Ověření volební inzerce

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

U inzerentů, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy ve službách Google Ads a Display & Video 360 v níže uvedených regionech, vyžaduje Google ověření.  

Posouzení žádosti může vyžadovat dva kroky a každý krok trvá až 5 pracovních dnů. Informace o požadavcích na ověření naleznete níže.

Důležitá poznámka k povinně zveřejňovaným informacím v reklamách

Volební reklamy: Všechny volební reklamy, které inzerenti ověření pro volební reklamy zobrazují v jiných oblastech, kde je takové ověření nutné, musí obsahovat informaci, kdo za reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam vygeneruje Google informaci o zadavateli reklamy automaticky na základě údajů získaných během ověření.

Jak se zveřejňované informace zobrazují v různých formátech reklam

  • Ve Vyhledávání Google a v síti partnerů ve Vyhledávací síti se zveřejnění zobrazuje přímo v reklamách.
  • Na YouTube jsou zveřejňované informace zobrazeny v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná přes informační ikonu Info icon nebo ikonu tří teček .
  • Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

U některých formátů a funkcí odpovídají za zobrazení povinných informací v reklamě sami inzerenti. Přečtěte si zásady.

V zájmu zlepšování transparentnosti pro uživatele zveřejní společnost Google také zprávu o transparentnosti politické inzerce (Google Transparency Report) a knihovnu politických reklam.Do zprávy se v tuto chvíli zařazují pouze reklamy, které spadají do působnosti zásad týkajících se volebních reklam v oblasti, kde jsou zobrazovány, a které zobrazují inzerenti pro tento účel ověřeni. Objeví se tam tedy např. volební reklamy týkající se voleb v EU, které zobrazuje ověřený inzerent z EU právě v EU. Volební reklamy týkající se voleb v USA zobrazované inzerentem ověřeným v EU, které se zobrazují v EU, ve zprávě nebudou.

Další reklamy: Povinně zveřejňované informace (získané z údajů poskytnutých při ověřování pro volební inzerci) bude obsahovat i většina formátů vašich nevolebních reklam. Google zveřejní také další informace o vašich účtech a nevolebních reklamách podle popisu, který najdete zde.

Důležité upozornění

  • K ověření se používají informace z platebního profilu Google Ads. Pokud tedy provedete v platebním profilu Google Ads změny, budete muset ověření absolvovat znovu. V takovém případě obdržíte oznámení v účtu.
  • Pokud zjistíme, že jste porušili naše zásady volební inzerce nebo jste v průběhu procesu ověření poskytli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven.
  • Své ověření budete muset pravidelně obnovovat. Až bude obnovení nutné, oznámíme vám to.
  • Pokud změníte nastavení faktur v účtu, bude nutné účet před dalším provozem volebních reklam znovu ověřit.
  • Účty Google Ad Grants nemohou volební reklamy zobrazovat ani žádat o ověření pro potřeby volební inzerce.

Společnost Google je oprávněna tyto požadavky na ověření kdykoli změnit.

Pro jakou zemi se chcete nechat ověřit pro potřeby volební inzerce?

Vyberte oblast:
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false