Časté otázky týkajúce sa aktualizácie pravidiel prispôsobenej reklamy na bývanie, zamestnanie a úvery

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Môžete uviesť ďalšie príklady toho, čo sa podľa týchto nových pravidiel považuje za reklamu na bývanie, zamestnanie alebo úvery?

Bývanie

 • Je to propagácia objektov na bývanie na predaj alebo prenájom. Kategória bývania zahŕňa byty, mobilné domy a hausbóty.
 • Firmy a služby, ktorých cieľom je umožniť predaj alebo prenájom domov a bytov.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb súvisiacich s bývaním, ktoré budú mať obmedzené zacielenie

 • databázy domov a bytov na predaj alebo prenájom,
 • propagácia jedného domu alebo bytu na predaj,
 • realitní makléri alebo sprostredkovatelia.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb súvisiacich s bývaním, ktoré nemusia mať obmedzené zacielenie:

 • hotely alebo rekreačné prenájmy,
 • prehliadky nehnuteľností alebo služby úschovy,
 • prenájmy kancelárskych budov alebo priestorov,
 • služby bytového dizajnu,
 • služby správy objektov.

Zamestnanie

 • Je to propagácia pracovných ponúk alebo príležitostí na získanie zamestnania a najímanie osôb na výkon práce.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb súvisiacich so zamestnaním, ktoré budú mať obmedzené zacielenie

 • databázy na vyhľadávanie pracovných ponúk,
 • ponuky práce na voľnej nohe alebo jednorazových zákaziek,
 • zoznamy pracovných ponúk pre akúkoľvek firmu,
 • služby náboru do pracovného pomeru,
 • služby pre ľudí hľadajúcich prácu.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb súvisiacich so zamestnaním, ktoré nemusia mať obmedzené zacielenie:

 • kariérna poradňa,
 • školenia zamestnancov,
 • networkingové služby,
 • služby na správu uchádzačov o zamestnanie.

Úvery

 • Sú to ponuky úverov alebo výrobkov či služieb súvisiacich s poskytovaním úverov.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb, ktoré budú mať obmedzené zacielenie:

 • promá na žiadosti o kreditnú kartu;
 • pôžičky na bývanie, medzifiremné pôžičky;
 • autopožičovne, požičovne telefónov;
 • ponuky úverov.

Nižšie uvádzame príklady výrobkov alebo služieb, ktoré nemusia mať obmedzené zacielenie:

 • finančné poradenstvo,
 • darčekové karty,
 • bežné účty.

Ktoré typy zacielenia budú obmedzené pri zobrazovaní reklám na bývanie, zamestnanie alebo úvery?

Demografické údaje

Tieto kategórie musia byť všetky nastavené na Povoliť (t. j. v prípade pohlavia musia byť Muži, Ženy a Neznáme nastavené na Povoliť, nemôžete jedno pohlavie vylúčiť a iné povoliť): 

 • Vek, 
 • Rodičovský stav,
 • Pohlavie.

Poznámka: Iba v prípade veku a rodičovského stavu môžete vylúčiť alebo zacieliť len na kategóriu Neznáme (napríklad pri veku: ak chcete zacieliť len na kategóriu Neznáme, vekové kategórie 18 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64 a 65 a viac rokov musia byť všetky nastavené na Vylúčiť).

Úpravy ponúk týkajúce sa demografických údajov – musia byť vrátené na hodnotu 0 % alebo odstránené. 

Podrobné demografické údaje

Je potrebné (na karte Publiká > O koho ide?) odstrániť nasledovné:

 • rodinný stav (vrátane stavov Nezadaní, Vo vzťahu, Ženatí alebo vydaté);
 • rodičovský stav (vrátane všetkých rodičovských fáz, t. j. Rodičia dojčiat (do 1 roka)).

Životné udalosti:

Je potrebné (na karte Publiká > Aké informácie aktívne vyhľadávajú alebo čo plánujú) odstrániť nasledovné:

 • manželstvo (vrátane stavov Čoskoro vstúpi do manželstva a Nedávno vydatá alebo ženatý).

PSČ (poštové smerovacie číslo)

V službe Google Ads často uvidíte tri znaky označené ako poštové smerovacie číslo pre Kanadu. Hoci je na základe týchto pravidiel zacielenie na celé poštové smerovacie číslo obmedzené (napríklad M5J 2X2), zacielenie na FSA (napríklad M5J) obmedzené nie je.

Zacielenie musí byť odstránené alebo nahradené inou formou zacielenia (t. j. mesto, štát, okruh).

Vlastné zoznamy zákazníkov a remarketingové zacielenie budú obmedzené iba v prípade, že na vytvorenie zoznamov používateľov používajú demografické údaje, manželský alebo rodinný stav, rodičovský stav alebo signály PSČ.

Ktoré typy zacielenia nebudú obmedzené pri zobrazovaní reklám na bývanie, zamestnanie alebo úvery?

