Overenie predvolebnej reklamy

Google vyžaduje overenie v prípade inzerentov, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v službách Google AdsDisplay & Video v regiónoch uvedených nižšie.  

Proces schvaľovania žiadosti môže vyžadovať dva kroky a každý z nich môže trvať až päť pracovných dní. Ďalšie podrobnosti o podmienkach overenia nájdete nižšie. 

Dôležitá poznámka k informáciám o zadávateľovi reklamy

Predvolebné reklamy: Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy obsahovali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese.

Ako sa zobrazujú informácie pri rôznych formátoch reklamy 

  • V službe Vyhľadávanie Googlesieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti sa informácie zobrazia priamo v reklamách.
  • V službe YouTube sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom informačnej ikony Info icon alebo trojbodkovej ikony .
  • Na weboch a v aplikáciách, ktoré sú partnermi Googlu pre obsahové reklamy, sa informácie o zadávateľovi zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom ikony Vaša voľba Ikona Vaša voľba.

V prípade niektorých formátov a funkcií reklamy je za zahrnutie informácií o zadávateľovi do predvolebných reklám zodpovedný inzerent. Viac sa dozviete v týchto pravidlách.

Google zverejní aj informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám. Používatelia tak budú mať k dispozícii transparentné informácie.

Ostatné reklamy: V prípade zobrazovaných reklám, ktoré nie sú predvolebnými reklamami, bude väčšina formátov reklamy obsahovať informácie o zadávateľovi vychádzajúce z údajov poskytnutých pri overovacom procese pre predvolebné reklamy. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.

 

Dôležité

  • Informácie v platobnom profile služby Google Ads slúžia na overenie. Ak teda vykonáte zmeny v platobnom profile v službe Google Ads, overenie totožnosti budete musieť vykonať znova. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.
  • Ak zistíme, že ste porušili naše pravidlá predvolebnej reklamy alebo ste počas overovacieho procesu poskytli nepravdivé informácie, vaše overenie bude zrušené a váš účet môže byť pozastavený.
  • Svoje overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Ak bude potrebné overenie, zobrazí sa vám upozornenie.
  • Ak zmeníte nastavenie fakturácie účtu a chcete zobrazovať predvolebné reklamy, budete musieť tento účet znova overiť.
  • Účty Google Ad Grants nemôžu zobrazovať predvolebné reklamy ani požiadať o overenie predvolebných reklám.

Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

V ktorom regióne chcete zobrazovať predvolebné reklamy?

Vyberte región:
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false