Aktualizacja zasad dotyczących przedstawiania informacji wprowadzających w błąd (sierpień 2020 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

 

W sierpniu 2020 r. zmienimy nazwy i układ niektórych zasad dotyczących przedstawiania informacji wprowadzających w błąd, by poprawić ich czytelność i przejrzystość. W niektórych działaniach i wiadomościach do reklamodawców Google, które są związane z tymi zasadami, będziemy używać ich nowych nazw. Zmiany nie będą jednak miały wpływu na obowiązujące zakazy i ograniczenia.

Przykłady zmian

Nazwa zasady „Pominięcie informacji” zostanie zmieniona na „Nieuczciwe metody ustalania cen”, by uwzględnić reklamy, w których wykorzystywane są nieuczciwe metody ustalania cen lub niejasne modele płatności. Wytyczne dotyczące zasad związanych z pozyskiwaniem funduszy i zwolnień z podatku dla organizacji politycznych i charytatywnych, które wcześniej podlegały zasadom dotyczącym pominięcia informacji, będą egzekwowane zgodnie z zasadami dotyczącymi pozyskiwania funduszy.

Wiele wytycznych dotyczących zasad związanych z niesprawdzonymi deklaracjami i manipulowaniem mediami, które obecnie podlegają zasadom „Treści wprowadzające w błąd”, stanie się niezależnymi zasadami w kategorii zasad dotyczących przedstawiania nieprawdziwych informacji, by usprawnić komunikację z reklamodawcami. Nazwa zasad „Treści wprowadzające w błąd” zmieni się na „Przedstawianie informacji w sposób wprowadzający w błąd”.

„Wymagania dotyczące nazwy firmy” zostaną dodane do zasad w kategorii „Wymagania redakcyjne”. Nadal będziemy monitorować niedokładne i wprowadzające w błąd nazwy firm zgodnie z zasadami dotyczącymi podawania informacji wprowadzających w błąd.

 

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

 


 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne