Pozice a hodnocení reklamy

Pozice reklamy určuje pořadí reklam na stránce. Pozice reklamy „1“ například znamená, že vaše reklama má na stránce v porovnání s ostatními reklamami téhož typu nejvyšší pozici. Nemusí to nutně znamenat, že se vaše reklama zobrazí nad výsledky vyhledávání. Pokud nad výsledky vyhledávání žádné reklamy nejsou, znamená to, že vaše reklama bude tou první, která se zobrazí pod výsledky vyhledávání. Obecně je dobré, pokud se reklama na stránce zobrazuje na vyšší pozici, protože je větší šance, že ji uvidí více zákazníků.

Reklamy se na stránce zobrazují nad nebo pod výsledky vyhledávání. Chcete-li zjistit, jak si vaše reklamy vedou v porovnání s konkurencí, podívejte se na jejich průměrnou pozici.

Než začnete

Průměrná pozice je nejvhodnější metrikou v případě, když chcete své výsledky sledovat ve Vyhledávací síti. K optimalizaci výkonu v Obsahové síti se příliš nehodí, protože weby v této síti jsou velmi různorodé.

Jak se určuje pozice reklamy

Elements of Ad Rank

O tom, které reklamy se zobrazí a na jaké pozici, rozhoduje Google pomocí aukce reklam

Služba AdWords vypočítá pro každou reklamu v aukci hodnocení reklamy. Hodnocení reklamy určuje její pozici a rozhoduje o tom, zda se reklama vůbec může zobrazit. Obecně platí, že reklama s nejvyšším hodnocením reklamy se zobrazí na nejvyšší pozici, reklama s druhým nejvyšším hodnocením se zobrazí na druhé nejvyšší pozici (za předpokladu, že reklamy splní příslušný limit) a tak dále. Globálně se na hodnocení reklamy můžete dívat jako na kombinaci pěti faktorů:

 1. Vaše cenová nabídka – nastavíte-li nabídku, sdělujete tím systému AdWords, kolik jste maximálně ochotni zaplatit za kliknutí na svou reklamu. Ve skutečnosti však často zaplatíte méně. Nabídku navíc můžete kdykoli změnit.
 2. Kvalita vašich reklam a vstupní stránky – systém AdWords zohledňuje také to, nakolik je vaše reklama a web, na který odkazuje, užitečný pro uživatele, kterému se reklama zobrazí. Naše hodnocení kvality reklamy je shrnuto ve skóre kvality. To můžete monitorovat (a snažit se je zlepšovat) v účtu AdWords.
 3. Limity hodnocení reklamy – abychom pomohli zajistit vysokou kvalitu reklam, určujeme minimální limity, které musí reklama překročit, aby se zobrazila na konkrétní pozici.
 4. Kontext vyhledávání uživatele – při aukci reklam záleží na kontextu. Výpočet hodnocení reklamy zohledňuje vyhledávací dotazy, které uživatel zadal, polohu daného uživatele v době zadání, typ zařízení, které použil (např. mobil či počítač), čas vyhledávání, povahu vyhledávacích dotazů, ostatní reklamy a výsledky vyhledávání zobrazené na stránce, stejně jako další uživatelské signály a atributy.
 5. Očekávaný dopad rozšíření reklamy a dalších formátů reklamy – když vytvoříte reklamu, máte možnost přidat k ní další informace jako například telefonní číslo nebo další odkazy na konkrétní stránky svého webu. Říkáme tomu rozšíření reklamy. Systém AdWords odhaduje, jaký dopad bude mít použití těchto rozšíření a dalších formátů reklamy na výkon příslušné reklamy.

Příklad

Předpokládejme, že o pozice reklamy nad výsledky vyhledávání, které jsou na stránce s výsledky vyhledávání Google maximálně čtyři, soupeří pět inzerentů. Každý z inzerentů dosáhl na určité hodnocení reklamy, řekněme: 80, 50, 30, 10, a 5.

Pokud je minimální hodnocení reklamy nutné k zobrazení nad výsledky vyhledávání například 40, zobrazí se nad výsledky vyhledávání pouze reklamy prvních dvou inzerentů (s hodnocením reklamy 80 a 50), protože limit překračují.

