Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Liên kết Google Analytics và AdWords

Liên kết thuộc tính Google Analytics với tài khoản AdWords của bạn có thể giúp bạn phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web của mình sau lần hiển thị hoặc nhấp vào quảng cáo. Thông tin này có thể cho biết lưu lượng truy cập trang web hoặc doanh thu của bạn đến từ AdWords là bao nhiêu, đồng thời giúp bạn cải thiện quảng cáo và trang web của mình.

Liên kết các tài khoản cho phép bạn nhập mục tiêu và giao dịch Google Analytics, xem dữ liệu Google Analytics trong báo cáo AdWords của bạnnhập đối tượng tiếp thị lại trên Analytics. Bạn cũng sẽ thấy dữ liệu AdWords trong báo cáo Analytics của mình.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách liên kết các tài khoản của bạn hoặc cách chỉnh sửa hoặc hủy liên kết thuộc tính của Google Analytics. 

Trước khi bắt đầu

Để liên kết AdWords và Google Analytics hoặc hủy liên kết hay chỉnh sửa liên kết của bạn, bạn cần sử dụng Tài khoản Google có các quyền sau đây đối với Google Analytics và AdWords:

 1. Đối với thuộc tính Google Analytics, bạn cần quyền "Chỉnh sửa".
  • Để xem các quyền của bạn, trong Google Analytics, hãy nhấp vào Quản trị ở đầu trang, chọn thuộc tính mà bạn muốn liên kết và nhấp vào Quản lý người dùng. Nếu bạn không nhìn thấy “User Management” trong cột thuộc tính, hãy hỏi quản trị viên tài khoản nếu bạn có quyền “Chỉnh sửa”.
 2. Đối với tài khoản AdWords, bạn cần quyền quản trị.
  • Để xem quyền truy cập tài khoản của bạn, hãy nhấp vào menu bánh răng () và chọn Cài đặt tài khoản. Trong menu bên trái, chọn Quyền truy cập tài khoản.

Cách liên kết AdWords và Google Analytics

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào menu bánh răng (), sau đó chọn Tài khoản đã liên kết.
 3. Trong "Google Analytics", nhấp vào Xem chi tiết. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. (Nếu bạn không nhìn thấy thuộc tính Analytics ở đây, hãy đảm bảo bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với thuộc tính đó.)
 4. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với AdWords. Chọn thuộc tính cho doanh nghiệp mà bạn quảng cáo bằng AdWords. (Bạn có thể liên kết nhiều thuộc tính.) Nếu đã liên kết một thuộc tính, bạn sẽ thấy "Chỉnh sửa" thay vì "Thiết lập liên kết".
 5. Bây giờ, bạn sẽ thấy một trong hai màn hình được mô tả dưới đây:
  • Nếu thuộc tính bạn đã chọn chỉ có một chế độ xem, bạn sẽ thấy tên của chế độ xem đó. Chọn Nhập chỉ số trang web để có thể xem dữ liệu Google Analytics trong báo cáo AdWords. (Để thêm dữ liệu này vào báo cáo của bạn, bạn cũng cần làm theo các hướng dẫn để thêm cột Google Analytics vào báo cáo AdWords của bạn.)
  • Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết. Có hai cài đặt:
   • Liên kết: Liên kết nhiều chế độ xem mà bạn muốn. Thao tác này sẽ hiển thị dữ liệu chi phí và lần nhấp trên AdWords trong Analytics và mục tiêu cũng như giao dịch trên Analytics có sẵn để nhập vào AdWords.
   • Nhập chỉ số trang web: (Được đề xuất) Chọn một chế độ xem mà bạn sẽ nhập chỉ số mức độ tương tác trang web từ đó. Mặc dù điều này là tùy chọn nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chọn một chế độ xem sẽ được sử dụng để hiển thị chỉ số mức độ tương tác trang web trong cột báo cáo Google Analytics thuộc tài khoản của bạn.
  Nếu tài khoản AdWords của bạn được tài khoản người quản lý AdWords (MCC) sử dụng và đã liên kết với thuộc tính này, bạn cũng sẽ thấy cột hiển thị chế độ xem nào được liên kết với tài khoản người quản lý đó.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể lặp lại quy trình này cho bất kỳ thuộc tính bổ sung nào bạn muốn liên kết.

Lưu ý

Khi bạn liên kết tài khoản AdWords với thuộc tính Analytics, bất cứ ai có quyền truy cập các chế độ xem bạn đã chọn trong khi liên kết sẽ có thể xem dữ liệu được nhập AdWord của bạn. Tương tự như vậy, nếu bạn chọn nhập dữ liệu Analytics (chẳng hạn như mục tiêu và giao dịch, chỉ số hoặc danh sách tiếp thị lại) vào tài khoản AdWords của mình, thì bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản AdWords đó sẽ có thể xem dữ liệu Analytics được nhập của bạn.

Dữ liệu Analytics (ví dụ: mục tiêu) phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ của AdWords khi đã được nhập vào AdWords.

Best practices: Check mark icon Các phương pháp hay nhất

Hãy đọc hướng dẫn Các phương pháp hay nhất của Google về cách cải thiện hiệu suất AdWords bằng Google Analytics.
Hiệu quả hơn khi kết hợp với nhau: Các phương pháp hay nhất của Google

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính Analytics đã liên kết

Sau khi bạn đã tạo liên kết đến một thuộc tính Analytics, bạn có thể thêm hoặc xóa chế độ xem, chỉnh sửa cài đặt hoặc hủy liên kết thuộc tính hoàn toàn. Bạn phải có quyền “Chỉnh sửa” của Analytics hoặc quyền truy cập quản trị của AdWords để chỉnh sửa hoặc xóa liên kết.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào menu bánh răng (), sau đó chọn Tài khoản đã liên kết.
 3. Trong "Google Analytics", nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa hoặc hủy liên kết.
  • Để chỉnh sửa: Tắt liên kết đến bất kỳ chế độ xem nào bạn muốn hủy liên kết hoặc thay đổi chế độ xem nào sẽ sử dụng cho chỉ số mức độ tương tác trang web.
  •  Để hủy liên kết: Nhấp vào Xóa liên kết.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn hủy liên kết thuộc tính đã liên kết trước đó, dữ liệu từ AdWords (chẳng hạn như lần nhấp, CPC, v.v) sẽ không còn hiển thị trong báo cáo Analytics. Dữ liệu phiên cho đến thời điểm bạn hủy liên kết tài khoản sẽ vẫn có sẵn. Bất kỳ phiên mới nào bắt nguồn từ lần nhấp trong các tài khoản AdWords được liên kết này sau khi bạn đã hủy liên kết sẽ xuất hiện trong báo cáo Analytics dưới dạng "(chưa được đặt)". Bất kỳ danh sách tiếp thị lại nào dựa trên liên kết cũng sẽ bị đóng lại và bất kỳ mục tiêu hoặc giao dịch nào bạn đang nhập trong AdWords từ Analytics sẽ dừng lại.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.