Giới thiệu về vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo

Vị trí quảng cáo là thứ tự mà trong đó quảng cáo của bạn hiển thị trên trang. Ví dụ: vị trí quảng cáo là "1" có nghĩa quảng cáo của bạn có vị trí cao nhất trên trang so với các quảng cáo khác cùng loại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là quảng cáo của bạn ở phía trên kết quả tìm kiếm. Nếu không có quảng cáo nào phía trên kết quả tìm kiếm thì điều đó có nghĩa quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên được hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nói chung, quảng cáo xuất hiện cao hơn trên trang là điều tốt, vì nhiều khả năng sẽ có nhiều khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn hơn.

Quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang kết quả tìm kiếm. Bạn có thể tìm hiểu về cách quảng cáo của bạn được xếp chồng bằng cách kiểm tra vị trí trung bình.

Trước khi bắt đầu

Hãy lưu ý rằng "vị trí trung bình" là một chỉ số thích hợp nhất để kiểm tra tiến trình của bạn trên Mạng tìm kiếm. Vì tính đa dạng của các trang web trên Mạng hiển thị, vị trí trung bình có thể ít hữu ích hơn để tối ưu hóa cho hiệu suất hiển thị.

Cách xác định vị trí quảng cáo

Elements of Ad Rank

Đấu giá quảng cáo là cách Google quyết định quảng cáo nào hiển thị và cách quảng cáo được đặt vào vị trí. 

AdWords tính Xếp hạng quảng cáo cho mọi quảng cáo trong phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo xác định vị trí quảng cáo của bạn và xác định xem liệu quảng cáo có hoàn toàn đủ điều kiện để hiển thị hay không. Nói chung, quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo cao nhất sẽ hiển thị ở vị trí trên cùng và quảng cáo có xếp hạng cao thứ hai hiển thị ở vị trí thứ hai (giả sử các quảng cáo đều đạt ngưỡng tương ứng) và tiếp tục như vậy. Ở cấp độ cao, hãy xem xét 5 yếu tố của Xếp hạng quảng cáo:

 1. Giá thầu của bạn - Khi đặt giá thầu, bạn cho AdWords biết số tiền tối đa bạn sẵn lòng trả cho một nhấp chuột lên quảng cáo của bạn. Số tiền thực tế cuối cùng bạn phải trả thường ít hơn và bạn có thể thay đổi giá thầu của mình bất cứ lúc nào.
 2. Chất lượng quảng cáo và trang đích của bạn - AdWords cũng xem xét mức độ liên quan và hữu ích của quảng cáo và trang web mà quảng cáo liên kết với người sẽ xem nó. Đánh giá của chúng tôi về chất lượng quảng cáo của bạn được tóm tắt trong Điểm chất lượng, mà bạn có thể theo dõi—và tìm cách cải thiện—trong tài khoản AdWords của mình.
 3. Ngưỡng Xếp hạng quảng cáo - Để giúp đảm bảo quảng cáo có chất lượng cao, chúng tôi đã đặt các ngưỡng tối thiểu mà quảng cáo phải đạt được để hiển thị ở một vị trí quảng cáo cụ thể.
 4. Bối cảnh tìm kiếm của người đó - Ngữ cảnh cũng quan trọng với đấu giá quảng cáo. Khi tính Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi xem xét các cụm từ tìm kiếm mà người đó đã nhập, vị trí của người đó vào thời điểm tìm kiếm, loại thiết bị họ đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động hoặc máy tính để bàn), thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính người dùng khác.
 5. Tác động dự kiến từ các tiện ích quảng cáo của bạn và các định dạng quảng cáo khác - Khi bạn tạo quảng cáo, bạn có tùy chọn để thêm thông tin bổ sung cho quảng cáo của mình, như số điện thoại hoặc thêm liên kết đến các trang cụ thể trên trang web của bạn. Những thông tin này được gọi là tiện ích mở rộng quảng cáo. AdWords ước tính mức độ ảnh hưởng của các tiện ích và các định dạng quảng cáo khác bạn sử dụng đối với hiệu suất quảng cáo của bạn.

Ví dụ

Giả sử năm nhà quảng cáo đang cạnh tranh cho tối đa bốn vị trí quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Xếp hạng quảng cáo tương ứng của mỗi nhà quảng cáo là 80, 50, 30, 10 và 5 chẳng hạn.

