Điểm chất lượng: Định nghĩa

Ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

  • Các thành phần của Điểm Chất lượng (tỷ lệ nhấp mong đợi, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) được xác định mỗi khi từ khóa của bạn khớp với tìm kiếm của khách hàng.
  • Bạn có thể có được cảm nhận chung về chất lượng quảng cáo của mình trong trường "Phân tích từ khóa" trong tài khoản của bạn (được báo cáo trên thang điểm từ 1 đến 10). Bạn có thể tìm thấy điều này bằng cách chọn tab Từ khóa và nhấp vào ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào.
  • Quảng cáo và trang đích của bạn càng có liên quan đến người dùng, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy Điểm chất lượng thang điểm từ 1 đến 10 cao hơn và bạn càng được hưởng lợi từ các thành phần có chất lượng cao hơn của Xếp hạng quảng cáo của bạn, như vị trí cao hơn hoặc CPC thấp hơn.

Quality ScoreCác mẹo, ví dụ và thông tin khác về Điểm chất lượng
Tìm hiểu thêm về cách AdWords hoạt động

Bài viết này có hữu ích không?