Актуализация на правилата за подвеждащо представяне (септември 2020 г.)

 

През септември 2020 г. правилата на Google за подвеждащо представяне ще бъдат актуализирани, така че да забраняват съгласуване с други сайтове или профили, както и скриване или подвеждащо представяне на самоличността Ви или други съществени подробности за Вас, когато съдържанието Ви е свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение. Правилата ще влязат в сила на 1 септември 2020 г. в САЩ и на 1 октомври 2020 г. във всички останали държави. 

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение, и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас.

 Прегледайте правилата, за да определите дали Ваша реклама попада в обхвата им. Ако е така, премахнете тези реклами преди съответната дата за влизане в сила.
 

(Публикувано през юли 2020 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?