Đăng nhập vào AdWords

Having trouble signing in? Check out these common sign in issues.
Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản AdWords bằng địa chỉ email Tài khoản Google hoặc tên người dùng Gmail của bạn tại http://adwords.google.com.vn.

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn

Để đăng nhập vào AdWords:

  1. Chuyển đến trang chủ AdWords tại http://adwords.google.com.vn.
  2. Nhập địa chỉ email Tài khoản Google hoặc tên người dùng Gmail của bạn trong trường Email.
  3. Nhập mật khẩu của bạn trong trường Mật khẩu.
  4. Nhấp vào Đăng nhập.
Truy cập AdWords

Khôi phục tên người dùng hoặc mật khẩu đã quên

Nếu bạn quên tên người dùng hoặc mật khẩu, bạn có thể sử dụng trình gỡ rối Tài khoản Google để giúp khôi phục tên người dùng hoặc mật khẩu.

Nếu chủ sở hữu tài khoản trước đó đã rời khỏi công ty của bạn

Nếu ai đó từng điều hành tài khoản AdWords của bạn đã rời khỏi công ty và bạn không còn có thể truy cập vào tài khoản AdWords nữa, hãy điền vào biểu mẫu mất tài khoản. Để xác minh rằng bạn là chủ sở hữu tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi tiết nhất định, chẳng hạn như thông tin thanh toán mới nhất của bạn hoặc ID khách hàng AdWords.

Tự động đăng nhập

Bạn đang tìm cách đăng nhập dễ dàng hơn? Nếu bạn không muốn nhập tên người dùng và mật khẩu mỗi khi bạn muốn truy cập vào tài khoản AdWords của mình, hãy chọn hộp bên cạnh "Duy trì trạng thái đăng nhập" bên dưới trường Mật khẩu trên trang chủ AdWords. Bạn sẽ không được yêu cầu nhập mật khẩu trong 30 ngày trừ khi bạn xóa cookie của trình duyệt.

Đăng nhập bằng nhiều tài khoản

Mặc dù bạn không thể sử dụng đăng nhập nhiều tài khoản với Google AdWords, nhưng bạn có thể đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc nếu bạn sử dụng hai trình duyệt khác nhau hoặc cửa số duyệt riêng tư (chẳng hạn như cửa sổ ẩn danh trong Google Chrome).

Để đăng nhập vào nhiều tài khoản, hãy mở một cửa sổ trình duyệt thông thường và đăng nhập vào tài khoản đầu tiên của bạn. Sau đó, mở cửa sổ ẩn danh và đăng nhập bằng tài khoản thứ hai của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập vào bất kỳ sản phẩm nào bạn sử dụng với tài khoản đầu tiên trong cửa sổ trình duyệt thông thường và bạn có thể truy cập vào bất kỳ sản phẩm nào bạn sử dụng với tài khoản thứ hai trong cửa sổ ẩn danh.

Đăng nhập bằng tên người dùng thay thế

Nếu bạn đã thêm địa chỉ email thay thế vào Tài khoản Google của mình, bạn có thể sử dụng địa chỉ email thay thế đó để đăng nhập vào AdWords. Mật khẩu sẽ tương tự như địa chỉ email chính của bạn.

Mẹo

  • Bởi vì Tài khoản Google của bạn cho phép truy cập vào hầu hết các sản phẩm của Google, chúng tôi khuyên bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.
  • Giống như bạn cố gắng tách biệt cuộc sống công việc với cuộc sống cá nhân, có các lợi thế khi tạo Tài khoản Goolge riêng biệt cho hoạt động kinh doanh và hoạt động cá nhân của bạn.
Nếu bạn không có số điện thoại khôi phục trong hồ sơ hoặc nếu số điện thoại đã hết hạn, chúng tôi khuyên bạn nên thêm số điện thoại vào tài khoản để giúp nhận được quyền truy cập trong trường hợp bạn quên đăng nhập của mình. Số điện thoại di động là cách dễ dàng để giúp khôi phục quyền truy cập tài khoản của bạn. Đọc thêm hoặc tìm hiểu cách cập nhật số điện thoại di động của bạn.