การใช้รหัสส่งเสริมการขาย (คูปอง)

รหัสส่งเสริมการขาย (หรือเรียกว่าคูปองหรือบัตรกำนัล) จะให้เครดิตแก่บัญชีของผู้ลงโฆษณา คุณไม่สามารถขอรหัสส่งเสริมการขายได้ แต่ Google และพันธมิตรของเราจะเป็นผู้แจกรหัสส่งเสริมการขายนี้ให้ในบางโอกาส โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอบางรายการ ข้อเสนอส่วนใหญ่กำหนดว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก่อน เครดิตจึงจะแสดงในบัญชีของคุณ และโดยทั่วไป ข้อเสนอเหล่านี้จะมีให้สำหรับผู้ลงโฆษณาใหม่ที่เปิดบัญชีใหม่ คุณสามารถป้อนรหัสส่งเสริมการขายในส่วนการเรียกเก็บเงินของบัญชีใต้ไอคอนรูปเฟือง

วิธีทำงานของรหัสส่งเสริมการขาย

AdWords account with arrow 1. ป้อนรหัสส่งเสริมการขายในบัญชีของคุณก่อนวันหมดอายุ
(คุณจะยังไม่เห็นเครดิต)
Goal thermometer 2. ทำตามข้อกำหนดที่แจ้งไว้ในข้อเสนอพิเศษภายในเวลาที่ระบุ
(เช่น ใช้จ่าย 1,000 บาท ภายใน 30 วันหลังจากป้อนรหัส)
AdWords account completion 3. เครดิตจะตัดเข้าบัญชีของคุณภายใน 5 วัน
(เยี่ยม!)
 

ตัวอย่าง

 

ในบางครั้ง เราอาจมีข้อเสนอแนะนำเช่น "ใช้จ่าย 1,000 บาท รับ 2,000 บาท" เพื่อให้ได้เครดิต 2,000 บาทนั้น คุณจะต้องป้อนรหัสส่งเสริมการขายภายใน 14 วันหลังจากสร้างบัญชี และได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 บาทในบัญชีของคุณ หลังจากใช้จ่ายไป 1,000 บาทแล้ว คุณจะเห็นเครดิต 2,000 บาทปรากฏในบัญชีของคุณภายใน 5 วัน

ตำแหน่งที่จะป้อนรหัสส่งเสริมการขายของคุณ

หมายเหตุ

หลังจากป้อนรหัสส่งเสริมการขายสำเร็จแล้ว คุณจะเห็นหมายเหตุยืนยัน อย่างไรก็ตาม การยืนยันจะไม่ปรากฏในบัญชีของคุณหลังจากนั้น และเครดิตส่งเสริมการขายจะแสดงในหน้าประวัติการทำธุรกรรมของการเรียกเก็บเงินหลังจากที่คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น

หากคุณป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นครั้งแรก

การตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเองและอัตโนมัติ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords ของคุณที่ https://adwords.google.com
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง แล้วเลือกการเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกกำหนดค่าการเรียกเก็บเงิน
 3. เลือกประเทศหรือเขตแดนของที่อยู่ธุรกิจของคุณ แล้วคลิกดำเนินการต่อ Select a country
 4. ป้อนข้อมูลธุรกิจของคุณแล้วคลิกดำเนินการต่อ
 5. เลือกประเภทและรูปแบบการชำระเงิน แล้วป้อนรหัสส่งเสริมการขายของคุณโดยคลิก "ป้อนที่นี่" ในตำแหน่งที่เขียนว่า "คุณมีรหัสส่งเสริมการขายหรือไม่" ในบริเวณด้านล่างของหน้า แล้วคลิกดำเนินการต่อ Enter promotional code
 6. คลิกส่งและเปิดใช้งาน
ลองใช้เลย

การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือน

คุณต้องตั้งค่าบัญชีให้ใช้การแจ้งหนี้ก่อน จากนั้นจึงป้อนรหัสส่งเสริมการขายโดยทำตามคำแนะนำด้านล่าง ไม่เช่นนั้น รหัสส่งเสริมการขายของคุณจะใช้การไม่ได้ และจำนวนเงินดังกล่าวจะสูญเสียไปเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้การแจ้งหนี้

