Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa klamlivých informácií (august 2020)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

 

V auguste 2020 zmeníme názvy a usporiadanie našich pravidiel týkajúcich sa klamlivých informácií, aby boli čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Určité kroky vyplývajúce z pravidiel a zodpovedajúce správy odoslané inzerentom na Googli budú zahŕňať aktualizované názvy pravidiel. Tieto zmeny však nebudú mať vplyv na to, čo naše pravidlá v súčasnosti obmedzujú alebo zakazujú.

Príklady zmien

Pravidlá pre chýbajúce informácie budú premenované na pravidlá pre nečestné ceny, aby pokrývali reklamy so zavádzajúcimi cenovými praktikami alebo nejasnými platobnými modelmi. Pokyny k pravidlám súvisiacim s finančnými zbierkami a stavom oslobodenia od daňovej povinnosti politických organizácií a charít, ktoré predtým patrili pod pravidlá pre chýbajúce informácie, budeme odteraz presadzovať v rámci svojich pravidiel pre finančné zbierky.

Viaceré pokyny k pravidlám súvisiacim s nespoľahlivými tvrdeniami, zavádzajúcim dizajnom reklamy a zmanipulovanými médiami, ktoré v súčasnosti presadzujeme v rámci pravidiel pre zavádzajúci obsah, sa stanú nezávislými pravidlami v rámci kategórie pravidiel pre klamlivé informácie, aby sa zvýšila kvalita reklamného posolstva inzerentov. Pravidlá pre zavádzajúci obsah budú premenované na pravidlá pre zavádzajúce vyhlásenia.

Požiadavky na názov firmy sa stanú novými pravidlami v sekcii Publikačné pravidlá. Pravidlá týkajúce sa nepresných a zavádzajúcich názvov firiem budeme naďalej presadzovať v rámci pravidiel pre zavádzajúce vyhlásenia.

 

(Uverejnené v auguste 2020)

 


 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false