Pozice a hodnocení reklamy

Pozice reklamy určuje, kde na stránce se vaše reklama zobrazí. Pozice 1 například znamená, že reklama se na stránce zobrazí jako první. Obecně je dobré, pokud se reklama na stránce zobrazuje na vyšší pozici, protože je pravděpodobnější, že ji uvidí více zákazníků. Reklamy se zobrazují v horní nebo spodní části stránky s výsledky vyhledávání a také vedle výsledků vyhledávání.

Jak se určuje pozice reklamy

Elements of Ad Rank

Pozice reklamy se určuje podle hodnocení reklamy v aukci. Hodnocení reklamy je skóre, které vzniká kombinací nabídky, složek skóre kvality (očekávaná míra prokliku, relevance reklamy a dojem ze vstupní stránky) a očekávaného účinku rozšíření a dalších formátů reklamy. Pokud používáte nabídku ceny za proklik (CPC), představuje nabídka nejvyšší částku, kterou jste ochotni zaplatit za každé kliknutí na vaši reklamu. Kvalitativní složky hodnocení reklamy vyjadřují míru kvality textu reklamy a vstupní stránku reklamy v kontextu toho, co uživatel vyhledává.

Pokud používáte rozšíření , jako například odkazy na podstránky, je očekávaný účinek těchto rozšíření zohledněn ve vašem hodnocení reklamy. To znamená, že pokud mají dvě reklamy, které si navzájem konkurují, stejnou nabídku a kvalitu, zobrazí se reklama s lepším očekávaným účinkem rozšíření na vyšší pozici než druhá reklama.

Chcete-li zlepšit pozici své reklamy, můžete zvýšit nabídku nebo se zaměřit na zvýšení kvality reklam. Další informace o tom, jak optimalizovat pozici reklamy zvýšením její kvality, naleznete v části Další postup na konci tohoto článku.

Základy AdWords

Aukce: Jak Google rozhoduje o tom, jaké reklamy se zobrazí a v jakém pořadí

Důležité poznámky

Průměrná pozice nemusí být příliš vhodná při optimalizaci výkonu v Obsahové síti Google vzhledem k různorodosti webů v této síti. Chcete-li měřit výkon v Obsahové síti, doporučujeme vám zaměřit se na metriky, jako je počet konverzí nebo návratnost investic. Další informace o hodnocení výkonu reklam v Obsahové síti

Střídání zobrazování reklam na stránkách s výsledky vyhledávání

Google search results page

Reklamy se na stránkách s výsledky vyhledávání střídají na základě hodnocení. Reklama s nejvyšším hodnocením se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání na prvním vhodném místě. Pod ní se zobrazí reklama s druhým nejvyšším hodnocením a tak dále až do konce stránky.

Když zákazník v prohlížeči přejde na stránky s výsledky vyhledávání, které jsou další v pořadí (například kliknutím na odkaz Další zobrazí následující stránky s výsledky vyhledávání), řídí se zobrazování reklam obvykle dvěma pravidly:

  • Nejlepší umístění (v horní části stránky): Na nejvyšších pozicích se mohou zobrazovat všechny reklamy s vysokým hodnocením, pokud překročí určitou hranici hodnocení reklamy. Na každé stránce se mohou v nejlepších umístěních zobrazit až tři reklamy.
  • Jiné umístění (vedle výsledků vyhledávání nebo ve spodní části stránky): Oblasti vedle výsledků vyhledávání a ve spodní části stránky s výsledky vyhledávání jsou ve statistikách služby AdWords vedeny pod označeném Jiné . Lze sem umístit až osm reklam. Vedle výsledků vyhledávání či ve spodní části stránky se obvykle mohou zobrazit pouze reklamy, které se dosud v těchto umístěních nezobrazily. Pokud se například reklama zobrazila vedle výsledků vyhledávání na první stránce, nezobrazí se již v tomto umístění na druhé ani na žádné další stránce.

Kde najít průměrnou pozici reklamy

Průměrnou pozici reklamy snadno zjistíte v účtu AdWords. Zde uvádíme postup, jak zobrazit průměrnou pozici :

  1. Přihlaste se k účtu AdWords na adrese http://adwords.google.cz .
  2. V horní části stránky klikněte na kartu Kampaně .
  3. V tabulce statistik vyhledejte sloupec Prům. pozice . Pokud se tento sloupec v tabulce nezobrazuje, můžete jej přidat kliknutím na tlačítko Sloupce , které se nachází na panelu nástrojů nad tabulkou statistik.
Average ad position

Průměrnou pozici podle reklamy nebo klíčového slova zobrazíte kliknutím na kartu Reklamy nebo Klíčová slova . Pokud chcete zjistit, jak často se vaše reklamy zobrazily v horní části stránky, vedle výsledků vyhledávání nebo ve spodní části stránky, proveďte  segmentaci údajů .

Další postup:

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
  • Zcela neužitečný
  • Nepříliš užitečný
  • Poměrně užitečný
  • Velmi užitečný
  • Mimořádně užitečný