Overenie pre predvolebné reklamy

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

Spoločnosť Google vyžaduje overenie v prípade inzerentov, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v službách Google AdsDisplay & Video 360 v regiónoch uvedených nižšie.  

Proces schvaľovania žiadosti môže vyžadovať dva kroky a každý z nich môže trvať až päť pracovných dní. Ďalšie podrobnosti o podmienkach overenia nájdete nižšie.

Dôležitá poznámka k informáciám o zadávateľovi reklamy

Predvolebné reklamy: Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy obsahovali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy spoločnosť Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese.

Ako sa zobrazujú informácie pri rôznych formátoch reklamy

  • V službe Vyhľadávanie Googlesieti partnerov vo Vyhľadávacej sieti sa informácie zobrazia priamo v reklamách.
  • V službe YouTube sa informácie zobrazia v sekcii „Prečo táto reklama?“ dostupnej prostredníctvom informačnej ikony Info icon alebo trojbodkovej ikony .
  • Na webových stránkach a v aplikáciách, ktoré sú partnermi spoločnosti Google pre obsahové reklamy, sa informácie o zadávateľovi zobrazia v sekcii Prečo táto reklama? dostupnej prostredníctvom ikony Vaša voľba Ikona Vaša voľba.

V prípade niektorých formátov a funkcií reklamy je za zahrnutie informácií o zadávateľovi do predvolebných reklám zodpovedný inzerent. Viac sa dozviete v týchto pravidlách.

Spoločnosť Google zverejní aj informácie o transparentnosti politickej reklamy a knižnicu politických reklám. Používatelia tak budú mať k dispozícii transparentné informácie.

Ostatné reklamy: V prípade zobrazovaných reklám, ktoré nie sú predvolebnými reklamami, bude väčšina formátov reklamy obsahovať informácie o zadávateľovi vychádzajúce z údajov poskytnutých pri overovacom procese pre predvolebné reklamy. Spoločnosť Google okrem toho zverejní ďalšie informácie o vašich účtoch a reklamách, ktoré nie sú predvolebnými reklamami, týmto spôsobom.

Dôležité

  • Informácie v platobnom profile služby Google Ads slúžia na overenie. Ak teda vykonáte zmeny v platobnom profile v službe Google Ads, overenie totožnosti budete musieť vykonať znova. Ak to bude potrebné, zobrazí sa vám upozornenie v účte.
  • Ak zistíme, že ste porušili naše pravidlá predvolebnej reklamy alebo ste počas overovacieho procesu poskytli nepravdivé informácie, vaše overenie bude zrušené a váš účet môže byť pozastavený.
  • Svoje overenie budete musieť pravidelne obnovovať. Ak bude potrebné overenie, zobrazí sa vám upozornenie.
  • Ak zmeníte nastavenie fakturácie účtu a chcete zobrazovať predvolebné reklamy, budete musieť tento účet znova overiť.
  • Účty Google Ad Grants nemôžu zobrazovať predvolebné reklamy ani požiadať o overenie predvolebných reklám.

Google môže tieto podmienky overenia kedykoľvek aktualizovať.

V ktorom regióne chcete zobrazovať predvolebné reklamy?

Vyberte región:
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false