Pozice a hodnocení reklamy

Pozice reklamy určuje, kde na stránce se vaše reklama zobrazí. Pozice 1 například znamená, že reklama se na stránce zobrazí jako první. Obecně je dobré dosáhnout vysoké pozice reklamy, protože je pravděpodobnější, že reklamu uvidí více zákazníků. Reklamy se zobrazují v horní nebo spodní části stránky s výsledky vyhledávání a také vedle výsledků vyhledávání.

Jak se určuje pozice reklamy

Elements of Ad Rank

Pozici reklamy určuje hodnocení reklamy v aukci. Hodnocení reklamy je skóre vycházející z nabídky a skóre kvality. Pokud používáte nabídku ceny za proklik (CPC), představuje nabídka nejvyšší částku, kterou jste ochotni zaplatit za každé kliknutí na vaši reklamu. Skóre kvality vyjadřuje užitečnost a relevanci klíčového slova, textu reklamy a vstupní stránky ve vztahu k tomu, co uživatel vyhledává. Pokud používáte rozšíření, jako jsou například odkazy na podstránky, je očekávaný účinek těchto rozšíření zohledněn ve vašem hodnocení reklamy. To znamená, že pokud mají dvě reklamy, které si navzájem konkurují, stejnou nabídku a kvalitu, zobrazí se reklama s lepším očekávaným účinkem rozšíření na vyšší pozici než druhá reklama.

Chcete-li pozici reklamy zlepšit, můžete zvýšit nabídku nebo se zaměřit na zlepšení skóre kvality. Další informace o skóre kvality a o tom, jak optimalizovat pozici reklamy, naleznete níže v části Další postup.

Základy AdWords

Aukce: Jak Google rozhoduje o tom, které reklamy se zobrazí a v jakém pořadí

Důležité poznámky

Průměrná pozice nemusí být příliš vhodná při optimalizaci výkonu v reklamní síti Google vzhledem k různorodosti webů v této síti. Chcete-li měřit výkon v reklamní síti, doporučujeme vám zaměřit se na metriky, jako je počet konverzí nebo návratnost investic. Další informace o hodnocení výkonu reklam v reklamní síti

Střídání zobrazování reklam na stránkách s výsledky vyhledávání

Google search results page

Reklamy se na stránkách s výsledky vyhledávání střídají na základě hodnocení. Reklama s nejvyšším hodnocením se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání na prvním vhodném místě. Pod ní se zobrazí reklama s druhým nejvyšším hodnocením a tak dále až do konce stránky.

Když zákazník v prohlížeči přejde na stránky s výsledky vyhledávání, které jsou další v pořadí (například kliknutím na odkaz Další zobrazí následující stránky s výsledky vyhledávání), řídí se zobrazování reklam obvykle dvěma pravidly:

  • Nejlepší umístění (v horní části stránky): Všechny reklamy s vysokým hodnocením se mohou zobrazit na nejvyšších pozicích za předpokladu, že překročí určité skóre kvality a limit nabídky ceny za proklik (CPC). Na každé stránce se mohou v nejlepších umístěních zobrazit až tři reklamy.
  • Jiné umístění (po straně nebo dole na stránce): Strana a spodní část stránky s výsledky vyhledávání jsou ve statistikách AdWords vedeny pod položkou Jiné. Lze sem umístit až osm reklam. Po straně či dole na stránce se obvykle mohou zobrazit pouze reklamy, které se dosud v umístěních po straně či dole nezobrazily. Pokud se například reklama zobrazila po straně první stránky, již se nezobrazí po straně druhé ani žádné další stránky.

Zde je příklad, který vám přiblíží, jak se reklamy střídají na stránkách s výsledky vyhledávání.

Na určitý vyhledávací dotaz je možné zobrazit reklamy 1–25. Reklamy 1–7 splňují kriteria pro zobrazení v nejlepších umístěních. Reklamy pak mohou být na stránce seřazeny takto:

 

Stránka Nejlepší umístění Jiné umístění
Stránka 1 Reklamy 1–3 Reklamy 4–11
Stránka 2 Reklamy 1, 2, 4 Reklamy 3, 12–18
Stránka 3 Reklamy 1, 2, 5 Reklamy 19–25

Poznámka

Skóre kvality a limitní hodnoty se u každé stránky vždy přepočítávají. Reklamy se proto mohou zobrazit na jedné stránce nahoře a na následující stránce na místě označeném jako Jiné (nebo se mohou zobrazit na místě označeném jako Jiné na jedné stránce a nahoře na následující stránce). Reklama může být obvykle na místě označeném jako Jiné zobrazena pouze jednou. Na následujících stránkách se již na stejném místě nezobrazí.

Kde hledat průměrnou pozici reklamy

Průměrnou pozici reklamy snadno zjistíte v účtu AdWords. Zde uvádíme postup, jak zobrazit průměrnou pozici:

  1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese http://adwords.google.cz.
  2. V horní části klikněte na kartu Kampaně.
  3. V tabulce statistik vyhledejte sloupec Prům. pozic Pokud se tento sloupec v tabulce nezobrazuje, můžete ho přidat kliknutím na tlačítko Sloupce umístěné na panelu nástrojů nad tabulkou statistik.
Average ad position

Průměrnou pozici podle reklamy nebo klíčového slova zobrazíte kliknutím na kartu Reklamy nebo Klíčová slova. Pokud chcete zjistit, jak často se vaše reklamy zobrazily v horní části stránky, na okraji stránky nebo v její spodní části, proveďte segmentaci údajů.

Další postup: