Μορφές και λειτουργίες διαφήμισης

Για να σας βοηθήσουμε να παρέχετε ποιοτική εμπειρία χρήστη και να προβάλλετε ελκυστικές διαφημίσεις με επαγγελματική εμφάνιση, επιτρέπουμε μόνο προωθήσεις που συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις για κάθε διαφήμιση. Ελέγξτε τις απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή για όλες τις μορφές διαφημίσεων που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων ακατάλληλων για ανηλίκους σε διαφημίσεις με εικόνα, διαφημίσεις βίντεο και άλλες μορφές διαφημίσεων χωρίς κείμενο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική περιεχομένου για ενηλίκους.