Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Hiểu cảnh báo và thông báo

Khi AdWords có thông tin mà chúng tôi muốn bạn thấy ngay lập tức, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo ngay trong tài khoản của bạn, tại vị trí dễ tìm thấy. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn để nhận những thông báo này bằng email.

Thông báo của AdWords thường có ba mục đích:

 • Cảnh báo cho bạn về vấn đề tiềm ẩn với việc phân phối quảng cáo hoặc thiết lập chiến dịch
 • Thông báo tính năng hoặc nội dung cập nhật mới của AdWords
 • Đề xuất cơ hội để giúp cải thiện hiệu suất chiến dịch của bạn

Ví dụ về thông báo

Thông báo quan trọng về tài khoản của bạn được chỉ định bằng tam giác màu đỏ . Những thông báo này cảnh báo cho bạn về các vấn đề quan trọng với tài khoản của bạn như liệu quảng cáo của bạn có đang chạy hay liệu thông tin thanh toán của bạn có lỗi thời hay không.

Thông báo về tính năng hoặc cập nhật hệ thống mới của AdWords được biểu thị bằng biểu tượng “thông tin” màu xanh Info_icon. Những thông báo này có thể thông báo cho bạn về các báo cáo mới có sẵn để giúp bạn theo dõi hiệu suất theo cách khác, chẳng hạn, hoặc công cụ mới có thể giúp bạn chọn từ khóa tốt hơn.

Cơ hội để cải thiện hiệu suất tài khoản của bạn được biểu thị bằng bóng đèn màu vàng Opportunities_yellow_bulb. Những đề xuất này được thiết kế phù hợp riêng cho tài khoản của bạn và thường tư vấn hành động mà bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như thêm từ khóa hoặc tùy chọn nhắm mục tiêu có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Xem thông báo trong tài khoản AdWords của bạn

Cảnh báo quan trọng nhất như những cảnh báo thông báo cho bạn rằng không có quảng cáo nào đang chạy, hiển thị trong thanh màu đỏ ở trên đầu màn hình tài khoản của bạn.

Thông báo quan trọng nhưng không cấp bách lắm được hiển thị trong thanh xem trước gần đầu màn hình của bạn. Nhấp vào “Xem tất cả” trong thanh xem trước này để xem danh sách thông báo đầy đủ của bạn.

Bạn có thể nhấp vào tùy chọn như “Xem” và “Khắc phục” để đến trang cần xử lý vấn đề hoặc nhấp vào “Tìm hiểu thêm” để đọc về vấn đề trong Trung tâm trợ giúp AdWords. Nhấp vào "Loại bỏ" để xóa thông báo khỏi danh sách.

Nếu bạn chỉ có thông báo có mức độ ưu tiên thấp hơn đang chờ xem, sẽ không có thanh xem trước nhưng bạn sẽ thấy dấu chấm than bên cạnh biểu tượng chuông gần đầu màn hình. Nhấp vào dấu chấm than để xem thông báo.

Nhận thông báo qua email

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được các thông báo cảnh báo quan trọng bằng email, chẳng hạn như vấn đề về thanh toán và quảng cáo bị từ chối, nhưng bạn cũng có thể đặt tùy chọn email để nhận các loại thông báo khác bằng email hoặc chọn không tham gia. Phải chọn tham gia ít nhất một người dùng trên mỗi tài khoản để nhận các thông báo quan trọng. Thông báo qua email sẽ được gửi đến địa chỉ email trên tài khoản AdWords.

Dưới đây là một số loại thông báo email khác nhau:

 • Cảnh báo thanh toán
 • Cảnh báo bảo trì chiến dịch
 • Bản tin
 • Nghiên cứu thị trường của Google
 • Trợ giúp và các đề xuất về hiệu suất được tùy chỉnh
 • Quảng cáo bị từ chối và cảnh báo chính sách
 • Báo cáo
 • Ưu đãi đặc biệt

Mẹo

Bạn muốn gửi thông báo email đến địa chỉ email khác hoặc đến ai đó khác mà không cấp cho họ quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn? Thêm họ vào tài khoản của bạn dưới dạng người dùng chỉ email. Tìm hiểu cách chia sẻ và quản lý các cấp truy cập tài khoản của bạn.

Để thay đổi tùy chọn thông báo email của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản.
 3. Chọn Cài đặt thông báo từ điều hướng bên cạnh.
 4. Bạn sẽ thấy bảng các loại thông báo email khác nhau mà bạn có thể nhận được. Tùy chọn thông báo của bạn ở trong cột “Email". Để thay đổi cài đặt cho loại thông báo email cụ thể, hãy nhấp vào cột “Email” để hiển thị trình đơn thả xuống cùng với các tùy chọn cài đặt của bạn. Notification settings

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.