หากคุณเคยป้อนข้อมูลสำหรับการเรียกเก็บเงินแล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords ของคุณที่ https://adwords.google.com
 2. คลิกไอคอนรูปเฟือง และเลือกการเรียกเก็บเงิน
 3. คลิกประวัติการทำธุรกรรม
 4. คลิกการทำงานเพิ่มเติมใกล้ปุ่ม "ชำระเงิน" แล้วเลือกใช้รหัสส่งเสริมการขาย
 5. ป้อนรหัสส่งเสริมการขาย Apply a promotional code
 6. คลิกส่ง
ลองใช้เลย

วิธีที่รหัสส่งเสริมการขายทำงานร่วมกับการตั้งค่าการชำระเงินแบบต่างๆ

คุณสามารถชำระค่าใช้จ่าย AdWords ด้วยตนเอง (การชำระเงินด้วยตนเอง) ชำระอัตโนมัติ (การชำระเงินอัตโนมัติ) หรือใช้วงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน) การตั้งค่าที่คุณใช้มีผลต่อวิธีที่รหัสส่งเสริมการขายจะทำงาน สิ่งที่จำเป็นต้องทราบมีดังนี้

การชำระเงินอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ป้อนรหัสก่อนวันหมดอายุ จากนั้นก็เริ่มการโฆษณาได้เลย หลังจากที่บัญชีของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งระบุไว้ในเอกสารส่งเสริมการขายแล้ว เครดิตของคุณจะปรากฏในหน้าประวัติการทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงินภายใน 5 วันทำการ เช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 1,000 บาท ภายใน 30 วัน คุณจะต้องได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 บาท ภายใน 30 วันก่อน เครดิตจึงจะปรากฏในบัญชีของคุณ

เมื่อคุณใช้เครดิตส่งเสริมการขายของคุณหมดแล้ว เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาทั้งหมดของคุณจากรูปแบบการชำระเงินที่คุณระบุไว้ในบัญชี และเช่นเคยสำหรับ AdWords คุณสามารถหยุดการโฆษณาเมื่อใดก็ได้ โดย การหยุดแคมเปญของคุณชั่วคราว แคมเปญที่หยุดชั่วคราวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

การชำระเงินด้วยตนเอง

ถ้าคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง คุณต้องป้อนรหัสก่อนวันหมดอายุ และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งระบุไว้ในเอกสารส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 1,000 บาท ภายใน 30 วัน คุณจะต้องทำการชำระเงินด้วยตนเองอย่างน้อย 1,000 บาท และใช้จ่ายเงิน 1,000 บาทนั้นให้หมดโดยการได้รับคลิกที่มีมูลค่าเพียงพอภายใน 30 วัน หลังจากที่ใช้จ่ายเงินตามจำนวนที่จำเป็นแล้ว คุณจะเห็นเครดิตปรากฏขึ้นในหน้าประวัติการทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงินของคุณภายใน 5 วัน

ขอแนะนำให้คุณชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าข้อกำหนดเล็กน้อย เนื่องจาก AdWords อาจหยุดแสดงโฆษณาก่อนที่จะใช้เงินก้อนนั้นหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อเสนอกำหนดว่าคุณต้องใช้จ่ายครบ 1,000 บาท และคุณชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 1,000 บาทพอดี บัญชีของคุณอาจไม่ได้ใช้จ่าย 1,000 บาทนั้นจนหมดถ้าราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) ของคุณสูงกว่าเครดิตที่คุณมีเหลือ เช่น สมมติว่า CPC เฉลี่ยของคุณเป็น 12 บาท ถ้าคุณใช้จ่ายจนเหลือ 8 บาท เงิน 8 บาทนั้นจะไม่ถูกใช้จนหมด เนื่องจาก CPC ของคุณสูงกว่าเครดิตที่คุณมีอยู่

