи“ в тази статия.

Липсващи данни за плащане

Извършихме надстройване до нова система за таксуване, която промени начина, по който се показват данните за плащане. Ако предишните данни за плащане вече не са налице на тази страница, кликнете върху текста Преглед на активността на профила в старата система за таксуване, който се намира над текущата таблица с история на транзакциите. Ще отидете на страница, от която можете да изтеглите всички предходни фактури и отчети с платежна информация.

Ако вече нямате достъп до платежната си информация и бъдете подканени да въведете отново данните си за плащане, но не желаете да го направите, моля, свържете се с нас, за да получите предишните си данни за плащане.

Документи с грешки

За всички документи, с изключение на фактурите с ДДС, ако документът има грешка, ще трябва първо да коригирате информацията в профила си и да изчакате 24 часа за синхронизирането й в системата. След това заявете нови документи от профила си. Това става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху „Транзакции“ или „Фактури“.
 4. Над таблицата изберете периода от време, от който се интересувате.
 5. Погледнете във всеки месец, за да намерите документите за този месец.
 6. Кликнете върху стрелката до документа, който искате да заявите, и изберете Заявяване на корекция.

Ще са необходими 24 часа, за да качи системата ново електронно копие на документа в профила Ви, и от 5 до 10 дни, за да получите хартиените копия на пощенския си адрес. Няма да видите никакво потвърждение, просто знайте, че трябва да го направите само веднъж.

Сканирани, подписани и подпечатани документи

Google не предоставя сканирани документи. Можете обаче да изтеглите .pdf версии на документи от страницата си „История на транзакциите“. За да я отворите, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване. Тези документи няма да бъдат подписани и подпечатани. Това е така, защото за счетоводни и данъчни цели разпечатките на документи с подпис и печат са еквивалентни на разпечатки на документи без подпис и печат. Хартиените копия обаче, които получавате на пощенския си адрес, ще бъдат подписани и подпечатани.

Други често задавани въпроси

Документи със сума, равна на нула

Възможно е да получите фактура или приемо-предавателен протокол със сума, равна на нула. Това се случва, когато в профила Ви е бил въведен промоционален код и всички разходи през отчетения период са били покрити от сумата на промоционалния кредит. След като промоционалният кредит бъде изразходван, фактурата Ви отново ще започне да отразява разходи.

Несъответствия в приемо-предавателния протокол

Ако забележите, че приемо-предавателният протокол не включва някои транзакции, те най-вероятно са извършени в друг профил в AdWords. Плащането може например да е извършено към друг профил в AdWords, регистриран на Вашата или друга фирма, чийто профил управлявате. Това се случва, ако посочите номер на банкова сметка на Google, принадлежащ на друг профил в AdWords, когато извършвате плащане.

Всеки профил в AdWords има свой собствен номер на банкова сметка на Google, който трябва да бъде посочен, когато извършвате банков превод. Ако смятате, че преводът Ви може да е отишъл в грешния профил, сравнете номера на сметката, който сте посочили в превода на средства, с номера на банкова сметка на Google на профила Ви в AdWords.

Ето как да проверите номера на банковата сметка на Google за профила си в AdWords на проформа фактура:

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване и плащания. Отворете страницата сега
 3. От менюто вляво кликнете върху Транзакции.
 4. Отидете на последния месец, през който сте извършили плащане, и кликнете върху връзката Документи.
 5. Кликнете върху връзката Проформа.
 6. Проверете номера на банкова сметка на Google в заявката за превод на средства.

Ако числата, които виждате в профила и в платежното нареждане, не съвпадат, това означава, че е извършен превод към друг профил в AdWords. Ако и двата профила са регистрирани на едно и също юридическо лице, трябва да заявите акта за съгласуване за профила, към който е направен преводът.

Сродна връзка:

Ако не сте сигурни каква е настройката Ви

За да проверите настройката си за плащане, кликнете върху иконата на зъбно колело и изберете Таксуване в профила си в AdWords. Ще видите тази настройка в горната част в секцията Как плащате.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?