Tab Trang chủ

Tab Trang chủ AdWords cho phép bạn xem thông tin về tài khoản quan trọng nhất đối với bạn. Bạn có thể tùy chỉnh tab bằng cách chọn mô-đun hiệu suất mà bạn muốn xem. Thiết lập cảnh báo tùy chỉnh và bộ lọc để theo dõi hiệu suất chi tiết hơn.

Cách thiết lập tab Trang chủ của bạn

Chúng tôi đã thiết lập một vài bộ lọc để bạn bắt ầu, nhưng bạn có thể thiết lập cảnh bảo tùy chỉnhbộ lọc đã lưu cho tài khoản của bạn để bạn có thể tùy chỉnh thêm tab Trang chủ của mình. Những cảnh báo và bộ lọc này cung cấp cho bạn quyền truy cập dễ dàng vào các từ khóa và chiến dịch quan trọng nhất của bạn, cũng như các sự kiện tài khoản quan trọng, chẳng hạn như khi bạn đạt đến ngân sách hàng ngày hoặc trải qua sự sụt giảm lưu lượng truy cập đáng kể.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn xem từ khóa nào nhận được hiển thị (nghĩa là quảng cáo của bạn hiển thị khi ai đó tìm kiếm trên từ khóa) nhưng không nhận được nhấp chuột. Bạn có thể tạo bộ lọc để hiển thị bất kỳ từ khóa nào có ít nhất 20 lần hiển thị nhưng không có nhấp chuột nào. Khi bạn lưu bộ lọc đó, bạn sẽ có thể thêm bộ lọc vào tab Trang chủ và kiểm tra ngay trên các từ khóa đó mỗi lần bạn đăng nhập.

Bạn cũng có thể sử dụng "liên kết Tùy chỉnh mô-đun" ở phía trên cùng bên trái của trang Trang chủ. Bằng cách nhấp vào liên kết này, bạn sẽ có thể thêm hoặc xóa bộ lọc và thay đổi cách bạn xem Tab Trang chủ. Thử kéo và thả hoặc thu hẹp và mở rộng, các cửa sổ bạn muốn xem, để chỉnh sửa thêm chế độ xem tab Trang chủ.

Tab Trang chủ có các tính năng giúp bạn theo dõi hiệu suất

  • Biểu đồ: Bạn sẽ tìm thấy biểu đồ hiệu suất ở đầu tab để giúp bạn nhanh chóng xác định các thay đổi về hiệu suất. Bạn có thể so sánh hiệu suất trong hai phạm vị ngày hoặc giữa các số liệu khác nhau. Performance graph
  • Mô-đun hiệu suất từ khóa: Có nhiều mô-đun hiệu suất từ khóa trên tab để bạn bắt đầu, nhưng bạn cũng có thể xác định giới hạn "có hiệu suất tốt nhất" hoặc "có hiệu suất kém nhất" bằng cách tạo các bộ lọc đã lưu. Keyword Performance
  • Theo dõi các chiến dịch cụ thể: Bạn vẫn có thể chọn các chiến dịch để theo dõi bằng cách thiết lập các bộ lọc đã lưu cho các chiến dịch mà bạn muốn theo dõi. Đảm bảo nhấp vào hộp kiểm để lưu bộ lọc để bộ lọc đó sẵn có dưới dạng phần trên tab của bạn. Select modules

Truy cập tab Trang chủ trên thiết bị di động của bạn

Bạn có thể truy cập thông tin trên tab Trang chủ từ thiết bị di động của mình bằng cách truy cập AdWords trên trình duyệt của điện thoại của bạn. Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với những gì bạn đã tạo trên tab Trang chủ, chẳng hạn như bộ lọc và cảnh báo, những thay đổi đó sẽ hiển thị trên điện thoại di động của bạn.

  • Nếu bạn sử dụng thiết bị di động tương thích, chúng tôi sẽ tự động chuyển hướng bạn đến AdWords cho di động.
  • Nếu bạn có tài khoản MCC, bạn sẽ được đưa đến phiên bản AdWords cho máy tính để bàn.

Các bước tiếp theo