Điểm chất lượng: Định nghĩa

Ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

  • Bạn có thể thấy Điểm chất lượng (được báo cáo trên thang điểm 1-10) và các thành phần của nó (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) trong trường "Phân tích từ khóa" của tài khoản của bạn. Để tìm mục này, hãy nhấp vào tab Từ khóa, sau đó nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo cạnh trạng thái của từ khóa bất kỳ.
  • Quảng cáo và trang đích của bạn càng có liên quan đến người dùng, bạn sẽ càng có nhiều khả năng thấy Điểm chất lượng càng cao hơn.
  • Điểm chất lượng là ước tính tổng hợp của hiệu suất tổng thể trong các phiên đấu giá quảng cáo và không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo. Tìm hiểu thêm 

 

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách bắt đầu với AdWords.