Актуализации на правилата относно подвеждащо представяне (август 2020 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През август 2020 г. ще преименуваме и реорганизираме правилата си относно подвеждащо представяне с цел повече яснота и разбираемост. Някои действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Тези промени обаче няма да засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

Примери за неща, които се променят

Правилата за липсваща информация ще бъдат преименувани на „Непочтени практики за ценообразуване“, за да обхванат реклами с подвеждащи практики за ценообразуване или неясни модели на плащане. Занапред указанията за правилата във връзка с апелите за набирането на парични средства и статута на освобождаване от данъци за политически и благотворителни организации, които преди бяха част от правилата за липсваща информация, вече ще се прилагат съгласно правилата ни за апели за набирането на парични средства. 

Няколко указания за правилата във връзка с неподходящи твърдения, подвеждащ дизайн на рекламите и манипулирани медии, които понастоящем се прилагат съгласно правилата за подвеждащо съдържание, ще станат независими правила в категорията „Подвеждащо представяне“, за да се подобрят съобщенията до рекламодателите. Правилата за подвеждащо съдържание ще бъдат преименувани на „Подвеждащо представяне“.

Ще въведем нови изисквания за имената на бизнесите като част от редакционните правила. Ще продължим да налагаме мерки за неточни и подвеждащи имена на бизнеси съгласно правилата за подвеждащо представяне.

 

(Публикувано през август 2020 г.)

 


 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false