Formáty a funkcie reklamy

V záujme zabezpečenia dobrého dojmu používateľa a zobrazovania atraktívnych a profesionálne vyzerajúcich reklám povoľujeme iba propagácie, ktoré sú v súlade so špecifickými požiadavkami pre jednotlivé reklamy. Prečítajte si požiadavky pre každý formát reklamy, ktorý používate.

Poznámka: Reklamy nevhodné pre rodinu nepovoľujeme v prípade obrázkových reklám, videoreklám ani iných netextových formátov reklám. Získajte ďalšie informácie o našich pravidlách týkajúcich sa obsahu pre dospelých.