Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Over instellingen voor advertentieroulatie

Advertentieroulatie is de manier waarop uw advertenties in het zoeknetwerk en het Display Netwerk worden geplaatst. Als u in een advertentiegroep meerdere advertenties heeft, worden deze gerouleerd, omdat er slechts één advertentie uit uw account tegelijkertijd kan worden weergegeven. Via de instellingen voor advertentieroulatie kunt u opgeven hoe vaak de advertenties in uw advertentiegroep ten opzichte van elkaar moeten worden weergegeven.

In dit artikel worden de vier instellingen voor advertentieroulatie uitgelegd.

Instellingen voor advertentieroulatie

Optimaliseren voor klikken (standaard)

Bij de instelling Optimaliseren voor klikken wordt voorrang gegeven aan advertenties die naar verwachting meer klikken zullen genereren dan andere advertenties in de advertentiegroep. Hierbij wordt uitgegaan van de eerder behaalde CTR (klikfrequentie). Met deze instelling ontvangt uw advertentiegroep in totaal meer vertoningen en klikken. Dit komt omdat advertenties van hogere kwaliteit een betere positie behalen en meer aandacht van gebruikers trekken.

Voor videocampagnes worden advertenties met dezelfde methode geoptimaliseerd voor weergaven (in plaats van klikken). Alle videocampagnes worden automatisch geoptimaliseerd voor weergaven, zodat er geen instelling nodig is.

Hoe het werkt: Naarmate er meer gegevens worden verzameld, komen advertenties die statistisch gezien waarschijnlijk beter zullen presteren, eerder in aanmerking voor weergave. Advertenties die naar verwachting meer klikken zullen genereren, nemen vaker deel aan de advertentieveiling dan andere advertenties in de advertentiegroep. Deze advertenties zullen vaker worden weergegeven, wat resulteert in een hoger vertoningspercentage. Het is echter mogelijk dat de weergave van advertenties op basis van deze instelling relatief gelijkmatig verloopt als de advertenties in een advertentiegroep vergelijkbaar presteren of als de advertentiegroep gedurende een bepaalde periode niet voldoende vertoningen en klikken ontvangt.

Houd rekening met het volgende: de advertentie met de hoogste CTR hoeft niet altijd de advertentie te zijn waarop de meeste klikken verwacht worden. Dat komt doordat het aantal klikken dat een advertentie naar verwachting ontvangt, ook wordt beïnvloed door hoe vaak een advertentie geschikt is om in aanmerking te komen voor deelname aan een veiling. De verwachte CTR is slechts één factor van de advertentiepositie. Hiervoor wordt ook rekening gehouden met de ervaring op de bestemmingspagina en de advertentierelevantie (evenals andere factoren) bij het bepalen van de positie van uw advertentie en of de advertentie überhaupt wordt weergegeven. Een relevantere advertentie met een betere ervaring op de bestemmingspagina, maar met een lagere verwachte CTR, kan dus vaker in aanmerking komen voor weergave in de zoekresultaten. Dat kan leiden tot een hoger totaal aantal verwachte klikken.

Opmerking: Omdat we de advertentieweergave en het campagnebeheer willen vereenvoudigen, zijn vanaf december 2016 de instellingen voor advertentieroulatie niet langer beschikbaar voor videocampagnes. In plaats daarvan worden alle videocampagnes standaard geoptimaliseerd voor weergaven.
Bestaande videocampagnes met 'Optimaliseren voor conversies' of 'Gelijkmatig rouleren' worden in januari automatisch gewijzigd in 'Optimaliseren voor weergaven'. De opties voor advertentieroulatie zijn dan niet meer aanwezig in de campagne-instellingen.

Optimaliseren voor conversies

Met de instelling Optimaliseren voor conversies krijgen advertenties de voorkeur die naar verwachting meer conversies genereren, zoals aankopen en aanmeldingen. Die advertenties nemen vaker deel aan de advertentieveiling. Als u de instelling Optimaliseren voor conversies gebruikt, ontvangt uw advertentiegroep misschien minder klikken dan bij de vorige optie, maar worden er waarschijnlijk wel meer conversies gegenereerd. Dit kan resulteren in een hoger rendement op uw investering.

