Posodobitve pravilnika o napačnem predstavljanju (avgust 2020)

 

V avgustu 2020 bomo preimenovali in preuredili pravilnike o napačnem predstavljanju, da bodo lažje berljivi in bolj razumljivi. Spremenjena imena pravilnikov bodo vključena v nekatere ukrepe in sporočila oglaševalcem v Googlu, ki so povezana s pravilniki. Te spremembe ne bodo vplivale na trenutno veljavne omejitve in prepovedi, ki jih določajo pravilniki.

Primeri prihajajočih sprememb

Pravilnik o manjkajočih informacijah bomo preimenovali v »nepoštene prakse določanja cen«, s čimer bomo zajeli oglase z zavajajočimi praksami določanja cen ali nejasnimi plačilnimi modeli. Smernice pravilnika, povezane z zbiranjem sredstev ter statusom davčnega oproščenca za politične organizacije in dobrodelne ustanove, ki so bile prej vključene v pravilnik o manjkajočih informacijah, se bodo v prihodnje uveljavljale v okviru pravilnika o zbiranju sredstev. 

Smernice več pravilnikov, povezanih z nezanesljivimi trditvami, zavajajočim oblikovanjem oglasov in spremenjeno predstavnostjo, ki se trenutno izvajajo v okviru pravilnika o zavajajoči vsebini, bodo postale neodvisni pravilniki znotraj kategorije pravilnika o napačnem predstavljanju za izboljšano obveščanje oglaševalcev. Pravilnik o zavajajoči vsebini bo preimenovan v pravilnik o zavajajočem prikazovanju.

Zahteve glede imena podjetja bodo postale nov pravilnik v kategoriji »Uredniško«. Določbe glede netočnih in zavajajočih imen podjetij bomo še naprej uveljavljali v okviru pravilnika o zavajajočem prikazovanju.

 

(Objavljeno avgusta 2020)

 


 
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?