Pokud má minimální hodnocení reklamy pro zobrazení pod výsledky vyhledávání hodnotu 8, zobrazí se pod výsledky vyhledávání reklamy dvou ze tří zbývajících inzerentů (s hodnocením reklamy 30 a 10). Inzerent s hodnocením reklamy 5 nesplňuje limit minimálního hodnocení reklamy a jeho reklama se nezobrazí vůbec.

Pro účely metriky Průměrná pozice platí, že inzerent s hodnocením reklamy 80 (na první pozici nad výsledky vyhledávání) získá pozici 1, inzerent s hodnocením reklamy 50 (na druhé pozici nad výsledky vyhledávání) získá pozici 2, inzerent s hodnocením reklamy 30 (na první pozici pod výsledky vyhledávání) získá pozici 3 a inzerent s hodnocením reklamy 10 (na druhé pozici pod výsledky vyhledávání) získá pozici 4. „Pozice“ tak odpovídá pořadí inzerenta v aukci, nikoli konkrétnímu umístění reklamy na stránce s výsledky vyhledávání. Takže ačkoli dvě ze čtyř pozic reklamy nad výsledky vyhledávání (tedy pozice následující bezprostředně za inzerenty s hodnocením reklamy 80 a 50) zůstaly prázdné, získají v rámci metriky Průměrná pozice zbylí dva hodnocení inzerenti (inzerenti s hodnocením reklamy 30 a 10) pozice 3 a 4.

Chcete-li zlepšit pozici své reklamy, můžete:

 • zvýšit cenovou nabídku,
 • zlepšit kvalitu vašich reklam a dojem z vaší vstupní stránky.

Kvalitnější reklamy získávají lepší hodnocení

Hodnocení reklamy se počítá pokaždé, když někdo zadá vyhledávací dotaz, který spustí reklamu soutěžící v aukci. Tento výpočet zohledňuje kromě jiných faktorů také vaši cenovou nabídku a měření očekávané CTR v době aukce, relevanci reklamy a dojem z vaší vstupní stránky. Při určování aspektů kvality v okamžiku aukce přihlížíme k celé řadě různých faktorů. Kvalitativní složky hodnocení reklamy můžete zvýšit vylepšením těchto faktorů:
 • Očekávaná míra prokliku reklamy: Tento faktor částečně vychází z počtu kliknutí a zobrazení, která reklama v minulosti získala (po úpravě o různé faktory, které mohly ovlivnit viditelnost reklamy, na niž uživatel dříve klikl. Jde například o pozici reklamy, rozšíření a další formáty).
 • Relevance vaší reklamy vzhledem k vyhledávacímu dotazu: Nakolik je vaše reklama relevantní ve vztahu k tomu, co daný uživatel vyhledává
 • Kvalita vstupní stránky: Udává, jak relevantní a transparentní je daná stránka a jak snadnou navigaci nabízí.

Proč je kvalita reklamy důležitá

Kvalitativní složky hodnocení reklamy se využívají několika způsoby a mohou mít dopad na tyto skutečnosti:
 • Vhodnost pro aukci reklam: Naše měřítka kvality reklam pomáhají určit limity hodnocení vaší reklamy a rozhodují tak o tom, zda se vaše reklama vůbec kvalifikuje k zobrazení.
 • Skutečná cena za proklik (CPC): Vyšší kvalita reklam může často vést ke snížení CPC. Kvalitnější reklamy tedy za proklik platí méně.
 • Pozice reklamy: Vyšší kvalita reklam často zlepšuje jejich pozici, takže se na stránce mohou zobrazovat výše.
 • Způsobilost k zobrazení rozšíření a dalších formátů reklam: Hodnocení reklamy určuje, zda se reklama může zobrazit s rozšířeními reklam a dalšími formáty reklamy, jako jsou například odkazy na podstránky.
Stručně řečeno, vyšší kvalita reklam obvykle snižuje náklady a zlepšuje pozici reklam, čímž posiluje jejich šance na úspěch. Systém AdWords přináší nejlepší výsledky všem – inzerentům, zákazníkům, majitelům stránek i společnosti Google – pokud jsou zobrazované reklamy relevantní a velmi přesně odpovídají tomu, co zákazníci hledají. 
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?