Thay đổi đối với chính sách về Nội dung xuyên tạc (tháng 9 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

 

Vào tháng 9 năm 2020, Google sẽ thay đổi chính sách Google Ads về Nội dung xuyên tạc để nghiêm cấm việc phối hợp với các trang web hoặc tài khoản khác – cũng như hành vi che dấu hoặc trình bày sai danh tính của bạn hay các thông tin chi tiết quan trọng khác về bản thân bạn – khi nội dung của bạn liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề công cộng gây quan ngại. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực thi chính sách này ở Hoa Kỳ kể từ ngày 01/09/2020 và ở tất cả các quốc gia khác kể từ ngày 01/10/2020. 

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện mà không cần cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa.

 Vui lòng xem lại chính sách này để xem có quảng cáo nào của bạn thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy xóa các quảng cáo đó trước ngày thực thi chính sách liên quan.
 

(Đăng vào tháng 7 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false