Verificatie voor verkiezingsadvertenties

Google vereist verificatie van adverteerders die verkiezingsadvertenties in Google Ads en Display & Video willen laten lopen in de onderstaande regio's.  

De aanvraagprocedure kan uit 2 stappen bestaan en elke stap kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. Bekijk de onderstaande vereisten voor verificatie voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over kennisgevingen over advertenties

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen

  • Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.
  • Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het informatie-icoon Info icon of het icoon met 3 stippen .
  • Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het Info-icoon Info-pictogram.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is de adverteerder verantwoordelijk voor de opname van een kennisgeving in verkiezingsadvertenties. Hier leest u meer informatie over het beleid.

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google ook een Transparantierapport over politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is opgegeven tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties.Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.

 

Aandachtspunten

  • Omdat er informatie in het betalingsprofiel van Google Ads wordt gebruikt voor verificatie, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel van Google Ads. U ontvangt een melding in het account wanneer dit vereist is.
  • Als we vaststellen dat u ons beleid inzake verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort.
  • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U krijgt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
  • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet uw account opnieuw worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven.
  • Google Ad Grants-accounts mogen geen verkiezingsadvertenties laten lopen en komen niet in aanmerking om verificatie voor verkiezingsadvertenties aan te vragen.

Google kan de verificatievereisten altijd updaten.

In welke regio wilt u verkiezingsadvertenties laten lopen?

Selecteer een regio:
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?