Aktualizácia pravidiel pre skresľovanie (september 2020)

 

V septembri 2020 budú pravidlá pre skresľovanie služby Google Ads aktualizované tak, aby zakazovali koordináciu s inými webovými stránkami alebo účtami a zatajovanie alebo skresľovanie vašej totožnosti alebo iných podstatných skutočností o vašej osobe, ak sa váš obsah týka politiky, spoločenských tém alebo záležitostí verejného záujmu. Tieto pravidlá začneme od 1. septembra 2020 presadzovať v Spojených štátoch a od 1. októbra 2020 vo všetkých ostatných krajinách.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať.

Prečítajte si tieto pravidlá a zistite, či ich niektoré z vašich reklám neporušujú. Ak takéto reklamy nájdete, do príslušného dátumu presadzovania ich odstráňte.
 

(Uverejnené v júli 2020)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?