Hoe het werkt: bij deze optie wordt rekening gehouden met zowel de klikfrequentie (CTR) als het conversiepercentage. Als er niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om te bepalen welke advertentie de meeste conversies zal genereren, worden advertenties gerouleerd met behulp van de gegevens voor Optimaliseren voor klikken.

Houd rekening met het volgende: uw advertentiegroep ontvangt misschien minder klikken, maar ontvangt waarschijnlijk wel meer conversies, wat kan leiden tot een hoger rendement op uw investering. Als er onvoldoende conversiegegevens beschikbaar zijn om te bepalen welke advertentie naar verwachting de meeste conversies zal genereren, worden uw advertenties gerouleerd op basis van 'Optimaliseren voor klikken'.

Gelijkmatig rouleren

Bij de instelling Gelijkmatig rouleren doen uw advertenties gelijkmatiger mee aan de advertentieveiling. Houd er rekening mee dat met 'Gelijkmatig rouleren' advertenties met een lagere klikfrequentie en een lager conversiepercentage doorgaans vaker worden weergegeven, wat kan leiden tot een lagere gemiddelde positie of tot minder klikken en conversies.

Hoe het werkt: wanneer een nieuwe advertentiegroep is ingeschakeld, of een advertentie in die advertentiegroep wordt toegevoegd of gewijzigd, rouleren we de advertenties voor een periode van 90 dagen gelijkmatig in de advertentiegroep. Na afloop van deze periode van 90 dagen wordt de campagne automatisch geoptimaliseerd voor klikken of conversies. Als de campagne gebruikmaakt van een biedstrategie die gebaseerd is op conversies, zoals doel-CPA-biedingen, verbeterde CPC of doel-ROAS, wordt de campagne geoptimaliseerd voor conversies. Zo niet, wordt de campagne geoptimaliseerd voor klikken.

Ook al heeft u een instelling voor advertentieroulatie op campagneniveau geselecteerd, dan wordt de periode voor gelijkmatig rouleren toch voor elke advertentiegroep afzonderlijk bijgehouden. De roulatieperiode voor een advertentiegroep begint (en wordt opnieuw ingesteld) wanneer de advertenties in de advertentiegroep worden gewijzigd, met name wanneer er een nieuwe advertentie wordt toegevoegd, wanneer een bestaande advertentie wordt bewerkt of wanneer een onderbroken/verwijderde advertentie weer wordt ingeschakeld.

Wanneer de periode van gelijkmatige roulatie is afgelopen en er wordt overgegaan op optimaliseren voor klikken, wordt als campagne-instelling nog steeds 'Gelijkmatig rouleren' weergegeven. Houd er rekening mee dat voor campagnes die gebruikmaken van bieden op basis van vCPM, advertenties ook na 90 dagen nog gelijkmatiger worden gerouleerd.

Rouleren voor onbepaalde tijd

Net als bij de instelling Gelijkmatig rouleren doen bij de instelling Rouleren voor onbepaalde tijd uw advertenties gelijkmatiger mee aan de advertentieveiling, maar dan voor onbepaalde tijd en zonder optimalisatie.

Omdat slechter presterende advertenties gedurende onbepaalde tijd even vaak kunnen worden weergegeven als beter presterende advertenties, wordt deze instelling voor de meeste adverteerders niet aanbevolen.

Houd rekening met het volgende

Met de opties Gelijkmatig rouleren en Rouleren voor onbepaalde tijd is het percentage vertoningen voor advertenties die worden weergeven in de advertentiegroep gelijkmatiger dan bij de andere opties voor advertentieroulatie. Omdat de kwaliteit van advertenties verschilt en de kwaliteit mede bepalend is voor waar een advertentie wordt weergegeven (als dit überhaupt gebeurt), is het percentage vertoningen van elke advertentie wellicht niet helemaal gelijkmatig. Een advertentie van hoge kwaliteit kan bijvoorbeeld op de eerste pagina met zoekresultaten worden weergegeven, terwijl een advertentie van lage kwaliteit op de tweede pagina wordt weergegeven en zo een kleiner aantal gebruikers bereikt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.