Zavedenie globálnych pravidiel pre hacknuté politické materiály (november 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V novembri 2020 budú v službe Google Ads zavedené pravidlá pre hacknuté politické materiály. Budú platiť globálne pre všetkých inzerentov zobrazujúcich reklamy súvisiace so subjektmi, na ktoré sa vzťahujú existujúce pravidlá Googlu pre predvolebné reklamy. Tieto pravidlá sa týkajú distribúcie hacknutých politických materiálov. Presadzovať sa začnú 3. novembra 2020.

Ako sme už avizovali, tieto pravidlá budeme presadzovať pri reklamách zobrazujúcich subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá pre predvolebné reklamy v Spojených štátoch, a to od 1. septembra 2020.

Na základe týchto pravidiel nie sú povolené:

Reklamy, ktoré priamo umožňujú alebo propagujú prístup k hacknutým materiálom súvisiacim s politickými subjektmi, na ktoré sa vzťahujú pravidlá Googlu pre predvolebné reklamy. Platí to pre všetky chránené materiály, ktoré boli získané neoprávneným vniknutím alebo prístupom do počítača, počítačovej siete alebo osobných elektronických zariadení, a to aj vtedy, ak ich distribuuje tretia strana.

Upozorňujeme, že diskusia alebo komentáre k hacknutým politickým materiálom sú povolené za predpokladu, že reklama alebo vstupná stránka neposkytujú ani neumožňujú priamy prístup k týmto materiálom.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme.

Prečítajte si tieto pravidlá a zistite, či sa vzťahujú na niektoré z vašich reklám. Ak áno, odstráňte dané reklamy do 3. novembra 2020.

 

(Uverejnené v júli 2020, aktualizované 1. septembra 2020) 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false