Ενημερώσεις της πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής (Αύγουστος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Αύγουστο του 2020 θα μετονομάσουμε και θα αναδιοργανώσουμε τις πολιτικές παραπλανητικής περιγραφής, ώστε να παρέχεται βελτιωμένη αναγνωσιμότητα και κατανόηση. Ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο των πολιτικών και τα αντίστοιχα μηνύματα προς τους διαφημιζομένους Google θα συμπεριλαμβάνουν τα ενημερωμένα ονόματα των πολιτικών. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οτιδήποτε περιορίζεται ή απαγορεύεται επί του παρόντος σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Παραδείγματα αλλαγών που θα γίνουν

Η πολιτική Πληροφορίες που λείπουν θα μετονομαστεί σε Πρακτικές ανειλικρινούς τιμολόγησης, ώστε να καλύπτει διαφημίσεις με παραπλανητικές πρακτικές τιμολόγησης ή ασαφή μοντέλα πληρωμής. Οι οδηγίες πολιτικής που σχετίζονται με τη συγκέντρωση χρημάτων και την κατάσταση φοροαπαλλαγής για πολιτικούς οργανισμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν παλαιότερα στην πολιτική Πληροφορίες που λείπουν θα εμπίπτουν στο εξής στην πολιτική Συγκέντρωση χρημάτων. 

Οι διάφορες οδηγίες πολιτικής που σχετίζονται με Μη αναξιόπιστες αξιώσεις, Παραπλανητικό σχεδιασμό διαφήμισης και Χειραγωγούμενα μέσα και εμπίπτουν επί του παρόντος στην πολιτική Παραπλανητικό περιεχόμενο θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτικές εντός της κατηγορίας πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής για βελτιωμένη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφημιζομένων. Η πολιτική Παραπλανητικό περιεχόμενο θα μετονομαστεί σε Παραπλανητική περιγραφή.

Η πολιτική Απαιτήσεις ονόματος επιχείρησης θα γίνει νέα πολιτική στην ενότητα Σύνταξη. Θα συνεχιστεί η συμπερίληψη ανακριβών και παραπλανητικών ονομάτων επιχείρησης στην πολιτική Παραπλανητική περιγραφή.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020)

 


 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού