Het merk Google

    Advertenties moeten in overeenstemming zijn met de merkbeslissingen van Google.

Advertenties moeten in overeenstemming zijn met de merkbeslissingen van Google. Wij hechten aan onze cultuur en waarden en hebben ervoor gekozen geen advertenties toe te staan waarin reclame wordt gemaakt voor producten en services die onverenigbaar zijn met deze waarden. Zoals alle bedrijven neemt ook Google soms beslissingen op basis van technische beperkingen, bronbeperkingen of vereisten van onze bedrijfspartners. Deze beslissingen vinden hun weerslag in ons beleid.