Điểm chất lượng

Đo lường mức độ liên quan của quảng cáo, từ khóa và trang đích đối với người đang xem quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

  • Điểm chất lượng được tính mỗi khi từ khóa của bạn phù hợp với tìm kiếm của khách hàng. Bạn có thể hiểu được Điểm chất lượng của từ khóa cho Mạng tìm kiếm trong trường "Phân tích từ khóa" trong tài khoản của mình.
  • Điểm chất lượng cao có nghĩa là quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn dường như rất có liên quan đến những gì khách hàng đang tìm kiếm và cũng có liên quan đến một khách hàng khác. Quảng cáo và trang đích của bạn càng có liên quan đến người dùng, Điểm chất lượng càng cao. Bạn có thể xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn -- tỷ lệ nhấp mong đợi, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích -- bằng cách chọn tab Từ khóa và nhấp vào bong bóng thoại màu trắng Ad disapproval bubble bên cạnh trạng thái của bất kỳ từ khóa nào.
  • Điểm chất lượng của bạn sẽ ảnh hưởng đến vị trí quảng cáo trên trang cũng như mức giá của bạn.
  • Điểm chất lượng được đánh giá tùy thuộc vào nơi quảng cáo của bạn xuất hiện, có nghĩa là bạn có Điểm chất lượng khác nhau trên trang web Mạng tìm kiếm và hiển thị, cũng như công thức hơi khác nhau đối với thiết bị di động.

Quality ScoreMẹo, ví dụ và thông tin khác về Điểm chất lượng
Tìm hiểu thêm về cách thức AdWords hoạt động