Keskimääräinen sijainti (Keskim. sijainti)

Tilasto, joka kuvaa, miten mainoksesi sijoittuu muihin mainoksiin verrattuna. Tämä sijoitus määrittää mainosten järjestyksen sivulla.

  • Korkein sijainti on 1 ja alinta sijaintia ei ole. Keskimääräinen sijainti 1–8 on yleensä ensimmäisellä hakutulossivulla ja sijainnit 9–16 toisella sivulla ja niin edelleen. Keskimääräinen sijainti voi olla kahden kokonaisluvun välissä. Jos keskimääräinen sijainti on esimerkiksi 1,7, se tarkoittaa, että mainos näkyy useimmiten sijainneissa 1 ja 2.
  • Mainoksesi sijoitus voi vaihdella jolloin myös mainoksesi sijainti voi vaihdella. Keskimääräisen sijainnin avulla voit päätellä, kuinka usein mainoksesi sijainti on muita mainoksia parempi. Tärkeintä on kuitenkin selvittää, mikä on kannattavinta sinulle, eikä se välttämättä ole näkyminen sivun yläosassa.
  • Keskimääräinen sijainti ei ehkä sovellu yhtä hyvin mainosten tehokkuuden optimointiin Google Display -verkostossa, koska verkostossa on hyvin monenlaisia verkkosivustoja. Kun halutaan mitata tehokkuutta Display-verkostossa, on suositeltavaa keskittyä muuttujiin, kuten tuloksiin ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin.
  • Voit tarkastella Keskim. sijainti -saraketta mainosten, kampanjoiden ja muiden elementtien kohdalla, mutta yleensä on hyödyllisintä tarkastella keskimääräistä sijaintia avainsanojen mukaan. Kun tiedät, miten mainoksesi yleensä sijoittuu, kun jokin avainsanoistasi käynnistää sen näyttämisen, voit yrittää vaikuttaa mainoksesi sijaintiin muuttamalla avainsanan hintatarjousta.

Tietoja mainoksen sijainnista
Lisätietoja keskimääräisistä sijainneista kokonaislukujen välissä

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?