หมายเหตุ

หากมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการชำระเงิน AdWords ในประเทศของคุณ โปรดคำนึงถึง VAT ในการชำระเงินด้วย

เช่น ถ้าคุณอาศัยอยู่ในยุโรป นอกประเทศไอร์แลนด์ และสถานะ VAT ของคุณเป็น "ส่วนบุคคล" การชำระเงินของคุณอาจถูกหักเป็นจำนวน 22% สำหรับ VAT ดังนั้นถ้าการใช้จ่ายที่จำเป็นในการส่งเสริมการขายของคุณเท่ากับ 1,000 บาท คุณจะต้องชำระเงินอย่างน้อย 1,320 บาท จึงจะมีเงินอย่างน้อย 1,000 บาทในบัญชี (1,320 - 22% = 1,029.6 บาท)

ดูว่าประเทศของคุณมีการหัก VAT หรือไม่ หรือตรวจสอบสถานะภาษีของคุณในหน้าโปรไฟล์การเรียกเก็บเงิน

การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องป้อนรหัสหลังจากที่ได้ตั้งค่าให้ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนแล้วเท่านั้น จากนั้น หลังจากที่บัญชีของคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งระบุไว้ในเอกสารส่งเสริมการขายแล้ว เครดิตของคุณจะปรากฏในหน้าประวัติการทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นเครดิตสำหรับการใช้จ่ายในอนาคต หากคุณมีเครดิตมากกว่าที่คุณจะสามารถใช้ได้ภายในหนึ่งเดือน ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเครดิตส่งเสริมการขายที่ใช้ไม่หมดภายในหนึ่งเดือนจะถูกนำไปทบยอดกับเดือนถัดไป

งบประมาณ

เครดิตจะทำให้งบประมาณปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้น แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับงบประมาณที่คุณกำหนดไว้แต่เดิมเท่านั้น เช่น หากคุณกำหนดงบประมาณไว้ 8,000 บาท และคุณได้รับเครดิตส่งเสริมการขาย 2,000 บาท งบประมาณใหม่ของคุณจะเท่ากับ 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพียง 8,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากเครดิตครอบคลุม 2,000 บาทที่เพิ่มเข้ามาแล้ว

หากงบประมาณของคุณสิ้นสุดลงโดยที่คุณยังใช้เครดิตไม่หมด เครดิตที่เหลือจะถูกนำไปรวมกับงบประมาณที่เปิดใช้ครั้งต่อไป

โปรดทราบว่า

 • โดยปกติ รหัสส่งเสริมการขายจะจำกัดเพียงหนึ่งรายการต่อลูกค้าหนึ่งราย และมักจะมีให้สำหรับผู้ลงโฆษณาใหม่เท่านั้น ข้อเสนอส่วนใหญ่กำหนดให้บัญชี AdWords ผ่านเกณฑ์บางประการก่อนจึงจะได้รับเครดิต โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่มาพร้อมกับรหัสส่งเสริมการขายเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของคุณ
 • สำหรับข้อเสนอบางอย่าง เช่น "ใช้จ่ายครบ 1,000 บาท รับ 2,000 บาท" เราจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายหลังจากป้อนรหัสแล้วเท่านั้น ถ้าคุณได้ใช้จ่ายไปแล้ว 1,000 บาทก่อนที่จะป้อนรหัส เงินจำนวนนั้นจะไม่ถูกนับรวมในข้อเสนอของคุณ
 • หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการชำระเงิน เช่น เปลี่ยนจากการชำระเงินด้วยตนเองไปเป็นการชำระเงินอัตโนมัติ โปรดใช้เครดิตให้หมดก่อน เครดิตทีไม่ได้ใช้จะไม่ถูกนำไปทบรวมเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการชำระเงิน
 • เครดิตส่งเสริมการขายใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น ถ้าคุณยกเลิกบัญชีก่อนที่จะใช้เครดิตจนหมด ยอดเงินที่เหลือจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

ขั้นตอนถัดไป