Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Co byste měli vědět o kvalitě reklam

Když jde o kvalitu reklam, má se člověk pořád co učit. Proto jsme sestavili seznam nejdůležitějších aspektů kvality reklam. Vyšli jsme z toho, co nám píší uživatelé a co se dozvídáme na konferencích a ve fórech, a vybrali věci, které se opravdu vyplatí znát.

Reklamy se nemusí zobrazovat u všech výsledků vyhledávání, a to ani na dotazy, pro které inzerenti nabízejí ceny.

V souladu s naším záměrem zobrazovat správné reklamy správným uživatelům ve správný čas někdy raději nezobrazíme žádné reklamy, než abychom zobrazili reklamy nekvalitní. Každá reklama proto musí splňovat minimální hranici hodnocení reklamy, aby se mohla zobrazovat. Často si můžete všimnout, že na stránce nejsou žádné reklamy, přestože pro příslušný dotaz se inzerenti aukce účastní. Pokud se vaše reklama na daný dotaz nezobrazuje, pomůže vám příčinu odhalit diagnostika klíčových slov.

Nízká konkurence u klíčového slova neznamená, že zobrazení bude skoro zadarmo.

Nezapomeňte, že konkurence je jen jedním z faktorů, které určují vaši skutečnou CPC. Cena, kterou za proklik zaplatíte, závisí i na kvalitě reklam. Mají-li vaše reklamy a vstupní stránka nízkou kvalitu, může se skutečná CPC blížit až k maximální CPC, přestože konkurence je u daného klíčového slova nízká. V některých případech se nemusí reklamy s nízkou kvalitou zobrazovat vůbec. Když se ale vaše reklamy zobrazí, bez ohledu na skóre kvality vám nikdy nebudeme účtovat víc, než je vaše maximální CPC.

Na hodnocení reklam mají vliv rozšíření reklam a další formáty reklam.

Aby bylo možné uživatelům zobrazovat relevantnější informace, zahrnujeme do výpočtu hodnocení reklamy i očekávaný účinek vašich rozšíření a jiných formátů reklamy a bereme při tom v úvahu i vaši nabídku a kvalitu vaší reklamy a vstupní stránky.

Při určování, zda se má zobrazit vaše rozšíření reklamy ve vyhledávání Google, zohledňujeme několik faktorů, včetně pozice vaší reklamy na stránce s výsledky vyhledávání Google (například některá rozšíření se zobrazí pouze v reklamách nad výsledky vyhledávání). Také vyžadujeme minimální hodnocení reklamy (pro které se jako jeden z faktorů bere účinek vašich rozšíření), po jehož dosažení se teprve začnou rozšíření zobrazovat. Je potřeba vědět, že lepšího hodnocení reklamy můžete dosáhnout zvýšením nabídky, zlepšením kvality reklamy nebo obojím. Lepší hodnocení reklamy pak zvyšuje pravděpodobnost, že se vaše rozšíření reklam budou zobrazovat s vašimi reklamami, a také pravděpodobnost, že vaše reklama získá více kliknutí.

Na kvalitu reklamy nemá vliv pozice reklamy.

Očekávaná míra prokliku (CTR) je jednou z kvalitativních složek hodnocení reklamy. Při stanovení očekávané míry prokliku zohledníme historii výkonu vašich reklam, ale nezohledníme dřívější účinek pozic reklamy. Patrně jste si všimli, že reklamy na vyšších pozicích obvykle zaznamenávají lepší míru prokliku než reklamy na nižších pozicích, protože jsou lépe viditelné. Máme-li vypočítat co nejpřesnější očekávanou CTR, je nutné vliv pozice reklamy (a další faktory ovlivňující viditelnost, jako jsou rozšíření a další formáty reklamy) na očekávanou CTR zohlednit a eliminovat tento vliv ve výpočtu očekávané CTR.

Nabídka ovlivňuje hodnocení, nikoli kvalitu reklam.

Kvalita reklam se vypočítává na základě očekávané míry prokliku, relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky. Nabídka se při určování kvality reklam nezohledňuje.

Při rozhodování, které reklamy se zobrazí na nejlepších pozicích, je kvalita zvlášť důležitá.

Pro reklamy na nejvyšší pozici nad výsledky vyhledávání Google používáme stejný vzorec hodnocení reklam – na základě vaší nabídky, kvality vaší reklamy a vstupní stránky a také očekávaného účinku rozšíření a jiných formátů reklamy. Na těchto pozicích se však mohou objevit pouze reklamy, které překročí určitou hranici hodnocení reklamy. Čím vyšší je kvalita reklamy, tím nižší je hranice CPC. Při výběru reklam, které se zobrazí nad výsledky vyhledávání, tedy hraje kvalita a relevance ještě větší roli.

Složky kvality použité v hodnocení reklamy nejsou ovlivněny vykázanými konverzemi.

Někteří inzerenti využívající měření konverzí AdWords se mylně domnívají, že by na vstupních stránkách mohli nastavit snadný konverzní cíl a uměle tak zvýšit konverzní poměr. Ve skutečnosti to nebude mít na kvalitativní složky hodnocení reklamy žádný vliv. Měření konverzí můžete využívat podle vlastního uvážení. Nenechte se svazovat obavami z možného dopadu na kvalitu reklam.

Kvalita reklam neutrpí, když se reklamy kvůli pozastavení či omezení rozpočtu nezobrazují často nebo vůbec. Několikadenní nízký výkon nesníží kvalitativní složky hodnocení reklamy na nulu.

Když jsou reklamy pozastaveny nebo když se nezobrazují kvůli rozpočtu či nízkým nabídkám, kvalita reklam se nemění.

V rámci optimalizace účtu doporučujeme provádět cílené testy nabídek, reklam a klíčových slov.  Prostřednictvím tohoto drobného testování můžete hodnotit vliv změn ještě před tím, než je použijete pro celý účet. Je vhodné pozorně sledovat výkon experimentů. Zjistíte-li po několika dnech, že výkon není příliš dobrý, můžete experiment zrevidovat nebo změny zrušit.  Krátkodobý dopad na kvalitu vašich reklam bude nakonec vykompenzován předchozím a následujícím výkonem klíčového slova.

Restrukturalizace účtu nemá vliv na kvalitativní složky hodnocení reklam.

Historie klíčových slov, textů reklam a vstupní stránky se po restrukturalizaci účtu neztratí. Obecně lze říct, že toto platí i při přesunu klíčových slov a textů reklam mezi jednotlivými účty nebo na nové účty (protože z pohledu uživatele se dojem nemění). Nebojte se proto experimentovat s jinými strukturami účtu. Nebudou-li fungovat, můžete je vždy vrátit.

Skóre kvality se nepoužívá pro výpočet hodnocení reklamy v okamžiku aukce.

Skóre kvality na stupnici 1–10, které je uvedeno ve vašem účtu, je agregovaný odhad celkového výkonu v aukcích reklam. Proto neslouží k vypočtu hodnocení reklamy v okamžiku aukce. Hodnocení reklamy v okamžiku aukce, tedy kvalita reklamy v konkrétní aukci, se vypočítává v reálném čase na základě očekávané míry prokliku, relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky. Tyto faktory souvisí s věcmi, které se projeví pouze v okamžiku aukce, a mohou podstatným způsobem ovlivnit kvalitu uživatelského dojmu.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Přihlásit se do účtu AdWords

Získejte nápovědu a tipy přímo pro váš účet, když se přihlásíte s e-mailovou adresou svého účtu AdWords, nebo si přečtěte, jak začít používat službu AdWords.