Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hiểu vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo

Vị trí quảng cáo là thứ tự mà trong đó quảng cáo của bạn hiển thị trên trang. Ví dụ: vị trí quảng cáo "1" có nghĩa quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên trên một trang. Nói chung, quảng cáo xuất hiện cao hơn trên trang là điều tốt, vì nhiều khả năng sẽ có nhiều khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn hơn.

Quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tìm hiểu về cách quảng cáo của bạn được xếp chồng bằng cách kiểm tra "vị trí trung bình.”

Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan, để biết hướng dẫn về cách tìm vị trí trung bình của bạn, chuyển tới Tìm vị trí quảng cáo trung bình của bạn.

Trước khi bắt đầu

Hãy lưu ý rằng "vị trí trung bình" là một chỉ số thích hợp nhất để kiểm tra tiến trình của bạn trên Mạng tìm kiếm. Vì tính đa dạng của các trang web trên Mạng hiển thị, vị trí trung bình có thể ít hữu ích hơn để tối ưu hóa cho hiệu suất hiển thị.

Cách xác định vị trí quảng cáo

Elements of Ad Rank

Đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định quảng cáo nào hiển thị và cách quảng cáo được đặt vào vị trí. Xếp hạng quảng cáo quyết định vị trí quảng cáo mà bạn giành được trong phiên đấu giá.

Xếp hạng quảng cáo của bạn là điểm số được dựa vào giá thầu của bạn, các số đo của CTR dự kiến tại thời điểm đấu giá, mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm trang đích cũng như tác động dự kiến của tiện ích và các định dạng quảng cáo khác.

Để cải thiện vị trí quảng cáo của bạn, bạn có thể:

 • tăng giá thầu của bạn
 • cải thiện chất lượng quảng cáo của bạn
 • Cải thiện chất lượng của trải nghiệm trang đích trên máy tính và thiết bị di động của bạn

Quảng cáo tốt hơn có nghĩa là Xếp hạng quảng cáo tốt hơn

Mỗi lần người nào đó thực hiện một tìm kiếm kích hoạt quảng cáo cạnh tranh trong phiên đấu giá, chúng tôi sẽ tính Xếp hạng quảng cáo. Tính toán này kết hợp giá thầu của bạn, số đo CTR dự kiến tại thời điểm đấu giá, mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm trang đích và các yếu tố khác. Để xác định các thành phần chất lượng tại thời điểm đấu giá, chúng tôi xem xét một số yếu tố khác. Bằng cách cải thiện các yếu tố sau, bạn có thể giúp cải thiện các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo:
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến của quảng cáo: Điều này một phần dựa trên số nhấp chuột và số lần hiển thị trước đây của quảng cáo (điều chỉnh cho các yếu tố như vị trí quảng cáo, tiện ích và các định dạng khác có thể đã ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của quảng cáo mà người nào đó đã nhấp vào trước đó)
 • Mức độ liên quan của quảng cáo đối với tìm kiếm: Văn bản quảng cáo của bạn có liên quan như thế nào đến thông tin mà một người tìm kiếm
 • Chất lượng của trang đích: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

Lý do chất lượng quảng cáo quan trọng

Các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo được sử dụng theo một vài cách khác nhau và có thể ảnh hưởng đến những điều sau:
 • Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo: Có các thành phần chất lượng tốt hơn thường giúp quảng cáo của bạn tham gia vào phiên đấu giá dễ dàng hơn và ít tốn chi phí hơn. Đo lường chất lượng quảng cáo của chúng tôi cũng giúp xác định liệu quảng cáo của bạn có hoàn toàn đủ điều kiện để xuất hiện hay không.
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường có thể dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi quảng cáo của bạn có chất lượng cao hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn, có nghĩa là chúng có thể hiển thị cao hơn trên trang.
 • Ước tính giá thầu vị trí quảng cáo của từ khóa: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường đi liền với ước tính giá thầu trang đầu tiên thấp hơn, ước tính giá thầu đầu trang và ước tính giá thầu vị trí đầu tiên. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều khả năng đưa quảng cáo của mình lên trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm với giá thầu thấp hơn khi quảng cáo có các thành phần chất lượng cao (CTR dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích).
 • Tính đủ điều kiện đối với tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: Xếp hạng quảng cáo xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với các tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác như liên kết trang web hay không.
Tóm lại, quảng cáo có chất lượng cao hơn thường dẫn đến chi phí thấp hơn cũng như vị trí quảng cáo tốt hơn và thành công hơn với quảng cáo. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng—nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google—khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm. 

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.