המותג של Google

    על הפרסום לעמוד בהחלטות המותג של Google.

על מודעות להיות תואמות להחלטות בנושא מותגים של החברה. לחברה שלנו יש תרבות חזקה וערכים, ובחרנו לא לאפשר מודעות המקדמות מוצרים ושירותים שאינם תואמים לערכים אלו. בנוסף, כמו כל החברות, Google לעיתים מקבלת החלטות על בסיס מגבלות טכניות, אילוצי משאבים או דרישות משותפינו העסקיים. המדיניות שלנו משקפת מציאות זו.