 • Príjem domácnosti
 • Stav podľa vlastníctva domu alebo bytu
 • Vzdelanie
 • Podrobné demografické údaje (okrem vyššie uvedených)
 • Nákupné úmysly (vrátane zamestnania)
 • Záujmy
 • Vlastné záujmy
 • Životné udalosti (okrem vyššie uvedených)
 • Nákupné úmysly
 • Vlastné publikum podľa nákupných úmyslov
 • Podobné publiká
 • Geografické údaje – mesto, okres, krajina, VTO/TV región, miestne druhotné členenie, obec, národné druhotné členenie, miesto záujmu, provincia, región, štát, oblasť podľa demografie, letisko, okruh s ochranou súkromia

V účte sa mi zobrazuje upozornenie, ktoré zrejme súvisí s týmito pravidlami. Čo sa stane, ak kliknutím nepotvrdím prijatie tejto zmeny pravidiel?

Na prijatie pravidiel budete mať 60 dní. Ak ich dovtedy neprijmete, vaše reklamy, ktoré sú označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá, sa prestanú zobrazovať v prípade, že používajú typy zacielenia uvedené vyššie, na ktoré sa tiež vzťahujú pravidlá. V účte tiež nebudete môcť vytvárať nové kampane dovtedy, kým neprijmete pravidlá (aj po 60 dňoch).  

Ak spravujete viacero účtov Google Ads, tieto nové pravidlá môžete prijať pre všetky účty naraz pomocou tohto formulára žiadosti. Upozorňujeme, že ak v budúcnosti vytvoríte nový účet, tieto pravidlá bude potrebné znova prijať.

Myslím si, že na moju reklamu by sa tieto pravidlá nemali vzťahovať (pretože moja reklama, inzerent alebo web sa netýka ubytovania, zamestnania ani poskytovania úverov). Ako sa môžem odvolať v súvislosti so svojou reklamou? 

Postupujte podľa pokynov v sekcii o odvolaní proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v tomto článku. Ak ste týmto procesom už prešli a odvolanie nebolo akceptované, no naďalej si myslíte, že pravidlá sa na vašu reklamu nevzťahujú, kontaktujte svojho zástupcu Podpory Google a požiadajte ho o eskaláciu. Ak nemáte určeného zástupcu, kontaktujte náš tím Podpory Google.

V súčasnosti nemám v účte žiadne reklamy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá, ale o rok vytvorím reklamu, na ktorú sa vzťahovať budú. Čo sa stane?

Po posúdení reklamy a označení, že sa na ňu vzťahujú pravidlá, dostanete upozornenie na úrovni účtu s výzvou na kliknutie, aby ste prijali podmienky týchto pravidiel. Na kliknutie a prijatie pravidiel budete mať 60 dní. Kým kliknutím nevyjadríte súhlas s pravidlami, v účte nebudete môcť vytvárať nové kampane. Novovytvorené reklamy sa však budú zobrazovať aj naďalej. Ak do 60 dní pravidlá kliknutím neprijmete, označené reklamy sa prestanú zobrazovať. Pravidlá budete musieť prijať kliknutím v účte iba raz (ak neskôr pridáte ďalšie reklamy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá, na tlačidlo už nebudete musieť znova klikať).

Ako môžu moji inzerenti hromadne vykonať potrebné zmeny v kampaniach?

Okrem používateľského rozhrania služby Google Ads budú môcť inzerenti vykonávať zmeny v kampaniach pomocou aplikácie Google Ads Editor a rozhrania Google Ads API. Niektoré zmeny budú podporované hromadnými tabuľkami služby Google Ads. Ďalšie pokyny nájdete na tejto stránke.

Je nejaký spôsob, ako môžem v účte Google Ads zistiť, či používam zacielenie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá?

V službe Google Ads vykonáme množstvo zmien, aby sme vám s touto identifikáciou pomohli:

 • V upozorneniach (ikona zvončeka v pravom hornom rohu účtu) sa budú zobrazovať upozornenia, že máte reklamné skupiny obsahujúce reklamy označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá, ktoré používajú obmedzené zacielenie.
 • Ovplyvnené reklamy budú zahrnuté do Správcu pravidiel (Nástroje a nastavenia > Správca pravidiel).
 • V sekciách Demografické údaje a Publiká budeme zobrazovať popisy Obmedzené zacielenie.
 • Zavedieme nové štítky pravidiel pre bývanie, zamestnanie a úvery, ktoré vám umožnia filtrovať reklamy s týmto štítkom v účte. Tieto štítky budú viditeľné aj v aplikácii Google Ads Editor (vo verzii 1.4 alebo vyššej) a pomôžu vám vykonávať hromadné zmeny:
 • obmedzené odvetvia – úvery,
 • obmedzené odvetvia – zamestnanie,
 • obmedzené odvetvia – bývanie.

V aplikácii Google Ads Editor ich nájdete vo filtri Dôvody zamietnutia. Upozorňujeme, že tieto stavy samé o sebe neznamenajú, že je nejaká reklama zamietnutá. Ide iba o filter v aplikácii Editor, pod ktorým sú zoskupené štítky pravidiel.

Budem si môcť naďalej pozrieť prehľady týkajúce sa veku, pohlavia, rodinného stavu, rodičovského stavu alebo PSČ?

Budete si môcť pozrieť prehľady pre kritériá zaznamenávané na karte Demografické údaje v používateľskom rozhraní.