Nếu giả sử Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm là 40, thì chỉ có hai nhà quảng cáo đầu tiên (với Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vượt qua ngưỡng tối thiểu và hiển thị phía trên kết quả tìm kiếm.

Nếu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu cần thiết để hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm là 8, thì hai trong số ba nhà quảng cáo còn lại (với Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) sẽ hiển thị bên dưới trong kết quả tìm kiếm. Nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 5 không đáp ứng Xếp hạng quảng cáo tối thiểu và do đó sẽ không hiển thị.

Theo kết quả chỉ số Vị trí trung bình, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 80 (ở vị trí đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 1, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 50 (ở vị trí thứ hai phía trên kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 2, nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 30 (ở vị trí đầu tiên bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 3 và nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo 10 (ở vị trí thứ hai bên dưới trong kết quả tìm kiếm) sẽ có được vị trí 4. Do đó, "Vị trí" là thứ tự của nhà quảng cáo trong phiên đấu giá, không phải vị trí cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Vì vậy, mặc dù hai trong số bốn vị trí quảng cáo có sẵn phía trên kết quả tìm kiếm (các vị trí ngay bên dưới các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 80 và 50) vẫn trống, hai nhà quảng cáo tiếp theo trong bảng xếp hạng (các nhà quảng cáo có Xếp hạng quảng cáo là 30 và 10) nhận các vị trí 3 và 4 theo kết quả Vị trí trung bình.

Để cải thiện vị trí quảng cáo của bạn, bạn có thể:

 • Tăng giá thầu của bạn
 • Cải thiện chất lượng quảng cáo và trải nghiệm trang đích của bạn

Quảng cáo tốt hơn có nghĩa là Xếp hạng quảng cáo tốt hơn

Mỗi lần người nào đó thực hiện một tìm kiếm kích hoạt quảng cáo cạnh tranh trong phiên đấu giá, chúng tôi sẽ tính Xếp hạng quảng cáo. Tính toán này kết hợp giá thầu của bạn, chỉ số tỷ lệ nhấp dự kiến tại thời điểm đấu giá, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích, trong số các yếu tố khác. Để xác định các thành phần chất lượng tại thời điểm đấu giá, chúng tôi xem xét một số yếu tố khác. Bằng cách cải thiện các yếu tố sau, bạn có thể giúp cải thiện các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo:
 • Tỷ lệ nhấp dự kiến của quảng cáo: Điều này một phần dựa trên số nhấp chuột và số lần hiển thị trước đây của quảng cáo (điều chỉnh cho các yếu tố như vị trí quảng cáo, tiện ích và các định dạng khác có thể đã ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của quảng cáo mà người nào đó đã nhấp vào trước đó)
 • Mức độ liên quan của quảng cáo đối với tìm kiếm: Quảng cáo của bạn có liên quan như thế nào đến thông tin mà một người tìm kiếm
 • Chất lượng của trang đích: Trang của bạn có liên quan, rõ ràng và dễ điều hướng như thế nào

Lý do chất lượng quảng cáo quan trọng

Các thành phần chất lượng của Xếp hạng quảng cáo được sử dụng theo một vài cách khác nhau và có thể ảnh hưởng đến những điều sau:
 • Tính đủ điều kiện tham gia đấu giá quảng cáo: Các số đo chất lượng quảng cáo của chúng tôi giúp xác định các ngưỡng Xếp hạng quảng cáo cho quảng cáo của bạn và do đó, xác định xem quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện hay không.
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường có thể dẫn đến CPC thấp hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả ít hơn cho mỗi nhấp chuột khi quảng cáo của bạn có chất lượng cao hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Quảng cáo có chất lượng cao hơn thường dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn, có nghĩa là chúng có thể hiển thị cao hơn trên trang.
 • Tính đủ điều kiện đối với tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác: Xếp hạng quảng cáo xác định quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để được hiển thị với các tiện ích quảng cáo và các định dạng quảng cáo khác như liên kết trang web hay không.
Tóm lại, quảng cáo có chất lượng cao hơn thường dẫn đến chi phí thấp hơn cũng như vị trí quảng cáo tốt hơn và thành công hơn với quảng cáo. Hệ thống AdWords hoạt động tốt nhất cho mọi đối tượng—nhà quảng cáo, khách hàng, nhà xuất bản và Google—khi những quảng cáo chúng tôi hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng đang tìm kiếm. 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?