Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chỉnh sửa nội dòng

Cách thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí và giá thầu ngay tại nơi bạn xem chúng trong tài khoản của mình. Ví dụ: nhấp vào từ khóa và nhập các thay đổi của bạn ngay tại đó.

  • Chỉnh sửa nội dòng cho phép bạn thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí và giá thầu trong các bảng trên tab Chiến dịch của tài khoản. Chỉ cần di chuột qua hàng để hiển thị những trường nào có thể chỉnh sửa, sau đó nhấp vào một trong các trường đó.
  • Thường có một số cách để thực hiện thay đổi cho quảng cáo, giá thầu và các yếu tố khác trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Chỉnh sửa nội dòng là một trong những cách dễ nhất để thực hiện các thay đổi nhanh chóng, riêng lẻ bởi vì bạn có thể hoàn tất toàn bộ quy trình mà không cần đến trang mới.
  • Hãy nhớ rằng khi bạn chỉnh sửa từ khóa, vị trí hoặc quảng cáo, thống kê của chúng sẽ được đặt lại bằng 0. Phiên bản trước đó sẽ được đánh dấu là đã loại bỏ và có thể xuất hiện trong bảng của bạn cùng với thống kê hiệu suất trong quá khứ. Giá thầu, URL đích và các cài đặt khác của bạn sẽ không được đặt lại khi bạn chỉnh sửa chúng.

Cách chỉnh sửa quảng cáo
Cách chỉnh sửa từ khóa
Cách chỉnh sửa vị trí

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.