 • Všetci inzerenti si budú môcť v prehľade oblastí používateľa pozrieť prehľady PSČ.
 • V prípade kampaní vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti platí, že ak máte kartu Publikum nastavenú na možnosť Pozorovanie, budete si môcť pozrieť prehľady pre rodičovský stav, rodinný stav a stav Nedávno vydatá alebo ženatý.
 • Publiká typu Videokampane nepodporujú možnosť Pozorovanie, takže si nebudete môcť pozrieť prehľady pre rodičovský stav, rodinný stav a stav Nedávno vydatá alebo ženatý.

Nové pravidlá nemôžem splniť včas (pred 19. októbrom 2020). Bude nejaká ochranná lehota?

Keď sa začne v polovici októbra presadzovať táto zmena pravidiel, nebudú platiť žiadne výnimky. Preto vám odporúčame vykonať všetky potrebné zmeny v účte pred začatím presadzovania pravidiel.

Čo sa stane, ak je moja kampaň alebo reklamná skupina zacielená na viacero krajín vrátane USA a Kanady? Budú môcť reklamy označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá, naďalej zacieľovať na vek, pohlavie, rodinný stav, rodičovský stav alebo PSČ v iných krajinách okrem USA a Kanady v rámci rovnakej kampane alebo reklamnej skupiny?

Vo všeobecnosti platí, že reklamy označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá, ktoré používajú obmedzené zacielenie, sa nebudú môcť zobrazovať v USA a Kanade. V iných regiónoch sa však môžu naďalej zobrazovať.

Týka sa toto nové obmedzenie iba USA a Kanady? Uplatňujú sa tieto pravidlá, aj keď inzerent nesídli v USA alebo Kanade? 

Táto aktualizácia sa týka všetkých reklám na bývanie, zamestnanie a úvery zobrazovaných v Spojených štátoch a Kanade. Presadzovanie bude zamerané na geografickú oblasť zacielenia reklamy a nebude založené na fakturácii alebo fyzickej polohe inzerenta.

Mám reklamnú skupinu, v ktorej sú niektoré reklamy označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá, ale iné nie. Ak používam problematické zacielenie, nebude sa zobrazovať celá reklamná skupina alebo iba reklamy, ktoré sú označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá?

Iba reklamy, ktoré sú označené, že sa na ne vzťahujú pravidlá.

Mám reklamnú skupinu, v ktorej sa na časť môjho zacielenia pravidlá vzťahujú a na časť nie. V reklamnej skupine mám len jednu reklamu, na ktorú sa vzťahujú pravidlá. Nebude sa zobrazovať celá reklamná skupina alebo iba problematické typy zacielenia?

Reklama (a v tomto príklade reklamná skupina, pretože obsahuje len jednu reklamu) sa nebude zobrazovať, pretože používa obmedzené zacielenie. Reklama sa nebude zobrazovať pri zacielení „neobmedzené“.

Čo sa posudzuje ako súčasť schvaľovania mojej reklamy?

Kontrolujeme reklamný text aj vstupnú stránku (v prípade reklám obsahujúcich obrázky alebo videá, ako sú reklamy v Obsahovej sieti a na YouTube, posudzujeme aj vizuálne prvky reklamy). Ak sa pravidlá vzťahujú na veľkú časť vstupnej stránky, reklama môže byť nahlásená, že sa na ňu vzťahujú pravidlá, napriek tomu, že samotná reklama neobsahuje prvky súvisiace s bývaním, zamestnaním alebo úvermi.

Môžem zmeniť znenie reklamy a vylúčiť tak svoju reklamu z týchto pravidiel?

V niektorých prípadoch to je možné. Nedokážeme však zaručiť, že vás úpravy vylúčia z rozsahu pravidiel. V rámci označovania kreatív kontrolujeme totiž reklamu aj vstupnú stránku, na ktorú reklama odkazuje. Ak sa na vstupnej stránke nachádza obsah súvisiaci s bývaním, zamestnaním alebo úvermi, na reklamu sa môžu vzťahovať pravidlá napriek tomu, že neobsahuje súvisiaci obsah.

Ako zaistím, aby môj klient nezacieľoval na kategórie s obmedzeným zacielením vo vlastných zoznamoch zákazníkov?

Pri používaní našich služieb je povinnosťou inzerenta dodržiavať všetky pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa obmedzeného zacielenia.

Ovplyvní táto zmena vlastníkov?

Táto zmena sa vzťahuje iba na inzerentov zacieľujúcich na USA alebo Kanadu, ktorí majú reklamy na bývanie, zamestnanie alebo úvery v službách Google Ads, SA360, DV360, ako aj v rezervačných službách. Týka sa všetkých formátov reklamy (textové, obsahové, videoreklamy) a všetkých kanálov (Vyhľadávacia sieť, Obsahová sieť, Video).

Čo ak môj klient používa geografické zacielenie služby Campaign Manager 360 a demografické zacielenie služby DV360?

Na kreatívu sa budú vzťahovať pravidlá, ak inzerent použil zacielenie na PSČ v službe Campaign Manager 360 A ide o kreatívu HEC.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false