Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Mainosten vuorotteluasetukset

Mainosten vuorottelun avulla mainoksiasi näytetään hakuverkostossa ja Display-verkostossa. Jos mainosryhmässä on useita mainoksia, mainoksia vuorotellaan, koska kerrallaan voidaan näyttää vain yksi tilisi mainos. Mainosten vuorotteluasetuksella voit määrittää, kuinka usein mainosryhmäsi mainoksia näytetään toisiinsa verrattuna.

Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin mainosten vuorottelun neljästä asetuksesta.

Mainosten vuorotteluasetukset

Optimoi klikkauksille (oletusasetus)

Optimoi klikkaukset ‑asetuksessa suositaan mainoksia, joiden odotetaan saavan mainosryhmän muita mainoksia enemmän klikkauksia. Arvio perustuu aikaisempiin klikkausprosentteihin. Kun tämä asetus on käytössä, mainosryhmä saa todennäköisesti enemmän impressioita ja klikkauksia, koska korkealaatuisten mainosten sijoitus on parempi, ja ne kiinnittävät paremmin käyttäjien huomion.

Videokampanjoissa mainokset optimoidaan samalla menetelmällä katselukerroille (klikkausten sijaan). Kaikki videokampanjat optimoidaan automaattisesti katselukerroille, joten asetuksia ei tarvitse muuttaa.

Toimintaperiaate: Kertyneiden tietojen perusteella mainosten näyttö painottuu voimakkaammin niihin mainoksiin, jotka tilastojen perusteella vaikuttavat tehokkaammilta. Mainokset, joiden arvioidaan saavan enemmän klikkauksia, osallistuvat mainoshuutokauppaan mainosryhmän muita mainoksia useammin. Näitä mainoksia näytetään useammin, joten niiden näyttöprosentti on mainosryhmän muita mainoksia korkeampi. Tällä asetuksella on myös mahdollista, että mainoksia näytetään melko tasaisesti, jos mainosryhmän mainosten tehokkuus on lähes sama tai jos mainosryhmä ei saa merkittävästi impressioita ja klikkauksia tietyllä ajanjaksolla.

Huomioitavaa: Mainoksen, jonka klikkausprosenssi on suurin, ei välttämättä odoteta saavan eniten klikkauksia. Tämä johtuu siitä, että mainoksen odotettuun klikkausten määrään vaikuttaa myös se, kuinka usein mainos on oikeutettu osallistumaan huutokauppaan. Odotettu klikkausprosentti on vain yksi mainoksen sijoituksen tekijä. Myös esimerkiksi aloitussivun käyttökokemus ja mainoksen osuvuus vaikuttavat mainoksen sijaintiin ja näyttämiseen ylipäätään. Näin ollen osuva mainos, jolla on parempi aloitussivun käyttökokemus, mutta matalampi odotettu klikkausprosentti, voi olla kelvollinen näkymään useammin hakutuloksissa. Tämä puolestaan voi lisätä odotettujen klikkausten kokonaismäärää.

Huom. Joulukuussa 2016 mainosten näyttäminen ja kampanjanhallinta yksinkertaistuvat, kun mainosten vuorotteluasetukset poistetaan käytöstä videokampanjoissa. Kaikki videokampanjat optimoidaan tästä eteenpäin oletusarvoisesti katselukerroille.
Optimoi konversioille- tai Vuorottele tasaisesti ‑optimointiasetuksia käyttävät videokampanjat siirtyvät tammikuussa automaattisesti käyttämään Optimoi katselukerroille ‑asetusta. Tämän jälkeen mainoksen vuorotteluasetukset eivät enää ole käytettävissä kampanja‑asetuksissa.

Optimoi konversioille

Optimoi konversioille ‑asetuksessa suositaan mainoksia, joiden odotettu konversioiden, kuten ostojen ja rekisteröintien, määrä on mainosryhmän muita mainoksia suurempi. Nämä mainokset osallistuvat mainoshuutokauppaan mainosryhmän muita mainoksia useammin. Optimoi klikkauksille ‑asetusta käytettäessä mainosryhmä voi saada edelliseen asetukseen verrattuna vähemmän klikkauksia, mutta mainosryhmä tuottaa todennäköisesti enemmän konversioita, mikä voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.

Toimintaperiaate: Tässä vaihtoehdossa huomioidaan klikkaus‑ ja konversioprosentti. Jos eniten konversioita tuottavan mainoksen määritystä varten ei ole riittävästi tietoja, mainosten vuorottelu perustuu Optimoi klikkauksille ‑tietoihin.

Huomioitavaa: Mainosryhmäsi saattaa saada vähemmän klikkauksia, mutta konversioiden määrä on todennäköisesti suurempi, mikä voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Jos eniten konversioita tuottavan mainoksen määritystä varten ei ole riittävästi tietoja, mainosten vuorottelu perustuu Optimoi klikkauksille ‑tietoihin.

Vuorottele tasaisesti

Vuorottele tasaisesti ‑asetuksella mainokset osallistuvat mainoshuutokauppaan melko tasaisesti. Vuorottele tasaisesti ‑asetuksella alhaisen klikkaus‑ ja konversioprosentin mainoksia näytetään useammin muihin asetusvaihtoehtoihin verrattuna. Tällöin keskimääräinen sijainti voi olla alempi tai klikkausten ja konversioiden määrä voi olla pienempi.

Toimintaperiaate: Kun uusi mainosryhmä otetaan käyttöön, mainosryhmään lisätään mainos tai mainosta muokataan, kyseisen mainosryhmän mainoksia vuorotellaan tasaisesti 90 päivän ajan. Kampanja optimoidaan klikkauksille tai konversioille automaattisesti 90 päivän kuluttua. Jos kampanjassa on käytössä konversioihin perustuva hintatarjousstrategia, kuten CPA‑tavoitehintatarjous, tehostettu klikkauskohtainen hinta, CPA‑tavoite tai tavoiteltu mainostuotto, kampanja optimoidaan konversioille. Muussa tapauksessa kampanja optimoidaan klikkauksille.

Vaikka kampanjatasolla valitaan jokin muu mainosten vuorotteluasetus, tasaisen vuorottelun tietoja seurataan erikseen kussakin mainosryhmässä kyseisen ajanjakson ajan. Ajanjakso aloitetaan, kun mainosryhmän mainoksia muutetaan. Uusi ajanjakso alkaa siis aina, kun mainosryhmään lisätään uusi mainos, olemassa olevaa mainosta muutetaan tai kun keskeytetty tai poistettu mainos otetaan käyttöön.

Kun tasaisen vuorottelun ajanjakso päättyy ja mainokset optimoidaan klikkauksille, kampanjan asetuksena näkyy edelleen Vuorottele tasaisesti. Huomioi, että kampanjoissa, joissa on käytössä katseltavissa oleva tuhannen näyttökerran hintatarjous, mainoksia vuorotellaan tasaisesti myös 90 päivän ajanjakson päättymisen jälkeen.

Vuorottele rajoituksetta

Vuorottele rajoituksetta ‑asetus on samankaltainen kuin Vuorottele tasaisesti ‑asetus. Mainokset osallistuvat melko tasaisesti mainoshuutokauppaan, mutta niille ei ole määritetty aikarajaa tai optimointia.

Tällä asetuksella heikosti tuloksia tuottavia mainoksia näytetään jatkuvasti yhtä usein kuin tehokkaitakin mainoksia, joten asetusta ei suositella useimmille mainostajille.

Huomioitavaa

Vuorottele tasaisesti‑ ja Vuorottele rajoituksetta ‑asetuksilla mainosryhmän näytettyjen mainosten impressioprosentti on tasaisempi kuin muilla mainosten vuorotteluasetuksilla. Impressioiden prosenttiosuus ei kuitenkaan ole välttämättä täysin sama kaikilla mainoksilla, koska mainosten laatu vaihtelee. Laatu määrittää, missä mainosta näytetään tai näytetäänkö sitä lainkaan. Laadukas mainos voi näkyä hakutulosten ensimmäisellä sivulla, kun taas heikkolaatuisempi mainos voi näkyä vasta toisella sivulla, joka tavoittaa vähemmän käyttäjiä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?
Kirjaudu AdWordsiin

Hanki tilikohtaisia ohjeita ja vinkkejä ">kirjautumalla sisään AdWords-tilisi sähköpostiosoitteella, tai katso lisätietoja AdWordsin käytön aloittamisesta.